Faktúry od roku 2012

Číslo faktúryDodávateľČíslo dod. faktúryPredmetSuma
112/2019 Východoslovenská distribučná, a.s. 1600078209 Pripojenie OM 1458701 - 05321 Markušovce, Jareček 0 194 EUR s DPH
111/2019 Východoslovenská distribučná, a.s. 1600078181 Prtipojenie OM 1457889 , Sv J. Nepomuckého 0 502 EUR s DPH
110/2019 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2019000064 Správa počítačovej siete 2/2019 30.01 EUR s DPH
109/2019 Východoslovenská distribučná, a.s. 1600078166 Pripojenie OM 655838 - 053 21 Markušovce, Jareček C/4 64 EUR s DPH
108/2019 DATALAN, a.s. 621900927 KORWIN - 2/2019 413.71 EUR s DPH
107/2019 MILK-AGRO, spol. s r.o. 41994 Predaj potravin prostredníctvom poukážok 2/2019 73 EUR s DPH
106/2019 Brantner Nova, s.r.o. 1031900622 Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontainerom 2/2019 2187.57 EUR s DPH
105/2019 Brantner Nova, s.r.o. 1031900621 Vývoz a zneškodnenie odpadu 2/2019 1816.53 EUR s DPH
104/2019 Brantner Nova, s.r.o. 1031900579 Vývoz a zneškodnenie odpadu 2/2019 594.41 EUR s DPH
103/2019 JOZEF SMRHOLA - OLYMP 001782019 Plaketa - 2 ks 91.87 EUR s DPH
102/2019 ŠEVT a.s. 2192003256 Doska s vodorovnými záložkami A4, PVC - 20 ks, Rychloviazač A4, prešpán - 10 ks 72.22 EUR s DPH
101/2019 Innogy Slovensko, s.r.o. 4474336623 Odber plynu 03/2019 ZS, PZ 179.6 EUR s DPH
100/2019 Slovenská pošta, a.s. 0609200033 Poskytnutie súpisu - komplexné údaje v elektr. a papierovej forme 0.16 EUR s DPH
99/2019 Hodnický Pavol 022019 Vykonanie revízie el. prípojky po odpojení pre nájomný byt č. 4 , ul. Jareček 70 EUR s DPH
98/2019 Marcela Pechová 191102 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 2/2019 584.16 EUR s DPH
97/2019 Slovak Telekom,a.s. 8228081388 Pevná linka 02/2019, internet 03/2019 76.99 EUR s DPH
96/2019 RUDOLF SK s.r.o. 1901014 Obedové balíčky 02/2019 1102.8 EUR s DPH
95/2019 Oravec Martin 2019002 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 02/2019 121.7 EUR s DPH
94/2019 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201902 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 02/2019 730.2 EUR s DPH
93/2019 CASSIOPEA s.r.o. 0222019 Externý manažment - Komunitné centrum v obci Markušovce 02/2019 650 EUR s DPH
92/2019 SPP a.s. 8696884277 Odber plynu 3/2019 - ZS 396 EUR s DPH
91/2019 SPP a.s. 8696884276 Odber plynu 3/2019 - OcÚ 1093 EUR s DPH
90/2019 SPP a.s. 8696884278 Odber plynu 3/2019 DS 230 EUR s DPH
89/2019 SPP a.s. 8696884407 Odber plynu 3/2019 - KD 241 EUR s DPH
88/2019 Slovak Telekom,a.s. 8227712064 MObilný hlas 0903622942, 0903659929, 0903248194 - 2/2019 101.87 EUR s DPH
87/2019 Slovak Telekom,a.s. 8221112088 Mobilný hlas 0903994227 0.12 EUR s DPH
86/2019 Slovak Telekom,a.s. 8227712077 Mobilný hlas 0903653107 2/2019 0.38 EUR s DPH
85/2019 Pánik Patrik 191400075 Toner do tlačiarní 153.7 EUR s DPH
84/2019 a2design s.r.o 190200107 Angličtina pre všetkých 45 EUR s DPH
83/2019 CBC Slovakia s.r.o. 9171900145 Zhotovené kópie v prenájme 22.1. -20.2.2019 70.66 EUR s DPH
82/2019 IGLASS spol. s r.o. 22019102000099 Výmena skla - Bytovka C , byt č. 4 28.04 EUR s DPH
81/2019 Združenie urbárnikov Markušovce - Čepanovce, pozemkové spoločenstvo 1817 Prenájom pozemkov 2 polrok 2018 1046.1 EUR s DPH
80/2019 Slovak Telekom,a.s. 8227712005 Mobilný hlas 0911306988, 0911306990 k 22,02.2019 35.83 EUR s DPH
79/2019 URBAN Pro,s.r.o 0422019 Vypracovanie PD na stavbu Multifunkčné ihrisko Markušovce pri KC v obci Markušovce 504 EUR s DPH
78/2019 Orange Slovensko, a.s. 2485537482 MI Premium 17.2.2019 - 16.3.2019 23.99 EUR s DPH
77/2019 VSK MINERAL s.r.o. 22190041 Kamenná suť HDK 0- 63 - 60t, HDK 8-16 v množstve 20 t a ŠD 0-32 v množstve 10 t 741.04 EUR s DPH
76/2019 Hodnický Pavol 012019 Zhotovenie a dodanie prechodovej el. rozvodne a skrine k prečerpávacej nádrži odpadu 95 EUR s DPH
75/2019 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20190018 Materiál pre pracovníkov na aktivačných prácach 191.89 EUR s DPH
74/2019 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20190017 Materiál a ochranné pomôcky pre pracovníkov na aktivačných prácach 377.48 EUR s DPH
73/2019 Slovak Telekom,a.s. 8227432944 Mobilný hlas 0911420379 0 EUR s DPH
72/2019 Jozef Kožar 10190004 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 1/2019 213.12 EUR s DPH
71/2019 DATALAN, a.s. 621900263 KORWIN - služby 1/2019 413.71 EUR s DPH
70/2019 Východoslovenská energetika a.s. 7293755917 Elektrina 1/2019 OM 316984 340.14 EUR s DPH
69/2019 Východoslovenská energetika a.s. 7293755916 Elektrina 1/2019 OM 316981, 330356,625305 1584.06 EUR s DPH
68/2019 Východoslovenská energetika a.s. 7294411855 Elektrina 1/2019 OM 316975, 625303, 630729 364.67 EUR s DPH
67/2019 Východoslovenská energetika a.s. 7293755918 Elektrina 1/2019 OM 316987 490.76 EUR s DPH
66/2019 KBB plus, s.r.o. 0022019 Oprava komína Oc Ú 110 EUR s DPH
65/2019 Jenčík Peter SooF 20190050 Kancelársky papier a kancelársky materiál 375.4 EUR s DPH
64/2019 Virágová Ingrid 1901 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 1/2019 165.76 EUR s DPH
63/2019 MILK-AGRO, spol. s r.o. 21994 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 01/2019 71.04 EUR s DPH
62/2019 Brantner Nova, s.r.o. 1031900190 Zmluva o zbere, odvoze, prenájme nádob a zneškodňovaní odpadu 1/2019 2607.38 EUR s DPH
61/2019 Side Trans, s.r.o. 20190064 Dovoz kameninovej drte 4-8 mm -VSK Mineral, cca 20 t 441.3 EUR s DPH
60/2019 Tekeli Jozef, Doc. JUDr., PhD. - Advokátska kancelária 2018163 Právne služby - porušenie povinnosti riaditeľom školy 349.8 EUR s DPH
59/2019 Mária Kromková 19002 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 1/2019 449.92 EUR s DPH
58/2019 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201901 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 1/2019 639.36 EUR s DPH
57/2019 Brantner Nova, s.r.o. 1031900100 Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom 1/2019 1729.15 EUR s DPH
56/2019 Brantner Nova, s.r.o. 1031900154 Vývoz a zneškodnenie odpadu 1/2019 1360.77 EUR s DPH
55/2019 Východoslovenská energetika a.s. 7466846549 Elektrina 1.1.2019 - 28.2.2019 OM 318842 82 EUR s DPH
54/2019 Východoslovenská energetika a.s. 7466846231 Elektrina 1.1.2019 -28.2.2019 OM 637208 46 EUR s DPH
53/2019 Východoslovenská energetika a.s. 7466846264 Elektrina 1.1.2019 - 28.2.2019 OM 641921, 641935, 642006, 642023, 642033 180 EUR s DPH
52/2019 Východoslovenská energetika a.s. 7466846545 Elektrina 1.1.2019 -28.2.2019 OM 318073 110 EUR s DPH
51/2019 Východoslovenská energetika a.s. 7466846198 Elektrina 1.1.2019 - 28.2.2019 OM 634452, 634448 111 EUR s DPH
50/2019 Východoslovenská energetika a.s. 7466846182 Elektrina 1.1.2019 - 28.2.2019 OM 318558 56 EUR s DPH
49/2019 Východoslovenská energetika a.s. 7466845222 Elektrina 1.1.2019 - 28.2.2019 , OM 316963, 317027, 317033,283245, 320721, 328157,317021, 311232 1031 EUR s DPH
48/2019 Innogy Slovensko, s.r.o. 4454572696 Zemný plyn 2/2019 179.6 EUR s DPH
47/2019 Dobrovoľná požiarna ochrana 00000040 Školné za základnú odbornú prípravu preventivárov PO obci 200 EUR s DPH
46/2019 Slovak Telekom,a.s. 8226036906 Pevná linka 01/2019, internet 02/2019 76.61 EUR s DPH
45/2019 Brenntag Slovakia s.r.o. 282416660 Chlornan sodný 3 x 50 l 139.68 EUR s DPH
44/2019 RUDOLF SK s.r.o. 1901002 Obedové balíčky 1/2019 1383.6 EUR s DPH
43/2019 Pánik Patrik 191400079 Alternatívny toner Canon CR6 -719H - 1 ks, HP CF 280 X - 1 ks 59.7 EUR s DPH
42/2019 Marcela Pechová 191101 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 1/2019 449.92 EUR s DPH
41/2019 Oravec Martin 2019001 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 1/2019 47.36 EUR s DPH
40/2019 CASSIOPEA s.r.o. 0182019 Externý manažment 01/2019 - Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy 650 EUR s DPH
39/2019 CASSIOPEA s.r.o. 0172019 Externý manažment Komunitné centrum 01/2019 650 EUR s DPH
38/2019 CASSIOPEA s.r.o. 0162019 Externý manažment - Novostavba materskej školy 01/2019 350 EUR s DPH
37/2019 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2019000029 Správa počítačovej siete 1/2019 160.03 EUR s DPH
36/2019 VSK MINERAL s.r.o. 22190021 Kameninová drť 4-8 mm HDK 20t - podľa cenníka 177.08 EUR s DPH
35/2019 SPP a.s. 8706536278 Odber plynu 2/2019 KD 241 EUR s DPH
34/2019 SPP a.s. 8706536149 Odber plynu 2/2019 DS 244 EUR s DPH
33/2019 SPP a.s. 8706536148 Odber plynu 2/2019 ZS 420 EUR s DPH
32/2019 SPP a.s. 8706536147 Odber plynu 2/2019 OcÚ 1159 EUR s DPH
31/2019 DAMEDIS, s.r.o. 9400073 Originálny toner HP 652 blac - 4 ks, HP 652 color - 2 ks 75.84 EUR s DPH
30/2019 SOTAC, s.r.o. 190081 Publikácia - Poslanec obecného zastupiteľstva - práva a povinnosti 46.8 EUR s DPH
29/2019 Ľubomír Salaj - Plynservis 0062019 Oprava plynového kotla 17/C byt č. 5 58.44 EUR s DPH
28/2019 PROFIROB s.r.o. 201900001 Stavebné práce Novostavba Komunitného centra v Markušovciach 2086.48 EUR s DPH
27/2019 Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva 2019001 Realizácia adaptačného vzdelávania 150 EUR s DPH
26/2019 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20190002 Materiál a ochranné pomôcky pre pracovníkov na aktivačných prácach 609.91 EUR s DPH
25/2019 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20190003 Materiál a ochranné pomôcky pre pracovníkov na aktivačných prácach 650.99 EUR s DPH
24/2019 CBA SLOVAKIA a.s. 408000029 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 1/2019 23.68 EUR s DPH
23/2019 EL spol. s r.o. 1900268 Analýza vôd - odpadové vody 32.28 EUR s DPH
22/2019 Slovak Telekom,a.s. 8225668552 Mobilný hlas 0903653107 1.48 EUR s DPH
21/2019 Slovak Telekom,a.s. 8225668546 Mobilný hlas 0903622942, 0903659929, 0903248194 109.25 EUR s DPH
20/2019 Slovak Telekom,a.s. 8225668560 Mobilný hlas 0903994227 22.12.2018 - 21.1.2019 0.12 EUR s DPH
19/2019 CBC Slovakia s.r.o. 9171900062 Zhotovené kópie v prenájme 23.12.2018 - 22.1.2019 87.37 EUR s DPH
18/2019 EÚPS.SNV, s.r.o. 12019 Spracovanie miezd 12/2018 450 EUR s DPH
17/2019 Repka Daniel - DERATEX-EKO 19017 Dezinsekcia Zdravotné stredisko Markušovce 480 EUR s DPH
16/2019 EL spol. s r.o. 1900196 Analýza vôd - odpadové vody 32.28 EUR s DPH
15/2019 Slovak Telekom,a.s. 8225668474 Mobilný hlas 0911306988, 0911306990 22.12.2018 - 21.1.2019 27.16 EUR s DPH
14/2019 Slovenská legálna metrológia, n.o. 519301297 Metrologické overenie a aproximácia krivky pre meradlo Thomsonov merný priepad - Jareček 1410 EUR s DPH
13/2019 SOTAC, s.r.o. 190067 Povinné zákonné vzdelavanie starostov a odborných zamestnancov 177.6 EUR s DPH
12/2019 HOUR, spol. s r.o. 120190207 Údržba Human Klasik - mzdy 173.27 EUR s DPH
11/2019 Slovak Telekom,a.s. 8225393735 Mobilný hlas 0911420379 0 EUR s DPH
10/2019 Orange Slovensko, a.s. 2480975228 MI Premium 17.1.2019 - 16.2.2019 28 EUR s DPH
9/2019 Ľubomír Salaj - Plynservis 0042019 Oprava plynového kotla - Školská 17/C byt. č. 8 54.24 EUR s DPH
8/2019 SPP a.s. 8696831515 Odber plynu 1/2019 KD 241 EUR s DPH
7/2019 SPP a.s. 8696831385 Odber plynu 1/2019 DS 251 EUR s DPH
6/2019 SPP a.s. 8696831382 Odber plynu 1/2019 ZS 433 EUR s DPH
5/2019 SPP a.s. 8696831380 Odber plynu 1/2019 OcÚ 1196 EUR s DPH
4/2019 Dobro spol. s r.o. 1900001 Preprogramovanie ústredne elektr. zabezpečovacej signalizácie 18 EUR s DPH
3/2019 EGov Systems spol. s.r.o. 419023 Služby SMS-info 1.1.2019 - 31.3.2019 72 EUR s DPH
2/2019 Ľubomír Salaj - Plynservis 0012019 Oprava plynového kotla - Dom smútku 53.4 EUR s DPH
1/2019 AUTO - VALAS s.r.o., 62900004 Oprava vozidla Alfa Romeo 159 SN159BL 21 EUR s DPH
700/2018 Innogy Slovensko, s.r.o. 4200079248 Vyúčtovacia Fa ZS a PZ 2018 - plyn -1761.42 EUR s DPH
699/2018 Mária Kromková 18014 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 12/2018 23.68 EUR s DPH
698/2018 SPP a.s. 8436591636 Vyúčtovanie plyn KD 2018 221.69 EUR s DPH
697/2018 SPP a.s. 8412203291 Vyúčtovanie plyn ZS 2018 -1280.58 EUR s DPH
696/2018 SPP a.s. 8412203292 Vyúčtovacia plyn DS 2018 558.1 EUR s DPH
695/2018 SPP a.s. 8412203290 Vyúčtovacia Plyn OcÚ 2018 -476.28 EUR s DPH
694/2018 JYSK s.r.o. K913101000038 Stoličky do zasadačky 1050 EUR s DPH
693/2018 Virágová Ingrid 1807 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 12/2018 71.04 EUR s DPH
692/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7210285751 Vyúčt. elektrina 2018 OM 637208 -2.76 EUR s DPH
691/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7210285750 Vyúčt. elektrina 2018 OM 634452, 634448 -59.36 EUR s DPH
690/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7210285749 Vyúčt. elektrina 2018 OM 318558 -107.77 EUR s DPH
689/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7210285754 Vyúčt. elektrina 2018 OM 318842 21.1 EUR s DPH
688/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7210285753 Vyúčt. elektrina 2018 OM 318073 118.66 EUR s DPH
687/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7210285752 Vyúčt. elektrina 2018 - OM 641921, 641935, 642006, 642023, 642033 0 EUR s DPH
686/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7293218717 Elektrina 12/2018 OM 316975 , 625303, 630729 358.24 EUR s DPH
685/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7292910450 Elektrina 12/2018 OM 316981, 330356,625305 1419.02 EUR s DPH
684/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7292910451 Elektrina 12/2018 OM 316984 - Michalská 51 267.06 EUR s DPH
683/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7292910452 Elektrina 12/2018 OM 316987 Michalská 9008 348.31 EUR s DPH
682/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7210285748 Vyúčtovacia fa 1.1.2018 - 31.12.2018 -416.18 EUR s DPH
681/2018 DATALAN, a.s. 621806404 KORWIN - podpora 12/2018 413.71 EUR s DPH
680/2018 Jozef Kožar 10180031 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 12/2018 47.36 EUR s DPH
679/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031805230 Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom 12/2018 1315.91 EUR s DPH
678/2018 Slovak Telekom,a.s. 8224010287 Pevná linka 12/2018, internet 1/2019 76.9 EUR s DPH
677/2018 Marcela Pechová 181114 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 12/2018 568.32 EUR s DPH
676/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031805091 Zber, odvoz prenájom a zneškodňovanie odpadu 12/2018 1748.67 EUR s DPH
675/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031805144 Vývoz a zneškodnenie odpadu 12/2018 313.24 EUR s DPH
674/2018 Oravec Martin 2018014 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 12/2018 23.68 EUR s DPH
673/2018 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2018000391 Správa počítačovej siete 12/2018 103.06 EUR s DPH
672/2018 M-PLAST, Mužík 18550 Materiál na opravu a údržbu vodovodu, nákup kalového čerpadla 29.81 EUR s DPH
671/2018 MILK-AGRO, spol. s r.o. 261894 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 12/2018 71.04 EUR s DPH
670/2018 MILK-AGRO, spol. s r.o. 251894 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 12/2018 47.36 EUR s DPH
669/2018 Slovak Telekom,a.s. 8223627968 Mobilný hlas 0903622942, 0903659929, 0903248194 102.46 EUR s DPH
668/2018 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201814 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 12/2018 686.72 EUR s DPH
667/2018 Galileo Corporation s.r.o. 1801875 Výroba webového sídla: Základné moduly redakčného systému, príplatkové moduly a služby 2460 EUR s DPH
666/2018 Slovak Telekom,a.s. 8223627976 Mobilný hlas 0903653107 4.62 EUR s DPH
665/2018 Slovak Telekom,a.s. 8223627981 Mobilný hlas 0903994227 0.84 EUR s DPH
664/2018 CBC Slovakia s.r.o. 9171800913 Zhotovené kópie v prenájme Canon iRC2380i 23.11.2018 - 23.12.2018 76.02 EUR s DPH
663/2018 Prima banka Slovensko,a.s. 20032018 Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov 2018 70.72 EUR s DPH
662/2018 Pitoňák František JUDr. 201820 Právne služby 100 EUR s DPH
661/2018 NAY a.s. 4220420121 VERBATIM SNG 500GB BLK 47.9 EUR s DPH
660/2018 CXDX SLOVAKIA s.r.o. 3652018 Čistenie kanalizácie 224.88 EUR s DPH
659/2018 Mária Kromková 18013 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 12/2018 378.88 EUR s DPH
658/2018 EL spol. s r.o. 1806584 Analýza vôd - odpadové vody 32.28 EUR s DPH
657/2018 Slovak Telekom,a.s. 8223627911 Mobilný hlas 0911306984, 0911306988, 0911306990 35.35 EUR s DPH
656/2018 EL spol. s r.o. 1806717 Analýza vôd - pitné vody 110.22 EUR s DPH
655/2018 Slovak Telekom,a.s. 8223352915 Mobilný hlas 0911420379 0 EUR s DPH
654/2018 RAFFAELIS IDE, s.r.o. 1819181 Konferenčný stôl RSI 360 obd - 2 ks, konferenčný stôl RSI 200 - 1 ks 1720.74 EUR s DPH
653/2018 SLOVZEOLIT, spol. s r.o. 180100021 Overenie IG pomerov stavby Rozšírenie kanalizácie ul. J. Nep.časť Hamr. a ul. Za tehelňou 3339.4 EUR s DPH
652/2018 Orange Slovensko, a.s. 2476440183 MI Premium 17.12.2018 - 16.1.2019 23.99 EUR s DPH
651/2018 František Fanta - Monarch 201812116 Oprava žaluzii v budove Kultúrneho domu a OcÚ 188.1 EUR s DPH
650/2018 Ekoservis Slovensko s.r.o. 24142018 Obhliadka čistiacej stanice pred opravou 200 EUR s DPH
649/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7295019644 Elektrina OM 311232 - opravná k Fa 7486077040 za rok 2017 -40.97 EUR s DPH
648/2018 RUDOLF SK s.r.o. 1801125 ŠZŠ obedové balíčky 12/2018 1026 EUR s DPH
647/2018 Repka Daniel - DERATEX-EKO 18913 Dezinsekcia Zdravotné stredisko, Markušovce 480 EUR s DPH
646/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031805058 Preprava, zber a zneškodnenie KO, zber jedlých olejov a tukov 11/2018 12 EUR s DPH
645/2018 Melichar Roman - LUX Art 132201812 Vyhotovenie plagátu v počte 2 ks rozmer 0,5m x 0,5m 60 EUR s DPH
644/2018 Innogy Slovensko, s.r.o. 4295013922 Zemný plyn - Opravná Fa za rok 2017 OM 133088 ZS int. - pôvodný doklad 4440302638 -10.58 EUR s DPH
643/2018 Šoltýs - výťahy s.r.o. 18212 Revízia výťahu ZS 108 EUR s DPH
642/2018 GEONET, Ing.Peter Šteiner 20180013 Výškopis a polohopis na stavbu Multifunkčné ihrisko v Obci Markušovce 200 EUR s DPH
641/2018 Slovak Telekom,a.s. 8223055119 Mobilný hlas 0902353292 0.7 EUR s DPH
640/2018 GEONET, Ing.Peter Šteiner 20180012 Vytýčenie stavby Komunitné centrum v obci Markušovce 350 EUR s DPH
639/2018 Bednár Bohuš 2018000037 Vianočná výzdoba 497.7 EUR s DPH
638/2018 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20180231 Tovar určený pre aktivačné práce 478.92 EUR s DPH
637/2018 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20180232 Tovar určený pre aktivačné práce 407.35 EUR s DPH
636/2018 Mária Kromková 18012 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 11/2018 426.24 EUR s DPH
635/2018 Ľubomír Salaj - Plynservis 1612018 Oprava kotla ul. Školská 17 A, byt č. 1 207 EUR s DPH
634/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7292418091 Elektrina 11/2018 OM 316981, 330356,625305 1292.36 EUR s DPH
633/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7292418092 Elektrina 11/2018 OM 316984 274.57 EUR s DPH
632/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7292418093 Elektrina 11/2018 OM 316987 190.7 EUR s DPH
631/2018 Virágová Ingrid 1806 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 11/2018 94.72 EUR s DPH
630/2018 DAMEDIS, s.r.o. 8440484 Sada originálnych tonerov 315.96 EUR s DPH
629/2018 Side Trans, s.r.o. 20181229 Dovoz drte fr. 4-8 mm - VSK Mineral, Dovoz soli - množstvo 5 t 943.5 EUR s DPH
628/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7293602764 Elektrina OM 316975, 625303, 630729, 341.24 EUR s DPH
627/2018 Jozef Kožar 10180027 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 11/2018 118.4 EUR s DPH
626/2018 EÚPS.SNV, s.r.o. 072018 Spracovanie miezd 11/2018 450 EUR s DPH
625/2018 EÚPS.SNV, s.r.o. 082018 Učtovné a ekonomické poradenstvo III. - IV .Q/2018 500 EUR s DPH
624/2018 Ľubomír Salaj - Plynservis 1572018 Oprava kotla ul. Školská 17 A , byt č. 6 308.04 EUR s DPH
623/2018 Vladimír Vrábeľ 1801138 Činnosť - BOZP a PO IV. kv. 2018 150 EUR s DPH
622/2018 JOZEF SMRHOLA - OLYMP 017712018 Sklenená plaketa 3 ks 161.89 EUR s DPH
621/2018 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2018000362 Správa počítačovej siete 11/2018 40.01 EUR s DPH
620/2018 EURO-BAU s.r.o. 20181105 Zateplenie objektu PZ v obci Markušovce 10882.87 EUR s DPH
619/2018 EL spol. s r.o. 1806178 Analýza vôd - odpadové vody 32.28 EUR s DPH
618/2018 ARÉNA ZÁHRAD s.r.o. 1018006 Výsadbu stromov, listnáče 35 ks na základe cenovej ponuky 6696 EUR s DPH
617/2018 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201813 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 11/2018 734.08 EUR s DPH
616/2018 DATALAN, a.s. 621805799 KORWIN - 11/2018 413.71 EUR s DPH
615/2018 Innogy Slovensko, s.r.o. 4484084536 Odber plynu PZ, ZS 12/2018 374 EUR s DPH
614/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031804815 Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom 11/2018 1709.46 EUR s DPH
613/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031804746 Vývoz a zneškodnenie odpadu 11/2018 25.59 EUR s DPH
612/2018 Slovak Telekom,a.s. 8221965440 Pevná linka, internet 11/2018 76.61 EUR s DPH
611/2018 Oravec Martin 2018013 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 11/2018 23.68 EUR s DPH
610/2018 RUDOLF SK s.r.o. 1801117 Obedové balíčky 11/2018 1467 EUR s DPH
609/2018 VSK MINERAL s.r.o. 22180935 Kameninová drť - podľa cenníka 625.88 EUR s DPH
608/2018 CASSIOPEA s.r.o. 0112019 Externý manažment 11/2018 - Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 300 EUR s DPH
607/2018 CASSIOPEA s.r.o. 10/2019 Externý manažment 11/2018 - Komunitné centrum v obci Markušovce 650 EUR s DPH
606/2018 SPP a.s. 8600024672 Odber plynu 12/2018 - DS 143 EUR s DPH
605/2018 SPP a.s. 8600024671 Odber plynu 12/2018 - ZS 589 EUR s DPH
604/2018 SPP a.s. 8600024670 Odber plynu 12/2018 - OcÚ 1166 EUR s DPH
603/2018 SPP a.s. 8600024805 Odber plynu 12/2018 - KD 215 EUR s DPH
602/2018 SPIŠ VIEW TRADING,spol. s.r.o. 1011201818 Spracovanie verejného obstarávania na Multifunkčné ihrisko 360 EUR s DPH
601/2018 Marcela Pechová 181113 Predaj potravin prostredníctvom poukážok 11/2018 402.56 EUR s DPH
600/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031804606 Zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodňovanie odpadu 11/2018 1983.99 EUR s DPH
599/2018 CBC Slovakia s.r.o. 9171800829 Zhotovené kópie v prenájme 22.10. - 23.11.2018 55.58 EUR s DPH
598/2018 Jenčík Peter SooF 20180618 Kancelárske potreby a papier podľa prílohy 389.97 EUR s DPH
597/2018 Brenntag Slovakia s.r.o. 282413491 Chlornan sodný 50 l 82.56 EUR s DPH
596/2018 Slovak Telekom,a.s. 8221600618 Mobilný hlas 0903653107 4.43 EUR s DPH
595/2018 Slovak Telekom,a.s. 8221600633 Mobilný hlas 0903994227 1.1 EUR s DPH
594/2018 Slovak Telekom,a.s. 8221600605 Mobilný hlas 0903622942, 0903659929, 0903248194 106.23 EUR s DPH
593/2018 Slovenský pozemkový fond 7180406533 Nájom pozemkov nevzn. vlastníkov za rok 2018 7.27 EUR s DPH
592/2018 Up Slovensko, s.r.o. 118123462 Jedálne kupóny v počte 2 000 ks 8015.54 EUR s DPH
591/2018 EL spol. s r.o. 1805930 Analýza vôd - pitné vody 665.39 EUR s DPH
590/2018 ZZPZ s.r.o. 118008226 Zariadenie na čítanie mikročipov Felixcan FX-PET II 259 EUR s DPH
589/2018 Merjavý Anton, Ing. - STAVMER, autorizovaný architekt 282018 Stavebný dozor - Novostavba komunitného centra 1410 EUR s DPH
588/2018 EL spol. s r.o. 1805916 Analýza vôd - odpadové vody 32.28 EUR s DPH
587/2018 Virágová Ingrid 1805 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 10/2018 118.4 EUR s DPH
586/2018 Slovak Telekom,a.s. 8221600556 Mobilný hlas 0911306984, 0911306988, 0911306990 35.83 EUR s DPH
585/2018 Orange Slovensko, a.s. 2471916599 MI Premium 17.11.-16.12.2018 23.99 EUR s DPH
584/2018 Dindová Lucia, Ing. - EKO-HELP 2018105 Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva Obce Markušovce 160 EUR s DPH
583/2018 PRODUCT TRADE s.r.. 2018185 CITROEN - nové predné preumatiky 2 ks + prezutie 214.4 EUR s DPH
582/2018 Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. 022018895 Internetový prístup k portálu isamosprava.sk 169 EUR s DPH
581/2018 Wolters Kluwer s.r.o. 2401933394 Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 1/2019-12/2019 79.8 EUR s DPH
580/2018 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20180212 Ochranné pracovné prostriedky a materiál pre pracovníkov MOS 790.25 EUR s DPH
579/2018 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20180211 Ochranné pracovné prostriedky pre pracovníkov MOS - Reflexné vesty 19 ks 75.92 EUR s DPH
578/2018 SPIŠ VIEW TRADING,spol. s.r.o. 1011201810 Spracovanie VO - Čiastočná rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Markušovce 360 EUR s DPH
577/2018 Slovak Telekom,a.s. 8221328669 Mobilný hlas 09111038905 -1.6 EUR s DPH
576/2018 Ľubomír Salaj - Plynservis 1462018 Oprava plynového kotla ul. Školská 17B, byt č. 4 208.08 EUR s DPH
575/2018 BABALOO SLOVAKIA s.r.o. 232018 Strava pre volebnú komisiu Komunálne voľby 2018 47.94 EUR s DPH
574/2018 Vila Garden, s.r.o. 186603 Strava pre volebnú komisiu Komunálne voľby 2018 480 EUR s DPH
573/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7293116311 Elektrina OM 316981, 330356, 625305 - 10/2018 1424.77 EUR s DPH
572/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7293116312 Elektrina OM 316984 - 10/2018 273.85 EUR s DPH
571/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7293116313 Elektrina OM 316987 - 10/2018 237.86 EUR s DPH
570/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7293116314 Elektrina OM 316975, 625303, 63072910/2018 353.8 EUR s DPH
569/2018 Slovak Telekom,a.s. 8221034630 Mobilný hlas 0902353292 0.36 EUR s DPH
568/2018 M-PLAST, Mužík 18441 Vodomer, redukčný ventil, plavákové ventily - 3 ks 197.92 EUR s DPH
567/2018 Mária Kromková 18011 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 10/2018 355.2 EUR s DPH
566/2018 Wolters Kluwer s.r.o. 918002802 Kniha - nakladanie s majetkom obce 25.9 EUR s DPH
565/2018 ZZPZ s.r.o. 118007646 Kastrácie a odchyt túlavých zvierat 2825 EUR s DPH
564/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031804201 Vývoz a zneškodnenie odpadu za mesiac 10/2018 587.8 EUR s DPH
563/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7422311282 Elektrina 1.9.2018 - 30.11.2018, OM 641921, 641935, 642006, 642023, 642033 180 EUR s DPH
562/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7422311570 Elektrina 1.9.2018 - 30.11.2018, OM 318073 77 EUR s DPH
561/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7422311211 Elektrina 1.9.2018 - 30.11.2018 OM 634452, 634448 122 EUR s DPH
560/2018 MILK-AGRO, spol. s r.o. 231894 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 10/2018 23.68 EUR s DPH
559/2018 MILK-AGRO, spol. s r.o. 241894 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 10/2018 23.68 EUR s DPH
558/2018 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 139168859 Prenájom mobilných toaliet v čase od 26.10.2018 do 05.11.2018 120 EUR s DPH
557/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031804293 Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom 10/2018 2224.83 EUR s DPH
556/2018 EÚPS.SNV, s.r.o. 062018 Spracovanie miezd 10/2018 450 EUR s DPH
555/2018 CASSIOPEA s.r.o. 0062019 Externý manažment: Novostavba Materskej školy v obci Markušovce 10/2018 1250 EUR s DPH
554/2018 CASSIOPEA s.r.o. 0072019 Externý manažment projektu: Komunitné centrum v obci Markušovce 10/2018 650 EUR s DPH
553/2018 CASSIOPEA s.r.o. 0082019 Externý manažment projektu : Multifunkčné ihrisko v obci Markušovce 10/2018 250 EUR s DPH
552/2018 Jozef Kožar 10180024 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 10/2018 213.12 EUR s DPH
551/2018 DATALAN, a.s. 621805264 KORWIN - podpora 10/2018 413.71 EUR s DPH
550/2018 RUDOLF SK s.r.o. 1801105 Obedové balíčky 10/2018 1356 EUR s DPH
549/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031804156 Zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodňovanie odpadu 10/2018 1904.06 EUR s DPH
548/2018 Innogy Slovensko, s.r.o. 4444735549 Zemný plyn 11/2018 - ZS, PZ 374 EUR s DPH
547/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7422310198 Elektrina 1.9.2018 - 30.11.2018 1097 EUR s DPH
