Referendum 7. februára 2015

 

Prezident Slovenskej republiky na základe petície občanov rozhodnutím č. 320/2014 Z.z. vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.

V referende oprávnení občania rozhodnú o týchto  o otázkach:

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? 
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

 

 

Na hlasovanie v referende  a na sčítanie hlasov  sa vytvárajú v obciach, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice v mestských častiach okrsky na konanie referenda. Územie okrsku a miestnosť na hlasovanie v každom z nich určí starosta v lehote určenej v oznámení o vyhlásení referenda [§ 2 ods. 2 písm. c)], t.j. do 15.12.2014. Okrsok zahŕňa spravidla 2000 oprávnených občanov.

Okrsky na konanie referenda a miestnosti na hlasovanie v Obci Markušovce

Volebný okrsok č. 1                  Obecný úrad Markušovce, Michalská 51

Obec Markušovce najneskôr 25 dní pred konaním referenda zašle každkému oprávnenému obbčanovi zápísanému v zozname oznámenie, v ktorom uvedie čas konania referenda, okrsok na konanie referenda a miesto, kde môže oprávnený občan hlasovať.

Oprávnenému občanovi, ktorý nebude môcť hlasovať v okrsku, v ktorého zozname je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz.

 

VÝSLEDKY REFERENDA        TU

 

 

 

 

Naposledy zmenené: 2015-02-09 11:45:25
Publikoval: Galková
< November 2018 >
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02