Verené obstarávania

 

"Multifunkčné ihrisko v obci Markušovce"

Výzva na predkladanie ponúk s prílohami


Dátum zverejnenia:    13. 10. 2018

                

__________________________________________________________________________________

"Multifunkčné ihrisko v obci Markušovce"

Výzva na predloženie ponuky

Zadanie s výkazom výmer

Dátum zverejnenia:    27.6.2018

                

__________________________________________________________________________________

"Dodanie publicity projektu pre materskú školu v obci Markušovce"

Výzva na predloženie ponuky

Dátum zverejnenia:    22.1.2018

                

__________________________________________________________________________________

"Dodanie softvéru pre materskú školu v obci Markušovce"

Výzva na predloženie ponuky

Dátum zverejnenia:    22.1.2018

                

__________________________________________________________________________________

"Vypracovanie projektovej dokumentácie" pre projekt so zameraním: Novostavba materskej školy v obci Markušovce

Výzva                                                       Dátum zverejnenia:    19.12.2016

Záznam z prieskumu trhu              Dátum zverejnenia:    5.1.2017

 

                

__________________________________________________________________________________

 

 

"Vypracovanie projektovej dokumentácie" pre projekt so zameraním: Novostavba komunitného centra v obci Markušovce

Výzva                                                       Dátum zverejnenia:    19.12.2016

Záznam z prieskumu trhu               Dátum zverejnenia:    5.1.2017

                

__________________________________________________________________________________

 

 

 

"Spracovanie prieskumu trhu verejného obstarávania" pre projekt so zameraním: Novostavba materskej školy v obci Markušovce

Výzva                                                       Dátum zverejnenia:    19.12.2016

Záznam z prieskumu trhu               Dátum zverejnenia:   5.1.2017

                

__________________________________________________________________________________

 

 

"Spracovanie prieskumu trhu verejného obstarávania" pre projekt so zameraním: Novostavba komunitného centra v obci Markušovce

Výzva                                                       Dátum zverejnenia:    19.12.2016

Záznam z prieskumu trhu               Dátum zverejnenia:    5.1.2017

                

__________________________________________________________________________________

 

 

"Stavebné práce - Šatne TJ FO Slovan Markušovce - Prestavba - dokončovacie práce"

Výzva     Dátum zverejnenia:    19.7.2016

                

__________________________________________________________________________________

 

"Stavebné práce - Chodník, schody a zábradlie ku kultúrnemu domu v obci Markušovce"

Výzva     Dátum zverejnenia:   19.7.2016

                

__________________________________________________________________________________

 

"Stavebné práce - striešky nad balkóny NB ul. Školská"

Výzva     Dátum zverejnenia:    24.5.2016

                

__________________________________________________________________________________

 

 

Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie "Výstavba KC Markušovce"

Výzva     Dátum zverejnenia:    24.5.2016

                

__________________________________________________________________________________

 

Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie "Výstavba MŠ Markušovce"

Výzva     Dátum zverejnenia:    24.5.2016

                

__________________________________________________________________________________

 

Podlimitná zákazka
Revitalizácia centrálnej zóny obce Markušovce - chodníky, 3.etapa

Výzva      Dátum zverejnenia:    22.7.2015
                Úrad pre verejné obstarávanie - Vestník SR

 

 


Podlimitná zákazka
Nákup multifunkčného nákladného motorového vozidla

Výzva       Dátum zverejnenia: 13.3.2014
                 Úrad pre verejné obstarávanie - Vestník SR

Otváranie ponúk - ostatné
                  Dátum zverejnenia: 2. 4.2014

Otváranie obálok časť  "Kritéria" 
                  Dátum zverejnenia: 7. 5. 2014

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naposledy zmenené: 2018-10-13 15:23:58
Publikoval: Galková
< Marec 2019 >
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31