546/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7422311248 Elektrina 1.9.2018 - 30.11.2018 Školská 17C/SP OM 637208 46 EUR s DPH
545/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7422311574 Elektrina 1.9.2018 - 30.11.2018 ZS OM 318842 90 EUR s DPH
544/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7422311192 Elektrina 1.9.2018 - 30.11.2018 ZS OM 318558 81 EUR s DPH
543/2018 Slovak Telekom,a.s. 8219952762 Pevná linka4498137, internet 10/2018 78.89 EUR s DPH
542/2018 Ľubomír Salaj - Plynservis 1382018 Oprava plynového kotla ul. Školská 17C, byt č. 8 304.8 EUR s DPH
541/2018 Oravec Martin 2018012 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 10/2018 47.36 EUR s DPH
540/2018 Marcela Pechová 181112 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 10/2018 402.56 EUR s DPH
539/2018 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201812 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 10/2018 734.08 EUR s DPH
538/2018 SPP a.s. 7264217634 Odber plynu 11/2018 - KD 215 EUR s DPH
537/2018 SPP a.s. 7264217568 Odber plynu 11/2018 - DS 122 EUR s DPH
536/2018 SPP a.s. 7264217567 Odber plynu 11/2018 - ZS 500 EUR s DPH
535/2018 SPP a.s. 7264217566 Odber plynu 11/2018 - OcÚ 990 EUR s DPH
534/2018 Vila Garden, s.r.o. 186601 Občerstvenie - akcia Úcta k starším 551 EUR s DPH
533/2018 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2018000314 Správa počítačovej siete 10/2018 60.01 EUR s DPH
532/2018 Slovak Telekom,a.s. 8219593441 Mobilný hlas 0903622942, 0903659929,0903248194 101.46 EUR s DPH
531/2018 Signo, s.r.o. 181061 Zastava : 2 ks SR, 2 ks EU, 2 ks obecná, rozmer 100 x 150 cm, hore tunel 5,5 cm 134.64 EUR s DPH
530/2018 EL spol. s r.o. 1805478 Analýza vôd - odpadové vody 10/2018 32.28 EUR s DPH
529/2018 Pánik Patrik 181400598 Original tonery Epson 16 XL cyan 1 ks, yellov 1 ks, magenta 1 ks, black / 12,9 ml / 1 ks 72.6 EUR s DPH
528/2018 CBC Slovakia s.r.o. 9171800748 Zhotovené kópie v prenájme 23.9. - 22.10.2018 55.26 EUR s DPH
527/2018 Slovak Telekom,a.s. 8219593460 Mobilný hlas 0903994227 0.6 EUR s DPH
526/2018 Slovak Telekom,a.s. 8219593448 Mobilný hlas 0903653107 1.61 EUR s DPH
525/2018 CBA SLOVAKIA a.s. 408000028 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 10/2018 23.68 EUR s DPH
524/2018 EGov Systems spol. s.r.o. 418250 SMS info 1.10.2018 - 31.12.2018 91.25 EUR s DPH
523/2018 Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o. 20181775 Pľundrové pečivo 30 ks, závin makový 15 ks, kakaový 10 ks, orechový 10 ks, tvarohový 5 ks 93.26 EUR s DPH
522/2018 Ľubomír Salaj - Plynservis 1312018 Oprava plynového kotla - Požiarna zbrojnica 38.76 EUR s DPH
521/2018 Oravec Martin 2018011 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 10/2018 23.68 EUR s DPH
520/2018 Slovak Telekom,a.s. 8219593401 Mobilný hlas 0911306984, 0911306988, 0911306990 39.56 EUR s DPH
519/2018 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20180189 Ochranné pracovné prostriedky a materiál pre pracovníkov AČ 365.48 EUR s DPH
518/2018 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20180190 Materiál pre pracovníkov AČ 791.54 EUR s DPH
517/2018 Virágová Ingrid 1804 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 09/2018 94.72 EUR s DPH
516/2018 Orange Slovensko, a.s. 2467407691 MI Premium 17.10. - 16.11.2018 23.99 EUR s DPH
515/2018 Slovak Telekom,a.s. 8219324704 Mobilný hlas 0911420379 0 EUR s DPH
514/2018 DATALAN, a.s. 621804854 Informačný systém na správu registratúry - implementačné práce 1848 EUR s DPH
513/2018 Chránené dielne sro 180672 Sviečky s potlačou 75 ks,Samolepka 10x10 cm -120 ks 189.6 EUR s DPH
512/2018 Grečko Martin 1801044 Revízia hasiacich prístrojov 779.76 EUR s DPH
511/2018 Mária Kromková 18010 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 09/2018 473.6 EUR s DPH
510/2018 ASANARATES s.r.o. 20182054 Deratizácia,dezinsekcia a dezinfekcia - osada Jareček 5777.46 EUR s DPH
509/2018 EL spol. s r.o. 1805166 Analýza vôd - odpadové vody 32.28 EUR s DPH
508/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7292326878 Elektrina 09/2018 OM 316981, 330356, 625305 1058.04 EUR s DPH
507/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7292326879 Elektrina 09/2018 OM 316984 222.55 EUR s DPH
506/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7292326880 Elektrina 09/2018 OM 316987 176.6 EUR s DPH
505/2018 MILK-AGRO, spol. s r.o. 201894 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 09/2018 23.68 EUR s DPH
504/2018 Slovak Telekom,a.s. 8217601500 Mobilný hlas 0911306984, 0911306988, 0911306990 35.77 EUR s DPH
503/2018 Chránené dielne sro 180621 Vonná sviečka s potlačou loga 45 ks 70.2 EUR s DPH
502/2018 Chránené dielne sro 180601 Vonná sviečka s potlačou loga, grafické práce, nekategorizovaný produkt 144.6 EUR s DPH
501/2018 Zalibera Ján - FARLAZ 18010180 Tovar pre pracovníkov aktivačnej činnosti - farby 56.86 EUR s DPH
500/2018 Archgrup s.r.o. 0242018 Spracovanie stavebnej časti pre objekt výdajnika pitnej vody 360 EUR s DPH
499/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7254186685 Elektrina vyúčtovanie 1.1.2018 - 30.9.2018 OM 316975,625303, 630729 -1384.57 EUR s DPH
498/2018 Jozef Kožar 10180021 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 09/2018 165.76 EUR s DPH
497/2018 Marcela Pechová 181111 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 09/2018 686.72 EUR s DPH
496/2018 Side Trans, s.r.o. 20180951 Dovoz drte - VSK Mineral 127.2 EUR s DPH
495/2018 Wolters Kluwer s.r.o. 8494931218 Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 1/2019-12/2019 121 EUR s DPH
494/2018 EÚPS.SNV, s.r.o. 05/2018 Spracovanie miezd za 09/2018 450 EUR s DPH
493/2018 EÚPS.SNV, s.r.o. 042018 Spracovanie miezd za 08/2018 450 EUR s DPH
492/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031803800 Zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodnenie odpadu 09/2018 1752.45 EUR s DPH
491/2018 Slovak Telekom,a.s. 8217959122 Pevná linka, internet 09/2018 76.64 EUR s DPH
490/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031803685 Zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodnenie odpadu 09/2018 1963.7 EUR s DPH
489/2018 DATALAN, a.s. 621804607 Poskytnuté služby používať aplikačné programy 09//2018 413.71 EUR s DPH
488/2018 M-PLAST, Mužík 18383 Vodovod - materiál 411.1 EUR s DPH
487/2018 BLAUMONT, s.r.o. 30918 Služby strojom Manitou 731 - výkladka komposterov 108 EUR s DPH
486/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031803778 Vývoz a zneškodnenie odpadu 9/0218 275.8 EUR s DPH
485/2018 Innogy Slovensko, s.r.o. 30110053454 Odber zemného plynu ZS, PZ - 09/2018 374 EUR s DPH
484/2018 Vladimír Vrábeľ 1801109 Služby T - BOZP a PO za III. kv.2018 150 EUR s DPH
483/2018 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2018000153 Správa počítačov ej siete 09/2018 60.01 EUR s DPH
482/2018 SPP a.s. 7318998838 Odber zemného plynu 10/2018 ZS 302 EUR s DPH
481/2018 SPP a.s. 7318998906 Odber plynu 10/2018 KD 215 EUR s DPH
480/2018 SPP a.s. 7318998837 Odber zemného plynu 10/2018 OcÚ 599 EUR s DPH
479/2018 SEZO-Spiš, združenie obcí 18083 Príspevok na realizáciu triedeného zberu 2. polrok 2018 2605.8 EUR s DPH
478/2018 Oravec Martin 2018010 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 9/2018 47.36 EUR s DPH
477/2018 CASSIOPEA s.r.o. 11022018 Externý manažment projektu - Novostavba materskej školy v obci Markušovce 08/2018 1250 EUR s DPH
476/2018 CASSIOPEA s.r.o. 11032018 Externý manažment projektu za 09/2018 - Nákup kompostérov v obci Markušovce 400 EUR s DPH
475/2018 RUDOLF SK s.r.o. 1801094 Obedové balíčky 09/2018 1391 EUR s DPH
474/2018 FaxCopy a.s. 8201800118 Učebné pomôcky ŠZŠ 1460.8 EUR s DPH
473/2018 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201811 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 10/2018 23.68 EUR s DPH
472/2018 SPP a.s. 7318998839 Odber plynu 10/2018 DS 74 EUR s DPH
471/2018 Tekeli Jozef, Doc. JUDr., PhD. - Advokátska kancelária 2018115 Právne služby 429.21 EUR s DPH
470/2018 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201810 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 09/2018 592 EUR s DPH
469/2018 REKREA, s.r.o. FV18008 Prierez popod komunikáciu v obci Markšovce č. 697/41 390 EUR s DPH
468/2018 Virágová Ingrid 1803 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 08/2018 118.4 EUR s DPH
467/2018 CBC Slovakia s.r.o. 9171800675 Zhotovené kópie v prenájme 22.8. -23.9.2018 68.32 EUR s DPH
466/2018 Slovak Telekom,a.s. 8217601572 Mobilný hlas 0903994227 21.41 EUR s DPH
465/2018 Slovak Telekom,a.s. 8217601562 Mobilný hlas 0903653107 2.48 EUR s DPH
464/2018 PEREX, a.s. 1131801424 Objednávka inzercie - prenájom ambulancie pre odborného lekára - internistu 120 EUR s DPH
463/2018 Slovak Telekom,a.s. 8217601550 Mobilný hlas 0903622942, 0903659929, 0903248194 101.81 EUR s DPH
462/2018 Merjavý Anton, Ing. - STAVMER 262018 Stavebný dozor ČOV a kanalizácia Markušovce - III. Etapa 12800 EUR s DPH
461/2018 CBA SLOVAKIA a.s. 408000027 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 09/2018 71.04 EUR s DPH
460/2018 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2018000277 Toner 87 EUR s DPH
459/2018 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 180101014 Kompostéry na základe kúpnej zmluvy 85098.99 EUR s DPH
458/2018 Mária Repaská Pracovné odevy 1800153 Pracovné odevy a obuv pre 3 pracovníkov aktivačnej činnosti 239.88 EUR s DPH
457/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031803242 Zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodnenie odpadu08/2018 2867.63 EUR s DPH
456/2018 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20180167 Vrecia prepracovníkov Ač 122.04 EUR s DPH
455/2018 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20180166 Náradie pre pracovníkov aktivačnej činnosti 706.48 EUR s DPH
454/2018 PETIT PRESS a.s. 1843101368 Inzercia - prenájom ambulancie pre odborného lekára - internistu 52.8 EUR s DPH
453/2018 Sakmáry Ladislav 1809016 Oprava krovinorezu FS 260 96.8 EUR s DPH
452/2018 Orange Slovensko, a.s. 2462924604 MI Premium 17.9.2018 - 16.10.2018 23.99 EUR s DPH
451/2018 Bendžala Jozef 20180061 Prepravné služby Levoča - Markušovce - Gaboltov a späť 5.8.2018 287.5 EUR s DPH
450/2018 Slovak Telekom,a.s. 8217335325 Mobilný hlas 0911420379 0 EUR s DPH
449/2018 Slovenský Červený kríž 2018042 Zdravotnícke služby na akciu Memorial Michala Suju, ktorá sa uskutoční 15.9.2018 100 EUR s DPH
448/2018 IGLASS spol. s r.o. 22018102000728 Výroba sklenných výplní do okien - 12 ks, 6 ks 192.73 EUR s DPH
447/2018 Zalibera Ján - FARLAZ 18010158 Materiál - aktivačné práce 22.08 EUR s DPH
446/2018 ContiTrade Slovakia s.r.o. 2273037589 Oprava defektu Fuso SN702 CL, kompletne prezutie prednej nápravy 52.46 EUR s DPH
445/2018 SPIŠ VIEW TRADING,spol. s.r.o. 1009201801 Spracovanie VO - Markušovce - deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia v rómskych komunitách 360 EUR s DPH
444/2018 Slovak Telekom,a.s. 8217047470 Mobilný hlas 0902353292 4.04 EUR s DPH
443/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7292504573 Odber elektriny 08/2018 OM 316984 215.51 EUR s DPH
442/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7292504574 Odber elektriny 08/2018 - OM 316987 134.9 EUR s DPH
441/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7292504572 Odber elektriny 08/2018 OM 316981, 330356, 625305 1311.19 EUR s DPH
440/2018 VSK MINERAL s.r.o. 22180679 Kameninová drť - podľa cenníka 197.54 EUR s DPH
439/2018 EL spol. s r.o. 1804591 Analýza vôd - pitné vody 110.22 EUR s DPH
438/2018 EÚPS.SNV, s.r.o. 032018 Ekonomické poradenské služby za 1. polrok 2018 500 EUR s DPH
437/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031803408 Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom 08/2018 2255.14 EUR s DPH
436/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031803362 Vývoz a zneškodnenie odpadu 08/2018 544.13 EUR s DPH
435/2018 MILK-AGRO, spol. s r.o. 181894 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 08/2018 142.08 EUR s DPH
434/2018 MILK-AGRO, spol. s r.o. 191894 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 07/2018 23.68 EUR s DPH
433/2018 Mária Kromková 18009 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 08/2018 402.56 EUR s DPH
432/2018 Innogy Slovensko, s.r.o. 4470112661 Odber zemného plynu ZS, PZ - 09/2018 374 EUR s DPH
431/2018 Slovak Telekom,a.s. 8215977849 Pevná linka, internet 08/2018 124.61 EUR s DPH
430/2018 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2018000257 Správa počítačovej siete 08/2018 30.01 EUR s DPH
429/2018 DATALAN, a.s. 621804035 KORWIN - podpora 08/2018 413.71 EUR s DPH
428/2018 Marcela Pechová 181110 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 08/2018 639.36 EUR s DPH
427/2018 Zalibera Ján - FARLAZ 18010146 Tovar pre pracovníkov aktivačnej činnosti - farby 162.47 EUR s DPH
426/2018 Oravec Martin 2018009 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 08/2018 71.04 EUR s DPH
425/2018 Asanácia , s.r.o. 8405849 Odvoz a neškodné odstránenie uhynutého spoločenského zvieraťa do 40kg 50 EUR s DPH
424/2018 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201809 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 08/2018 686.72 EUR s DPH
423/2018 SPP a.s. 7323942305 Odber plynu 09/2018 DS 24 EUR s DPH
422/2018 SPP a.s. 7323942303 Odber plynu 09/2018 OcÚ 192 EUR s DPH
421/2018 SPP a.s. 7323942371 Odber plynu 09/2018 KD 215 EUR s DPH
420/2018 SPP a.s. 7323942304 Odber zemného plynu 09/2018 ZS 97 EUR s DPH
419/2018 CASSIOPEA s.r.o. 10032018 Externý manažment projektu za 08/2018 - Nákup kompostérov v obci Markušovce 400 EUR s DPH
418/2018 CASSIOPEA s.r.o. 10022018 Externý manažment projektu za 08/2018 - Novostavba MŠ v obci Markušovce 1250 EUR s DPH
417/2018 Slovak Telekom,a.s. 8215625181 Mobilný hlas 0903622942, 0903659929, 0903248194 109.53 EUR s DPH
416/2018 Slovak Telekom,a.s. 8215625187 Mobilný hlas 0903653107 22.7.2018 - 21.8.2018 1.75 EUR s DPH
415/2018 Slovak Telekom,a.s. 8215625190 Mobilný hlas 0903994227 22.7.2018 - 21.8.2018 0.84 EUR s DPH
414/2018 CBC Slovakia s.r.o. 9171800591 Zhotovené kópie v prenájme 23.7.2018 - 22.8.2018 50.74 EUR s DPH
413/2018 SPIŠ VIEW TRADING,spol. s.r.o. 102018176 Spracovanie prieskumu trhu VO Novostavba komunitného centra v obci Markušovce 1440 EUR s DPH
412/2018 CBA SLOVAKIA a.s. 102018176 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 08/2018 94.72 EUR s DPH
411/2018 Tehelňa STOVA, spol.. s r.o. 183622 BGZ-S SV Žľaby 300 bez vinklov - 18 ks 623.41 EUR s DPH
410/2018 Slovak Telekom,a.s. 8215625141 Mobilný hlas 0911306984, 0911306988, 0911306990 42.42 EUR s DPH
409/2018 Agromajer HOK s.r.o. 201811 Brezová metla s násadou pre pracovníkov aktivačných prác - 50 ks 42 EUR s DPH
408/2018 Florian s.r.o. 20182152 Hasičská výstroj a výzbroj podľa prílohy 1974.05 EUR s DPH
407/2018 EL spol. s r.o. 1804261 Analýza vôd - odpadové vody 32.28 EUR s DPH
406/2018 Orange Slovensko, a.s. 2458416117 Poplatok MI Premium 17.8. - 16.9.2018 23.99 EUR s DPH
405/2018 DAMEDIS, s.r.o. 8440267 Toner do tlačiarne Xerox Work Centre 3335 - 2 ks 246.96 EUR s DPH
404/2018 Virágová Ingrid 1802 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 07/2018 94.72 EUR s DPH
403/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7294506771 Odber elektriny 07/2018 OM 316981 1267.04 EUR s DPH
402/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7294506773 Odber elektriny 07/2018 OM 316987 - Slovan TJ 150.19 EUR s DPH
401/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7294506772 Odber elektriny 07/2018 - OM 316984 - OcÚ 226.9 EUR s DPH
400/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7295017951 Opravná Fa - Odb. miesto 630729 -126.52 EUR s DPH
399/2018 Mária Kromková 18008 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 07/2018 497.28 EUR s DPH
398/2018 Brantner Nova, s.r.o. 4031810291 Oprava vozidla CITROEN JUMPER SN-232BJ 2336.96 EUR s DPH
397/2018 MILK-AGRO, spol. s r.o. 161894 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 07/2018 71.04 EUR s DPH
396/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031802981 Vývoz a zneškodňovanie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom 07/2018 1871.02 EUR s DPH
395/2018 SPIŠ VIEW TRADING,s.r.o. 102018164 Spracovanie VO Nákup kompostérov v obci Markušovce 360 EUR s DPH
394/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031802939 Zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodňovanie odpadu 07/2018 1889.13 EUR s DPH
393/2018 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20180122 Materiál pre pracovníkov aktivačnej činnosti 138.3 EUR s DPH
392/2018 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20180121 Materiál pre pracovníkov aktivačnej činnosti 750 EUR s DPH
391/2018 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20180123 Materiál pre pracovníkov aktivačnej činnosti 47.81 EUR s DPH
390/2018 Slovak Telekom,a.s. 8214013092 Pevná linka, internet 07/2018 130.91 EUR s DPH
389/2018 Zalibera Ján - FARLAZ 18010128 Materiál pre pracovníkov aktivačnej činnosti 161.83 EUR s DPH
388/2018 Innogy Slovensko, s.r.o. 4417142192 Zemný plyn 08/2018 ZS, PZ 374 EUR s DPH
387/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7466768697 Odber elektriny 1.6.2018 - 31.8.2018 ZS 81 EUR s DPH
386/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7466768754 Odber elektriny 1.6.2018 - 31.8.2018 Školská C SP 46 EUR s DPH
385/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7466769085 Odber elektriny 1.6.2018 - 31.8.2018 ZS 90 EUR s DPH
384/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7466769081 Odber elektriny 1.6.2018 - 31.8.2018 PZ 77 EUR s DPH
383/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7466767692 Odber elektriny 1.6.2018 - 31.8.2018 VO 2237 EUR s DPH
382/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7466768717 Odber elektriny 1.6.2018 - 31.8.2018 Školská SP A,B 122 EUR s DPH
381/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7466768788 Odber elektriny 1.6.2018 - 31.8.2018 Jareček SP 180 EUR s DPH
380/2018 Marcela Pechová 181109 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 07/2018 615.68 EUR s DPH
379/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031802890 Vývoz a zneškodnenie odpadu 7/2018 2111 EUR s DPH
378/2018 DATALAN, a.s. 621803665 KORWIN podpora 07/2018 413.71 EUR s DPH
377/2018 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201808 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 07/2018 757.76 EUR s DPH
376/2018 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2018000221 Správa počítačovej siete 07/2018 60.01 EUR s DPH
375/2018 Oravec Martin 2018008 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 07/2018 47.36 EUR s DPH
374/2018 Virágová Ingrid 1801 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 06/2018 71.04 EUR s DPH
373/2018 SPP a.s. 7318958864 Odber zemného plynu 08/2018 DS 12 EUR s DPH
372/2018 SPP a.s. 7318958863 Odber zemného plynu 08/2018 ZS 47 EUR s DPH
371/2018 SPP a.s. 7318958934 Odber zemného plynu 08/2018 OcÚ 215 EUR s DPH
370/2018 SPP a.s. 7318958862 Odber zemného plynu 08/2018 - KD 93 EUR s DPH
369/2018 CASSIOPEA s.r.o. 09042018 Externý manažment projektu - Nákup kompostérov v obci Markušovce 07/2018 200 EUR s DPH
368/2018 CASSIOPEA s.r.o. 09032018 Externý manažment projektu - Multifunkčné ihrisko 07/2018 200 EUR s DPH
367/2018 CASSIOPEA s.r.o. 90022018 Externý manažment projektu - Novostavba materskej školy v obci Markušovce 07/2018 1250 EUR s DPH
366/2018 Združenie urbárnikov Markušovce - Čepanovce, pozemkové spoločenstvo 1811 Prenájom pozemku 1.polrok 2018 1046.1 EUR s DPH
365/2018 Slovak Telekom,a.s. 8213662394 Mobilný hlas 0903653107 2.21 EUR s DPH
364/2018 Slovak Telekom,a.s. 8213662412 Mobilný hlas 0903994227 12.91 EUR s DPH
363/2018 Slovak Telekom,a.s. 8213662384 Mobilný hlas 0911149338, 0903622942, 0903659929 102.75 EUR s DPH
362/2018 Badzíková Soňa 7318 Pohrebné služby 398 EUR s DPH
361/2018 CBC Slovakia s.r.o. 9171800512 Zhotovené kópie v prenájme 23.6.2018 - 23.7.2018 72.41 EUR s DPH
360/2018 PETIT PRESS a.s. 1843101078 Inzercia verejnej súťaže - nájom poľn. pozemkov 56.4 EUR s DPH
359/2018 CBA SLOVAKIA a.s. 408000025 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 07/2018 47.36 EUR s DPH
358/2018 CBA SLOVAKIA a.s. 408000024 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 07/2018 23.68 EUR s DPH
357/2018 Slovak Telekom,a.s. 8213662331 Mobilný hlas 0911306984, 0911306988, 0911306990 28.44 EUR s DPH
356/2018 Ing. Mária Kyselová 3218 Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 1600 EUR s DPH
355/2018 Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o. 18434 Odborné stanovisko 60 EUR s DPH
354/2018 Slovak Telekom,a.s. 8213401497 Mobilný hlas 0911420379 0 EUR s DPH
353/2018 Orange Slovensko, a.s. 2453955149 Mes. poplatok MI Premium 17.7.2018 - 16.8.2018 23.99 EUR s DPH
352/2018 JOZEF SMRHOLA - OLYMP 008202018 Meter s erbom - 30 ks, Otvárač /maxi/ - 100 ks 281.76 EUR s DPH
351/2018 EL spol. s r.o. 1803503 Analýza vôd - odpadové vody 32.28 EUR s DPH
350/2018 Ľubomír Salaj - Plynservis 0842018 Oprava plynového kotla 8 b.j., Školská 17 A, byt č. 4 277.68 EUR s DPH
349/2018 Zalibera Ján - FARLAZ 18010113 Materiál pre pracovníkov na aktivačných prácach - farba 57.41 EUR s DPH
348/2018 Up Slovensko, s.r.o. 118077211 Jedálne kupóny v celkovej hodnote 8015.54 EUR s DPH
347/2018 Jenčík Peter SooF 20180378 Kancelársky papier a kancelársky materiál 468.2 EUR s DPH
346/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7293544470 Elektrina 06/2018 VO Michalská, ČOV Michalská, ČOV Jareček 1070.06 EUR s DPH
345/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7293544472 Elektrina 06/2018 - TJ Šatne 133.98 EUR s DPH
344/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7293544471 elektrina 06/2018 - OcÚ 231.25 EUR s DPH
343/2018 Slovak Telekom,a.s. 8213119174 Mobilný hlas 0902353292 0.89 EUR s DPH
342/2018 Mária Kromková 18007 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 06/2018 473.6 EUR s DPH
341/2018 Gama print, s.r.o. 2018123 Biele papierové tašky 200 ks 79.2 EUR s DPH
340/2018 MILK-AGRO, spol. s r.o. 141894 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 06/2018 142.08 EUR s DPH
339/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031802564 Zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom 06/2018 1712.22 EUR s DPH
338/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031802488 Vývoz a zneškodnenie odpadu 6/0218 211.53 EUR s DPH
337/2018 DATALAN, a.s. 621803142 KORWIN - podpora 06/2018 413.71 EUR s DPH
336/2018 Slovak Telekom,a.s. 8212078325 Pevná linka, internet 06/2018 80.04 EUR s DPH
335/2018 EGov Systems spol. s.r.o. 418180 Poskytovanie služieb SMS - info 1.7.2018 - 30.9.2018, SMS nad rámec za Q2/2018 121.34 EUR s DPH
334/2018 Innogy Slovensko, s.r.o. 4487280581 Zemný plyn PZ, ZS - 07/2018 374 EUR s DPH
333/2018 Geodézia Spiš, Ing. František Novák 201801 Ul. Železn. a Sv. J. Nepom.- výškopisné a polohopisné zameranie k dopracovaniu PD 300 EUR s DPH
332/2018 Geodézia Spiš, Ing. František Novák 201802 Vypracovanie výškopisu a polohopisu pre PD: Rozšírenie kanalizácia ul. Sv. J.Nepom. 200 EUR s DPH
331/2018 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201807 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 06/2018 639.36 EUR s DPH
330/2018 Oravec Martin 2018007 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 06/2018 71.04 EUR s DPH
329/2018 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2018000190 Správa počítačovej siete 06/2018 60.01 EUR s DPH
328/2018 SPP a.s. 7318940029 Odber zemného plynu 07/2018 ZS 47 EUR s DPH
327/2018 SPP a.s. 7318940030 Odber zemného plynu 07/2018 DS 12 EUR s DPH
326/2018 SPP a.s. 7318940028 Odber zemného plynu 07/2018 KD 93 EUR s DPH
325/2018 SPP a.s. 7318940101 Odber zemného plynu 07/2018 OcÚ 215 EUR s DPH
324/2018 Marcela Pechová 181108 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 06/2018 639.36 EUR s DPH
323/2018 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 180100051 Obedové balíčky 06/2018 1063 EUR s DPH
322/2018 Vladimír Vrábeľ 1801073 Služby T - BOZP a PO za II. kv.2018 150 EUR s DPH
321/2018 Merjavý Anton, Ing. - STAVMER 162018 stavebný dozor na stavbe: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY VOBCI MARKUŠOVCE 3959.2 EUR s DPH
320/2018 LS Legal, s.r.o. 20180063 Vstupná analýza a návrh ďalšieho postupu voči spoločnosti STAVGEO s.r.o. 400 EUR s DPH
319/2018 Slovak Telekom,a.s. 8211607827 Mobilný hlas 0903 622942, 0903659929,0903248194 100.11 EUR s DPH
318/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031802341 Zber, odvoz, prenájom a zneškodňovanie odpadu 06/2018 1937.22 EUR s DPH
317/2018 CBC Slovakia s.r.o. 9171800429 Zhotovené kópie v prenájme 22.05.2018 - 23.06.2018 44.75 EUR s DPH
316/2018 Slovak Telekom,a.s. 8211607841 Mobilný hlas 0903994227 0.6 EUR s DPH
315/2018 Slovak Telekom,a.s. 8211607836 Mobilný hlas 0903653107 2.6 EUR s DPH
314/2018 Zalibera Ján - FARLAZ 18010094 Materiál pre pracovníkov na aktivačných prácach - farba 132.66 EUR s DPH
313/2018 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 2018102 Pracvné odevy, pracovná obuv a materiál pre pracovníkov na aktivačných prácach 223.93 EUR s DPH
312/2018 DARIUS IT, s.r.o. 180019 Poplatok za registráciu domény od 23062018-22062019 + ročný poplatok za hostingové služby 120 EUR s DPH
311/2018 DAMEDIS, s.r.o. 8440036 toner 106R03621 120 EUR s DPH
310/2018 Slovak Telekom,a.s. 8211607781 Mobilný hlas 0911306984,0911306988,0911306990 22.5.2018 - 21.6.2018 32.93 EUR s DPH
309/2018 AFG SECURITY-CORPARATION, S.R.O. 221341509 Zastavovací terč 16.1 EUR s DPH
308/2018 Slovenský Červený kríž 2018027 Deň detí 2018 - zdravotná služba 100 EUR s DPH
307/2018 Slovenská pošta, a.s. 1718200062 Komplexné - údaje v elektronickej forme a papierovej forme 0.32 EUR s DPH
306/2018 KUHN-Slovakia s.r.o. 41002771 Veľká servisná prehliadka stroja KOMATSU WB93R-5 2158.85 EUR s DPH
305/2018 Orange Slovensko, a.s. 2449515795 Poplatok MI Premium 17.6.2018 - 16.7.2018 23.99 EUR s DPH
304/2018 Slovak Telekom,a.s. 8211337206 Mobilný hlas 0911420379 0 EUR s DPH
303/2018 SOZA 2181901371 Dobropis k faktúre č. 2181114098 - Odmena za za licenciu na verejné použitie hudobných diel -10.56 EUR s DPH
302/2018 Slovenská pošta, a.s. 1698200058 Komplexné - údaje v elektronickej forme a papierovej forme 0.16 EUR s DPH
301/2018 Slovenská pošta, a.s. 1668200056 Komplexné - údaje v elektronickej forme a papierovej forme 0.16 EUR s DPH
300/2018 VSK MINERAL s.r.o. 22180378 Kameninová drť - podľa cenníka 20.22 EUR s DPH
299/2018 HZ Metal, s.r.o. 180100221 Vyčistenie čerpačky - ul. Hornádska 322.75 EUR s DPH
298/2018 Sakmáry Ladislav 1806012 Tovar pre pracovníkov na aktivačných prácach 120 EUR s DPH
297/2018 Slovenská pošta, a.s. 1648200056 Komplexné - údaje v elektronickej forme a papierovej forme 0.16 EUR s DPH
296/2018 Florian s.r.o. 20181145 Hadice technolen supersport so spojkami kovanými C42/19,4 m - 2 ks, B65/19,4 m - 2 ks 597.77 EUR s DPH
295/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031802147 Zmluva o preprave, zbere a zneškodňovaní KO zber jedlých olejov a tukov 05/2018 12 EUR s DPH
294/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7293329379 Odber elektriny 05/2018 VO Michalská 609.6 EUR s DPH
293/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7292411365 Odber elektriny 05/2018 OcÚ 236.05 EUR s DPH
292/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7292411366 Odber elektriny 05/208 TJ Šatne -308.44 EUR s DPH
291/2018 Oravec Martin 2018006 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 05/2018 23.68 EUR s DPH
290/2018 Zalibera Ján - FARLAZ 18010094 Materiál pre pracovníkov na aktivačných prácach - farba 137.71 EUR s DPH
289/2018 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201806 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 05/2018 23.68 EUR s DPH
288/2018 Mária Kromková 18006 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 05/2018 23.68 EUR s DPH
