Obecný požiarny zbor

DHZ Markušovce

130 rokov Dobrovoľného hasičského zboru Markušovce

Dňa 14. 9. 2008 sa slávnostnou sv. omšou, obetovanou za všetkých hasičov, začali oslavy 130. výročia založenia DHZ v Markušovciach.

V popoludňajších hodinách si za sychravého počasia zmeralo sily v požiarnom útoku s vodou sedem domácich družstiev mládeže a dospelých. Súťaži predchádzalo miestne námetové cvičenie a prehliadka najmodernejšej techniky profesionálnych hasičov, ktorú predviedli príslušníci HaZZ v Sp. Novej Vsi.

Vo večerných hodinách sa v Hasičskej zbrojnici konala slávnostná členská schôdza, na ktorej sa zúčastnili aj členovia predsedníctva a riaditeľka ÚV v DPO Sp. Nová Ves/Gelnica.

Pozvanie prijal aj predseda KV DPO v Košiciach p. Vendelín Fogaraš.

Slávnostnú členskú schôdzu prišiel pozdraviť aj starosta OcÚ, ktorý sa zároveň stal členom DHZ. DHZ prijal z rúk p. V. Fogaraša medailu, ktorú udelilo prezídium DPO SR „Za mimoriadne zásluhy". Vo svojom príhovore poďakoval všetkým generáciám hasičov DHZ. Jeho slová pohladili ducha mladých, ale i tých skôr narodených členov a dali impulz do ďalšej činnosti. DHZ má toho času 92 členov, z toho 11 žien. Výbor DHZ tvorí 11 členov. Funkciu predsedu zastáva od r. 1993 p. Michal Franko st.

Obvodné kolo DHZ

V duchu osláv 130 výročia založenia DHZ v Markušovciach sa niesol aj 29. jún 2008, kedy sa konalo obvodové kolo DHZ okresu Spišská Nová Ves. Súťaž prebiehala na miestnom ihrisku za účasti 22 družstiev mužov a 8 družstiev žien. Na stupni víťazov po dvoch pokusoch v požiarnom útoku a v štafete 8 x 50 m v kategórii muži stáli:

na I. mieste Markušovce celkový čas 92,8 s (21,2 útok + 71,6 štafeta)

na II. mieste Danišovce 102,0 s (22,2 + 79,8)

na III. mieste Spišské Vlachy 102,8 s (25,2 + 77,6)

v kategórii ženy

na I. mieste Odorín 116,2 s (26,2 + 90,0)

na II. mieste Danišovce 116,2 s (26,4 + 89,8)

na III. Mieste Jamník 121,0 s (28,0 + 93,0)

Čo dodať nakoniec?

Len úprimne poďakovať všetkým účastníkom, organizátorom, rozhodcom, ale i OcÚ Markušovce a sponzorom za všetko úsilie a námahu, čím prispeli k zdarnému priebehu týchto aktivít. Nech sv. Florián, patrón hasičov drží ochrannú ruku nad našou prácou. Nech naša práca je Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.

Výbor DHZ

Naposledy zmenené: 2008-10-09 12:53:17
Publikoval: Ing. Peter Hamrák
< Marec 2019 >
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31