287/2018 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20180100 Pracvné odevy, pracovná obuv a materiál pre pracovníkov na aktivačných prácach 268.68 EUR s DPH
286/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031802008 Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom 05/2018 2053.67 EUR s DPH
285/2018 M-PLAST, Mužík 18220 Hydrant, inštalačný materiál 237.92 EUR s DPH
284/2018 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2018000153 Správa počítačov ej siete 05/2018 99.37 EUR s DPH
283/2018 Innogy Slovensko, s.r.o. 4444556334 Odber plynu ZS, PZ 06/2018 374 EUR s DPH
282/2018 MILK-AGRO, spol. s r.o. 101894 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 05/2018 47.36 EUR s DPH
281/2018 SPIŠ VIEW TRADING,s.r.o. 102018135 Spracovanie VO Novostavba materskej školy v obci Markušovce 1500 EUR s DPH
280/2018 SPIŠ VIEW TRADING,s.r.o. 102018136 Poskytnutie služieb poradenstva pri príprave a realizácii VO na stavebné práce - kanalizácia 3200 EUR s DPH
279/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031801898 Vývoz a zneškodnenie odpadu 05/2018 457.39 EUR s DPH
278/2018 SOZA 2181114098 Odmena za za licenciu na verejné použitie hudobných diel 52.8 EUR s DPH
277/2018 Slovak Telekom,a.s. 8209952093 Pevná linka, internet 05/2018 76.52 EUR s DPH
276/2018 DATALAN, a.s. 621802571 KORWIN služby 05/2018 413.71 EUR s DPH
275/2018 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201805 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 05/2018 710.4 EUR s DPH
274/2018 Marcela Pechová 181107 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 05/2018 663.04 EUR s DPH
273/2018 VSK MINERAL s.r.o. 22180330 Kameninová drť - podľa cenníka 247.8 EUR s DPH
272/2018 POLTRANS - SK s.r.o. 2018244 Dovoz kameninovej drte z lomu Gretľa 109.2 EUR s DPH
271/2018 HZ Metal, s.r.o. 180100195 Fekálny voz na likvidáciu havárie na kanalizácii a ČOV Markušovce Jareček 1113.02 EUR s DPH
270/2018 Oravec Martin 2018005 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 05/2018 142.08 EUR s DPH
269/2018 SPP a.s. 7318920636 Odber plynu 06/2018 OcÚ 215 EUR s DPH
268/2018 SPP a.s. 7318920566 Odber plynu 06/2018 DS 13 EUR s DPH
267/2018 SPP a.s. 7318920564 Odber plynu 06/2018 KD 100 EUR s DPH
266/2018 SPP a.s. 7318920565 Odber plynu 06/2018 ZS 51 EUR s DPH
265/2018 Ekoservis Slovensko s.r.o. 8322018 Oprava a prečistenie vytlačného potrubia, dočistenie ČS a výmena dosadzacích petiek čerp. 888 EUR s DPH
264/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031801830 Zber, odvoz, prenájom a zneškodňovanie odpadu 05/2018 1939.6 EUR s DPH
263/2018 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 180100035 Obedové balíčky 05/2018 1354 EUR s DPH
262/2018 CBA SLOVAKIA a.s. 408000023 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 05/2018 23.68 EUR s DPH
261/2018 KONEX Elektro, spol. s r.o. 1061800210 Materiál na opravu verejného osvetlenia 1420.3 EUR s DPH
260/2018 Slovak Telekom,a.s. 8209587555 Mobilný hlas 0903 622942, 0911149338, 0903659929 22.4.2018 - 21.5.2018 87.99 EUR s DPH
259/2018 Slovak Telekom,a.s. 8209587560 Mobilný hlas 0903 653107 22.4.2018 - 21.5.2018 1.5 EUR s DPH
258/2018 Slovak Telekom,a.s. 8209587565 Mobilný hlas 0903994227 0.12 EUR s DPH
257/2018 Ekoservis Slovensko s.r.o. 08672018 Obhliadka čistiacej stanice pred opravou, montáž prečisťovacieho T-kusu 732 EUR s DPH
256/2018 Centrum polygrafických služieb 1560004700 Formuláre a matričné doklady podľa prílohy 53.16 EUR s DPH
255/2018 CBC Slovakia s.r.o. 9171800347 Zhotovené kópie v prenájme 23.4.2018 - 22.5.2018 54.04 EUR s DPH
254/2018 Mária Kromková 18005 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 05/2018 402.56 EUR s DPH
253/2018 Slovak Telekom,a.s. 8209587510 Mobilný hlas 0911306984,0911306988,0911306990 22.4.2018 - 21.5.2018 44.1 EUR s DPH
252/2018 Marcela Pechová 181106 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 05/2018 118.4 EUR s DPH
251/2018 Ing. Mária Kyselová 1518 Audit riadnej účtovnej závierky za rok 2017 3250 EUR s DPH
250/2018 Orange Slovensko, a.s. 2445063365 Poplatok MI Premium 17.5.2018 - 16.6.2018 23.99 EUR s DPH
249/2018 Pohlod Jozef 292018 Svetelná tabuľa 150x100x3 cm, displej 30 cm,skóre 0-19, napájanie 230 V alebo 12 V zdroj 580 EUR s DPH
248/2018 LS Pracovné odevy s.r.o. 20180028 Ochranné pracovné odevy a pomôcky pre pracovníkov na aktivačných prácach 382.35 EUR s DPH
247/2018 Sakmáry Ladislav 1805010 Materiál pre pracovníkov aktivačnej činnosti - žacia struna 2,4 mm - 1 ks 30 EUR s DPH
246/2018 Slovak Telekom,a.s. 8209319371 Mobilný hlas 0911420379 0 EUR s DPH
245/2018 EL spol. s r.o. 1802377 Analýza vôd - odpadové vody 32.28 EUR s DPH
244/2018 PETIT PRESS a.s. Košický Korzar - všedne - inzerát 144 EUR s DPH
243/2018 FORTIS PROJECT 092018 Vypracovanie projektu pre výzvu Envirofond - nákup elektromobilu 650 EUR s DPH
242/2018 Slovak Telekom,a.s. 8209024407 Mobilný hlas 0902353292 0.29 EUR s DPH
241/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7293535017 Elektrina 04/2018 VO Michalská, ČOV Michalská, ČOV Jareček 456.56 EUR s DPH
240/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7293535019 Elektrina 04/2018 OcÚ 226.81 EUR s DPH
239/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7293535020 Elektrina 04/2018 TJ 190.3 EUR s DPH
238/2018 Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica 18013064 Registračný poplatok Do práce na bicykli 2018 40 EUR s DPH
237/2018 ContiTrade Slovakia s.r.o. 2273036691 Oprava defekt KOMATSU 25.74 EUR s DPH
236/2018 DAMEDIS, s.r.o. 181000556 Opravný daňový doklad k dokladu č. LUV8440036 -24.72 EUR s DPH
235/2018 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. 5021808052 Práca, mzdy a odmeňovanie - preplatné 2019 Variant A 66.16 EUR s DPH
234/2018 Mária Kromková 18004 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 04/2018 331.52 EUR s DPH
233/2018 MIVA, spol. s r.o. 1810645 Šupatko so servomotorom 2322.84 EUR s DPH
232/2018 Innogy Slovensko, s.r.o. 4295012553 Zemný plyn - finančné vysporiadanie od 1.1.2017 do 31.12.2017 PZ -1417.27 EUR s DPH
231/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031801496 Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom 04/2018 2339.08 EUR s DPH
230/2018 Brava-Stav, s.r.o. 180100069 Sanácia balkónov bytových domov - zádržné 4725.27 EUR s DPH
229/2018 B2B Partner s.r.o. 18408155 Nástenný popolník - 2 ks 103.2 EUR s DPH
228/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031801426 Vývoz a zneškodnenie odpadu 04/2018 1848.91 EUR s DPH
227/2018 PEREX, a.s. 1131800808 Inzercia v denníku Pravda ( 82 x 15 mm ) na deň 27.4.2018 a 4.5.2018 66 EUR s DPH
226/2018 Slovak Telekom,a.s. 8207943352 Pevná linka, internet 04/2018 76.33 EUR s DPH
225/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7446102108 Elektrina 1.3.2018 -31.5.2018 , Jareček A,B,C,D,E 180 EUR s DPH
224/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7446102010 Elektrina 1.3.2018 -31.5.2018 , Banícka 8 81 EUR s DPH
223/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7446102416 Elektrina 1.3.2018 -31.5.2018 , Banícka 8 90 EUR s DPH
222/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7446102032 Elektrina 1.3.2018 -31.5.2018 , Školská 17/A1,B 122 EUR s DPH
221/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7446102073 Elektrina 1.3.2018 - 31.5.2018 Školská 17 C/SP 46 EUR s DPH
220/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7446102412 Elektrina 1.3.2018 - 31.5.2018 Odorínska cesta 19 77 EUR s DPH
219/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7446100975 Elektrina 1.3.2018 - 31.5.2018 2237 EUR s DPH
218/2018 Innogy Slovensko, s.r.o. 4477246492 Odber plynu 05/2018 ZS, PZ 374 EUR s DPH
217/2018 Tehelňa STOVA, spol.. s r.o. 181459 Materiál pre pracovníkov na aktivačných prácach 154.06 EUR s DPH
216/2018 Marcela Pechová 181105 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 04/2018 781.44 EUR s DPH
215/2018 MILK-AGRO, spol. s r.o. 81894 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 04/2018 189.44 EUR s DPH
214/2018 KEMSTAV, s.r.o. 20180013 Oprava komunikácie s výhybňou 18948.16 EUR s DPH
213/2018 KEMSTAV, s.r.o. 20180014 Oprava a údržba komunikácie ul. Brezová a tehelňa 1195.2 EUR s DPH
212/2018 PETIT PRESS a.s. 1843100668 Inzercia v denníku Korzár 1/24 str. ( 40,5 x 84 mm ) na deň 26.4.2018 a 3.5.2018 24 EUR s DPH
211/2018 PEREX, a.s. 1131800760 Inzercia v denníku Pravda ( 82 x 15 mm ) na deň 27.4.2018 a 4.5.2018 66 EUR s DPH
210/2018 Oravec Martin 2018004 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 04/2018 23.68 EUR s DPH
209/2018 DATALAN, a.s. 621802046 ON - Site podpora , servisné služby KORWIN 04/2018 413.71 EUR s DPH
208/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031801360 Zber, odvoz, prenájom a zneškodňovanie odpadu 04/2018 1899.26 EUR s DPH
207/2018 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201804 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 04/2018 426.24 EUR s DPH
206/2018 Tekeli Jozef, Doc. JUDr., PhD. - Advokátska kancelária 2018037 Právne služby apríl 2018 700 EUR s DPH
205/2018 Agromajer HOK s.r.o. 201808 Brezová metla s násadou pre pracovníkov aktivačných prác - 50 ks 98 EUR s DPH
204/2018 Merjavý Anton, Ing. - STAVMER 142018 Stavebný dozor Oprava prístupovej komunikácie s výhybňou 180 EUR s DPH
203/2018 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2018000118 Správa počítačovej siete 04/2018 130.03 EUR s DPH
202/2018 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 180100025 Obedové balíčky 04/2018 1400 EUR s DPH
201/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031801337 Fekal PV3S na vyčistenie čerpačky Jareček 157.16 EUR s DPH
200/2018 SPP a.s. 7318900672 Odber plynu 5/2018 - DS 30 EUR s DPH
199/2018 SPP a.s. 7318900671 Odber plynu 5/2018 - ZS 120 EUR s DPH
198/2018 SPP a.s. 7318900670 Odber plynu 5/2018 - OcÚ 238 EUR s DPH
197/2018 SPP a.s. 7318900742 Odber plynu 5/2018 - KD 215 EUR s DPH
196/2018 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2018000113 Tlačiareň XEROX WC 3335 432 EUR s DPH
195/2018 STAVGEO, s.r.o. 1802 Stavebné práce na stavbe Schody ku kostolu a chodníky 113011.62 EUR s DPH
194/2018 Jenčík Peter SooF 20180217 Kancelárske potreby a kancelársky papier podľa cenovej ponuky 244.7 EUR s DPH
193/2018 Stolárstvo Franko s.r.o. 1806 Vstavane skrine 4200 x 2600, skrinka s lavicou 1453.5 EUR s DPH
192/2018 CBC Slovakia s.r.o. 9171800275 Poskytnutie techn. zariadenia Canon iRC 2380i 22.3.2018 -23.4.2018 54.2 EUR s DPH
191/2018 PETIT PRESS a.s. 1843100623 Inzercia v denníku Korzár 1/24 str. ( 40,5 x 84 mm ) na deň 26.4.2018 a 3.5.2018 28.8 EUR s DPH
190/2018 EÚPS.SNV, s.r.o. 12018 Poradenské služby pri ročnej uzávierke 2017 250 EUR s DPH
189/2018 SULÍR František, Ing. 122018 Vypracovanie projektového energetického hodnotenia MŠ Markušovce 250 EUR s DPH
188/2018 Zalibera Ján - FARLAZ 18010056 Materiál pre pracovníkov aktivačných prác podľa ponuky č. 18NA00008 115.03 EUR s DPH
187/2018 Slovak Telekom,a.s. 8207581263 Mobilný hlas 0903653107 22.3.2018 - 21.4.2018 2.02 EUR s DPH
186/2018 Slovak Telekom,a.s. 8207581269 Mobilný hlas 0903994227 22.3.2018 - 21.4.2018 0.06 EUR s DPH
185/2018 Slovak Telekom,a.s. 8207581257 Mobilný hlas 0903622942 / platba mobilom /, 0903659929, 09033248194, poistenie mobilu 172.24 EUR s DPH
184/2018 CBA SLOVAKIA a.s. 408000022 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 4/2018 71.04 EUR s DPH
183/2018 Slovak Telekom,a.s. 8207581206 Mobilný hlas 0911306984, 0911306988, 0911306990 - 22.3.2018 - 21.4.2018 30.91 EUR s DPH
182/2018 Pánik Patrik 181400223 Originálny toner Epson 16 XL cyan 1 ks, yellow 1 ks, magenta 1 ks 50.7 EUR s DPH
181/2018 Slovak Telekom,a.s. 8207315199 Mobilný hlas 0911420379 0 EUR s DPH
180/2018 Sakmáry Ladislav 1804008 Materiál pre pracovníkov aktivačnej činnosti 145.3 EUR s DPH
179/2018 LS Pracovné odevy s.r.o. 20180022 Ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy, pracovná obuv pre pracovníkov akt. prác 188 EUR s DPH
178/2018 EL spol. s r.o. 1801819 Analýza vôd - odpadové vody 32.28 EUR s DPH
177/2018 Orange Slovensko, a.s. 2440613156 Poplatok MI Premium 17.4.2018 - 16.5.2018 23.99 EUR s DPH
176/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7293320866 Odber elektriny 03/2018 OcÚ 369.3 EUR s DPH
175/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7293320865 Odber elektriny 03/2018 VO Michalská 766.43 EUR s DPH
174/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7293320867 Odber elektriny 03/2018 TJ ŠATNE 457.16 EUR s DPH
173/2018 GEONET, Ing.Peter Šteiner 20180004 Vyhotovenie GP pre prístupovú cestu k rodinnému domu ul. Slovenská 399_19 200 EUR s DPH
172/2018 Gama print, s.r.o. 2018068 Vizítky - 200 ks 21.6 EUR s DPH
171/2018 EFi Palace, s.r.o. 201804517 Ubytovanie - školenie 65.18 EUR s DPH
170/2018 BANE SPIŠSKÁ NOVÁ VES, š.p. v likvidácii 012018 Vydražená nehnuteľnosť - zo dňa 10.4.2018 3530 EUR s DPH
169/2018 Slovak Telekom,a.s. 8207022385 Mobilný hlas 0902353292 10.15 EUR s DPH
168/2018 Špirko Miloš 180100001 Školenie vodičov - 10 osôb 150 EUR s DPH
167/2018 Brenntag Slovakia s.r.o. 282400699 Chlornan sodný techn. 150GR/LT S50L 129.12 EUR s DPH
166/2018 Merjavý Anton, Ing. - STAVMER 102018 Stavebný dozor - Oprava prístupovej komunikácie s výhybňou 120 EUR s DPH
165/2018 Mária Kromková 18003 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 03/2018 260.48 EUR s DPH
164/2018 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2018000097 Tlačiareň HP DESKJET 3775 65.4 EUR s DPH
163/2018 DATALAN, a.s. 621801521 Služby KORWIN 03/2018 413.71 EUR s DPH
162/2018 Tekeli Jozef, Doc. JUDr., PhD. - Advokátska kancelária 2018029 Právne služby 350 EUR s DPH
161/2018 Šarišská Katarína 00418 Oprava výtlkov na cestných prístupových komunikáciach v obci Markušovce 2000 EUR s DPH
160/2018 Ľubomír Salaj - Plynservis 0492018 Oprava plynového kotla - 8 b.j. ul Školská 17 A, Markušovce byt č. 3 277.68 EUR s DPH
159/2018 Wolters Kluwer s.r.o. 2401827737 Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 1/2017-12/2017 77.4 EUR s DPH
158/2018 Ľubomír Salaj - Plynservis 0482018 Oprava plynového kotla - 8 b.j. ul Školská 17 B, Markušovce byt č. 4 309.78 EUR s DPH
157/2018 SOTAC, s.r.o. 180068 Poplatok za povinné zákonné vzdelávanie starostov a odborných zamestnancov obce 69.6 EUR s DPH
156/2018 Slovak Telekom,a.s. 8205945804 Pevná linka, internet 03/2018 75.71 EUR s DPH
155/2018 MILK-AGRO, spol. s r.o. 51894 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 03/2018 142.08 EUR s DPH
154/2018 Innogy Slovensko, s.r.o. 4467192079 Odber zemného plynu 04/2018 374 EUR s DPH
153/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031800999 Zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom 03/2018 2377.54 EUR s DPH
152/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031800998 Zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodnenie odpadu 03/2018 1416.48 EUR s DPH
151/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031800919 Zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodnenie odpadu 03/2018 2611.67 EUR s DPH
150/2018 LS Legal, s.r.o. 20180038 Stanovisko k stavbe schody ku kostolu , chodníky 100 EUR s DPH
149/2018 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2018000089 Správa počítačovej siete 03/2018 60.01 EUR s DPH
148/2018 Pánik Patrik 181400184 Originálny toner Epson 16 XL black /12,9 ml./ 23.9 EUR s DPH
147/2018 Vladimír Vrábeľ 1801035 Služby T - BOZP a PO za 1 kv.2018 150 EUR s DPH
146/2018 Marcela Pechová 181104 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 3/2018 639.36 EUR s DPH
145/2018 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 180100019 Výroba obedových balíčkov ŠPZŠ 03/2018 1348 EUR s DPH
144/2018 EGov Systems spol. s.r.o. 418103 SMS-info 1.4.2018 - 30.6.2018 72 EUR s DPH
143/2018 SPIŠ VIEW TRADING,s.r.o. 102018041 Verejné obstarávanie na opravu prístupovej komunikácie s výhybňou 360 EUR s DPH
142/2018 Oravec Martin 2018003 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 3/2018 94.72 EUR s DPH
141/2018 Virag Mário 1804 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 3/2018 757.76 EUR s DPH
140/2018 SEZO-Spiš, združenie obcí 1809015 Členské za rok 2018 33 EUR s DPH
139/2018 SEZO-Spiš, združenie obcí 18015 Príspevok na realizáciu triedeného zberu 1. polrok 2018 2605.8 EUR s DPH
138/2018 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201803 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 3/2018 307.84 EUR s DPH
137/2018 GEONET, Ing.Peter Šteiner 20180002 Porealizačné zameranie stavby Schody ku kostolu a chodníky Markušovce 400 EUR s DPH
136/2018 SPP a.s. 7323840172 Odber plynu 4/2018 OcÚ 622 EUR s DPH
135/2018 CBA SLOVAKIA a.s. 408000021 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 03/2018 47.36 EUR s DPH
134/2018 SPP a.s. 7323840245 Odber plynu 4/2017 KD 215 EUR s DPH
133/2018 SPP a.s. 7323840173 Odber plynu 4/2017 ZS 314 EUR s DPH
132/2018 SPP a.s. 7323840174 Odber plynu 4/2017 DS 77 EUR s DPH
131/2018 SPP a.s. 7323840172 Odber plynu 4/2017 Ocú 622 EUR s DPH
130/2018 VSK MINERAL s.r.o. 22180121 Kameninová drť - podľa cenníka 108.32 EUR s DPH
129/2018 Slovak Telekom,a.s. 8205586082 Mobilný hlas 0903622942, 0903659929, 0903248194, poist. 1,49 € 94.95 EUR s DPH
128/2018 Slovak Telekom,a.s. 8205586094 Mobilný hlas 0903994227 0.31 EUR s DPH
127/2018 Slovak Telekom,a.s. 8205586087 Mobilný hlas 0903653107 0.46 EUR s DPH
126/2018 Slovak Telekom,a.s. 8205586039 Mobilný hlas 0911306984, 0911306988, 0911306990 44.64 EUR s DPH
125/2018 CBC Slovakia s.r.o. 9171800204 Zhotovené kópie v prenájme 22.2.2018 - 22.3.2018 95.41 EUR s DPH
124/2018 Slovak Telekom,a.s. 8205322714 Mobilný hlas 0911420379 0 EUR s DPH
123/2018 LS Pracovné odevy s.r.o. 20180016 Pracovná obuv, pracovný odev pre pracovníkov na aktivačných prácach 84.2 EUR s DPH
122/2018 Orange Slovensko, a.s. 2436159179 MI Premium 17.3.2018-16.4.2018 23.99 EUR s DPH
121/2018 RVC - ZO, so sídlom v Štrbe 1222018 Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2018 26 EUR s DPH
120/2018 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20180034 Materiál a náradie pre pracovníkov na aktivačných prácach 391.2 EUR s DPH
119/2018 Up Slovensko, s.r.o. 118031427 Jedálne kupóny 6015.54 EUR s DPH
118/2018 Prima banka Slovensko,a.s. 7180100344 Poplatok za poskytnutie informácii pre auditora 60 EUR s DPH
117/2018 EL spol. s r.o. 1801229 Analýza vôd - pitné vody 110.22 EUR s DPH
116/2018 Sokolská Dana, Ing. 2018006 Vypracovanie rozpočtu na úpravu cesty medzi ul. Brezová a ul Za tehelňou 200 EUR s DPH
115/2018 Ľubomír Salaj - Plynservis 0362018 Uvedenie plynového kotla 48KKS do prevádzky v budove OcÚ 133.22 EUR s DPH
114/2018 Jozef Rimbala 06118 Výmena plynového kotla / kondenzačný 48KKS - Protherm /, dymovod 2108.28 EUR s DPH
113/2018 Všeobecná úverová banka a.s. 6001851238 Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu k 31.12.2017 66 EUR s DPH
112/2018 Slovak Telekom,a.s. 8205032259 Mobilný hlas 09022353292 8.2.2018 - 7.3.2018 12.18 EUR s DPH
111/2018 FaxCopy a.s. 8201800032 Učebné pomôcky ŠZŠ 1593.6 EUR s DPH
110/2018 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2018000072 Toner HP CF 213A 84 EUR s DPH
109/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7293524230 Odber elektriny 2/2018 OcÚ 297.17 EUR s DPH
108/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7293524231 Odber elektriny 2/2018 TJ šatne 415.39 EUR s DPH
107/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7293524229 Odber elektriny 2/2018 - VO, ČOV Mich., ČOV Jareček 1007.16 EUR s DPH
106/2018 SPP - distribúcia, a.s. 9000282675 Poplatok za vyjadrenie - ul. Sv. J. Nepomuckého, chodník - dlaždený a asfaltový úsek 120 EUR s DPH
105/2018 SPP - distribúcia, a.s. 9000282673 Poplatok za vyjadrenie - Michalská - chodník novostavba 120 EUR s DPH
104/2018 SPP - distribúcia, a.s. 9000282678 Poplatok za vyjadrenie - časť Hamrisko ul. Sv. J. Nepomuckého - Rozšírenie vodovodu 120 EUR s DPH
103/2018 SPP - distribúcia, a.s. 9000282681 Poplatok za vyjadrenie - Odorínska, rozšírenie vodovodu 24 EUR s DPH
102/2018 SYGLO s.r.o. 20180020 Platinum city card - regenerácia pracovnej sily 36 EUR s DPH
101/2018 AUTO - VALAS s.r.o., 62800224 Oprava vozidla Alfa Romeo 159 221.41 EUR s DPH
100/2018 DATALAN, a.s. 621800997 Poskytnuté služby používať aplikačné programy 2/2018 413.71 EUR s DPH
99/2018 Slovak Telekom,a.s. 8203961142 Pevná linka, internet 2/2018 75.71 EUR s DPH
98/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031800654 Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom 02/2018 831.86 EUR s DPH
97/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031800734 Vývoz a zneškodnenie odpadu za mesiac 02/2018 8.11 EUR s DPH
96/2018 Side Trans, s.r.o. 20180123 Dovoz drte 137.28 EUR s DPH
95/2018 MILK-AGRO, spol. s r.o. 41894 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 2/2018 47.36 EUR s DPH
94/2018 KEMSTAV, s.r.o. 20180005 Úprava rozpočtu Multifunkčné ihrisko Markušovce 240 EUR s DPH
93/2018 Oravec Martin 2018002 Predaj potravín prostredníctvom poukážky 2/2018 47.36 EUR s DPH
92/2018 Mária Kromková 18002 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 2/2018 307.84 EUR s DPH
91/2018 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2018000060 Správa počítačovej siete 2/2018 80.02 EUR s DPH
90/2018 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 180100011 Obedové balíčky 02/2018 1190 EUR s DPH
89/2018 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201802 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 02/2018 426.24 EUR s DPH
88/2018 Marcela Pechová 181102 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 02/2018 23.52 EUR s DPH
87/2018 Marcela Pechová 181103 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 02/2018 426.24 EUR s DPH
86/2018 Disig a.s. 20180172 Vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať na 4 roky 103.2 EUR s DPH
85/2018 EL spol. s r.o. 1800918 Analýza vôd - odpadové vody 61.56 EUR s DPH
84/2018 Innogy Slovensko, s.r.o. 4444427576 Odber plynu 03/2018 ZS, PZ 374 EUR s DPH
83/2018 Slovak Telekom,a.s. 8203604578 Mobilný hlas 0903622942, 0903659929, 0903248194 92.95 EUR s DPH
82/2018 Slovak Telekom,a.s. 8203604583 Mobilný hlas 0903653107 2.4 EUR s DPH
81/2018 SPP a.s. 7318860845 Odber plynu 03/2018 ZS 573 EUR s DPH
80/2018 SPP a.s. 7318860846 Odber plynu 03/2018 DS 139 EUR s DPH
79/2018 SPP a.s. 7318860844 Odber plynu 03/2018 OcÚ 1136 EUR s DPH
78/2018 SPP a.s. 7318860916 Odber zemného plynu 03/2018 KD 215 EUR s DPH
77/2018 Virag Mário 1803 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 2/2018 734.08 EUR s DPH
76/2018 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2018000051 Optický valec pre XEROX WC 5300 / 90 tis. strán / 207.6 EUR s DPH
75/2018 Grečko Martin 1801008 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 2/2018 47.36 EUR s DPH
74/2018 VSK MINERAL s.r.o. 22180075 Drť 4-8 12t 121.31 EUR s DPH
73/2018 CBA SLOVAKIA a.s. 408000020 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 2/2018 47.36 EUR s DPH
72/2018 Slovak Telekom,a.s. 8203604538 Mobilný hlas 0911306984,0911306988,0911306990 32.15 EUR s DPH
71/2018 CBC Slovakia s.r.o. 9171800122 Zhotovené kópie 23.1.2018 - 22.2.2018 99.01 EUR s DPH
70/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031800433 Zber, odvoz, prenájom a zneškodňovanie odpadu 2/2018 1811.62 EUR s DPH
69/2018 Slovak Telekom,a.s. 8203343891 Mobilný hlas 0911420379 15.1.2018 - 14.2.2018 0 EUR s DPH
68/2018 Orange Slovensko, a.s. 2431707465 Poplatok MI premium 17.2.2018 - 16.3.2018 23.99 EUR s DPH
67/2018 VSK MINERAL s.r.o. 22180070 Drť 4-8 12 t 115 EUR s DPH
66/2018 SOTAC, s.r.o. 180040 Poplatok za povinné zákonné vzdelávanie 69.6 EUR s DPH
65/2018 Jenčík Peter SooF 20180067 Kancelársky papier a kancelárske potreby podľa cenovej ponuky 18000005 338.44 EUR s DPH
64/2018 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20180030 Tovar určený na aktivačné práce 84.96 EUR s DPH
63/2018 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20180029 Material - mreža Zdravotné stredisko 150.4 EUR s DPH
62/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7293512886 Elektrina 1.1.2018 - 31.1.2018 VO OcÚ 1064 EUR s DPH
61/2018 LS Pracovné odevy s.r.o. 20180009 Ochranné pomôcky pre pracovníkov na aktivačných prácach 502.1 EUR s DPH
60/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7293512887 Elektrina 1.1.2018 - 31.1.2018 OcÚ 279.59 EUR s DPH
59/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7293512888 Elektrina 1.1.2018 - 31.1.2018 TJ šatne 429.25 EUR s DPH
58/2018 Slovak Telekom,a.s. 8203056025 Mobilný hlas 0902353292 17.89 EUR s DPH
57/2018 CAMEA SK, s.r.o. 1816101393 Tonery: CANON CRG -737 - 2x, HP CF 210X - 1- 2- 3A - celá sada 126.95 EUR s DPH
56/2018 Pánik Patrik 181400084 Toner Xerox 106R03621 /WC 3335/ 121.9 EUR s DPH
55/2018 DATALAN, a.s. 621800256 KORWIN služby 1/2018 413.71 EUR s DPH
54/2018 Východoslovenská energetika a.s. 743008962 Elektrina 1.1.2018 - 28.2.2018 - Školská 17 A,B 122 EUR s DPH
53/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7439009040 Elektrina 1.1.2018 - 28.2.2018 - Jareček 180 EUR s DPH
52/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7439007899 Elektrina 1.1.2018 - 28.2.2018 2237 EUR s DPH
51/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7439009345 Elektrina 1.1.2018 - 28.2.2018 -PZ 77 EUR s DPH
50/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7439009004 Elektrina 1.1.2018 - 28.2.2018 Školská 17C 46 EUR s DPH
49/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7439008938 Elektrina 1.1.2018 - 28.2.2018 - ZS 81 EUR s DPH
48/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031800303 Vývoz a zneškodnenie odpadu 1/2018 1035.84 EUR s DPH
47/2018 MILK-AGRO, spol. s r.o. 21894 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 1/2018 23.52 EUR s DPH
46/2018 Východoslovenská energetika a.s. 7395015066 Opravná Fa k pôvodnému dokladu f.č. 7486078148 - ZS 1.1.2017 - 31.12.2017 -140.4 EUR s DPH
45/2018 DAMEDIS, s.r.o. 8440036 Tonery: CanonCRG - 719H, 2 x, EPSON T163640, 16XLC,M,Y,BK, čip 2 x, HP CF280X 1x 97.08 EUR s DPH
44/2018 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20180007 Materiál a náradie pre pracovníkov na aktivačných prácach 1253.4 EUR s DPH
43/2018 Virag Mário 1802 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 1/2018 25 EUR s DPH
42/2018 Virag Mário 1801 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 1/2018 540.96 EUR s DPH
41/2018 Mária Kromková 18001 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 1/2018 188.16 EUR s DPH
40/2018 Marcela Pechová 181101 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 1/2018 517.44 EUR s DPH
39/2018 Slovak Telekom,a.s. 8201990187 Služby pevnej siete, internet - 1/2018 76.04 EUR s DPH
38/2018 Innogy Slovensko, s.r.o. 4494087337 Zemný plyn ZS, PZ - 2/2018 374 EUR s DPH
37/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031800226 Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom 1/2018 2497.48 EUR s DPH
36/2018 Brenntag Slovakia s.r.o. 282397496 Chlornan sodný techn. 150GR/LT S50L 129.12 EUR s DPH
35/2018 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201801 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 1/2018 376.32 EUR s DPH
34/2018 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 180100006 Obedové balíčky 1/2018 1478 EUR s DPH
33/2018 Slovenská legálna metrológia, n.o. 518302198 Metrologické overenie a aproximáciu meradla pre Parschallov merný žľab pre ČOV 1300.8 EUR s DPH
32/2018 Oravec Martin 2018001 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 1/2018 94.08 EUR s DPH
31/2018 SPP a.s. 7318840744 Odber plynu 2/2018 ZS 608 EUR s DPH
30/2018 SPP a.s. 7318840743 Odber plynu 2/2018 OcÚ 1205 EUR s DPH
29/2018 SPP a.s. 7318840745 Odber plynu 2/2018 DS 148 EUR s DPH
28/2018 SPP a.s. 7318840815 Odber plynu 2/2018 KD 215 EUR s DPH
27/2018 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2018000022 Správa počítačovej siete 1/2018 140.03 EUR s DPH
26/2018 CBA SLOVAKIA a.s. 408000019 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 1/2018 23.52 EUR s DPH
25/2018 Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj SPIŠ 2018008 Členský príspevok na rok 2018 200 EUR s DPH
24/2018 Slovak Telekom,a.s. 8201641673 Mobilný hlas 0903994227 0.34 EUR s DPH
23/2018 Slovak Telekom,a.s. 8201641668 Mobilný hlas 0903653107 2.34 EUR s DPH
22/2018 Grečko Martin 1801004 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 1/2018 235.2 EUR s DPH
21/2018 CBC Slovakia s.r.o. 9171800050 Zhotovené kópie v prenájme 23.12.2017 - 23.1.2018 69.31 EUR s DPH
20/2018 Slovak Telekom,a.s. 8201641664 Mobilný hlas 0903 622942, 0903659929,0903248194 91.95 EUR s DPH
19/2018 Brantner Nova, s.r.o. 1031800012 Zber,odvoz,prenájom nádob a zneškodňovanie odpadu 1/2018 1793.39 EUR s DPH
18/2018 Slovak Telekom,a.s. 1000075206 Mobilný hlas 0911306984, 0911306988, 0911306990 32.03 EUR s DPH
17/2018 Ľubomír Salaj - Plynservis 0112018 Oprava plynového kotla Školská 17 B byt č. 3 322.08 EUR s DPH
16/2018 Ľubomír Salaj - Plynservis 0102018 Oprava plynového kotla , Školská 17 B byt č. 8 233.64 EUR s DPH
15/2018 Orange Slovensko, a.s. 2427256799 Poplatok MI Premium 17.1.2018 - 16.2.2018 23.99 EUR s DPH
14/2018 HOUR, spol. s r.o. 120180346 Systémová údržba Human Klasik r. 2018 173.27 EUR s DPH
13/2018 Združenie urbárnikov Markušovce - Čepanovce, pozemkové spoločenstvo 1713 Prenájom pozemku - 2. polrok 2017 1046.1 EUR s DPH
12/2018 Slovak Telekom,a.s. 8201374121 Mobilný hlas 0911420379 0 EUR s DPH
11/2018 SPP a.s. 7313843251 Odber plynu 1.1.2018 - 31.1.2018 ZS 628 EUR s DPH
10/2018 SPP a.s. 7313843250 Odber plynu 1.1.2018 - 31.1.2018 OcÚ 1243 EUR s DPH
9/2018 SPP a.s. 7313843323 Odber plynu 1.1.2018 - 31.1.2018 KD 215 EUR s DPH
8/2018 SPP a.s. 7313843252 Odber plynu 1.1.2018 - 31.1.2018 DS 153 EUR s DPH
7/2018 Merjavý Anton, Ing. - STAVMER 32018 Zmena projektovej dokumentácie - Dočasné prekrytie Kúrie Bocian 200 EUR s DPH
6/2018 VSK MINERAL s.r.o. 22180009 Kameninová drť 4-8 mm - 30t 205.28 EUR s DPH
5/2018 SPIŠBUS s.r.o. 20180002 Autobusová preprava - Rajecká Lesná 502.8 EUR s DPH
4/2018 Slovak Telekom,a.s. 8201093316 Mobilný hlas 0902353292 21.05 EUR s DPH
3/2018 Ľubomír Salaj - Plynservis 0032018 Oprava plynového kotla , Školská 17 A byt č. 7 101.52 EUR s DPH
2/2018 Ľubomír Salaj - Plynservis 0042018 Oprava plynového kotla Školská 17 C byt č. 6 37.92 EUR s DPH
1/2018 EGov Systems spol. s.r.o. 418032 SMS-info 1.1.2018 - 31.3.2018 72 EUR s DPH
747/2017 SPP a.s. 7448265122 Vyúčtovanie plynu DS 1.1.2017 - 31.12.2017 66.39 EUR s DPH
746/2017 SPP a.s. 7448265121 Vyúčtovanie elektriny ZS 1.1.2017 - 31.12.2017 282.5 EUR s DPH
745/2017 SPP a.s. 7448265120 Vyúčtovanie plynu OcÚ 1.1.2017 - 31.12.2017 177.91 EUR s DPH
744/2017 SPP a.s. 7447271072 Vyúčtovanie plynu KD 1.1.2017 - 31.12.2017 553.4 EUR s DPH
743/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7234196623 Vyúčtovanie elektriny ZS - int. 1.1.2017 - 31.12.2017 143.41 EUR s DPH
742/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7234196624 Vyúčtovanie elektriny Spol. priest. byty Školská A,B 1.1.2017 - 31.12.2017 -181.16 EUR s DPH
741/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7234196627 Vyúčtovanie elektriny PZ 1.1.2017 - 31.12.2017 -19.42 EUR s DPH
740/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7234196626 Vyúčtovanie elektriny Spol. priest. byty Jareček 1.1.2017 - 31.12.2017 -3.96 EUR s DPH
739/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7234196625 Vyúčtovacia fa elektrina Školská 17 C 1.1.2017 - 31.12.2017 3 EUR s DPH
738/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7234196622 Vyúčtovacia FA elektrina veľka 1.1.2017 - 31.12.2017 1598.92 EUR s DPH
737/2017 Innogy Slovensko, s.r.o. 4227031891 Zemný plyn ZS, PZ vyúčtovacia 1.1.2017 - 31.12.2017 358.31 EUR s DPH
736/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7293915986 Elektrina VO OcÚ, ČOV OcÚ, ČOV Jareček - 12/2017 1052.75 EUR s DPH
735/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7293915988 Elektrina TJ 12/2017 469.37 EUR s DPH
734/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7293915987 Elektrina OcÚ 12/2017 321.02 EUR s DPH
733/2017 DATALAN, a.s. 621706084 Služby KORWIN 12/2017 413.71 EUR s DPH
732/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031704978 Vývoz a znešškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom 12/2017 1562.52 EUR s DPH
731/2017 Ekoservis Slovensko s.r.o. 25822017 Motorový spúšťač dúchadla D1a 152.88 EUR s DPH
730/2017 MILK-AGRO, spol. s r.o. 431794 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 12/2017 117.6 EUR s DPH
729/2017 Orange Slovensko, a.s. 2409503335 MI Premium 17.9.2017 - 16.10.2017 23.99 EUR s DPH
728/2017 Slovak Telekom,a.s. 8200036478 Pevná linka , internet 12/2017 75.78 EUR s DPH
722/2017 Ing. Viktor Fabián 17012 Vypracovanie PD na stavbu rozšírenie kanalizácie a vodovodu pre vydanie stav. povolenia 4770 EUR s DPH
721/2017 Virag Mário 1725 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 12/2017 752.64 EUR s DPH
720/2017 Marcela Pechová 171131 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 12/2017 25 EUR s DPH
719/2017 Marcela Pechová 171130 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 12/2017 399.84 EUR s DPH
718/2017 CBA SLOVAKIA a.s. 408000018 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 12/2017 23.52 EUR s DPH
717/2017 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2017000380 Telefónna ústredňa ZEASTAR S50 564 EUR s DPH
716/2017 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2017000379 Rozvádzač počítačovej siete OcÚ Markušovce 1466.5 EUR s DPH
715/2017 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2017000378 Práce na počítačovej sieti OU 988.99 EUR s DPH
714/2017 Ing. Viktor Fabián 17010 Vypracovanie PD na stavby pre vydanie ÚR 2380 EUR s DPH
713/2017 Orange Slovensko, a.s. 2422815244 Mes. poplatok MI Premium 17.12.2017- 16.1.2018 23.99 EUR s DPH
712/2017 Slovak Telekom,a.s. 5106254999 Mobilný hlas 0911306984, 0911306988, 0911306990 -22.11.2017 - 21.12.2017 54.11 EUR s DPH
711/2017 Prima banka Slovensko,a.s. 20032017 Poplatok Prima banky Slovensko, a.s. za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2017, poplatok CDCP za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2017 70.72 EUR s DPH
710/2017 Merjavý Anton, Ing. - STAVMER 322017 Stavebný dozor Dočasné prekrytie Kúrie Bocian 594 EUR s DPH
709/2017 Š & L stav, s.r.o. 20171204 Stavebné práce Dočasné prekrytie kúrieBocian 50569.6 EUR s DPH
708/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031704767 Fekal PV3S - vyčistenie čerpačky Jareček 232.74 EUR s DPH
707/2017 Slovak Telekom,a.s. 5106004747 Mobilný hlas 0911420379 0 EUR s DPH
706/2017 Oravec Martin 2017011 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 12/2017 94.08 EUR s DPH
705/2017 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 170100149 Obedové balíčky 12/2017 1230 EUR s DPH
704/2017 Mária Kromková 17014 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 12/2017 211.68 EUR s DPH
703/2017 Dobro spol. s r.o. 1700470 Preprogramovanie ústredne el. zabezpečovacej signalizácie - zmena čísel volaných pri poplachu EZS 18 EUR s DPH
702/2017 Podtatranská vodárenská prev.spoločnosť a.s. 22170430 Fekal PV3S - vyčistenie čerpačky Jareček 133.78 EUR s DPH
701/2017 VSK MINERAL s.r.o. 22170762 Kameninová drť 4 - 8 mm - 40t 368.2 EUR s DPH
700/2017 Múzeum Spiša 10 Prenájom koncertnej sály v letohradku Dardanely na vianočný koncert 300 EUR s DPH
699/2017 Vila Garden, s.r.o. 176604 Občerstvenie na vianočnom koncerte 16.12.2017 v Letohrádku Dardanely 1390 EUR s DPH
698/2017 Stolárstvo Franko s.r.o. 1733 Kontainer - 1 ks 80 EUR s DPH
697/2017 Stolárstvo Franko s.r.o. 1732 Oprava jedálenskych stolov KD - 3 ks 150 EUR s DPH
696/2017 Grečko Martin 1701070 Revízie požiarných vodovodov, tlakovanie požiarných hadíc 343.8 EUR s DPH
695/2017 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201715 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 12/2017 94.08 EUR s DPH
694/2017 Grečko Martin 1701069 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 12/2017 45.56 EUR s DPH
693/2017 Grečko Martin 1701068 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 12/2017 47.04 EUR s DPH
692/2017 Mária Kromková 17013 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 11/2017 164.64 EUR s DPH
691/2017 Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. 022017895 Internetový prístup k portálu isamosprava.sk 169 EUR s DPH
690/2017 Ladislav Hricko 2017064 Ozvučovacia technika 996 EUR s DPH
689/2017 Merjavý Anton, Ing. - STAVMER 302017 Stavebný dozor - Oprava fasády budovy OcÚ a maľovanie vnútorných priestorov OcÚ 390 EUR s DPH
688/2017 Jarčuška Jozef - Kovum 17044 Pozinkované zábradlie 5,7 m s montážou -KD chodník 912 EUR s DPH
687/2017 Ľubomír Salaj - Plynservis 1652017 Oprava plynového kotla , Školská 17 C byt č. 3 324.18 EUR s DPH
686/2017 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2017000364 Toner WORDCENTRE 5330 na tlačiareň XEROX, toner CF 211A, CF212A, CF 213 315.24 EUR s DPH
685/2017 Ľudová hudba Ondreja Kandráča 201705 Vianočný koncert Moniky Kandráčovej 550 EUR s DPH
684/2017 Merjavý Anton, Ing. - STAVMER 312017 Stavebný dozor - Čerpacia stanica Jareček Markušovce - výmena technológie a stavba prístrešku 360 EUR s DPH
683/2017 ŠIRILA, a.s., Spišská Nová Ves 7010317 Stavebné práce - oprava fasády a maľby vnút. priestorov OcÚ 21191.4 EUR s DPH
682/2017 ŠIRILA, a.s., Spišská Nová Ves 7010417 Demontáž , oprava a montáž nápisu názvu úradu na fasáde OcÚ 300 EUR s DPH
681/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7294028535 Elektrina VO OcÚ 11/2017 -236.21 EUR s DPH
680/2017 Slovak Telekom,a.s. 5105726325 Mobilný hlas 0902353292 11.4 EUR s DPH
679/2017 Ekoservis Slovensko s.r.o. 24492017 Realizácia stavebných prác Čerpacia stanica Jareček Markušovce 30890.14 EUR s DPH
678/2017 Merjavý Anton, Ing. - STAVMER 292017 Stavebný dozor Oprava - sanácia balkonov 420 EUR s DPH
677/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031704650 Zber, preprava jedlých olejov a tukov 11/2017 12 EUR s DPH
676/2017 Wolters Kluwer s.r.o. 8194824062 Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 1/2018-12/2018 84 EUR s DPH
675/2017 Brava-Stav, s.r.o. 170100106 Realizácia stavebných prác Sanácia balkónov bytových domov v Markušovciach 18901.07 EUR s DPH
674/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031704585 Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za mesiac 11/2017 1872.18 EUR s DPH
673/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031704499 Vývoz a zneškodnenie odpadu 11/2017 534.41 EUR s DPH
672/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7250241608 Vyúčtovacia Fa dodávka el. energie 1.1.2017 - 30.11.2017 685.4 EUR s DPH
671/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7030009253 Vyučtovacia fa odber el. energie TJ 08.02.2017 -30.11.2017 2569.49 EUR s DPH
670/2017 LS Pracovné odevy s.r.o. 20170092 Ochranné pomôcky pre pracovníkov na aktivačných prácach 192 EUR s DPH
669/2017 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20170189 Náradie pre pracovníkov na aktivačných prácach 563.11 EUR s DPH
668/2017 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2017000359 Tlačiareň Xerox WC 3335V-DNI, Print/Copy/Scan/Fax, 35ppm, USB, Duplex, 250-sheet tray 475 EUR s DPH
667/2017 DATALAN, a.s. 621705555 ON-Site podpora, servisné služby 11/2017 413.71 EUR s DPH
666/2017 Vladimír Vrábeľ 1701145 Činnosť T -- BOZP a PO IV. kv. 2017 150 EUR s DPH
665/2017 MILK-AGRO, spol. s r.o. 401794 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 11/2017 23.52 EUR s DPH
664/2017 Innogy Slovensko, s.r.o. 4440302638 Odber plynu ZS a PZ 12/2017 289 EUR s DPH
663/2017 SPP a.s. 7318799600 Odber plynu 12/2017 OcÚ 1147 EUR s DPH
662/2017 Slovenská pošta, a.s. 3357200044 údaje v elektronickej a papierovej forme 0.16 EUR s DPH
661/2017 Virag Mário 1724 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 11/2017 470.4 EUR s DPH
660/2017 Virag Mário 1723 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 11/2017 75 EUR s DPH
659/2017 Oravec Martin 2017010 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 11/2017 47.04 EUR s DPH
658/2017 Chránené dielne sro 20171759 Plánovací kalendár, vreckový diár, hrnček s potlačou, krabička na hrnček 595.92 EUR s DPH
657/2017 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 170100140 Obedové balíčky 11/2017 1534 EUR s DPH
656/2017 Slovak Telekom,a.s. 6104673715 Pevná linka - internet 11/2017 76.58 EUR s DPH
655/2017 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201714 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 11/2017 258.72 EUR s DPH
654/2017 Marcela Pechová 171128 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 11/2017 25 EUR s DPH
653/2017 Marcela Pechová 171127 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 11/2017 376.32 EUR s DPH
652/2017 Marcela Pechová 171129 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 11/2017 20.56 EUR s DPH
651/2017 EL spol. s r.o. 1706155 Analýza vôd - pitné vody 661.79 EUR s DPH
650/2017 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2017000350 Správa počítačovej siete za mesiac október - november 2017 188.83 EUR s DPH
649/2017 VSK MINERAL s.r.o. 22170724 Kameninová drť 0 - 32 mm - 40t 316.9 EUR s DPH
648/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031704366 Zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodnenie odpadu 11/2017 1868.94 EUR s DPH
647/2017 SPP a.s. 7318799601 Odber plynu 12/2017 ZS 551 EUR s DPH
646/2017 SPP a.s. 7318799602 Odber plynu 12/2017 DS 134 EUR s DPH
645/2017 SPP a.s. Odber plynu 12/2017 KD 170 EUR s DPH
644/2017 PRO GRUP, s.r.o. 172225 Výroba banerových tabúľ podľa cenovej ponuky: 117 EUR s DPH
643/2017 Merjavý Anton, Ing. - STAVMER 262017 Stavebný dozor - Schody ku kostolu a chodníky Markušovce 1620 EUR s DPH
642/2017 CBC Slovakia s.r.o. 9171700835 Zhotovené kópie v prenájme 23.10. -23.11.2017 95.42 EUR s DPH
641/2017 Slovak Telekom,a.s. 5104332497 Mobilný hlas 0903994227 22.10.-21.11.2017 0.32 EUR s DPH
640/2017 Slovak Telekom,a.s. 7104332495 Mobilný hlas 0903653107 6.24 EUR s DPH
639/2017 Slovenská pošta, a.s. 3317200057 komplexné údaje v elektronickej a papierovej forme 0.16 EUR s DPH
638/2017 CBA SLOVAKIA a.s. 408000017 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 11/2017 47.04 EUR s DPH
637/2017 Slovak Telekom,a.s. 1104332491 Poplatok za tel. služby 22.10. - 21.11.2017 94.55 EUR s DPH
636/2017 Grečko Martin 1701066 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 11/2017 117.6 EUR s DPH
635/2017 Slovak Telekom,a.s. 3104332468 Mobilný hlas 0911306984,0911306988,0911306990 26.4 EUR s DPH
634/2017 Orange Slovensko, a.s. 2418375266 MI Premium internet 0945459253 23.99 EUR s DPH
633/2017 Ľubomír Salaj - Plynservis 1522017 Oprava plynového kotla, Školská 17 B byt. č. 5 320.94 EUR s DPH
632/2017 Carný Pavol, Ing. - CAM 1017100401 Výroba regálov - archív 1298.51 EUR s DPH
631/2017 Slovenský pozemkový fond 7170410879 Nájom pozemku - infraštruktúra Jareček 7.27 EUR s DPH
630/2017 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20170174 Materiál pre pracovníkov na aktivačných prácach 340.06 EUR s DPH
629/2017 LS Pracovné odevy s.r.o. 20170086 Ochranné pomôcky pre pracovníkov na aktivačných prácach 350 EUR s DPH
628/2017 Slovak Telekom,a.s. 7104085618 Mobilný hlas 0911420379 0 EUR s DPH
627/2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 117119782 Jedálne kupóny v celkovej hodnote 6015.54 EUR s DPH
626/2017 EL spol. s r.o. 1705958 Analýza vôd - odpadové vody 52.26 EUR s DPH
625/2017 EURO-BAU s.r.o. 20171104 Výmena krytiny a oplotenia na objekte ČOV Jareček 15483.74 EUR s DPH
624/2017 Merjavý Anton, Ing. - STAVMER 222017 Stavebný dozor ČOV Jareček - oprava prístrešku a oplotenia 180 EUR s DPH
623/2017 SPIŠ VIEW TRADING,s.r.o. 102017249 Spracovanie VO Čerpacej stanice Jareček Markušovce - výmena technológie a stavba prístrešku 360 EUR s DPH
622/2017 SPIŠ VIEW TRADING,s.r.o. 102017211 Spracovanie verejného obstarávania Výmena krytiny strechy a oplotenia na objekte ČOV 360 EUR s DPH
621/2017 SPIŠ VIEW TRADING,s.r.o. 102017280 Spracovanie verejného obstarávania Sanácia balkónov bytového domu v Markušovciach 360 EUR s DPH
620/2017 SPIŠ VIEW TRADING,s.r.o. 102017246 Spracovanie VO - oprava fasády budovy OcÚ a maľovanie vnútorných priestorov 360 EUR s DPH
619/2017 SPIŠ VIEW TRADING,s.r.o. 102017247 Spracovanie verejného obstarávania Dočasné prekrytie kúrie Bocian 360 EUR s DPH
618/2017 SPIŠ VIEW TRADING,s.r.o. 102017248 Spracovanie verejného obstarávania Dočasné prekrytie kúrie Ošust 360 EUR s DPH
617/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7293905570 Odber elektriny 10/2017 808.7 EUR s DPH
616/2017 Slovak Telekom,a.s. 8103810986 Mobilný hlas 0902353292 17.52 EUR s DPH
615/2017 Ľubomír Salaj - Plynservis 1472017 Oprava plynového kotla Školská 17C byt 2C 483.12 EUR s DPH
614/2017 Ľubomír Salaj - Plynservis 1442017 Oprava plynového kotla Školská 17 C byt 4C 200.94 EUR s DPH
613/2017 Ľubomír Salaj - Plynservis 1452017 Oprava plynového kotla Školská 17 C byt 8C 316.38 EUR s DPH
612/2017 Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o. 20171859 Kysnuté koláče - posedenie pre dôchodcov 68.64 EUR s DPH
611/2017 Jenčík Peter SooF 20170606 Kancelárske potreby - obálky 80.2 EUR s DPH
610/2017 Marcela Pechová 171126 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 10/2017 47.04 EUR s DPH
609/2017 Mária Kromková 17012 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 10/2017 235.2 EUR s DPH
608/2017 Brenntag Slovakia s.r.o. 282393617 Chlornan sodný 50 l 82.56 EUR s DPH
607/2017 STAVGEO, s.r.o. 1704 Verejné osvetlenie schodov ku kostolu 2996.76 EUR s DPH
606/2017 Vila Garden, s.r.o. 176603 Stravovanie - posedenie pre dôchodcov 519.7 EUR s DPH
605/2017 Vila Garden, s.r.o. 176601 Strava pre volebnú komisiu VOĽBY DO VÚC 2017 232.2 EUR s DPH
604/2017 Baluch Marian 2017091 Zhotovenie plastovej žumpy - 6 m3 1050 EUR s DPH
603/2017 MILK-AGRO, spol. s r.o. 351794 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 10/2017 47.04 EUR s DPH
602/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7486078586 Elektrina - dodávka a distribúcia 09.2017 - 11.2017, Odorínska cesta 19 82 EUR s DPH
601/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7486078260 Elektrina - dodávka a distribúcia 09.2017 - 11.2017, Jareček 180 EUR s DPH
600/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7486078148 Elektrina - dodávka a distribúcia 09.2017 - 11.2017, Banícka 8 45 EUR s DPH
599/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7486079178 Elektrina - dodávka a distribúcia 09.2017 - 11.2017, Michalská 500 EUR s DPH
598/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7486078171 Elektrina - dodávka a distribúcia 09.2017 - 11.2017, Školská A1,B 166 EUR s DPH
597/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7486078219 Elektrina - dodávka a distribúcia 09.2017 - 11.2017, Školská 17C 45 EUR s DPH
596/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7486077040 Elektrina - dodávka a distribúcia 09.2017 - 11.2017 2290 EUR s DPH
595/2017 CAMEA SK, s.r.o. 1716109581 Toner - Konica Minolta A0V301H - čierny 22.64 EUR s DPH
594/2017 ASANARATES s.r.o. 20172009 Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia v rómskej osade Markušovce 5777.46 EUR s DPH
593/2017 Innogy Slovensko, s.r.o. 4497342703 Odber plynu PZ, ZS - 11/2017 289 EUR s DPH
592/2017 DATALAN, a.s. 621705050 KORWIN služby 10/2017 413.71 EUR s DPH
591/2017 Slovak Telekom,a.s. 51022788438 Pevná linka, internet 10/2017 83.78 EUR s DPH
590/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031704015 Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za mesiac 10/2017 1905.03 EUR s DPH
589/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031703968 Vývoz a zneškodnenie odpadu 10/2017 320.52 EUR s DPH
588/2017 Oravec Martin 2017009 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 10/2017 70.56 EUR s DPH
587/2017 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201713 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 10/2017 117.6 EUR s DPH
586/2017 Marcela Pechová 171125 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 10/2017 282.24 EUR s DPH
585/2017 Virag Mário 1719 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 10/2017 399.84 EUR s DPH
584/2017 Virag Mário 1720 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 10/2017 20.56 EUR s DPH
583/2017 Virag Mário 1721 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 10/2017 50 EUR s DPH
582/2017 Virag Mário 1722 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 10/2017 37.06 EUR s DPH
581/2017 EL spol. s r.o. 1705563 Analýza vôd - odpadové vody 52.26 EUR s DPH
580/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031703894 Zber, odvoz, prenájom a zneškodňovanie odpadu 10/2017 1832.76 EUR s DPH
579/2017 SPP a.s. 7313800844 Odber plynu 11/2017 KD 170 EUR s DPH
578/2017 SPP a.s. 7313800772 Odber plynu 11/2017 OcÚ 974 EUR s DPH
577/2017 SPP a.s. 7313800773 Odber plynu 11/2017 ZS 467 EUR s DPH
576/2017 SPP a.s. 7313800774 Odber plynu 11/2017 DS 114 EUR s DPH
575/2017 CBA SLOVAKIA a.s. 408000016 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 10/2017 23.52 EUR s DPH
574/2017 Jenčík Peter SooF 20170566 Kancelársky papier, kancelárske potreby 212.18 EUR s DPH
573/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031703873 Fekal PV3S na vyčistenie čerpačky Jareček 137.46 EUR s DPH
572/2017 Slovak Telekom,a.s. 1102452957 Mo bilný hlas 0903994227 0.32 EUR s DPH
571/2017 Slovak Telekom,a.s. 4102452954 Mobilný hlas 0903653107 3.18 EUR s DPH
570/2017 Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri VÚVH Bratislava 2732017 Konferencia Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd 2017 220 EUR s DPH
569/2017 Geodézia Spiš, Ing. František Novák 201701 Vyhotovenie polohopisného a výškopisného zamerania pre prípravu PD 1400 EUR s DPH
568/2017 Geodézia Spiš, Ing. František Novák 201702 Polohopisné a výškopisné zameranie priečných profilov Hornádu a Levočského potoku 2640 EUR s DPH
567/2017 EL spol. s r.o. 1705511 Analýza vôd - pitné vody 110.22 EUR s DPH
566/2017 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 170100129 Obedové balíčky 10/2017 1485 EUR s DPH
565/2017 EÚPS.SNV, s.r.o. 232017 Účtovné a ekonomické služby II. a III. Q 2017 500 EUR s DPH
564/2017 Slovak Telekom,a.s. 4102452947 Mobilný hlas 0903622942,090365929,0903248194 97.24 EUR s DPH
563/2017 CBC Slovakia s.r.o. 9171700761 Zhotovené kópie v prenájme 23.9.2017-23.10.2017 57.1 EUR s DPH
562/2017 Grečko Martin 1701058 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 10/2017 70.56 EUR s DPH
561/2017 Grečko Martin 1701059 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 10/2017 50 EUR s DPH
560/2017 Ján ZEMAN GEODET 242017 Kontrolné výškopisné zameranie schodov ku kostolu 50 EUR s DPH
559/2017 EL spol. s r.o. 1705347 Analýza vôd - odpadové vody 32.28 EUR s DPH
558/2017 VSK MINERAL s.r.o. 22170559 Kameninová drť 4-8 mm 60t 478.85 EUR s DPH
557/2017 Slovak Telekom,a.s. 6102452907 Mobilný hlas 0911306984,0911306988, 0911306990 29.2 EUR s DPH
556/2017 Merjavý Anton, Ing. - STAVMER 202017 Stavebný dozor - Dočasné prekrytie kúrie Ošust 240 EUR s DPH
555/2017 Merjavý Anton, Ing. - STAVMER 212017 Stavebný dozor - Dočasné prekrytie kúrie Bocian 396 EUR s DPH
554/2017 Wolters Kluwer s.r.o. 8494820440 ROPO a OBCÍ 01.01.2018-31.12.2018 118 EUR s DPH
553/2017 Orange Slovensko, a.s. 2413943060 Mobilný internet 23.99 EUR s DPH
552/2017 Slovak Telekom,a.s. 2102210662 MObilný účastník 0911420379 0.58 EUR s DPH
551/2017 LS Pracovné odevy s.r.o. 20170078 Ochranné pomôcky pre pracovníkov na aktivačných prácach 753.6 EUR s DPH
550/2017 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20170152 Pracovné náradie pre pracovníkov na aktivačných prácach 400.08 EUR s DPH
549/2017 Š & L stav, s.r.o. 20171002 Realizácia stavebných prác - Dočasné prekrytie kúrie Ošust 11020.88 EUR s DPH
548/2017 Chránené dielne sro 20171496 Hrnček s potlačou 120 ks, Krabička na hrnček 120 ks 533.76 EUR s DPH
547/2017 Merjavý Anton, Ing. - STAVMER 192017 Stavebný dozor -oprava , sanácia balkónov na bytových domoch 280 EUR s DPH
546/2017 Merjavý Anton, Ing. - STAVMER 182017 Stavebný dozor - oprava fasády budovy OcÚ 260 EUR s DPH
545/2017 Merjavý Anton, Ing. - STAVMER 172017 Stavebný dozor - ČOV Jareček - oprava prístrešku a oplotenia 120 EUR s DPH
544/2017 Slovak Telekom,a.s. 6101940977 Mobilný účastník 0902353292 17.68 EUR s DPH
543/2017 Ľubomír Salaj - Plynservis 1312017 Oprava plynového kotla ul. Školská 17C byt 8 79.8 EUR s DPH
542/2017 Ing.Zsolt Marczibal - CONNECT 20172426 Tlačiva k dani nehnuteľnosti na rok 2018 25.9 EUR s DPH
541/2017 Merjavý Anton, Ing. - STAVMER 162017 Vypracovanie PD a rozpočtu na stavbu Prístupová komunikácia s chodníkom ku ZŠ 950 EUR s DPH
540/2017 Ing. Viktor Fabián 17007 Protipovodňové opatrenia v obci Markušovce 3400 EUR s DPH
539/2017 Východoslovenská energetika a.s. 2290155125 odberné miesta 316981,330356,625305 - 09/2017 1056.12 EUR s DPH
538/2017 Helpgas s.r.o. 20170011 Dobropis k Fa 2017001 - vrátenie reklamovaného tovaru - ozvučovacia technika -849.9 EUR s DPH
537/2017 MILK-AGRO, spol. s r.o. 331794 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 06/2017 70.56 EUR s DPH
536/2017 Orange Slovensko, a.s. 2405074444 Internetové služby 23.99 EUR s DPH
535/2017 Orange Slovensko, a.s. 2383139389 internetové služby 23.99 EUR s DPH
534/2017 Mária Kromková 17011 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 09/2017 282.24 EUR s DPH
533/2017 FaxCopy a.s. 8201700145 Školské pomôcky ŠŠ 1593.6 EUR s DPH
532/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031703552 Vývoz a zneškodňovanie odpadu 09/2017 39.48 EUR s DPH
531/2017 Archgrup s.r.o. 0112017 PD Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Markušovce 1230 EUR s DPH
530/2017 AUTO - VALAS s.r.o., 62700889 Oprava motorového vozidla Alfa 1276.99 EUR s DPH
529/2017 Ľubomír Salaj - Plynservis 0112017 Oprava kotla ul. Školská 17 A byt 4 A 168.92 EUR s DPH
528/2017 Merjavý Anton, Ing. - STAVMER 152017 Stavebný dozor - Kúria ošust 160 EUR s DPH
527/2017 Merjavý Anton, Ing. - STAVMER 142017 Stavebný dozor Čerpacia stanica Jareček 240 EUR s DPH
526/2017 Marcela Pechová 171124 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 09/2017 376.32 EUR s DPH
525/2017 Marcela Pechová 171123 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 09/2017 125 EUR s DPH
524/2017 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2017000273 Správa počítačovej siete 09/2017 145.22 EUR s DPH
523/2017 DATALAN, a.s. 621704558 Služby KORWIN 09/2017 413.71 EUR s DPH
522/2017 Innogy Slovensko, s.r.o. 4460245410 Zemný plyn 10/2017 PZ, ZS 289 EUR s DPH
521/2017 Slovak Telekom,a.s. 9100924850 Pevná linka, internet 09/2017 77.36 EUR s DPH
520/2017 SEZO-Spiš, združenie obcí 17079 Príspevok na realizáciu triedeného odpadu 2605.8 EUR s DPH
519/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031703504 Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobj. kontajnerom 09/2017 2079.29 EUR s DPH
518/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031703446 Odvoz, prenájom a uložen ie odpadu 09/2017 1874.29 EUR s DPH
517/2017 Oravec Martin 2017008 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 09/2017 117.6 EUR s DPH
516/2017 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 170100123 Obedové balíčky 09/2017 1448 EUR s DPH
515/2017 Virag Mário 1718 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 09/2017 588 EUR s DPH
514/2017 Virag Mário 1717 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 09/2017 50 EUR s DPH
513/2017 Slovak Telekom,a.s. 3419947570 Mobilný účastník 1.90024579 99.79 EUR s DPH
512/2017 SPIŠ VIEW TRADING,s.r.o. 102017223 Spracovanie verejného obstarávania Zníženie energetickej náročnosti MŠ 1200 EUR s DPH
511/2017 Vladimír Vrábeľ 1701112 BOOZP a PO III. kv. 2017 150 EUR s DPH
510/2017 EGov Systems spol. s.r.o. 417225 Služby SMS-info 1.10.2017-31.12.2017 73.01 EUR s DPH
509/2017 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201712 Predaj potravin prostredníctvom poukážok 9/2017 188.16 EUR s DPH
508/2017 Grečko Martin 1701050 Predaj potravin prostredníctvom poukážok 9/2017 141.12 EUR s DPH
507/2017 Grečko Martin 1701051 Predaj potravin prostredníctvom poukážok 10/2017 75 EUR s DPH
506/2017 SPP a.s. 7313780647 Odber plynu 10/2017 KD 170 EUR s DPH
505/2017 SPP a.s. 7313780576 Odber plynu 10/2017 DS 69 EUR s DPH
504/2017 Slovak Telekom,a.s. 3420053565 Mobilný účastník 1.93023020 0.18 EUR s DPH
503/2017 Slovak Telekom,a.s. 3420039548 Mobilný účastník 1.90176028 3.24 EUR s DPH
502/2017 SPP a.s. 7313780575 Odber plynu 10/2017 ZS 283 EUR s DPH
501/2017 SPP a.s. 7313780574 Odber plynu 10/2017 OcÚ 589 EUR s DPH
500/2017 REKREA, s.r.o. 1703 Pretlak na ul. Komenského / kanalizácia/ v počte 3 ks 1100 EUR s DPH
499/2017 CBC Slovakia s.r.o. 9171700677 Zhotovené kópie v prenájme 22.8.2017 - 23.9.2017 55.49 EUR s DPH
498/2017 Slovak Telekom,a.s. 3420143691 Mobilný účastník 1.90997399 28.84 EUR s DPH
497/2017 Sokolská Dana, Ing. 2017027 Spracovanie výkazu výmer a rozpočtu - Zdravotné stredisko maľby a výspravky 100 EUR s DPH
496/2017 Brantner Nova, s.r.o. 70317013 Prenájom VOK - dobropis k Fa č. 1031703143 -198 EUR s DPH
495/2017 ALUPROJEKT s.r.o. 1709015 Dvojkrídlová celohliníková exterierová informačná vitrína LUX DUAL 1000 x 2260 x 60 823.32 EUR s DPH
494/2017 CBA SLOVAKIA a.s. 108000015 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 23.52 EUR s DPH
493/2017 Slovak Telekom,a.s. 3419712066 Mobilný účastník 1.92910398 0.96 EUR s DPH
492/2017 Tehelňa STOVA, spol.. s r.o. 173400 Odvodňovacie žľaby - Mk ul.Brezová 511.74 EUR s DPH
491/2017 Stolárstvo Franko s.r.o. 1714 Náhrada mzdy za školenie veliteľov DHZ O 146.83 EUR s DPH
490/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031703332 Fekal PV3S - Jareček 206.24 EUR s DPH
489/2017 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20170135 Material na prax pre mentorovaných pracovníkov 168.78 EUR s DPH
488/2017 Sokolská Dana, Ing. 2017026 Spracovanie výkazu výmer a rozpočtu - OcÚ maľby vnútorných priestorov a oprava fasády 100 EUR s DPH
487/2017 Sakmáry Ladislav 1709010 Materiál pre pracovníkov na aktivačných prácach - rezačka na asfalt 719 EUR s DPH
486/2017 LS Pracovné odevy s.r.o. 20170066 Ochranné pomôcky pre pracovníkov na aktivačných prácach 251.6 EUR s DPH
485/2017 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20170134 Náradie pre pracovníkov na aktivačných prácach 490.7 EUR s DPH
484/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7293206731 Elektrina 316981, 330356, 625305 08/2017 1290.24 EUR s DPH
483/2017 Slovak Telekom,a.s. 3419568390 MObilný účastník 1.90651518 13.31 EUR s DPH
482/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031703252 Vývoz a zneškodnenie odpadu 08/2017 242.16 EUR s DPH
481/2017 EL spol. s r.o. 1704560 Analýza vôd - odpadové vody 32.28 EUR s DPH
480/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031703143 Vývoz a zneškodňovanie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom 08/2017 1819.07 EUR s DPH
479/2017 Florian s.r.o. 20171895 Zasahová obuv - 1 ks, požiarny vak - 1 ks 316.8 EUR s DPH
478/2017 SPIŠ VIEW TRADING,s.r.o. 102017210 Spracovanie verejného obstarávania Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia Markušovce 360 EUR s DPH
477/2017 DATALAN, a.s. 621704050 Služby KORWIN 08/2017 413.71 EUR s DPH
476/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031703125 Zber, odvoz,prenájom a zneškodnenie odpadu 08/2017 2629.24 EUR s DPH
475/2017 Grečko Martin 1701045 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 09/2017 100 EUR s DPH
474/2017 Grečko Martin 1701044 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 09/2017 70.56 EUR s DPH
473/2017 Marcela Pechová 171122 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 08/2017 25 EUR s DPH
472/2017 Mária Kromková 17010 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 08/2017 305.76 EUR s DPH
471/2017 COMMERCE INVEST, s.r.o. 292017 Vytriedenie, evidovanie a usporiadanie registratúrnych záznamov 4479.2 EUR s DPH
470/2017 FORTIS PROJECT 112017 Vypracovanie projektu financovaného zo štátneho rozpočtu Zateplenie objektu PZ 450 EUR s DPH
469/2017 Innogy Slovensko, s.r.o. 4450861146 Plyn ZS , PZ 09/2017 289 EUR s DPH
468/2017 Slovak Telekom,a.s. 3799888626 Pevná linka , internet 08/2017 75.71 EUR s DPH
467/2017 Virag Mário 1715 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 08/2017 75 EUR s DPH
466/2017 mmcité2, s.r.o. 27170 odpadkový kôš, parková lavička bez operadla 2260 EUR s DPH
465/2017 Oravec Martin 2017007 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 08/2017 141.12 EUR s DPH
464/2017 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201709 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 08/2017 282.24 EUR s DPH
463/2017 Virag Mário 1716 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 08/2017 517.44 EUR s DPH
462/2017 CBA SLOVAKIA a.s. 108000014 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 08/2017 47.04 EUR s DPH
461/2017 Marcela Pechová 171119 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 08/2017 75 EUR s DPH
460/2017 Marcela Pechová 171120 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 08/2017 37.06 EUR s DPH
459/2017 Marcela Pechová 171121 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 08/2017 399.84 EUR s DPH
458/2017 SPP a.s. 7318740501 Plyn - 09/2017 DS 22 EUR s DPH
457/2017 SPP a.s. 7318740500 Plyn - 09/2017 ZS 91 EUR s DPH
456/2017 SPP a.s. 7318740573 Plyn - 09/2017 - KD 170 EUR s DPH
455/2017 SPP a.s. 7318740499 Plyn - 09/2017 - OcÚ 189 EUR s DPH
454/2017 EL spol. s r.o. 1704388 Analýza vôd - odpadové vody 32.28 EUR s DPH
453/2017 GEONET, Ing.Peter Šteiner 20170013 Polohopisné a výškopisné zameranie priečných profilov Hornádu v počte 10 600 EUR s DPH
452/2017 Slovak Telekom,a.s. 3418989156 Mobilný účastník 1.90024579 98.11 EUR s DPH
451/2017 Slovak Telekom,a.s. 3419009106 Mobilný účastník 1.90176028 5.6 EUR s DPH
450/2017 Damedis spol s.r.o. 20170031 Toner: DL-012016SE 24.12 EUR s DPH
449/2017 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20170117 Materiál pre pracovníkov na aktivačných prácach 247.58 EUR s DPH
448/2017 CBC Slovakia s.r.o. 9171700606 Zhotovené kópie v prenájme 23.7.2017 - 22.8.2017 53.02 EUR s DPH
447/2017 Slovak Telekom,a.s. 3419097151 Mobilný účastník 1.93023020 0.18 EUR s DPH
446/2017 Slovak Telekom,a.s. 3419210546 Mobilný účastník 1.90997399 34.55 EUR s DPH
445/2017 LS Pracovné odevy s.r.o. 20170060 Ochranné pomôcky pre pracovníkov na aktivačných prácach 580.2 EUR s DPH
444/2017 Sakmáry Ladislav 1708022 Materiál pre pracovníkov na aktivačných prácach 179.7 EUR s DPH
443/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031702983 Fekal PV3S - Vyčistenie čerpačky ul. Hornádska 154.24 EUR s DPH
442/2017 Slovak Telekom,a.s. 3418749624 Mobilný účastník 1.92910398 4.33 EUR s DPH
441/2017 Signo, s.r.o. 170661 Vlajky SR, EU, obecnú 65.52 EUR s DPH
440/2017 GEONET, Ing.Peter Šteiner 20170011 Polohopisné a výškopisné zameranie priečných profilov Hornádu a Levočského potoku 2280 EUR s DPH
439/2017 SPIŠBUS s.r.o. 20170265 Objednávame si u Vás autobus na deň 6.8.2017 - Gaboltovo 350 EUR s DPH
438/2017 Slovak Telekom,a.s. 3418621064 Mobilný účastník 1.90651518 15.55 EUR s DPH
437/2017 AUTO - VALAS s.r.o., 62700720 Oprava motorového vozidla ALFA 667.01 EUR s DPH
436/2017 Merjavý Anton, Ing. - STAVMER 112017 PD a rozpočet na rekonštrukciu chodníka ul. Michalská a ul. Sv. J. Nepomuckého 750 EUR s DPH
435/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7220232168 Vyúčtovacia Fa za elektrinu 1.1.2017 - 31.7.2017 845.12 EUR s DPH
434/2017 Florian s.r.o. 20171357 Zásahový oblek, pracovná rovnošata, hasičské zásahové rukavice, svietidlo, držiak na svestlo, 2643.72 EUR s DPH
433/2017 Mária Kromková 17009 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 07/2017 258.72 EUR s DPH
432/2017 Grečko Martin 1701043 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 07/2017 25 EUR s DPH
431/2017 EL spol. s r.o. 1703994 Analýza vôd - odpadové vody 32.28 EUR s DPH
430/2017 interNETmania SK s.r.o. 117100592 Epson T 163140, TOREX toner 54.25 EUR s DPH
429/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031702833 Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom 07/2017 2074.47 EUR s DPH
428/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7445918939 Elektrina 1.6.2017 - 31.8.2017 Jareček 180 EUR s DPH
427/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7445918528 Elektrina 1.6.2017 - 31.8.2017 Banícka 8 45 EUR s DPH
426/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7445918976 Elektrina 1.6.2017 - 31.8.2017, Odorínska cesta 19 82 EUR s DPH
425/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7445919586 Elektrina 1.6.2017 - 31.8.2017 500 EUR s DPH
424/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7445918597 Elektrina 1.6.2017 - 31.8.2017 Školská C 45 EUR s DPH
423/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7445918550 Elektrina 1.6.2017 - 31.8.2017 Školská A,B 166 EUR s DPH
422/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7445917410 Elektrina 1.6.2017 - 31.8.2017 2290 EUR s DPH
421/2017 Brenntag Slovakia s.r.o. 282388488 Chlornan sodny 82.56 EUR s DPH
420/2017 Innogy Slovensko, s.r.o. 4474322380 Zemný plyn ZS, PZ - 08/2017 289 EUR s DPH
419/2017 DATALAN, a.s. 621703433 Korwin 07/2017 413.71 EUR s DPH
418/2017 VSK MINERAL s.r.o. 22170330 Drvené kamenivo 131.63 EUR s DPH
417/2017 Slovak Telekom,a.s. 7798902190 Pevná linka 07/2017, internet 08/2017 77.02 EUR s DPH
416/2017 Virag Mário 1712 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 07/2017 493.92 EUR s DPH
415/2017 Virag Mário 1713 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 07/2017 75 EUR s DPH
414/2017 Virag Mário 1714 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 07/2017 37.06 EUR s DPH
413/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031702768 Zber. odvoz prenájom a zneškodnenie odpadu 07/2017 1773.29 EUR s DPH
412/2017 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2017000202 Materiál WIFI Kultúrny dom 216.5 EUR s DPH
411/2017 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2017000201 Telefón WELL YEALINK T19 E2, SWITCH D-link 8 - portový, ACCES POINT TP-LINK TL 92.81 EUR s DPH
410/2017 Orange Slovensko, a.s. 2400657156 Mobilný internet 17.7.2017 - 16.8.2017 23.99 EUR s DPH
409/2017 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201708 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 07/2017 305.76 EUR s DPH
408/2017 Marcela Pechová 171117 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 07/2017 329.28 EUR s DPH
407/2017 Marcela Pechová 171118 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 07/2017 75 EUR s DPH
406/2017 Jaroslav Olejník - BETOL 20170329 Betón 25 - 4 m3 433.2 EUR s DPH
405/2017 Slovak Telekom,a.s. 6621701880 Vytýčenie pozemných vedení ul. Odorínska 56.4 EUR s DPH
404/2017 VSK MINERAL s.r.o. 22170325 Kameninová drť 4-8 mm - 20t 30.25 EUR s DPH
403/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031702694 Vývoz a zneškodnenie odpadu 07/2017 154.61 EUR s DPH
402/2017 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2017000200 Správa počítačovej siete 07/2017 210.04 EUR s DPH
401/2017 FORTIS PROJECT 032017 Vypracovanie žiadosti projektu financovaného zo ŠF kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23 1100 EUR s DPH
400/2017 SPP a.s. 7318719705 Odber plynu 08/2017 KD 91 EUR s DPH
399/2017 SPP a.s. 7318719782 Odber plynu 08/2017 OcÚ 170 EUR s DPH
398/2017 SPP a.s. 7318719707 Odber plynu 08/2017 DS 11 EUR s DPH
397/2017 SPP a.s. 7318719706 Odber plynu 08/2017 ZS 44 EUR s DPH
396/2017 Oravec Martin 2017006 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 07/2017 164.64 EUR s DPH
395/2017 Slovak Telekom,a.s. 3418032669 Mobilný účastník 1.90024579 89.02 EUR s DPH
394/2017 Slovak Telekom,a.s. 3418219967 Mobilný účastník 1.90997399 49.04 EUR s DPH
393/2017 Poradca s.r.o. 89953478 Zákony 2017 10.01 EUR s DPH
392/2017 Slovak Telekom,a.s. 3418114244 Mobilný účastník 1.90176028 11.4 EUR s DPH
391/2017 CBC Slovakia s.r.o. 9171700533 Zhotovené kópie v prenájme 80.47 EUR s DPH
390/2017 PK-Systems,s.r.o. 001182017 Aktualizácia Bezpečnostného projektu 100 EUR s DPH
389/2017 Wolters Kluwer s.r.o. 917004185 Zriaďovateľ školy - práva, povinnosti, kompetencie 10.8 EUR s DPH
388/2017 Grečko Martin 1701040 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 07/2017 125 EUR s DPH
387/2017 Grečko Martin 1701039 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 07/2017 70.56 EUR s DPH
386/2017 CBA SLOVAKIA a.s. 408000013 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 07/2017 47.04 EUR s DPH
385/2017 Jenčík Peter SooF 20170359 Kancelárske potreby, kancelársky papier pre TSP 89.05 EUR s DPH
384/2017 Jenčík Peter SooF 20170360 Kancelárske potreby, kancelársky papier 352.84 EUR s DPH
383/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031702621 Fekal PV3S - čerpačka Jareček 200.76 EUR s DPH
382/2017 Združenie urbárnikov Markušovce - Čepanovce, pozemkové spoločenstvo 1708 Prenájom za 1. polrok 2017 1046.1 EUR s DPH
381/2017 Tehelňa STOVA, spol.. s r.o. 172455 Penetrátor 5l, Jadrová omietka 76.93 EUR s DPH
380/2017 M-PLAST, Mužík 17273 Kanalizačná rúra DN 500/ 5 m - 1 ks 192.24 EUR s DPH
379/2017 M-PLAST, Mužík 17274 Materiál na opravu vodovodu- ul. Odorínska cesta 135.83 EUR s DPH
378/2017 PETIT PRESS a.s. 1743101346 Objednávame si u Vás online inzerciu na prenájom ambulancie pre odb. lekára - internistu 36.48 EUR s DPH
377/2017 Slovak Telekom,a.s. 3417776406 Mobilný účastník 1.92910398 2.6 EUR s DPH
376/2017 Slovak Telekom,a.s. 6611719971 Vyjadrenie ku existencii tel. zariadení siete Slovak Telekom, a.s. 16.99 EUR s DPH
375/2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 117076739 Jedálny kupón - 1500 ks 6015.54 EUR s DPH
374/2017 GEMER KOVO, s.r.o. 2017088 Súpisné a orientačné čísla 52.2 EUR s DPH
373/2017 Slovak Telekom,a.s. 3417657170 pevná linka 06-07/2017 19.7 EUR s DPH
372/2017 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 20170480 Odborný posudok k stavbe MŠ 35 EUR s DPH
371/2017 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 20170479 Odborný posudok k stavbe MŠ 168 EUR s DPH
370/2017 Mária Kromková 17008 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 06/2017 164.64 EUR s DPH
369/2017 Grečko Martin 1701038 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 06/2017 150 EUR s DPH
368/2017 Grečko Martin 1701037 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 06/2017 23.52 EUR s DPH
367/2017 W-Control, s.r.o. 2932017 Spracovanie správy s hodnotením prevádzky ČOV 540 EUR s DPH
366/2017 Dynava s.r.o. 20170175 Set na sedenie - štandardné v počte 5 ks 650 EUR s DPH
365/2017 OTP Banka Slovensko, a.s. 900047815 Potvrdenie pre audit 102 EUR s DPH
364/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031702397 Kontajner VOK - 6 ks 3600 EUR s DPH
363/2017 Mikolaj Vincent 22017 Drevo na akciu Jánske ohne 280 EUR s DPH
362/2017 Admarcon s.r.o. 17027 Výroba pečiatok - 2 ks 72.69 EUR s DPH
361/2017 Merjavý Anton, Ing. - STAVMER 92017 Stavebný dozor Schody ku kostolu a chodníky 1080 EUR s DPH
360/2017 Slov.hydrometeorologický ústav 2173300142 Poskytnutie kvantitatívnych údajov recipientu Levočský potok a Hornád v ukazovateli Q100r 757.08 EUR s DPH
359/2017 Slovenská pošta, a.s. 1887200044 Poštovné 0.16 EUR s DPH
358/2017 DARIUS IT, s.r.o. 1700035 Zverejnenie materiálov na OZ, ročný poplatok za hostingové služby k doméne Markušovce 168 EUR s DPH
357/2017 DATALAN, a.s. 621703034 Korwin ON-Site podpora, servisné služby - 06/2017 413.71 EUR s DPH
356/2017 Innogy Slovensko, s.r.o. 4440184256 Dodávka plynu ZS , PZ - 07/2017 289 EUR s DPH
355/2017 Slovak Telekom,a.s. 479917024 Pevná linka , internet - 06/2017 75.89 EUR s DPH
354/2017 ROZVOJ SPIŠA n.o. 20170008 Vypracovanie a skompletovanie troch paré projektu Miestne občianske poriadkové služby 300 EUR s DPH
353/2017 Slovenská pošta, a.s. 1857200051 Poštovné 0.16 EUR s DPH
352/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031702374 Vývoz a zneškodnenie odpadu 6/0217 282.23 EUR s DPH
351/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031702411 Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom 6/0217 2043.42 EUR s DPH
350/2017 Ing. Mária Kyselová 3317 Audit - konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 1600 EUR s DPH
349/2017 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 495170083 Údaje o kvalite vody vo vodnom toku Hornád rkm 140,0 v Markušovciach pre ČOV 40.66 EUR s DPH
348/2017 Oravec Martin 2017005 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 06/2017 23.52 EUR s DPH
347/2017 Slovenská pošta, a.s. 1847200045 Poštovné 0.16 EUR s DPH
346/2017 M-PLAST, Mužík 17266 Materiál na vodovodné prípojky 203.34 EUR s DPH
345/2017 EGov Systems spol. s.r.o. 417167 SMS - info 1.7.2017-30.9.2017 80.59 EUR s DPH
344/2017 Pro - Ateliers s.r.o. 182017 Vypracovanie PD Zníženie energ. náročnosti objektu materskej školy v obci Markušovce 2935 EUR s DPH
343/2017 ŠEVT a.s. 2179901025 Rybársky lístok v počte 90ks 19.2 EUR s DPH
342/2017 CASSIOPEA EU/SK 06082017 Vypracovanie ŽoNFP a povinných príloch v rámci výzvy budovy MŠ v obci Markušovce 1650 EUR s DPH
341/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031702254 Zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodňovanie odpadu 06/2017 1840.55 EUR s DPH
340/2017 Tehelňa STOVA, spol.. s r.o. 172187 Jadrová omietka ZT 25 kg - 25 ks, hladitko /34401/ s čiernym filcom - 1 ks 63.11 EUR s DPH
339/2017 Jaroslav Olejník - BETOL 20170297 Betón 25 - 4 m3 494.4 EUR s DPH
338/2017 Marcela Pechová 171116 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 06/2017 282.24 EUR s DPH
337/2017 Marcela Pechová 171115 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 06/2017 50 EUR s DPH
336/2017 Marcela Pechová 171114 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 06/2017 37.06 EUR s DPH
335/2017 Alza.sk s.r.o. 5217110158 Skartovač - 2 ks, Digitálny fotoaparát - 1 ks, Atramentová tlačiareň - 1 ks 210.38 EUR s DPH
334/2017 Pagáčik Pavol 20170015 Notebook DellLatitude E 5410 - 2 ks, HP ProBook 6450b - 1 ks 620.01 EUR s DPH
333/2017 Vladimír Vrábeľ 1701072 BOZP a PO - II. kv. 2017 150 EUR s DPH
332/2017 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 170100102 Obedové balíčky 06/2017 1432 EUR s DPH
331/2017 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201707 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 06/2017 235.2 EUR s DPH
330/2017 Virag Mário 1711 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 06/2017 493.92 EUR s DPH
329/2017 Virag Mário 1710 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 06/2017 50 EUR s DPH
328/2017 SPP a.s. 7218978236 Odber plynu 7/2017 - ZS 44 EUR s DPH
327/2017 SPP a.s. 7218978237 Odber plynu 7/2017 - DS 11 EUR s DPH
326/2017 SPP a.s. 7218978235 Odber plynu 7/2017 - KD 91 EUR s DPH
325/2017 SPP a.s. 7218978314 Odber plynu 7/2017 - OcÚ 170 EUR s DPH
324/2017 Ľubomír Salaj - Plynservis 0882017 Oprava plynového kotla, Školská 17 B 153.48 EUR s DPH
323/2017 PETIT PRESS a.s. 1743101207 Objednávame si u Vás online inzerciu na prenájom ambulancie pre odb. lekára - internistu 36.48 EUR s DPH
322/2017 Slovenská pošta, a.s. 1807200049 Poštovné 0.16 EUR s DPH
321/2017 CAMEA SK, s.r.o. 1716105954 Toner CANON 719H - 1 ks 28 EUR s DPH
320/2017 Slovak Telekom,a.s. 3417154489 Mobilný účastník 1.93023020 0.17 EUR s DPH
319/2017 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. 502170212 Práca, mzdy a odmeňovanie - preplatné 2018 59.56 EUR s DPH
318/2017 OTIDEA s.r.o. 170100449 Novinky v zákazkách s nízkou hodnotou - školenie 84 EUR s DPH
317/2017 Slovak Telekom,a.s. 3417143946 Mobilný účastník 1.90176028 2.72 EUR s DPH
316/2017 Slovak Telekom,a.s. 3417061661 Mobilný účastník 1.90024579 68.57 EUR s DPH
315/2017 CBA SLOVAKIA a.s. 408000012 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 06/2017 23.52 EUR s DPH
314/2017 M-PLAST, Mužík 17229 Vodárenský materiál - vodovod, byt ul. Školská, miestná komunikácia - dažďová voda 436.03 EUR s DPH
313/2017 Slovenská pošta, a.s. 1737200053 komplexné údaje v elektronickej forme papierovej forme 0.16 EUR s DPH
312/2017 CBC Slovakia s.r.o. 9171700458 Zhotovené kópie v prenájme 23.5.2017 - 22.6.2017 183.62 EUR s DPH
311/2017 SULÍR František, Ing. 362017 Spracovanie energetického auditu pre budovu Materská škola v obci Markušovce 1000 EUR s DPH
310/2017 Orange Slovensko, a.s. 2396298932 Internet, splátka ASUS 27.09 EUR s DPH
309/2017 Orange Slovensko, a.s. 2391950072 internet, splátka ASUS 27.09 EUR s DPH
308/2017 Slovak Telekom,a.s. 3417265335 Učastník 1.90997399 34.8 EUR s DPH
307/2017 SPIŠ VIEW TRADING,s.r.o. 102017111 Verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavebných prác na stavby - Schody ku kostolu a chodníky 1100 EUR s DPH
306/2017 Dopravné značenie Poprad, s.r.o. 2017119 Dopravné značky 424.49 EUR s DPH
305/2017 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20170085 Náradie pre pracovníkov na aktivačných prácach 442.33 EUR s DPH
304/2017 Sakmáry Ladislav 1706028 Materiál pre pracovníkov na aktivačných prácach 129.7 EUR s DPH
303/2017 Slovak Telekom,a.s. 3416808832 Mobilný účastník 1.92910398 5.21 EUR s DPH
302/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031702139 Fekal PV3S -vyčistenie čerpačky Jareček 133.82 EUR s DPH
301/2017 Slaninka Dušan 0615062017 Výmena sporáka, ul Školská 17 B 264 EUR s DPH
300/2017 Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. 1020170101 Smernica pre ZNH 2017 60 EUR s DPH
299/2017 ALUPROJEKT s.r.o. 1706014 Uzamykateľná skrinka oznamov, bez osvetlenia 1000x1360 -AL + 20 ks magnetky 362.16 EUR s DPH
298/2017 Slovak Telekom,a.s. 3416677991 Mobilný účastník 1.90651518 12.24 EUR s DPH
297/2017 AGRO.spiš s.r.o. 170658 Údržba dopravných prostriedkov 49.96 EUR s DPH
296/2017 CORA GASTRO s.r.o. 170100723 Inventár do kuchyne - KD 88.56 EUR s DPH
295/2017 Grečko Martin 1701033 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 05/2017 74.56 EUR s DPH
294/2017 Virag Mário 1709 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 05/2017 188.16 EUR s DPH
293/2017 Slov.hydrometeorologický ústav 2173300112 Hydrologické údaje Q 355z toku Hornád, rkm 140,0 v obci Markušovce pre ČOV 179.16 EUR s DPH
292/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031701937 Vývoz a zneškodnenie odpadu za 05/2017 72.47 EUR s DPH
291/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031701978 Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom - 05/2017 2252.38 EUR s DPH
290/2017 DATALAN, a.s. 621702476 Služby KORWIN 05/2017 413.71 EUR s DPH
289/2017 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 170100091 Obedové balíčky 05/2017 1839 EUR s DPH
288/2017 Slovenský Červený kríž 2017012 Zdravotná služba - Deň detí 2017 100 EUR s DPH
287/2017 Krajňáková Mária 20170173 Školenie - obsluha stavebných strojov 14 EUR s DPH
286/2017 Helpgas s.r.o. 2017002 Mobilné zariadenie LG K10 2017 gold 173 EUR s DPH
285/2017 CORA GASTRO s.r.o. 170100688 Inventár do kuchyne KD 275.04 EUR s DPH
284/2017 Nezábudka, s.r.o. 170370 Regál kovový - 5 ks 345 EUR s DPH
283/2017 Helpgas s.r.o. 2017001 Ozvučovacia technika 849.9 EUR s DPH
282/2017 Slovak Telekom,a.s. 0796935180 Pevná linka, internet - 05/2017 76.78 EUR s DPH
281/2017 Innogy Slovensko, s.r.o. 4420262453 Odber plynu ZS, PZ - 06/2017 289 EUR s DPH
280/2017 Jenčík Peter SooF 20170268 Kancelárske potreby, kancelársky papier 289 EUR s DPH
279/2017 Mária Kromková 17007 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 05/2017 164.64 EUR s DPH
278/2017 Mária Kromková 17006 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 05/2017 50 EUR s DPH
277/2017 Marcela Pechová 171112 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 05/2017 376.32 EUR s DPH
276/2017 Marcela Pechová 171113 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 05/2017 150 EUR s DPH
275/2017 PETIT PRESS a.s. 70210048 Časopis Košický Korzar 2017-2018 128.7 EUR s DPH
274/2017 CASSIOPEA EU/SK 06012017 Spracovanie projektu nenavratného finančného príspevku - Multifunkčné ihrisko 750 EUR s DPH
273/2017 PETIT PRESS a.s. 1743101014 Objednávame si u Vás online inzerciu na prenájom ambulancie pre odb. lekára - internistu 54.72 EUR s DPH
272/2017 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201706 Predaj potravin prostredníctvom poukážok 05/2017 258.72 EUR s DPH
271/2017 Oravec Martin 2017004 Predaj potravin prostredníctvom poukážok 05/2017 23.52 EUR s DPH
270/2017 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2017000152 Správa počítačovej siete OcÚ 05/2017 180.04 EUR s DPH
269/2017 Figura Michal, Mgr. 20170035 Vystúpenie zábavnej fyziky na deň 4.6.2017 v areáli ZŠ Markušovce 150 EUR s DPH
268/2017 SPP a.s. 7318679491 Odber plynu 06/2017 DS 12 EUR s DPH
267/2017 SPP a.s. 7318679490 Odber plynu 06/2017 ZS 47 EUR s DPH
266/2017 SPP a.s. 7318679567 Odber plynu 06/2017 OcÚ 170 EUR s DPH
265/2017 SPP a.s. 7318679489 Odber plynu 06/2017 KD 99 EUR s DPH
264/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031701744 Fekal PV3S ul. Hornádska 155.38 EUR s DPH
263/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031701739 Zber,odvoz,prenájom nádob a zneškodňovanie odpadu 05/2017 1894.99 EUR s DPH
262/2017 Ing. Mária Kyselová 20/17 audit riadnej účtovnej závierky rok 2016 3250 EUR s DPH
261/2017 CBA SLOVAKIA a.s. 408000011 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 05/2017 23.52 EUR s DPH
260/2017 Grečko Martin 1701026 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 05/2017 47.04 EUR s DPH
259/2017 Grečko Martin 1701027 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 05/2017 75 EUR s DPH
258/2017 Slovak Telekom,a.s. 3416159540 Mobilný účastník 1.90176028 3.31 EUR s DPH
257/2017 Slovak Telekom,a.s. 3416173383 Mobilný účastník 1.93023020 0.53 EUR s DPH
256/2017 Slovak Telekom,a.s. 3416089666 Mobilný účastník 1.90024579 69.22 EUR s DPH
255/2017 Ján ZEMAN GEODET 122017 Výškopisné a polohopisné zameranie pre spracovanie projektovej dokumentácie 200 EUR s DPH
254/2017 Ján ZEMAN GEODET 112017 Výškopisné a polohopisné zameranie pre spracovanie projektovej dokumentácie- chodníky 600 EUR s DPH
253/2017 FAMA art, o.z. 170026 Knihy: Repčiak Tomáš - Robte cirkus v počte 24 ks 120 EUR s DPH
252/2017 CBC Slovakia s.r.o. 9171700375 Zhotovené kópie v prenájme 55.37 EUR s DPH
251/2017 Slovak Telekom,a.s. 3416273140 Mobilný účastník 1.90997399 30.59 EUR s DPH
250/2017 CBA SLOVAKIA a.s. 408000010 Predaj potravin prostredníctvom poukážok 05/2017 70.56 EUR s DPH
249/2017 EL spol. s r.o. 1702558 Analýza vôd - odpadové vody 32.28 EUR s DPH
248/2017 MILK-AGRO, spol. s r.o. 91794 Predaj potravin prostredníctvom poukážok 05/2017 70.56 EUR s DPH
247/2017 Všeobecná úverová banka a.s. 6001751637 Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu - stav k 31.12.2016 59.76 EUR s DPH
246/2017 Prima banka Slovensko,a.s. 7170100413 Správa pre auditora 18.5.2017 60 EUR s DPH
245/2017 Sakmáry Ladislav 1705018 Oprava kosačky 130.6 EUR s DPH
244/2017 Sakmáry Ladislav 1705019 Materiál pre pracovníkov na aktivačných prácach 142.7 EUR s DPH
243/2017 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20170064 Materiál pre pracovníkov na aktivačných prácach 130.9 EUR s DPH
242/2017 LS Pracovné odevy s.r.o. 20170040 Ochranné pomôcky pre pracovníkov na aktivačných prácach 644.1 EUR s DPH
241/2017 Pro - Ateliers s.r.o. 082017 Spracovanie PD pre stavebné konanie Novostavba materskej školy v obci Markušovce 12150 EUR s DPH
240/2017 FAMA art, o.z. 170025 Knihy: Repčiak Tomáš - Robte cirkus v počte 25 ks 125 EUR s DPH
239/2017 Slovinský Ján, JUDr. 2017019 Právne posúdenie a stanovisko k otázke protipovodňových opatrení v obci Markušovce 70 EUR s DPH
238/2017 Telegrafia, a.s. 1720101 Oprava nefunkčných bodov a zmena frekvencie všetkých bodov na Obecnom rozhlase 277.2 EUR s DPH
237/2017 Telegrafia, a.s. 1720100 Oprava nefunkčných bodov a zmena frekvencie všetkých bodov na Obecnom rozhlase 1929.94 EUR s DPH
236/2017 Slovak Telekom,a.s. 3415834989 Mobilný účastník 1.92910398 3.28 EUR s DPH
235/2017 EL spol. s r.o. 1702410 Analýza vôd - pitné vody 110.22 EUR s DPH
234/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031701632 Fekal Tatra - porucha čistička Jareček 266.4 EUR s DPH
233/2017 Tehelňa STOVA, spol.. s r.o. 171392 Cement - 14 q 151.02 EUR s DPH
232/2017 LIVONEC SK, s.r.o. 217020606 Hydrantový označník - 3 ks 108 EUR s DPH
231/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031701608 Zber, preprava jedlých olejov a tukov 12 EUR s DPH
230/2017 AUTO - VALAS s.r.o., 62700407 Oprava vozidla ALFA 1218.83 EUR s DPH
229/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7461928245 Elektrina - dodávka a distribúcia Školská C - 1.3. 2017- 31.5.2017 24 EUR s DPH
228/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7461928661 Elektrina - dodávka a distribúcia PZ - 1.3. 2017- 31.5.2017 20 EUR s DPH
227/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7461929358 Elektrina - dodávka a distribúcia , Michalská - 1.3. 2017- 31.5.2017 500 EUR s DPH
226/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7461928290 Elektrina - dodávka a distribúcia Jareček - 1.3. 2017- 31.5.2017 65 EUR s DPH
225/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7461928171 Elektrina - dodávka a distribúcia, ZS - 1.3. 2017- 31.5.2017 24 EUR s DPH
224/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7461928196 Elektrina - dodávka a distribúcia Školská A,B - 1.3. 2017- 31.5.2017 140 EUR s DPH
223/2017 Slovak Telekom,a.s. 3415700670 Mobilný účastník 1.90651518 11.53 EUR s DPH
222/2017 COMPRESSED GAS s.r.o. 29170535 Servis - Duchadlo - ČOV Jareček 364.13 EUR s DPH
221/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7461926976 Elektrina - dodávka a distribucia 01.03.2017 - 31.05.2017 4963 EUR s DPH
220/2017 Dobrovoľná požiarna ochrana 20170454 Školné za základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok 150 EUR s DPH
219/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031701394 Uloženie KO 04/2017, zákonný poplatok 4/2017 904.43 EUR s DPH
218/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031701446 Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom 04/2017 2241.16 EUR s DPH
217/2017 Marcela Pechová 171111 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 04/2017 29 EUR s DPH
216/2017 Marcela Pechová 171110 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 04/2017 150 EUR s DPH
215/2017 Marcela Pechová 171109 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 04/2017 352.8 EUR s DPH
214/2017 Podtatranská vodárenská prev.spoločnosť a.s. 22170110 Vyčístenie čerpačky JAREČEK 153.76 EUR s DPH
213/2017 DATALAN, a.s. 621701971 Služby KORWIN 04/2017 413.71 EUR s DPH
212/2017 Motor-Car Prešov, s.r.o. 1251702067 Oprava FUSO SN 702-CL - výmena vzduchového filtra 1 ks 72.29 EUR s DPH
211/2017 Innogy Slovensko, s.r.o. 4450752482 Zemný plyn PZ, ZS - 05/2017 289 EUR s DPH
210/2017 MILK-AGRO, spol. s r.o. 81794 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 04/2017 70.56 EUR s DPH
209/2017 Slovak Telekom,a.s. 0795957925 Pevná linka , internet 04/2017 76.13 EUR s DPH
208/2017 Ľubomír Salaj - Plynservis 0662017 Oprava plynového kotla, ul. Školská, bytovka 17 C 151.08 EUR s DPH
207/2017 Grečko Martin 1701023 Revízia a oprava prenosných hasiacich prístrojov 253.2 EUR s DPH
206/2017 Grečko Martin 1701022 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 04/2017 47.04 EUR s DPH
205/2017 Grečko Martin 1701021 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 04/2017 76.04 EUR s DPH
204/2017 Orange Slovensko, a.s. 2387550777 MI Premium internet , splátka ASUS 27.09 EUR s DPH
203/2017 Slovak Telekom,a.s. 3415187496 Mobilný účastník 1.90176028 2.54 EUR s DPH
202/2017 Slovak Telekom,a.s. 3415122695 Mobilný účastník 1.90024579 36.34 EUR s DPH
201/2017 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 170100074 Obedové balíčky 04/2017 1430 EUR s DPH
200/2017 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2017000119 Správa počítačovej siete OcÚ 04/2017 91.78 EUR s DPH
199/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031701333 Zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodňovanie odpadu 04/2017 1868.21 EUR s DPH
198/2017 VSK MINERAL s.r.o. 22170101 Kameninová drť - 10 ton 90.9 EUR s DPH
197/2017 Virag Mário 1708 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 04/2017 75 EUR s DPH
196/2017 Virag Mário 1707 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 04/2017 141.12 EUR s DPH
195/2017 Kalík František, Ing. 2017006 Statický posudok muriva bývalého hosp. objektu v areáli Kaštieľa Bocian 250 EUR s DPH
194/2017 SPP a.s. 7288772477 Odber plynu 05/2017 113 EUR s DPH
193/2017 SPP a.s. 7288772478 Odber plynu 05/2017 27 EUR s DPH
192/2017 SPP a.s. 7288772476 Odber plynu 05/2017 234 EUR s DPH
191/2017 SPP a.s. 7288772554 Odber plynu 05/2017 170 EUR s DPH
190/2017 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201705 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 04/2017 211.68 EUR s DPH
189/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031701246 Vyčistenie čerpačky Jarečk - PV3S 143.05 EUR s DPH
188/2017 CBC Slovakia s.r.o. 9171700291 Zhotovené kópie v prenájme 23.3.2017 - 23.4.2017 160.5 EUR s DPH
187/2017 Sokolská Dana, Ing. 2017009 Vypracovanie výkazu výmer a rozpočet 300 EUR s DPH
186/2017 Slovak Telekom,a.s. 3415191067 Účastník 1.93023020 0.3 EUR s DPH
185/2017 EÚPS, s.r.o. 102017 Poradenske a ekonomické služby za obdobie 03/2017 250 EUR s DPH
184/2017 CBA SLOVAKIA a.s. 408000009 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 23.52 EUR s DPH
183/2017 Pagáčik Pavol 20170006 PC Lenovo ThinkPad T500 4GB ram, dual core P8600, 160GB hdd 15 1280x800, monitor 246.6 EUR s DPH
182/2017 Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica 2017060 Služby spojené s organizovaním podujatia Do práce na bicykli 2017 40 EUR s DPH
181/2017 Slovak Telekom,a.s. 3415295462 účastník 1.90997399 37.54 EUR s DPH
180/2017 Brenntag Slovakia s.r.o. 282381836 Chlornan sodny 82.56 EUR s DPH
179/2017 Mária Kromková 17004 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 04/2017 211.68 EUR s DPH
178/2017 Mária Kromková 17005 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 04/2017 25 EUR s DPH
177/2017 Slovak Telekom,a.s. 3414862461 účastník 1.92910398 16.03 EUR s DPH
176/2017 CASSIOPEA EU/SK 04042017 Vypracovanie projektu ku výzve na zvýšenie kapacít materských škôl 1550 EUR s DPH
175/2017 LS Pracovné odevy s.r.o. 20170030 Ochranné pomôcky pre pracovníkov na aktivačných prácach 135.3 EUR s DPH
174/2017 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20170047 Materiál - naradie pre pracovníkov na aktivačných prácach 227.35 EUR s DPH
173/2017 EL spol. s r.o. 1701864 Analýza vôd - odpadové vody 32.28 EUR s DPH
172/2017 Gama print, s.r.o. 2017047 Samolepky s erbom obce - 100 ks 84 EUR s DPH
171/2017 Sakmáry Ladislav 1704/011 Materiál - naradie pre pracovníkov na aktivačných prácach 824.8 EUR s DPH
170/2017 EL spol. s r.o. 1701697 Analýza vôd - pitné vody 110.22 EUR s DPH
169/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031701118 Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom 03/2017 2322.47 EUR s DPH
168/2017 Dobro spol. s r.o. 1700132 Rozšírenie el. zabezpečovacieho systému a jeho pripojenie na PCO Polície 870.33 EUR s DPH
167/2017 Slovak Telekom,a.s. 3414725759 Účastník 1.90651518 18.41 EUR s DPH
166/2017 Centrum polygrafických služieb 1560003585 Rodný list 50 ks, sobášny list 30 ks 16.92 EUR s DPH
165/2017 DATALAN, a.s. 621701466 Podpora, servisné služby 03/2017 413.71 EUR s DPH
164/2017 Innogy Slovensko, s.r.o. 4460236620 Zemný plyn 04/2017 289 EUR s DPH
163/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031700922 Vývoz a zneškodnenie odpadu 03/2017 2004.46 EUR s DPH
162/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031700955 Zber, odvoz a prenájom nádom 03/2017 2807.8 EUR s DPH
161/2017 Slovak Telekom,a.s. 6794982768 Pevná linka 03/2017, internet 04/2017 76.43 EUR s DPH
160/2017 CAMEA SK, s.r.o. 1716103557 Toner Canon Cartridge 728 - 6 ks 132 EUR s DPH
159/2017 Vladimír Vrábeľ 1701036 Činnosť BOZP a PO za I. kv. 2017 150 EUR s DPH
158/2017 Mária Kromková 17003 Predaj potravin prostredníctvom poukážok 03/2017 282.24 EUR s DPH
157/2017 Grečko Martin 1701019 Predaj potravin prostredníctvom poukážok 03/2017 47.04 EUR s DPH
156/2017 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2017000107 Projektor benq Mx 528 424.2 EUR s DPH
155/2017 SPP a.s. 7303674721 Odber plynu 04/2017 DS 71 EUR s DPH
154/2017 SPP a.s. 7303674720 Odber plynu 04/2017 ZS 294 EUR s DPH
153/2017 SPP a.s. 7303674799 Odber plynu 04/2017 KD 170 EUR s DPH
152/2017 SPP a.s. 7303674719 Odber plynu 04/2017 OcÚ 612 EUR s DPH
151/2017 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2017000100 Správa počítačovej siete OcÚ 03/2017 120.02 EUR s DPH
150/2017 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2017000098 Toner xerox CRG 737 25.3 EUR s DPH
149/2017 AG - stavel mat s.r.o. 2017168 Materiál na železné kanalizačné mreže 129.16 EUR s DPH
148/2017 Marcela Pechová 171107 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 03/2017 352.8 EUR s DPH
147/2017 Marcela Pechová 171109 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 03/2017 100 EUR s DPH
146/2017 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201704 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 03/2017 258.72 EUR s DPH
145/2017 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 170100055 Obedové balíčky ŠŠ 03/2017 1581 EUR s DPH
144/2017 EGov Systems spol. s.r.o. 417107 SMS info 01.04.2017 - 30.06.2017 72 EUR s DPH
143/2017 František Fanta - Monarch 201704020 Vertikálne látkové žalúzie v množstve 10 ks 695 EUR s DPH
142/2017 Virag Mário 1706 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 03/2017 141.12 EUR s DPH
141/2017 Virag Mário 1705 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 03/2017 125 EUR s DPH
140/2017 SEZO-Spiš, združenie obcí 1709015 Členské na rok 2017 33 EUR s DPH
139/2017 SEZO-Spiš, združenie obcí 17016 Príspevok na realizáciu triedeného zberu - 1. polrok 2017 na základe uznesenia valného zhromaždenia 2605.8 EUR s DPH
138/2017 Jenčík Peter SooF 20170146 Kancelárske potreby, kancelársky papier 316.88 EUR s DPH
137/2017 Bureš Ján - FULL SERVIS 20170255 Originál toner HP131X - 5 ks 310.54 EUR s DPH
136/2017 Slovak Telekom,a.s. 3414240178 Mobilný účastník 1.93023020 0.31 EUR s DPH
135/2017 Slovak Telekom,a.s. 3414211095 Mobilný účastník 1.90176028 1.92 EUR s DPH
134/2017 Slovak Telekom,a.s. 3414154251 Mobilný účastník 1.90024579 37.01 EUR s DPH
133/2017 PUMPEG, s.r.o. 1750233 Náhradné diely na opravu čerpadiel na ul. Hornádska - 2 ks 534.24 EUR s DPH
132/2017 Dobrovoľná požiarna ochrana 20170123 Školné za zdokonaľovaciu prípravu pre členov DHZO 40 EUR s DPH
131/2017 CBA SLOVAKIA a.s. 408000008 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 03/2017 47.04 EUR s DPH
130/2017 CBC Slovakia s.r.o. 9171700220 Zhotovené kópie v prenájme 23.2.2017-23.3.2017 72.82 EUR s DPH
129/2017 2U spol.s r.o. 211700331 Portrét prezidenta SR 38.1 EUR s DPH
128/2017 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2017000087 Počítačová zostava INTEL / počítač,monitor, klavesnica, myš, switch/ 520 EUR s DPH
127/2017 Slovak Telekom,a.s. 3414318083 Mobilný účastník 1.90997399 43.26 EUR s DPH
126/2017 Oravec Martin 2017003 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 03/2017 26.04 EUR s DPH
125/2017 Sokolská Dana, Ing. 2017004 Spracovanie rozpočtu na opravu strechy budovy Materskej školy súp. č. 538 250 EUR s DPH
124/2017 LS Pracovné odevy s.r.o. 20170025 Materiál určený pre pracovníkov na mentorovanie zapracovanie a prax u zamestnávateľa 410.2 EUR s DPH
123/2017 LS Pracovné odevy s.r.o. 20170026 Ochranné pomôcky pre pracovníkov na aktivačných prácach 451.8 EUR s DPH
122/2017 Michlovský spol.s.r.o. 173190372 Vyjadrenie o existencii PTZ Schody ku kostolu a chodníky, Verejné osvetlenie ku kostolu, Detské ihrisko pri MŠ 13 EUR s DPH
121/2017 Slovak Telekom,a.s. 3413905723 Mobilný účastník 1.92910398 0.98 EUR s DPH
120/2017 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20170026 Materiál pre pracovníkov na aktivačných prácach 783.01 EUR s DPH
119/2017 FaxCopy a.s. 8201700035 Školské pomôcky ŠŠ 1809.4 EUR s DPH
118/2017 Technická inšpekcia a.s. 2017310752 Stanovisko k projektovej dokumentácii Novostavba materskej školy v obci Markušovce 144 EUR s DPH
117/2017 Slovak Telekom,a.s. 6611707632 Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. s. č. 6611707632 13.9 EUR s DPH
116/2017 Pačnár Juraj, Ing. 20170004 Kompletná výmena okien bytovky Jareček - 10 ks 2436 EUR s DPH
115/2017 DARIUS IT, s.r.o. 1700022 Úprava parametrov hostingu k domene markusovce.sk 76.8 EUR s DPH
114/2017 Slovak Telekom,a.s. 3413755229 Mobilný účastník 1.90651518 16.72 EUR s DPH
113/2017 Mária Kromková 17002 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 211.68 EUR s DPH
112/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031700688 Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom 02/2017 598.72 EUR s DPH
111/2017 EL spol. s r.o. 1701016 Analýza vôd - pitné vody 110.22 EUR s DPH
110/2017 EGov Systems spol. s.r.o. 417063 Služby SMS-info 01.03.2017 - 31.03.2017 42 EUR s DPH
109/2017 DATALAN, a.s. 621700947 Služby KORWIN 02/2017 413.71 EUR s DPH
108/2017 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2017000067 Správa počítačovej siete OcÚ 02/2017 100.02 EUR s DPH
107/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031700464 Fekal PV3S na vyčistenie čerpačky Jareček a ul. Hornádska 422.32 EUR s DPH
106/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031700543 Vývoz a zneškodnenie odpadu 02/2017 532.64 EUR s DPH
105/2017 Slovak Telekom,a.s. 7794012967 Telefón pevná linka, internet 76.45 EUR s DPH
104/2017 Innogy Slovensko, s.r.o. 4424135063 Zemný plyn ZS, PZ - 03/2017 289 EUR s DPH
103/2017 MILK-AGRO, spol. s r.o. 41794 Predaj potravin prostredníctvom poukážok 02/2017 23.52 EUR s DPH
102/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031700460 Odvoz, prenájom a uloženie KO 02/2017 1581.19 EUR s DPH
101/2017 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 170100034 Obedové balíčky 02/2017 1733 EUR s DPH
100/2017 Virag Mário 1703 Predaj potravin prostredníctvom poukážok 02/2017 125 EUR s DPH
99/2017 Marcela Pechová 171105 Predaj potravin prostredníctvom poukážok 02/2017 150 EUR s DPH
98/2017 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201703 Predaj potravin prostredníctvom poukážok 02/2017 164.64 EUR s DPH
97/2017 Virag Mário 1704 Predaj potravin prostredníctvom poukážok 02/2017 376.32 EUR s DPH
96/2017 Marcela Pechová 171106 Predaj potravin prostredníctvom poukážok 02/2017 376.32 EUR s DPH
95/2017 GUKO s.r.o. 010217 Zabezpečenie projektu pre stavebné povolenie Novostavba komunitného centra v obci Markušovce 8900 EUR s DPH
94/2017 Wolters Kluwer s.r.o. 8194714355 Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 1/2017-12/2017 79.8 EUR s DPH
93/2017 Grečko Martin 1701012 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 02/2017 23.52 EUR s DPH
92/2017 COMPRESSED GAS s.r.o. 29170233 Dúchadlo Kubíček 3D 19C na ČOV Jareček s montážou a uvedením do prevádzky 2268 EUR s DPH
91/2017 Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o. 20170334 Záviny 11.18 EUR s DPH
90/2017 CASSIOPEA s.r.o. 02032017 Vypracovanie projektu k výzve na komunitné centrum 1650 EUR s DPH
89/2017 SPP a.s. 7273765339 Odber plynu OcÚ 03/2017 1118 EUR s DPH
88/2017 SPP a.s. 7273765418 Odber plynu KD 03/2017 170 EUR s DPH
87/2017 SPP a.s. 7273765341 Odber pkynu Dom smútku 03/2017 130 EUR s DPH
86/2017 SPP a.s. 7273765340 Odber plynu ZS 03/2017 536 EUR s DPH
85/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031700423 Fekal PV3S - vyčistenie čerpačky Jareček 116.02 EUR s DPH
84/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031700420 Plošina na porez stromu na ul. Školská 42.29
83/2017 Slovak Telekom,a.s. 3413237519 Mobilný účastník 1.90176028 2.98
82/2017 Slovak Telekom,a.s. 3413179622 Mobilný účastník 1.90024579 16.87 EUR s DPH
81/2017 KONEX Elektro, spol. s r.o. 1061700063 Materiál na opravu Verejného osvetlenia v obci 1454.56 EUR s DPH
80/2017 CBC Slovakia s.r.o. 9171700133 Poskytnutie technického zariadenia Canon IRC 2380i , zhotovené kópie v prenájme 22.1.2017-23.2.2017 110.45 EUR s DPH
79/2017 CBA SLOVAKIA a.s. 408000007 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 2/2017 47.04
78/2017 Slovak Telekom,a.s. 3413349972 Mobilný účastník 1.90997399 38.6
77/2017 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 20170129 Potvrdenie k k územiam NATURA 2000 pre projekt Komunitné centrum v obci Markušovce 35
76/2017 Orange Slovensko, a.s. 2378738336 Poplatok MI Premium, Aktivacia SIMKarty 39.64
75/2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Nákup stravných lístkov v počte 1500 ks 6015.54
74/2017 EL spol. s r.o. 1700695 Analýza vôd - odpadové vody 32.28
73/2017 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 20170126 Potvrdenia k územiam NATURA 2000 pre projekt Novostavba materskej školy v obci Markušovce. 35
72/2017 Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj SPIŠ 2017011 Členský príspevok na rok 2017 200
71/2017 Dobro spol. s r.o. 1700066 Rekonštrukcia a modernizácia zabezpečovacieho systému budova OcÚ Markušovce 1691.6 EUR s DPH
70/2017 KUHN-Slovakia s.r.o. 21000431 Tesnenie Komatshu EA4897877 58.1
69/2017 Slovak Telekom,a.s. 3412921321 Mobilný účastník 1.92910398 0.79
68/2017 Oravec Martin 2017002 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 2/2017 25
67/2017 Ľubomír Salaj - Plynservis 0312017 Oprava kotla ul. Školská 17A č. bytu 1 307.92
66/2017 Slovak Telekom,a.s. 6611704578 Vyjadrenie ku existencii telek. zariadení 13.9 EUR s DPH
65/2017 Pitoňák František JUDr. 201703 Právne služby - stanovisko zamestnanca obce hlavnej kontrolórke 50
64/2017 Marcela Pechová 171104 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 2/2017 26.04
63/2017 Marcela Pechová 171103 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 2/2017 75
62/2017 EL spol. s r.o. 1700585 Analýza odpadových vôd 32.28
61/2017 Slovak Telekom,a.s. 3412786344 Mobilný účastník 1.90651518 18.53 EUR s DPH
60/2017 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2017000045 Canon i-SENSYS MF244dw, repro, myš 293.4 EUR s DPH
59/2017 MILK-AGRO, spol. s r.o. 21794 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 23.52 EUR s DPH
58/2017 Sakmáry Ladislav 1702003 Materiál pre pracovníkov na aktivačných prácach - fréza snehová 759 EUR s DPH
57/2017 LS Pracovné odevy s.r.o. 20170011 Ochranné pomôcky pre pracovníkov na aktivačných prácach 385 EUR s DPH
56/2017 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20170013 Materiál pre pracovníkov na aktivačných prácach 646.8 EUR s DPH
55/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031700286 Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za 1/2017 770.62 EUR s DPH
54/2017 Dobrovoľná požiarna ochrana 11052017 Tlačivo - Záznamník preventívnych protipožiarnych kontrol - 20 ks 16.4 EUR s DPH
53/2017 Slovak Telekom,a.s. 0793048537 Pevná linka, internet 1/2017 77.88 EUR s DPH
52/2017 DATALAN, a.s. 621700390 KORWIN služby 1/2017 413.71 EUR s DPH
51/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031700048 Vývoz a zneškodnenie odpadu 1/2017 1599.75 EUR s DPH
50/2017 Brantner Nova, s.r.o. 1031700096 Vývoz a zneškodnenie odpadu 1/2017 820.75 EUR s DPH
49/2017 M-PLAST, Mužík 17038 Materiál na opravu vodovodného potrubia (Markušovská dolina) 180.55 EUR s DPH
48/2017 Oravec Martin 2017001 Predaj potravin prostredníctvom poukážok 23.52 EUR s DPH
47/2017 GEONET, Ing.Peter Šteiner 20170002 Vypracovanie GP na zameranie parcely 1800 a časti parcely 1801/1 1100 EUR s DPH
46/2017 Innogy Slovensko, s.r.o. 4470090215 Spotreba plynu PZ, ZS od 1.1.2017 - 28.2.2017 289 EUR s DPH
45/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7448894190 Elektrina Jareček A,B,C,D,E od 1.1.2017 - 28.2.2017 290 EUR s DPH
44/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7448894567 Elektrina Odorínska cesta 19 od 1.1.2017 - 28.2.2017 144 EUR s DPH
43/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7448894071 Elektrina Banícka 8, od 1.1.2017 - 28.2.2017 66 EUR s DPH
42/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7448894145 Elektrina Školská 17 C od 1.1.2017 - 28.2.2017 66 EUR s DPH
41/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7448894096 Elektrina Školská 17 A,B 194 EUR s DPH
40/2017 Východoslovenská energetika a.s. 7448892866 Elektrina od 1.1.2017 - 28.2.2017 5597 EUR s DPH
39/2017 SPP a.s. 7273724854 Spotreba plynu 2/2017 - DS 138 EUR s DPH
38/2017 SPP a.s. 7273724852 SApotreba plynu 2/2017 1185 EUR s DPH
37/2017 SPP a.s. 7273724853 Spotreba plynu 2/2017 569 EUR s DPH
36/2017 SPP a.s. 7273724931 Odber plynu 2/2017 - KD 170 EUR s DPH
35/2017 Mária Kromková 17001 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 1/2017 282.24 EUR s DPH
34/2017 Grečko Martin 1702003 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 1/2017 70.56 EUR s DPH
33/2017 Marcela Pechová 171102 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 1/2017 25 EUR s DPH
32/2017 Marcela Pechová 171101 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 1/2017 305.76 EUR s DPH
31/2017 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201702 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 1/2017 329.28 EUR s DPH
30/2017 Združenie urbárnikov Markušovce - Čepanovce, pozemkové spoločenstvo 1617 Prenájom pozemkov podľa zmluvy zo dňa 31.10.2015 za 2. polrok 2016 1046.1 EUR s DPH
29/2017 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2017000024 Správa počítačovej siete OcÚ 01/2017 70.02 EUR s DPH
28/2017 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 170100018 Obedové balíčky 1/2017 1556 EUR s DPH
27/2017 Pohrebná služba Rastislav Findura s.r.o. 17024 Zabezpečenie pohrebu neboha Nataša Pechová 381.72 EUR s DPH
26/2017 Virag Mário 1701 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 100 EUR s DPH
25/2017 Virag Mário 1702 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 1/2017 235.2 EUR s DPH
24/2017 Ľubomír Salaj - Plynservis 0172017 Oprava plynového kotla ul. Školská 7A byt č. 2 304.4 EUR s DPH
23/2017 Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o. 20170097 Závin - 5 ks 8.9 EUR s DPH
22/2017 Slovak Telekom,a.s. 3412236898 Mobilný účastník 1.90176028 2.23 EUR s DPH
21/2017 Slovak Telekom,a.s. 3412225527 Mobilný účastník 1.90024579 36.34 EUR s DPH
20/2017 B2B Partner s.r.o. 17401139 Podložka pod nohy - 2 ks 66 EUR s DPH
19/2017 CBC Slovakia s.r.o. 9171700053 Zhotovené kópie v prenájme 78.04 EUR s DPH
18/2017 Slovak Telekom,a.s. 3412380772 Mobilný účastník 1.90997399 36.46 EUR s DPH
17/2017 VSK MINERAL s.r.o. 22170005 Vás kameninovú drť v množstve 30 t 203.9 EUR s DPH
16/2017 HOUR, spol. s r.o. OFS120170081 Systémová údržba Human Klasik 173.27 EUR s DPH
15/2017 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20170002 Materiál pre pracovníkov na aktivačných prácach 158.59 EUR s DPH
14/2017 CASSIOPEA s.r.o. 01042017 Vypracovanie projektového zámeru Novostavba materskej školy v obci Markušovce 650 EUR s DPH
13/2017 Slovak Telekom,a.s. 3411965121 Mobilný účastník 1.92910398 0.23 EUR s DPH
12/2017 Slovak Telekom,a.s. 3411791359 Mobilný účastník 1.90651518 9.74 EUR s DPH
11/2017 SPP a.s. 7318580699 Zdravotné stredisko- spp - 01/2017 587 EUR s DPH
10/2017 SPP a.s. 7318580698 OCU - spp - 01/2016 1223 EUR s DPH
9/2017 SPP a.s. 7318580700 DS - SPP - 01/2016 142 EUR s DPH
8/2017 SPP a.s. 7318580778 SPP - KD - 01/2016 170 EUR s DPH
7/2017 PUMPEG, s.r.o. 1750020 Oprava čerpadla ČOV - pri OcÚ 420.48 EUR s DPH
6/2017 Jenčík Peter SooF 20170015 Papier, kancelárske potreby 279.9 EUR s DPH
5/2017 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2017000002 Optický valec - tlačiareň Xerox 202.68 EUR s DPH
4/2017 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2017000005 Toner XEROX Centre 5330 / kanc. č. 11/ - 1 ks 86 EUR s DPH
3/2017 CASSIOPEA s.r.o. 01-02/2017 - spracovanie prieskumov trhu kprojektu KC a výstavbe MŠ 400 EUR s DPH
2/2017 Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o. 20170009 Závin - 8 ks 14.78 EUR s DPH
1/2017 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201701 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 1/2017 50 EUR s DPH
611/2016 MILK-AGRO, spol. s r.o. 451694 oprava Fa 421694 predaj potravín prostredníctvom poukážok 12/2016 -0.22 EUR s DPH
610/2016 Innogy Slovensko, s.r.o. 4200056986 Vyúčtovacia Fa plyn ZS , PZ 1.1.2016 - 31.12.2016 -733.58 EUR s DPH
609/2016 Východoslovenská energetika a.s. 7274210483 Vyúčtovacia Fa elektrina OcÚ 1.1.2016 - 31.12.2016 -1108.4 EUR s DPH
608/2016 Východoslovenská energetika a.s. 7274210486 Vyúčtovacia Fa elektrina Školská 17 C 1.1.2016 - 31.12.2016 5.52 EUR s DPH
607/2016 Východoslovenská energetika a.s. 7274210485 Vyúčtovacia Fa elektrina Školská 17 A,B 1.1.2016 - 31.12.2016 60.2 EUR s DPH
606/2016 Východoslovenská energetika a.s. 7274210488 Vyúčtovacia Fa elektrina PZ 18.3.2016 - 31.12.2016 -64.26 EUR s DPH
605/2016 Východoslovenská energetika a.s. 7274210487 Vyúčtovacia Fa elektrina Jareček spol. priestory 1.1.2016 - 31.12.2016 -10.38 EUR s DPH
604/2016 Východoslovenská energetika a.s. 7274210484 Vyúčtovacia Fa elektrina ZS 1.1.2016 - 31.12.2016 37.7 EUR s DPH
603/2016 SPP a.s. 7420253020 Vyúčtovacia Fa Plyn DS 1.1.2016 - 31.12.2016 279.47 EUR s DPH
602/2016 SPP a.s. 7420253019 Vyúčtovacia Fa Plyn ZS 1.1.2016 - 31.12.2016 -10.5 EUR s DPH
601/2016 SPP a.s. 7420253018 Vyúčtovacia Fa Plyn OcÚ 1.1.2016 - 31.12.2016 414.32 EUR s DPH
600/2016 SPP a.s. 7425250875 Vyúčtovacia Fa Plyn KD 1.1.2016 - 31.12.2016 -220.38 EUR s DPH
599/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031604450 Vývoz KO - veľkoobjemový kontajner - 12/2016 1832.86 EUR s DPH
598/2016 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2016000400 Práce prevedené na počítačovej sieti 12/2016 220.04 EUR s DPH
597/2016 Slovak Telekom,a.s. 7792094626 Pevná linka, internet 12/2016 72.19 EUR s DPH
596/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031604329 Vývoz a zneškodnenie odpadu 12/2016 27.41 EUR s DPH
595/2016 DATALAN, a.s. 621605672 ON - Site podpora KORWIN , servisné služby 413.71 EUR s DPH
594/2016 Verlag Dashofer, s.r.o. 16011715 Smernica pre obce + prístup do archívu 108 EUR s DPH
593/2016 MILK-AGRO, spol. s r.o. 421694 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 12/2016 23.74 EUR s DPH
592/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031604251 Zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodňovanie odpadu 12/2016 1738.87 EUR s DPH
591/2016 CXDX SLOVAKIA s.r.o. 2652016 Vyčistenie kanalizácie na ul. Michalskej 143.52 EUR s DPH
590/2016 Slovak Telekom,a.s. 7611259304 Mobilný účastník 1.90024579 36.34 EUR s DPH
589/2016 Slovak Telekom,a.s. 7611287630 Mobilný účastník 1.90176028 6.02 EUR s DPH
588/2016 CBC Slovakia s.r.o. 9171600854 Zhotovené kópie v prenájme 23.11.2016 - 22.12.2016 191.57 EUR s DPH
587/2016 Marcela Pechová 161116 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 12/2016 423.36 EUR s DPH
586/2016 Virag Mário 1623 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 12/2016 52.08 EUR s DPH
585/2016 Virag Mário 1621 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 12/2016 250 EUR s DPH
584/2016 Virag Mário 1622 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 12/2016 305.76 EUR s DPH
583/2016 Prima banka Slovensko,a.s. 20092016 Poplatok CDCP za ročné vedenie účtu - rok 2016 70.72 EUR s DPH
582/2016 Štefan Pacák 1600626 Oprava vozidla Alfa Romeo ŠPZ SN 159 BL 550.66 EUR s DPH
581/2016 Stolárstvo Franko s.r.o. 1640 Interierové vybavenie kancelárie 980 EUR s DPH
580/2016 Mária Kromková 16015 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 12/2016 211.68 EUR s DPH
579/2016 Mária Kromková 16014 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 12/2016 25 EUR s DPH
578/2016 CBA SLOVAKIA a.s. 408000006 Predaj potravin prostredníctvom poukážok 12/2016 70.56 EUR s DPH
577/2016 Grečko Martin 1601067 Predaj potravin prostredníctvom poukážok 12/2016 23.52 EUR s DPH
576/2016 Oravec Martin 2016041 Predaj potravin prostredníctvom poukážok 12/2016 47.04 EUR s DPH
575/2016 Slovak Telekom,a.s. 7611402026 Mobilný účastník 1.90997399 30.07 EUR s DPH
574/2016 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201614 Predaj potravin prostredníctvom poukážok 12/2016 94.08 EUR s DPH
573/2016 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201615 Predaj potravin prostredníctvom poukážok 12/2016 75 EUR s DPH
572/2016 PEMA s.r.o. 1623036 Občerstvenie na vianočný večierok pre 100 osôb 1296 EUR s DPH
571/2016 EL spol. s r.o. 1607004 Analýza vôd - pitné vody 659.1 EUR s DPH
570/2016 Podtatranská vodárenská prev.spoločnosť a.s. 22160529 Fekal PV3S na vyčistenie čerpačky Jareček 133.78 EUR s DPH
569/2016 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 160100298 Obedové balíčky 12/2016 1366 EUR s DPH
568/2016 ANNA SERVICKÁ 382016 Vystúpenie na vianočný večierok 550 EUR s DPH
567/2016 Ing.arch.Adriana Klingová 201612 Žiadosť o poskytnutie dotácie Obnovme si svoj dom - Kaštieľ Bocian, Kúria Ošust 300 EUR s DPH
566/2016 Slovak Telekom,a.s. 7610838875 Mobilný účastník 1.90651518 14.16 EUR s DPH
565/2016 EL spol. s r.o. 1606814 Analýza vôd - odpadové vody 52.2 EUR s DPH
564/2016 CORA GASTRO s.r.o. 160101644 Kuchynský riad 55.41 EUR s DPH
563/2016 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20160215 Pracovné náradie pre pracovníkov na aktivačných prácach 360 EUR s DPH
562/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031604132 Zber jedlých olejov a tukov za 11/2016 12 EUR s DPH
561/2016 Šoltýs - výťahy s.r.o. 16205 Revízia a servis výťahu v objekte ZS za rok 2016 108 EUR s DPH
560/2016 PACAK s.r.o. 201612044 Nože na opravu pluha na FUSO 117 EUR s DPH
559/2016 LS Pracovné odevy s.r.o. 20160101 Pracovné odevy pre pracovníkov na aktivačných prácach 150.4 EUR s DPH
558/2016 Nezábudka, s.r.o. 160909 Svetelné hady na vianočné výzdoby 156 EUR s DPH
557/2016 Vladimír Vrábeľ 1601135 Služby Činnosť T - BOZP a PO - IV. kv. 2016 150 EUR s DPH
556/2016 Pitoráková Alžbeta, Ing. 42016 Stavebný dozor - Stavebné práce - Chodník ku kultúrnemu domu 120 EUR s DPH
555/2016 NAY a.s. 3713000927 Rýchlovarná kanvica, Televízor THOMSON,Žehlička naparovacia, El. sporák 433.98 EUR s DPH
554/2016 Mária Kromková 16013 Predaj potravín prostredníctvom poukážky 11/2016 211.68 EUR s DPH
553/2016 Marcela Pechová 161115 Predaj potravín prostredníctvom poukážky 11/2016 352.8 EUR s DPH
552/2016 Marcela Pechová 161115 Predaj potravín prostredníctvom poukážky 11/2016 50 EUR s DPH
551/2016 EGov Systems spol. s.r.o. 416378 Služby SMS-info 12.2016 - 2.2017 126 EUR s DPH
550/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031604047 Vývoz a zneškodnenie odpadu 11/2016 2471.98 EUR s DPH
549/2016 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2016000356 Toner CRG 728 - 5 ks 99.6 EUR s DPH
548/2016 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2016000354 Lasserová tlačiareň CANON LBP 252 dw 176.4 EUR s DPH
547/2016 Geodézia Spiš, Ing. František Novák 201612 Zameranie adresného bodu na stavbu Šatne TJ FO Slovan Markušovce - prestavba 50 EUR s DPH
546/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031604014 Vývoz a zneškodnenie odpadu 11/2016 175.99 EUR s DPH
545/2016 Innogy Slovensko, s.r.o. 4494041344 Zemný plyn 12/2016 - ZS, PZ 209 EUR s DPH
544/2016 Slovak Telekom,a.s. 00329355 Pevná linka, internet 11/2016 71.64 EUR s DPH
543/2016 Virag Mário 1619 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 11/2016 26.04 EUR s DPH
542/2016 Virag Mário 1618 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 11/2016 282.24 EUR s DPH
541/2016 Virag Mário 1620 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 11/2016 275 EUR s DPH
540/2016 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201613 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 11/2016 141.12 EUR s DPH
539/2016 Pro - Ateliers s.r.o. 0472016 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu Hokejové ihrisko vrátane jej el. prípojky 600 EUR s DPH
538/2016 Oravec Martin 2016038 Predaj potravin prostredníctvom poukážok 11/2016 70.56 EUR s DPH
537/2016 EL spol. s r.o. 1606601 Analýza - odpadové vody 32.22 EUR s DPH
536/2016 DATALAN, a.s. 621605401 Servisné služby ON-Site podpora KORWIN 413.71 EUR s DPH
535/2016 SPP a.s. 7313561656 Dodávka plynu 12/2016 DS 92 EUR s DPH
534/2016 SPP a.s. 7313561733 Dodávka plynu 12/2016 KD 190 EUR s DPH
533/2016 SPP a.s. 7313561654 Dodávka plynu 12/2016 OcÚ 1098 EUR s DPH
532/2016 SPP a.s. 7313561655 Dodávka plynu 12/2016 ZS 558 EUR s DPH
531/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031603813 Zber, odvoz , prenájom azneškodňovanie odpadu 11/2016 1847.51 EUR s DPH
530/2016 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2016000350 Prevedené práce na počítačovej sieti 11/2016 150.04 EUR s DPH
529/2016 Podtatranská vodárenská prev.spoločnosť a.s. 22160499 PV3S fekal na vyčistenie čerpačky ul. Hornádska 240.98 EUR s DPH
528/2016 EURO coop partner, s.r.o. 1200116 Komunitný plán sociálnych služieb obce Markušovce na obdobie 2016 - 2026 800 EUR s DPH
527/2016 CBA SLOVAKIA a.s. 408000002 Predaj potravin prostredníctvom poštových poukážok 11/2016 23.52 EUR s DPH
526/2016 Ľubomír Salaj - Plynservis 0722016 Opravu plynového kotla ul. Školská 17 B č. bytu 8 344 EUR s DPH
525/2016 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 160100273 Obedové balíčky 11/2016 1863 EUR s DPH
524/2016 KUHN-Slovakia s.r.o. 1600002614 Servis stroja Komatsu WP93R po 4500 MTH 585.1 EUR s DPH
523/2016 Slovak Telekom,a.s. 7610428434 Mobilný účastník 1.90997399 34.84 EUR s DPH
522/2016 Grečko Martin 1601060 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 11/2016 47.04 EUR s DPH
521/2016 Slovak Telekom,a.s. 7610320955 Mobilný účastník 1.90176028 3.78 EUR s DPH
520/2016 Slovak Telekom,a.s. 7610294055 Mobilný účastník 1.90024579 36.19 EUR s DPH
519/2016 Gama print, s.r.o. 2016195 2 ks stojan na vlajku 15.6 EUR s DPH
518/2016 CBC Slovakia s.r.o. 9171600766 Zhotovené kópie v prenájme 61.15 EUR s DPH
517/2016 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 0116701490 Vrátenie nespotrebovaných jedálnych kupónov -831.6 EUR s DPH
516/2016 Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. 022016895 Internetový prístup k portálu isamosprava.sk Od 15.08.2016 do 22082017 229 EUR s DPH
515/2016 Wolters Kluwer s.r.o. 2401710566 Právo pre ROPO A OBCE 74.4 EUR s DPH
514/2016 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 0116126040 Jedálne kúpony - 1000 ks + služby 4015.54 EUR s DPH
513/2016 Ing. Mária Kyselová 3416 Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015 1200 EUR s DPH
512/2016 AUTO - VALAS s.r.o., 62600992 Oprava motorového vozidla ALFA 196.19 EUR s DPH
511/2016 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20160198 Pracovné náradie pre pracovníkov na aktivačných prácach 556.92 EUR s DPH
510/2016 LS Pracovné odevy s.r.o. 20160094 Ochranné pomôcky pre pracovníkov na aktivačných prácach 546 EUR s DPH
509/2016 PEMA s.r.o. 1623030 Obedové menu v počte 75 ks, koláče 45 ks 397.5 EUR s DPH
508/2016 Slovak Telekom,a.s. 7610005725 Mobilný účastník 1.9210398 8.52 EUR s DPH
507/2016 Grečko Martin 1601058 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 75 EUR s DPH
506/2016 Ing.Zsolt Marczibal - CONNECT 20162404 Tlačiva k miestnym daniam na rok 2017 30 EUR s DPH
505/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031603719 Vyčistenie čerpačky Jareček 88.76 EUR s DPH
504/2016 AUTO-MOTO nahradné diely 120100043 Náhradné diely na opravu motorového vozidla fabia 246 EUR s DPH
503/2016 M-PLAST, Mužík 16414 5 ks redukčný ventil 20-3/4 111.24 EUR s DPH
502/2016 Stolárstvo Franko s.r.o. 1626 Vešiaková stena , 10 ks stoly 890.2 EUR s DPH
501/2016 Badger Meter Slovakia s.r.o. 160322 Metrologické overenie a aproximáciu meradla pre Thomsonov merný prepad na ČOV Jareček 1373.52 EUR s DPH
500/2016 Grečko Martin 1601055 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 23.52 EUR s DPH
499/2016 Gama print, s.r.o. 2016182 Stojan na vlajky 1 ks, vlajky 3x2 ks, dáždnik s potlačou 3 ks 66.3 EUR s DPH
498/2016 AGRO.spiš s.r.o. 161115 Olej 7240 9.86 EUR s DPH
497/2016 Slovak Telekom,a.s. 7609875209 M obilný účastník 1.90651518 13 EUR s DPH
496/2016 ContiTrade Slovakia s.r.o. 2273031888 4 ks zimných pneumatik a ich prezutie na motorové vozidlo ALFA 385.54 EUR s DPH
495/2016 ContiTrade Slovakia s.r.o. 2273031864 Dodávka a prezutie pneumatik na Komatsu v počte 2 ks 637.15 EUR s DPH
494/2016 Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o. 20162051 Závin 30 ks - Dôchodcovia - jubilanti 54.96 EUR s DPH
493/2016 Ľubomír Salaj - Plynservis 0632016 Oprava plynového kotla , ul. školská 17 B 300.6 EUR s DPH
492/2016 Ľubomír Salaj - Plynservis 0642016 Oprava plynového kotla, Bytovka Školská 17A 146.4 EUR s DPH
491/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031603615 Vývoz a zneškodnenie odpadu 10/2016 2041.95 EUR s DPH
490/2016 Mária Kromková 16011 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 10/2016 70.56 EUR s DPH
489/2016 Mária Kromková 16012 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 10/2016 25 EUR s DPH
488/2016 INTERBAU s.r.o. 160044 Dobropis Šatne TJ FO Slovan Markušovce - prestavba - duplicita Fa -1182.02 EUR s DPH
487/2016 INTERBAU s.r.o. 160043 Šatne TJ FO Slovan Markušovce - Prestavba 900.68 EUR s DPH
486/2016 Východoslovenská energetika a.s. 7445782411 Elektrina 01.09.2016 - 30.11.2016, Jareček A,B,C,D,E 180 EUR s DPH
485/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031603576 Zber,odvoz,prenájom nádob a zneškodnenie odpadu 10/2016 1779.37 EUR s DPH
484/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031603537 Vývoz a zneškodnenie odpadu 10/2016 256.16 EUR s DPH
483/2016 Innogy Slovensko, s.r.o. 4464500127 Zemný plyn 01.11.2016 - 30.11.2016 ZS, PZ 209 EUR s DPH
482/2016 Východoslovenská energetika a.s. 7445782362 Elektrina 01.09.2016 - 30.11.2016 Školská 17 C 44 EUR s DPH
481/2016 Východoslovenská energetika a.s. 7445782311 Elektrina 01.09.2016 - 30.11.2016 , Školská 17A1,B 154 EUR s DPH
480/2016 Východoslovenská energetika a.s. 7445782284 Elektrina 01.09.2016 - 30.11.2016 ZS 71 EUR s DPH
479/2016 Východoslovenská energetika a.s. 7445782793 Elektrina 01.09.2016 - 30.11.2016 - PZ 100 EUR s DPH
478/2016 Slovak Telekom,a.s. 6790214399 Pevná linka, internet 70.72 EUR s DPH
477/2016 AUTO-MOTO nahradné diely 120100034 Autobatéria na motorovú striekačku - IVECO, olej do motorového vozidlá ALFA 140 EUR s DPH
476/2016 Východoslovenská energetika a.s. 7445781058 Elektrina - dodávka a distribúcia 01.09.2016 - 30.11.2016 6521 EUR s DPH
475/2016 DATALAN, a.s. 621604894 ON-Site podpora, servisné služby 10/2016 413.71 EUR s DPH
474/2016 EL spol. s r.o. 1606046 Analýza vôd - odpadové vody 32.22 EUR s DPH
473/2016 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201612 Predaj potravin prostredníctvom poukážok 10/2016 23.52 EUR s DPH
472/2016 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2016000321 Batéria 12V/7, servisné a montážne práce 141.1 EUR s DPH
471/2016 Virag Mário 1617 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 10/2016 258.72 EUR s DPH
470/2016 Virag Mário 1616 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 10/2016 200 EUR s DPH
469/2016 Virag Mário 1615 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 10/2016 26.04 EUR s DPH
468/2016 Gama print, s.r.o. 2016179 Hrnčeky s potlačou 100 ks, krabičky na hrnčeky 100 ks, vizitky 200 ks, papierová taška 400 774 EUR s DPH
467/2016 Marcela Pechová 161113 Potravinové poukážky 10/2015 282.24 EUR s DPH
466/2016 Oravec Martin 2016037 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 10/2016 47.04 EUR s DPH
465/2016 SPP a.s. 7323480769 Odber plynu 11/2016 - OcÚ 933 EUR s DPH
464/2016 SPP a.s. 7323480770 Odber plynu 11/2016 - ZS 474 EUR s DPH
463/2016 SPP a.s. 7323480771 Odber plynu 11/2016 - DS 78 EUR s DPH
462/2016 SPP a.s. 7323480848 Odber plynu 11/2016 - KD 190 EUR s DPH
461/2016 GEONET, Ing.Peter Šteiner 52016 Geodetické a kartografické práce vyhotovenie GP 58/2016 400 EUR s DPH
460/2016 Slovenský pozemkový fond 7160405822 Nájom pozemku podľa zmluvy PNZ - P42966/05.00 za rok 2016 7.27 EUR s DPH
459/2016 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 160100250 Výroba a dovoz obedových balíčkov 10/2016 1730 EUR s DPH
458/2016 CBC Slovakia s.r.o. 9171600687 Zhotovené kópie v prenájme 50.3 EUR s DPH
457/2016 Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o. 20161969 Závin 3 ks - repr. OZ 5.5 EUR s DPH
456/2016 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2016000316 Toner do tlačiarne CANON i-sensys LBP252dv 23.4 EUR s DPH
455/2016 VSK MINERAL s.r.o. 22160539 Kameninová drť 0/22/32 mm - 4,5 t 135.34 EUR s DPH
454/2016 Centrum polygrafických služieb 1560003004 Matričné tlačiva podľa priloženej prílohy 27.62 EUR s DPH
453/2016 Tempo kondela 1622400099 Kuchynská zostava, PC stôl 2 ks, stoličky 40 ks 1210 EUR s DPH
452/2016 Slovak Telekom,a.s. 7609362362 Mobilný účastník 1.90176028 2.36 EUR s DPH
451/2016 Slovak Telekom,a.s. 7609336908 Mobilný účastník 1.90024579 36.19 EUR s DPH
450/2016 Slovak Telekom,a.s. 760946027 Mobilný účastník 1.90997399 32.63 EUR s DPH
449/2016 Grečko Martin 1601054 Predaj potravin prostredníctvom poukážok 10/2016 75 EUR s DPH
448/2016 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20160183 Naradie pre pracovníkov na AČ 198.35 EUR s DPH
447/2016 LS Pracovné odevy s.r.o. 20160085 Ochranné pomôcky pre pracovníkov na AČ 252.6 EUR s DPH
446/2016 Sakmáry Ladislav 1610021 Lanko do kosačiek pre pracovníkov na AČ 62.9 EUR s DPH
445/2016 Jenčík Peter SooF 20160496 Kancelárske potreby a kancelársky papier 271.29 EUR s DPH
444/2016 Slovak Telekom,a.s. 7609041850 Mobilný účastník 1.92910398 9.82 EUR s DPH
443/2016 AUTO-MOTO nahradné diely 120100030 Náhradné diely na opravu motorového vozidla Citroen - valník 1152 EUR s DPH
442/2016 MIVA, spol. s r.o. 1611822 1 ks vzduchový balón na upchatie kanalizácie od 200 mm do 400 mm 285 EUR s DPH
441/2016 VSK MINERAL s.r.o. 22160519 Kameninová drť 4-8 mm v množstve 3,7 t 26.64 EUR s DPH
440/2016 Michaela Valkoššáková JV-muzika 10160025 Pocketrak C24 129 EUR s DPH
439/2016 Rudohorská investičná spoločnosť, a.s. 160096 Kúpa parcely č. 1011/4 o výmere 202 m2 606 EUR s DPH
438/2016 Nezábudka, s.r.o. 160722 Regál 200x100x50 cm, 5-políc v počte 10 ks 650 EUR s DPH
437/2016 FaxCopy a.s. 8201600155 Školské pomôcky ŠZŠ 1809.4 EUR s DPH
436/2016 SOTAC, s.r.o. 160256 Účastnícky poplatok Odmeňovanie v samospráve obce 58.8 EUR s DPH
435/2016 Podtatranská vodárenská prev.spoločnosť a.s. 22160406 Fekal PV3S - čerpačka Jareček 151.67 EUR s DPH
434/2016 Slovak Telekom,a.s. 7608913595 Mobilný účastník 1.90651518 3.16 EUR s DPH
433/2016 Ľubomír Salaj - Plynservis 0502016 Oprava plynového kotla ul. Školská 17 A, byt č. 8 Pavlovský Jozef 36.8 EUR s DPH
432/2016 Ľubomír Salaj - Plynservis 0492016 Oprava kotla na ul. Školská 17 B , byt 4 Mikolaj Michal 300.6 EUR s DPH
431/2016 INTERBAU s.r.o. 160036 Stavebné práce Chodník, schody a zábradlie ku KD 10709.56 EUR s DPH
430/2016 INTERBAU s.r.o. 160037 Stavebné práce Šatne TJ FO Slovan Markušovce 2056.7 EUR s DPH
429/2016 Mária Kromková 16010 predaj potravín prostredníctvom poukážok - 09/2016 117.6 EUR s DPH
428/2016 VSK MINERAL s.r.o. 22160513 Kameninová drť 4-8 mm v množstve 16,28 t 117.22 EUR s DPH
427/2016 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2016000284 3 ks toner 60.84 EUR s DPH
426/2016 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2016000287 Práce prevedené na počítačovej sieti OÚ 20 EUR s DPH
425/2016 Innogy Slovensko, s.r.o. 4494036484 Zemný plyn ZS, PZ -10/2016 209 EUR s DPH
424/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031603013 Vývoz a zneškodnenie odpadu - 09/2016 194.47 EUR s DPH
423/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031603099 Vývoz a zneškodnenie odpadu - 09/2016 2165.69 EUR s DPH
422/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031603000 Odvoz KO - 09/2016 2564.29 EUR s DPH
421/2016 Tehelňa STOVA, spol.. s r.o. 163278 Cement v množstve 5 q 55.01 EUR s DPH
420/2016 DATALAN, a.s. 621604410 Servisné služby - 09/2016 413.71 EUR s DPH
419/2016 Slovak Telekom,a.s. 9789279696 Hlasové služby, internet 74 EUR s DPH
418/2016 JUDr.Jozef Sotolář, PhD. 20161014 Právna pomoc na základe zmluvy 3057.91 EUR s DPH
417/2016 Slaninka Dušan 0972102016 Dodávku a montáž plynového sporáka 263.96 EUR s DPH
416/2016 Vladimír Vrábeľ 1601108 Služby činnosť T-BOZP a PO za III. kv. 2016 150 EUR s DPH
415/2016 Virag Mário 1613 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 09/2016 188.16 EUR s DPH
414/2016 Virag Mário 1614 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 09/2016 275 EUR s DPH
413/2016 Marcela Pechová 161112 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 09/2016 493.92 EUR s DPH
412/2016 Grečko Martin 1601050 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 09/2016 23.52 EUR s DPH
411/2016 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201611 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 09/2016 94.08 EUR s DPH
410/2016 Oravec Martin 2016034 Predaj potravín prostredníctvom poukážok 09/2016 117.6 EUR s DPH
409/2016 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 160100227 Výroba a odvoz obedových balíčkov 09/2016 1702 EUR s DPH
408/2016 SPP a.s. 7313525375 Odber plynu 10/2016 - Dom smútku 47 EUR s DPH
407/2016 SPP a.s. 7313525453 Odber plynu 10/2016 - KD 190 EUR s DPH
406/2016 SPP a.s. 7313525374 Odber plynu 10/2016 - ZS 286 EUR s DPH
405/2016 SPP a.s. 7313525373 Odber plynu 10/2016 - OcÚ 564 EUR s DPH
404/2016 SEZO-Spiš, združenie obcí 1600099 Príspevok na realizáciu triedeného zberu odpadov - II. polrok 2016 1945.8 EUR s DPH
403/2016 Slovak Telekom,a.s. 7608370914 Mobilný účastník 1.90024579 36.19 EUR s DPH
402/2016 Slovak Telekom,a.s. 7608399021 Mobilný účastník 1.90176028 3.2 EUR s DPH
401/2016 KONEX Elektro, spol. s r.o. 1061600440 Elektrické konvektory v počte 11 ks 960.26 EUR s DPH
400/2016 EURO-BAU s.r.o. 20160901 Oprava a maľby Obecného úradu Markušovce 752 EUR s DPH
399/2016 CBC Slovakia s.r.o. 9171600613 Zhotovené kópie v prenájme od 15.9.2016 - 14.10.2016 50.22 EUR s DPH
398/2016 Dopravné značenie Poprad, s.r.o. 2016174 dopravné značky 368.54 EUR s DPH
397/2016 Slovak Telekom,a.s. 7608497027 Mobilný účastník 1.90997399 42.89 EUR s DPH
396/2016 Fabián Viktor, Ing. 16007 Doplnenie PD pre úz.konanie ČOV a kanal. Markušovce III etapa Odorínska cesta 200 EUR s DPH
395/2016 Fabián Viktor, Ing. 16006 Doplnenie a oprava PD ČOV a kanalizácia Markušovce III etapa 1301 EUR s DPH
394/2016 Slovak Telekom,a.s. 7608066683 Mobilný účastník 1.92910398 4.73 EUR s DPH
393/2016 PLYNstav združenie 2016035 Oprava - rekonštrukcia kotolne na Obecnom úrade 2350 EUR s DPH
392/2016 Sakmáry Ladislav 1609008 Tovar pre pracovníkov na aktivačných prácach 199.6 EUR s DPH
391/2016 LS Pracovné odevy s.r.o. 20160073 Ochranné pomôcky pre pracovníkov na aktivačných prácach 616.6 EUR s DPH
390/2016 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20160161 Náradie pre pracovníkov na aktivačných prácach 292.04 EUR s DPH
389/2016 Slovak Telekom,a.s. 6611624560 poskytnutie vyjadrenia ku existencii TZ ČOV a kanal. Markušovce III. ETAPA 13.9 EUR s DPH
388/2016 Slovak Telekom,a.s. 6611617847 poskytnutie vyjadrenia ku existencii TZ - ČOV a kanal. Markušovce III. ETAPA 20 EUR s DPH
387/2016 Michlovský spol.s.r.o. 163191308 Vyjadrenie o existencii PTZ na ČOV a Kan. Markušovce III. etapa 12 EUR s DPH
386/2016 DARIUS IT, s.r.o. 160071 Rozšírenie kapacity a uprava web stránky Obce markušovce 20 EUR s DPH
385/2016 Slovak Telekom,a.s. 7607946536 Mobilný účastník 1.90651518 8.56 EUR s DPH
384/2016 Pitoráková Alžbeta, Ing. 22016 Stavebný dozor na stavbu Šatne TJ FO Slovan Markušovce prestavba 400 EUR s DPH
383/2016 Pitoráková Alžbeta, Ing. 32016 Stavebný dozor - Šatne TJ FO Slovan Markušovce - Prestavba - Dokončovacie práce 150 EUR s DPH
382/2016 AUTO-MOTO nahradné diely 130100286 Náhradné diely na motorové vozidla IVECO, Fabia, Alfa - oprava pred STK 950 EUR s DPH
381/2016 SOTAC, s.r.o. 160220 Odborná publikácia - Rokovanie obecného zastupiteľstva 58.3 EUR s DPH
380/2016 SOTAC, s.r.o. 160217 Účastnícky poplatok za povinné zákonné vzdelávanie Programové rozpočtovanie 117.6 EUR s DPH
379/2016 EGov Systems spol. s.r.o. 416183 Využívanie služby SMS - info 1.9.2016 - 30.11.2016 1260 EUR s DPH
378/2016 DATALAN, a.s. 621603913 Datalan - servisné služby 08/2016 413.71 EUR s DPH
377/2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 300053454 ZS + PO PLYN 09/2016 209 EUR s DPH
376/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031602680 Vývoz a zneškodnenie odpadu 08/2016 126.71 EUR s DPH
375/2016 Brantner Nova, s.r.o. 103162727 Vývoz KO - Veľkoobjemovým kontajnerom 8/2016 2049.89 EUR s DPH
374/2016 Virag Mário 1610 Záškoláci - potr. balíčky - 08/2016 125 EUR s DPH
373/2016 Virag Mário 1611 Záškoláci - potr. baličky - 08/2016 26.04 EUR s DPH
372/2016 Virag Mário 1612 Záškoláci - potr. baličky - 08/2016 94.08 EUR s DPH
371/2016 Slovak Telekom,a.s. 6788348215 tel.popl. - 08/2015 internetové služby - 08/2015 77.4 EUR s DPH
370/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031602581 Odvoz KO - 08/2016 1789.45 EUR s DPH
369/2016 Mária Kromková 16009 Záškoláci - potr. baličky - 08/2016 141.12 EUR s DPH
368/2016 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201610 Záškoláci - potr.baličky - 08/2016 70.56 EUR s DPH
367/2016 Grečko Martin 1601045 Záškoláci - potr. baličky - 08/2016 47.04 EUR s DPH
366/2016 INTERBAU s.r.o. 160030 Dokončovacie práce - stavebná časť NNPrípojka, - zdravotechnická inštalácia 17878.99 EUR s DPH
365/2016 Marcela Pechová 161111 Zaškoláci - potravinové balíčky - 08/2016 26.04 EUR s DPH
364/2016 Marcela Pechová 161110 Zaškolaci - potravinové baličky - 08/2016 611.52 EUR s DPH
363/2016 Oravec Martin 2016030 Záškolaci - potravinové balíčky - 08/2016 70.56 EUR s DPH
362/2016 EL spol. s r.o. 1604696 Analýza vôd - odpadové vody 32.22 EUR s DPH
361/2016 SPP a.s. 7228723847 OcÚ - plyn - 09/2016 181 EUR s DPH
360/2016 SPP a.s. ZS - plyn - 09/2016 92 EUR s DPH
359/2016 SPP a.s. 7228723849 Plyn - DS - 09/2016 15 EUR s DPH
358/2016 SPP a.s. 7228723926 KD - plyn 09/2016 190 EUR s DPH
357/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031602528 Fekal PV3S vyčistenie čerpačky ul. Hornádska 99.02 EUR s DPH
356/2016 Slovak Telekom,a.s. 7607404904 Mobilný účastník 1.90024579 36.34 EUR s DPH
355/2016 Slovak Telekom,a.s. 7607429406 Mobilný účastník 1.90176028 0.94 EUR s DPH
354/2016 CBC Slovakia s.r.o. 9171600547 Zhotovené kópie v prenájme 63.4 EUR s DPH
353/2016 Oravec Martin 2016027 Predaj potravin prostredníctvom poukážok - 08/2016 25 EUR s DPH
352/2016 AUTO-MOTO nahradné diely 130100283 Autobatéria na vozidlo IVECO - DEILY 120 EUR s DPH
351/2016 INTERBAU s.r.o. 160029 Stavebné práce - Šatne TJ FO Slovan Markušovce - Prestavba 21809.46 EUR s DPH
350/2016 Slovak Telekom,a.s. 7607199290 Mobilný účastník 1.91370063 1.6 EUR s DPH
349/2016 Slovak Telekom,a.s. 7607535301 Mobilný účastník 1.90997399 37.34 EUR s DPH
348/2016 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2016000240 Notebook ACER Extensa 15 EX2511-34TU i3-5005U 399 EUR s DPH
347/2016 Slovak Telekom,a.s. 7607109825 Mobilný účastník 1.92910398 14.7 EUR s DPH
346/2016 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20160142 Materiál pre pracovníkov na aktivačných prácach 731.89 EUR s DPH
345/2016 Ing. Ľuboš Horňák H+H obchod a služby 2016120 Dodanie a montáž striešok nad balkóny NB ul. Školská 6 ks 4752 EUR s DPH
344/2016 VSK MINERAL s.r.o. 22160373 Kameninová drť 20 t - úprava miestných komunikácí. Odber na poukaz. 153.16 EUR s DPH
343/2016 Geodézia Spiš, Ing. František Novák 201607 Porealizačné zameranie stavby Šatne TJ FO Slovan Markušovce 200 EUR s DPH
342/2016 Geodézia Spiš, Ing. František Novák 201608 Porealizačné zameranie stavby Športové ihrisko 250 EUR s DPH
341/2016 Geodézia Spiš, Ing. František Novák 201609 Výškopisné a polohopisné zameramie - Vodovod, ul. Sv. J. Nepomuckého, Železničná (Štofan) 350 EUR s DPH
340/2016 Geodézia Spiš, Ing. František Novák 201610 Výškopisné a polohopisné zameranie - Vodovod ul. Sv. J. Nepomuckého ( Hamrisko) 250 EUR s DPH
339/2016 Sakmáry Ladislav 1608010 Materiál pre pracovníkov na aktivačných prácach 162.7 EUR s DPH
338/2016 LS Pracovné odevy s.r.o. 20160068 Ochranné pomôcky pre pracovníkov na aktivačných prácach 400.3 EUR s DPH
337/2016 Grečko Martin 1601043 Predaj potravin prostredníctvom poukážok 08/2016 25 EUR s DPH
336/2016 EL spol. s r.o. 1604508 Analýza - odpadové vody 32.22 EUR s DPH
335/2016 VSK MINERAL s.r.o. 22160361 Kameninová drť 12 t - úprava miestných komunikácií 93.02 EUR s DPH
334/2016 Slovak Telekom,a.s. 7606992560 Mobilný účastník 1.90651518 18.85 EUR s DPH
333/2016 Mária Kromková 16008 Predaj potravin prostredníctvom poukážok - 07/2016 188.16 EUR s DPH
332/2016 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2016000226 Laserová tlačiareň Canon LBP 252 DW 199 EUR s DPH
331/2016 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2016000225 Záložný zdroj UPS k serveru 800 VA 68 EUR s DPH
330/2016 DATALAN, a.s. 621603423 ON-Site podpora - júl 2016 413.71 EUR s DPH
329/2016 PROMETEUS - SL s.r.o. 1640612 Savica so spojkami 89.52 EUR s DPH
328/2016 Slovak Telekom,a.s. 2787418054 Pevná linka , internet - júl 2016 68.12 EUR s DPH
327/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031602464 TKO Júl 2016 1911.02 EUR s DPH
326/2016 Východoslovenská energetika a.s. 7461813290 Elektrina - Jareček A,B,C,D,E od 1.6.2016 - 31.8.2016 180 EUR s DPH
325/2016 Východoslovenská energetika a.s. 7461813177 Elektrina - Školská 17 B,17/A1 od 1.6.2016 - 31.8.2016 154 EUR s DPH
324/2016 Východoslovenská energetika a.s. 7461813237 Elektrina - Školská 17 C od 1.6.2016 - 31.8.2016 44 EUR s DPH
323/2016 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2016000219 práce na počítačovej sieti júl 2016 80.02 EUR s DPH
322/2016 KONEX Elektro, spol. s r.o. 1061600358 8 ks svietidlá na verejné osvetlenie a 2 ks vypínače - dielňa 575.02 EUR s DPH
321/2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 4417126371 Zemný plyn 1.8.2016 - 31.8.2016, Banícka 8 , Odorínska 19 209 EUR s DPH
320/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031602353 Vývoz a zneškodnenie odpadu za júl 2016 44.47 EUR s DPH
319/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031602456 Fekal PV3S na vyčistenie čerpačky Jareček 101.3 EUR s DPH
318/2016 Východoslovenská energetika a.s. 7461811875 Elektrina , obec obdobie 1.6.2016 - 31.8.2016 6521 EUR s DPH
317/2016 Východoslovenská energetika a.s. 7461813686 Elektrina , PZ obdobie 1.6.2016 - 31.8.2016 100 EUR s DPH
316/2016 Východoslovenská energetika a.s. 7461813147 Elektrina , ZS obdobie 1.6.2016 - 31.8.2016 71 EUR s DPH
315/2016 Florian s.r.o. 20161542 2 ks zasahový oblek, 2 ks zasahová prilba 1349.47 EUR s DPH
314/2016 Marcela Pechová 161108 Predaj potravín prostredníctvom poukážok - 07/2016 75 EUR s DPH
313/2016 Marcela Pechová 161109 Predaj potravín prostredníctvom poukážok - 07/2016 470.4 EUR s DPH
312/2016 Oravec Martin 2016026 Predaj potravín prostredníctvom poukážok - 07/2016 47.04 EUR s DPH
311/2016 Virag Mário 1607 Predaj potravín prostredníctvom poukážok - 07/2016 117.6 EUR s DPH
310/2016 Virag Mário 1608 Predaj potravín prostredníctvom poukážok - 07/2016 200 EUR s DPH
309/2016 Virag Mário 1609 Predaj potravín prostredníctvom poukážok - 07/2016 26.04 EUR s DPH
308/2016 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201608 Predaj potravín prostredníctvom poukážok - 07/2016 25 EUR s DPH
307/2016 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201609 Predaj potravín prostredníctvom poukážok - 07/2016 188.16 EUR s DPH
306/2016 Grečko Martin 1601038 Predaj potravín prostredníctvom poukážok - júl 2016 23.52 EUR s DPH
305/2016 INTERBAU s.r.o. 160019 Stavebné práce Šatne TJ FO Slovan Markušovce - Prestavba 28807.26 EUR s DPH
304/2016 SPP a.s. 7313484133 Plyn OcÚ - august 2016 190 EUR s DPH
303/2016 SPP a.s. 7313484056 Plyn DS - august 2016 8 EUR s DPH
302/2016 SPP a.s. 7313484055 Plyn ZS - august 2016 44 EUR s DPH
301/2016 SPP a.s. 7313484054 Plyn KD - august 2016 87 EUR s DPH
300/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031602230 Fekal PV3S na vyčistenie čerpačky Jareček 104.72 EUR s DPH
299/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031602228 Fekal PV3S na vyčistenie čerpačky ul. Hornádska 146.47 EUR s DPH
298/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031602210 TKO - jú 2016 1797.6 EUR s DPH
297/2016 CBC Slovakia s.r.o. 9171600479 Zhotovené kópie v prenájme 40.1 EUR s DPH
296/2016 Stolárstvo Franko s.r.o. 1613 Objednávame si u Vás opravu kríža - Hamrisko 147.5 EUR s DPH
295/2016 Slovak Telekom,a.s. 7606441794 Mobilný účastník 1.90024579 36.19 EUR s DPH
294/2016 Slovak Telekom,a.s. 7606469403 Mobilný účastník 1.90176028 4.14 EUR s DPH
293/2016 Slovak Telekom,a.s. 7606559588 Mobilný účastník 1.90997399 31.48 EUR s DPH
292/2016 EL spol. s r.o. 1603890 Analýza vôd - pitné vody 109.74 EUR s DPH
291/2016 Slovak Telekom,a.s. 7606231426 MObilný účastník 1.91370063 1.6 EUR s DPH
290/2016 Slovak Telekom,a.s. 76060157681 Mobilný účastník 1.92910398 6.8 EUR s DPH
289/2016 FORMAT Prešov, s.r.o. 20160707 Rozsudok č. 12Cb/118/2006 111378.17 EUR s DPH
288/2016 Oravec Martin 2016023 Potravinové poukážky 07/2016 25 EUR s DPH
287/2016 Združenie urbárnikov Markušovce - Čepanovce, pozemkové spoločenstvo 1612 Prenájom pozemkov I. polrok 2016 1046.1 EUR s DPH
286/2016 Jenčík Peter SooF 20160318 Kancelársky papier a kancelárske potreby 95 EUR s DPH
285/2016 Slovak Telekom,a.s. 7606037999 MObilný účastník 1.90651518 10.97 EUR s DPH
284/2016 Tehelňa STOVA, spol.. s r.o. 162147 Cement 5q 51 EUR s DPH
283/2016 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. 5021610850 Práca, mzdy a odmeňovanie - publikácia 59.56 EUR s DPH
282/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031602122 TKO 06/2016 2479.38 EUR s DPH
281/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031602065 TKO 06/2016 415.38 EUR s DPH
280/2016 MILK-AGRO, spol. s r.o. 231694 potravinové poukážky 06/2016 47.04 EUR s DPH
279/2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 4410218606 Plyn - ZS, PZ - 07/2016 209 EUR s DPH
278/2016 Grečko Martin 16010033 potravinové poukážky 06/2016 23.52 EUR s DPH
277/2016 DATALAN, a.s. 621602824 ON-Site podpora, servisné služby - 06/2016 413.71 EUR s DPH
276/2016 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 160100156 Obedové balíčky 06/2016 1792 EUR s DPH
275/2016 INTERBAU s.r.o. 160016 Prestavba šatne TJ FO Slovan markušovce 15700.24 EUR s DPH
274/2016 Mária Kromková 16007 potravinové poukážky 06/2016 94.08 EUR s DPH
273/2016 Vladimír Vrábeľ 1601070 Činnosť T - BOZP a PO za II. kv. 2016 150 EUR s DPH
272/2016 Oravec Martin 2016020 potravinové poukážky 06/2016 47.04 EUR s DPH
271/2016 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201606 potravinové poukážky 06/2016 117.6 EUR s DPH
270/2016 Slovak Telekom,a.s. 7786490504 Pevná linka, int. služby - 06/2016 63.18 EUR s DPH
269/2016 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2016000183 Práce na počítačovej sieti OcÚ 06/2016 100.02 EUR s DPH
268/2016 SPP a.s. 7318445006 Plyn OcÚ 07/2016 190 EUR s DPH
267/2016 SPP a.s. 7318444928 Plyn Dom smútku 07/2016 8 EUR s DPH
266/2016 SPP a.s. 7318444927 Plyn ZS - 07/2016 44 EUR s DPH
265/2016 SPP a.s. 7318444926 Plyn KD 87 EUR s DPH
264/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031601897 TKO - 06/2016 1808.62 EUR s DPH
263/2016 Virag Mário 1606 potravinové poukážky 06/2016 94.08 EUR s DPH
262/2016 Marcela Pechová 161107 potravinové poukážky 06/2016 50 EUR s DPH
261/2016 Marcela Pechová 161106 Potravinové poukážky - 06/2016 658.56 EUR s DPH
260/2016 CBC Slovakia s.r.o. 9171600415 Prenájom kopírovacieho stroja 148.72 EUR s DPH
259/2016 AGRO.spiš s.r.o. 160648 Traktorová kosačka MTD LE 180/92H 2550 EUR s DPH
258/2016 Geodézia Spiš, Ing. František Novák 201605 Polohopisné a výškopisné zameranie parciel 309/1, 309/2, 316, 526/3, 526/4 na stavbu ČOV 400 EUR s DPH
257/2016 Geodézia Spiš, Ing. František Novák 201606 Polohopisné a výškopisné zameranie časti obce parcela č. 1756 200 EUR s DPH
256/2016 Slovak Telekom,a.s. 1.90024579 Mobilný účastník 1.90024579 39.38 EUR s DPH
255/2016 Slovak Telekom,a.s. 7605506668 Mobilný účastník 1.90176028 2.44 EUR s DPH
254/2016 EL spol. s r.o. 1603470 Analýza vôd - odpadové vody 29.28 EUR s DPH
253/2016 Slovak Telekom,a.s. 7605598990 Mobilný účastník 1.90997399 30.05 EUR s DPH
252/2016 Staroň Štefan Ing. 040616 Zhotovenie PD na prekládku el. rozvadzača Šatne TJ FO Slovan Markušovce - prestavba 180 EUR s DPH
251/2016 AUTO-IMPEX s.r.o. 46016102 Výmena poškodeného zadného pravého listového pera IVECO DAILY - 1 ks 506.36 EUR s DPH
250/2016 Slovak Telekom,a.s. 7605214302 Mobilný účastník 1.92910398 2.2 EUR s DPH
249/2016 Slovak Telekom,a.s. 7605263999 Mobilný účastník 1.91370063 2 EUR s DPH
248/2016 Slaninka Dušan 0622062016 Oprava kotla - kotolňa OcÚ 277.08 EUR s DPH
247/2016 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20160108 Spotrebný materiál pre údržbu obce 80.04 EUR s DPH
246/2016 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20160109 Materiál pre pracovníkov na aktivačných prácach 134.14 EUR s DPH
245/2016 Sakmáry Ladislav 1606012 Kladivka do mulčovača v počte 24 ks 240 EUR s DPH
244/2016 Sakmáry Ladislav 1606013 Materiál pre pracovníkov na aktivačných prácach - 1 ks lanko do kosačiek 62.9 EUR s DPH
243/2016 Profi one spol. s.r.o. 160100690 Studená zmes Canader mix SLT v počte 100 vriec á 25 kg 800 EUR s DPH
242/2016 Slovak Telekom,a.s. 7605074268 Mobilný účastník 1.906515518 8.46 EUR s DPH
241/2016 EL spol. s r.o. 1603143 Analýza vôd - odpadové vody 52.2 EUR s DPH
240/2016 DARIUS IT, s.r.o. 160047 Služby k doméne Markušovce od 23.6.2016 - 22.6.2017 120 EUR s DPH
239/2016 Mária Kromková 16006 Potravinové poukážky zaškoláci 05/2016 70.56 EUR s DPH
238/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031601773 Fekal PV3S na vyčistenie čerpačky ul. Jareček a ul. Hornádska 81 EUR s DPH
237/2016 Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o. 20161056 Občesrtvenie 7.1 EUR s DPH
236/2016 RVC - ZO, so sídlom v Štrbe 3792016 Publikácia Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1. 1.2016 11 EUR s DPH
235/2016 Slovak Telekom,a.s. 0785557782 Pevná linka. internet - 05/2016 58.46 EUR s DPH
234/2016 DATALAN, a.s. 621602387 Služby KORWIN 05/2016 413.71 EUR s DPH
233/2016 Jenčík Peter SooF 20160252 Kancelársky papier a kancelárske potreby 296.89 EUR s DPH
232/2016 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 160100124 Obedové balíčky pre ŠZŠ 05/2016 2091 EUR s DPH
231/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031601701 Vývoz a zneškodnenie odpadu 05/2016 2213.26 EUR s DPH
230/2016 Kalík František, Ing. 2016006 Statický posudok, PD a rozpočet na provizorné prekrytie budovy Bocian 750 EUR s DPH
229/2016 Kalík František, Ing. 2016005 Statický posudok, PD arozpočet - Kúrie Ošust 400 EUR s DPH
228/2016 Pitoráková Alžbeta, Ing. 12016 Práce stavebného dozora na stavbe Výmena krytiny a oprava komína na PZ 100 EUR s DPH
227/2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 4457150831 Zemný plyn 06/2016 banícka 8, Odorínska 19 / zmluvy 027/2016, 079/2015 209 EUR s DPH
226/2016 EGov Systems spol. s.r.o. 416128 Služby SMS-info 1.6.2016-31.8.2016 126 EUR s DPH
225/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031601483 Vývoz a zneškodnenie odpadu 05/2016 1817.39 EUR s DPH
224/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031601565 Vývoz a zneškodnenie odpadu 05/2016 54.21 EUR s DPH
223/2016 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2016000155 Práce prevedené na počítačovej sieti 05/2016 200.04 EUR s DPH
222/2016 Grečko Martin 1601025 Revízie PHP 532.32 EUR s DPH
221/2016 Grečko Martin 1601026 Potravinové poukážky - zaškoláci 05/2016 23.52 EUR s DPH
220/2016 Virag Mário 1605 Potravinové poukážky - zaškoláci 05/2016 70.56 EUR s DPH
219/2016 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201605 Potravinové poukážky - zaškoláci 05/2016 141.12 EUR s DPH
218/2016 Marcela Pechová 161105 Potravinové poukážky - zaškoláci 05/2016 611.52 EUR s DPH
217/2016 Profi one spol. s.r.o. 160100580 Studená asfaltová zmes Canader mix SLT v počte 50 vriec á 25 kg 402 EUR s DPH
216/2016 SPP a.s. 7273553603 Dodávka zemného plynu - Dom smútku - 06/2016 8 EUR s DPH
215/2016 SPP a.s. 7273553602 Dodávka zemného plynu - ZS - 06/2016 48 EUR s DPH
214/2016 SPP a.s. 7273553601 Dodávka zemného plynu - KD - 06/2016 95 EUR s DPH
213/2016 SPP a.s. 7273553682 Dodávka zemného plynu - OcÚ - 06/2016 190 EUR s DPH
212/2016 Ing. Mária Kyselová 2016 Audit riadnej účtovnej uzávierky za rok 2015 2400 EUR s DPH
211/2016 Oravec Martin 2016017 Potravinové poukážky - zaškoláci 05/2016 70.56 EUR s DPH
210/2016 Geodézia Spiš, Ing. František Novák 201604 Vyhotovenie GP na oddelenie parc. č. 526/4 Kanalizácia III. etapa 200 EUR s DPH
209/2016 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 0116057613 Nákup strávnych kupónov 4740.54 EUR s DPH
208/2016 CBC Slovakia s.r.o. 9171600338 Prenájom kop. 58.04 EUR s DPH
207/2016 Slovak Telekom,a.s. 7604514934 Mobilný účastník 1.90024579 - 05/2016 36.19 EUR s DPH
206/2016 Slovak Telekom,a.s. 7604545378 Mobilný účastník 1.90176028 - 05/2016 2.56 EUR s DPH
205/2016 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2016000150 Toner CRG 728 - 3 ks 71.28 EUR s DPH
204/2016 EL spol. s r.o. 1602857 Analýza vôd - pitné vody 109.74 EUR s DPH
203/2016 INTERBAU s.r.o. 160014 Stavebné práce Šatne TJ FO Slovan Markušovce - Prestavba 19432.24 EUR s DPH
202/2016 Slovak Telekom,a.s. 7604643172 Mobilný účastník 1.90997399 0911306990-18,79,988-12,07,984-2,27 EUR 33.13 EUR s DPH
201/2016 Poradca s.r.o. 89947286 Daňové výdavky A-Z 2016 8.7 EUR s DPH
200/2016 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20160089 Pletivo na oplotenie ČOV 37.26 EUR s DPH
199/2016 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20160090 Pracovné náradie pre pracovníkov na aktivačných prácach 390.9 EUR s DPH
198/2016 Mária Kromková 16005 Potravinové poukážky - zaškoláci 04/2016 47.04 EUR s DPH
197/2016 Sakmáry Ladislav 1605032 Olej do benzínu - kosačky 28 EUR s DPH
196/2016 Sakmáry Ladislav 1605031 Materiál pre pracovníkov na aktivačných prácach 174.4 EUR s DPH
195/2016 M-PLAST, Mužík 16172 Materiál na vodovodné prípojky ul. Komenského- regulátor 3/4 v počte 6 ks 127.44 EUR s DPH
194/2016 LS Pracovné odevy s.r.o. 20160048 Ochranné prostriedky pre pracovníkov na aktivačných prácach 159 EUR s DPH
193/2016 Slovak Telekom,a.s. 7604300423 Mobilný účastník č. 1.91370063 7.99 EUR s DPH
192/2016 BSK EUROPE s.r.o. 1609 Zrealizovanie verejného obstarávania: Šatne TJ FO Slovan - Prestavba, Výmena krytiny a oprava komína na budove PZ 3800 EUR s DPH
191/2016 KONEX Elektro s r.o. 1061600235 Materiál na opravu verejného osvetlenia 148.98 EUR s DPH
190/2016 PNEUMOS s.r.o. 160101 Protektor 6.50-20 NB37 - Požiarna AVIA 79 EUR s DPH
189/2016 Slovak Telekom,a.s. 7604125717 Mobilný účastník 1.90651518 8.59 EUR s DPH
188/2016 Mária Kromková 16004 Potravinové poukážky - zaškoláci 04/2016 188.16 EUR s DPH
187/2016 Slovak Telekom,a.s. 6784629402 Pevná linka, internet 04/2016 61.72 EUR s DPH
186/2016 DATALAN, a.s. 621601908 Servisné služby, ON- Site podpora - KORVIN 413.71 EUR s DPH
185/2016 Všeobecná úverová banka a.s. 6001651516 Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu k 31.12.2015 59.76 EUR s DPH
184/2016 Grečko Martin 1601018 Potravinové poukážky - zaškoláci 04/2016 23.52 EUR s DPH
183/2016 Oravec Martin 2016014 Potravinové poukážky - zaškoláci 04/2016 70.56 EUR s DPH
182/2016 Východoslovenská energetika a.s. 7491430577 Elektrina PZ - 18.3.2016 - 31.5.2016 100 EUR s DPH
181/2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 4464369848 Zemný plyn 05/2016 - ZS / odb.amb./, PZ 209 EUR s DPH
180/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031601208 Vývoz a zneškodnenie veľkoobj. kontajnerom 04/2016 1885.38 EUR s DPH
179/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031601139 Vývoz a zneškodnenie veľkoobj. kontajnerom 04/2016 1823.19 EUR s DPH
178/2016 Východoslovenská energetika a.s. 7491430179 Elektina - dodávka a distribúcia 01.03.2016 - 31.05.2016 - Jareček / SP 180 EUR s DPH
177/2016 Východoslovenská energetika a.s. 7491430126 Elektina - dodávka a distribúcia 01.03.2016 - 31.05.2016 - Školská 17 C/SP 44 EUR s DPH
176/2016 Východoslovenská energetika a.s. 7491430066 Elektina - dodávka a distribúcia 01.03.2016 - 31.05.2016 - Školská 17/B, 17/A1 154 EUR s DPH
175/2016 Východoslovenská energetika a.s. 7491430036 Elektina - dodávka a distribúcia 01.03.2016 - 31.05.2016 - ZS 71 EUR s DPH
174/2016 Východoslovenská energetika a.s. 7491428750 Elektina - dodávka a distribúcia 01.03.2016 - 31.05.2016 6521 EUR s DPH
173/2016 PETIT PRESS a.s. 1643101111 Inzercia na prenájom ambulancie pre odborného lekára 36 EUR s DPH
172/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031601173 Vývoz a zneškodnenie odpadu 04/2016 1575.08 EUR s DPH
171/2016 Wolters Kluwer s.r.o. 916003129 Kompetenčné právo v obecnej samospráve 16.09 EUR s DPH
170/2016 Marcela Pechová 161104 Potravinové poukážky zaškoláci 04/2016 846.72 EUR s DPH
169/2016 JUDr.Jozef Sotolář, PhD. 20160509 Zmluva o právnej pomoci - Obec Markušovce c/a Format Prešov 1694.69 EUR s DPH
168/2016 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 20160001128 Práce na počítačovej sieti OU za apríl 2016 40.01 EUR s DPH
167/2016 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 160100098 Obedové baličky pre ŠZš- obedové baličky 04/2016 2056 EUR s DPH
166/2016 Prima banka Slovensko,a.s. 7160100349 Správa pre audítora k 31.12. 2015 60 EUR s DPH
165/2016 Virag Mário 1604 Záškolaci - potr. baličky (04/20168ks) 188.16 EUR s DPH
164/2016 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201604 Zaškolaci - potr. baličky (za 04/2016- 3ks) 70.56 EUR s DPH
163/2016 SPP a.s. 7298470588 Plyn ZS - 05/2016 114 EUR s DPH
162/2016 SPP a.s. 7298470589 DS - 05/2016 19 EUR s DPH
161/2016 SPP a.s. 7298470587 Plyn ocu - 05/2016 225 EUR s DPH
160/2016 SPP a.s. 7298470668 Plyn KD - 05/2016 190 EUR s DPH
159/2016 Signo, s.r.o. 160663 3 ks vlajky o rozmeroch 100 x 150 cm / EU, SR, Obec Markušovce / 64.08 EUR s DPH
158/2016 Slovak Telekom,a.s. 7603580981 Za obdobie2203-21042016 Účastník 0903653107 3.08 EUR s DPH
157/2016 Slovak Telekom,a.s. 7603546508 FA za obdobie 2203-21042016 Účastník:0903622942 36.34 EUR s DPH
156/2016 CBC Slovakia s.r.o. 917-16-00265 zhotovené kópie v prenájme 49.06 EUR s DPH
155/2016 Slovak Telekom,a.s. 7603678434 Faktúra za obdobie 22.03.2016-21.04.2016 41.17 EUR s DPH
154/2016 Plynservis Ján Salaj 0622016 Oprava plynového kotla - Školaská 17 - byt 3C 58.2 EUR s DPH
153/2016 LS Pracovné odevy s.r.o. 20160035 Ochranné pomôcky AČ 405.4 EUR s DPH
152/2016 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20160069 Materiál a náradie Ač 510.9 EUR s DPH
151/2016 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20160068 Materiál pre údržbu obce 175.24 EUR s DPH
150/2016 Slovak Telekom,a.s. 7606666304 fa - 03-04/2016 - účastník 09111038905 2.59 EUR s DPH
149/2016 Sakmáry Ladislav 1604018 Lanko do kosačky - AČ 59.9 EUR s DPH
148/2016 Jenčík Peter SooF 20160150 Kancelárske potreby 270.7 EUR s DPH
147/2016 IGLASS spol. s r.o. 6101000026 Výmena krytiny a oprava komína na PZ 9754.97 EUR s DPH
146/2016 IGLASS spol. s r.o. 6101000027 Demontáž snehových zachytávačov pre opätovné použitie a ich spätnú montáž na stavbe PZ 460.34 EUR s DPH
145/2016 M-PLAST, Mužík 16124 3/4 vodomery v počte 40 ks, šrubenie 3/4 5ks 1680.46 EUR s DPH
144/2016 Slovak Telekom,a.s. 7603172076 Mobilný účastník 1.90651518 7.43 EUR s DPH
143/2016 Slovak Telekom,a.s. 7602588011 Mobilný účastník 1.90024579 - 3/2016 36.19 EUR s DPH
142/2016 Slovak Telekom,a.s. 7601627606 Mobilný účastník 1.90024579 - 2/2016 34.79 EUR s DPH
141/2016 MILK-AGRO, spol. s r.o. 101694 Potravinové poukážky - 3/2016 70.56 EUR s DPH
140/2016 Slovak Telekom,a.s. 5783700402 Pevná linka, internet - 3/2016 61.72 EUR s DPH
139/2016 Slovak Telekom,a.s. 6611608919 Vyjadrenie ku stavebným povoleniam : Detské ihrisko, schody ku kostolu 24 EUR s DPH
138/2016 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2016000091 Toner Cartridge - Tlačiareň Xerox 88.56 EUR s DPH
137/2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 4497320407 Zemný plyn, Banícka 8, ZS - odb.ambul. , obdobie 4/2016 - 109 EUR s DPH
136/2016 DATALAN, a.s. 621601421 Služby KORWIN 3/2016 413.71 EUR s DPH
135/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031600858 Vývoz a zneškodnenie odpadu 3/2016 2506.68 EUR s DPH
134/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031600829 Vývoz a zneškodnenie odpadu 3/2016 701.8 EUR s DPH
133/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031600879 Vývoz a zneškodnenie odpadu 3/2016 3051.94 EUR s DPH
132/2016 Kika Nábytok Slovensko s.r.o. 64323948 Otočná stolička - čierna 99.99 EUR s DPH
131/2016 Grečko Martin 1601015 Potravinové poukážky 3/2016 70.56 EUR s DPH
130/2016 Marcela Pechová 161103 Potravinové poukážky 3/2016 564.48 EUR s DPH
129/2016 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201603 Potravinové poukážky 3/2016 164.64 EUR s DPH
128/2016 Oravec Martin 2016011 Potravinové poukážky 3/2016 70.56 EUR s DPH
127/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031600792 PV3S na vyčistenie čerpačky Jareček 60.8 EUR s DPH
126/2016 Vladimír Vrábeľ 1601037 Služby požiarnej ochrany za I. kv. 2016 150 EUR s DPH
125/2016 Mária Kromková 16003 Nákup za stravné lístky 03/2016 282.24 EUR s DPH
124/2016 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 160100071 Výroba obedových balíčkov 1829 EUR s DPH
123/2016 Virag Mário 1603 Nákup za stravné lístky 03/2016 211.68 EUR s DPH
122/2016 EL spol. s r.o. 1601596 Analýza vôd - odpadové vody 32.22 EUR s DPH
121/2016 SPP a.s. 7308416761 Plyn Dom smútku 01.04.2016 - 30.04.2016 49 EUR s DPH
120/2016 SPP a.s. 7308416760 Plyn ZS 01.04.2016 - 30.04.2016 298 EUR s DPH
119/2016 SPP a.s. 7308416841 Plyn KD 01.04.2016 - 30.04.2016 190 EUR s DPH
118/2016 SPP a.s. 7308416759 Plyn OcÚ 01.04.2016 - 30.04.2016 585 EUR s DPH
117/2016 PETIT PRESS a.s. 1643100791 Inzercia - prenájom ambulancie pre odborného lekára 51.43 EUR s DPH
116/2016 SEZO-Spiš, združenie obcí 160900030 SEZO - Spiš, združenie obcí členské za rok 2016 33 EUR s DPH
115/2016 SEZO-Spiš, združenie obcí 1600024 Príspevok na realizáciu triedeného odpadu 1945.8 EUR s DPH
114/2016 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2016000087 Práce na počítačovej sieti za mesiac marec 2016 281.96 EUR s DPH
113/2016 Slovak Telekom,a.s. 7602620985 Mobilný účastník 1.90176028 3.47 EUR s DPH
112/2016 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2016000080 Antivírusový program ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 466 EUR s DPH
111/2016 Slovak Telekom,a.s. 7602725515 Mobilný účastník 1.90997399 43.28 EUR s DPH
110/2016 CBC Slovakia s.r.o. 9171600190 Zhotovené kópie v prenájme 71.4 EUR s DPH
109/2016 Slovak Telekom,a.s. 7602370854 Mobilný účastník 1.91370063 0.77 EUR s DPH
108/2016 ASANARATES s.r.o. 20160173 Služby na vykonanie deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie 5777.46 EUR s DPH
107/2016 VSK MINERAL s.r.o. 22160041 Kameninová frakcia podľa potreby v množstve 20 t 325.2 EUR s DPH
106/2016 RVC - ZO, so sídlom v Štrbe 2362016 Publikácia Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2016 25 EUR s DPH
105/2016 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20160044 Materiál pre pracovníkov na aktivačných prácach 864.61 EUR s DPH
104/2016 LS Pracovné odevy s.r.o. 20160019 Ochranné pomôcky pre pracovníkov na aktivačných prácach 431.3 EUR s DPH
103/2016 LS Pracovné odevy s.r.o. 20160020 Ochranné pomôcky pre pracovníkov na aktivačných prácach 342.42 EUR s DPH
102/2016 Trnovský Ján - ml. 16001 Prietokový ohrievač na batériu 2 ks 49 EUR s DPH
101/2016 IK TENDER SERVICE s.r.o. 92016 Realizácia VO Markušovce DDD v marginalizovaných rómskych komunitách v Markušovciach 300 EUR s DPH
100/2016 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2016000078 Telefón WELL 3170IB IP tel. 2xSIP/IAX segm. displej 58 EUR s DPH
99/2016 Slovak Telekom,a.s. 7602208183 Mobilný účastník 1.90651518 3.9 EUR s DPH
98/2016 EGov Systems spol. s.r.o. 416075 Služby SMS-info 1.3.2016 - 31.5.2016 126 EUR s DPH
97/2016 EL spol. s r.o. 1601185 An alýza vôd - odpadové vody 32.22 EUR s DPH
96/2016 FaxCopy a.s. 8201600035 Pomôcky - ŠZŠ 1975.4 EUR s DPH
95/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031600597 Veľkoobjemové kontajnery 2/2016 2016.93 EUR s DPH
94/2016 Michlovský spol.s.r.o. 163190289 Vyjadrenie o existencii PTZ na stavebné akcie 12 EUR s DPH
93/2016 Slovak Telekom,a.s. 5782775737 Pevná linka, internet 61.72 EUR s DPH
92/2016 Mária Kromková 16002 Potravinové poukážky 2/2016 258.72 EUR s DPH
91/2016 Farkašová Mária 4/3 STRAVA - VOĽBY DO PARLAMENTU 2016 392 EUR s DPH
90/2016 MILK-AGRO, spol. s r.o. 81694 Potravinové poukážky 2/2016 47.04 EUR s DPH
89/2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 4424093123 Zemný plyn ZS 3/2016 109 EUR s DPH
88/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031600491 Vývoz a zneškodnenie odpadu 2/2016 302.76 EUR s DPH
87/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031600436 Zmluva odpady za mesiac 2/2016 1653.56 EUR s DPH
86/2016 DATALAN, a.s. 621600912 Služby KORWIN za mesiac 2/2016 413.71 EUR s DPH
85/2016 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 160100044 Obedové balíčky za mesiac II/2016 1529 EUR s DPH
84/2016 Virag Mário 1602 Potravinové poukážky II/2016 258.72 EUR s DPH
83/2016 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2016000062 Prevedené práce na počítači za mesiac II/2016 200.04 EUR s DPH
82/2016 Marcela Pechová 161102 Potravinové poukážky II/2016 729.12 EUR s DPH
81/2016 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201602 Potravinové poukážky II/2016 117.6 EUR s DPH
80/2016 Oravec Martin 2016006 Potravinové poukážky II/2016 70.56 EUR s DPH
79/2016 Grečko Martin 1601011 Potravinové poukážky - II/2016 94.08 EUR s DPH
78/2016 VSK MINERAL s.r.o. 22160024 Kameninová drť 413.02 EUR s DPH
77/2016 PETIT PRESS a.s. 1643100510 Inzercia na prenájom ambulancie pre odborného na obdobie od 26.2.2016 - 4.3.2016 20.57 EUR s DPH
76/2016 SPP a.s. 7278505095 Plyn - OcÚ III/2016 1069 EUR s DPH
75/2016 SPP a.s. 7278505096 Plyn- ZS III.2016 543 EUR s DPH
74/2016 SPP a.s. 7278505097 Plyn Dom smútku - III.2016 89 EUR s DPH
73/2016 SPP a.s. 7278505176 Plyn - KD III.2016 190 EUR s DPH
72/2016 HOUR, spol. s r.o. 31586163 Systémová údržba Human Klasik - r. 2016 173.27 EUR s DPH
71/2016 SPK, s.r.o. 062016 Vypracovanie projektu PO na stavbu Detské ihrisko pri ZŠ, Markušovce 72 EUR s DPH
70/2016 Slovak Telekom,a.s. 7601657889 Mobilný telefón účastník č. 190176028 3.41 EUR s DPH
69/2016 Slovak Telekom,a.s. 7601773029 Mobilný telefón účastnícke č. 190997399 38.05 EUR s DPH
68/2016 CBC Slovakia s.r.o. 9171600119 Prenájom kopírky 91.62 EUR s DPH
67/2016 VSK MINERAL s.r.o. 22160017 Kameninová drť v množstve 60t 155.52 EUR s DPH
66/2016 Brenntag Slovakia s.r.o. 282360774 Chlornan sodný - 70 kg 81.36 EUR s DPH
65/2016 LS Pracovné odevy s.r.o. 20160011 Ochranné pomôcky pre pracovníkov na aktivačných prácach 739 EUR s DPH
64/2016 Sakmáry Ladislav 1602009 Náradie pre pracovníkov na aktivačných prácach 368 EUR s DPH
63/2016 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20160026 Materiál - náradie pre aktivačné práce 291.97 EUR s DPH
62/2016 Slovak Telekom,a.s. 7601402350 Mobilný účastník 191370063 0.42 EUR s DPH
61/2016 EL spol. s r.o. 1600629 Analýza vôd - pitné vody 109.74 EUR s DPH
60/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031600329 Fekal PV3S na vyčistenie čerpačky 93.76 EUR s DPH
59/2016 GARANT - František Kračko 1620015 Náhradné diely na opravu dúchadiel ČOV Jareček 104.16 EUR s DPH
58/2016 Jenčík Peter SooF 20160054 Kancelárske potreby a kancelársky papier 344.33 EUR s DPH
57/2016 Slovak Telekom,a.s. yy01247133 Mobilný účastník 190651518 15.04 EUR s DPH
56/2016 Východoslovenská distribučná, a.s. 1900597017 Pripojenie OM 1395964 62.5 EUR s DPH
55/2016 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 0116020271 Nákup strávnych kupónov - 1000 sk 3194.94 EUR s DPH
54/2016 M-PLAST, Mužík 16037 Výmena radiátora ul. Školská 17 C byt 2C 68.71 EUR s DPH
53/2016 Východoslovenská energetika a.s. 7448745396 Elektrina - dodávka a distribúcia I. - II. 2016, Jareček SP 180 EUR s DPH
52/2016 Východoslovenská energetika a.s. 7448745335 Elektrina - dodávka a distribúcia I. - II. 2016, Školská 17 C 44 EUR s DPH
51/2016 Východoslovenská energetika a.s. 7448745272 Elektrina - dodávka a distribúcia I. - II. 2016, Školská 17/B, A1 154 EUR s DPH
50/2016 Východoslovenská energetika a.s. 7448745242 Elektrina - dodávka a distribúcia I. - II. 2016, Banícka 8 71 EUR s DPH
49/2016 Východoslovenská energetika a.s. 7448743888 Elektrina - dodávka a distribúcia I. - II. 2016 6521 EUR s DPH
48/2016 MILK-AGRO, spol. s r.o. 11694 Potravinové poukážky I/2016 164.64 EUR s DPH
47/2016 Plynservis Ján Salaj 0242016 Oprava plynového kotla na ul. školská 17 B byt 1B 299.52 EUR s DPH
46/2016 AUTO-MOTO nahradné diely 130100184 Náhradné diely na nákladné motorové vozidlo značky Citroen 494 EUR s DPH
45/2016 DARIUS IT, s.r.o. 160021 Práce na web stránke obce 19.2 EUR s DPH
44/2016 ABRIS s.r.o. 2016046 2 ks odpadkových košov - doplnok autobusových zastávok 184 EUR s DPH
43/2016 KONEX Elektro s r.o. 1061600040 Materiál na opravu verejného osvetlenia 262.1 EUR s DPH
42/2016 Virag Mário 1601 Potravinové poukážky I/2016 235.2 EUR s DPH
41/2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 4420125084 Zemný plyn ZS II/2016 109 EUR s DPH
40/2016 Slovak Telekom,a.s. 3781852505 telefón pevná linka, internet I/2016 61.72 EUR s DPH
39/2016 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2016000035 Práce prevedené na počítačovej sieti I/2016 160.03 EUR s DPH
38/2016 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 2700024281 ZDF - zriadenie vecného bremena ČOV 3110.4 EUR s DPH
37/2016 Plynservis Ján Salaj 0182016 Oprava plynového kotla na Požiarnej zbrojnici 195.68 EUR s DPH
36/2016 DATALAN, a.s. 621600234 Servisné služby na základe zmluvy I.2016 413.71 EUR s DPH
35/2016 Marcela Pechová 161101 Potravinové poukážky I/2016 635.04 EUR s DPH
34/2016 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201601 Potravinové poukážky I/2016 164.64 EUR s DPH
33/2016 Mária Kromková 16001 Potravinové poukážky I/2016 305.76 EUR s DPH
32/2016 Plynservis Ján Salaj 0152016 Oprava plynového kotla na ul. Školská 17A byt č. 7 83.94 EUR s DPH
31/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031600120 Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobj.kont. I/2016 1439.67 EUR s DPH
30/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031600105 Vývoz a zneškodnenie odpadu I/2016 257.09 EUR s DPH
29/2016 Grečko Martin 1601008 Potravinové poukážky I / 2016 23.52 EUR s DPH
28/2016 Oravec Martin 2016003 Potravinové poukážky I/2016 117.6 EUR s DPH
27/2016 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 160100020 Obedové balíčky 01/2016 1567 EUR s DPH
26/2016 SPP a.s. 7223572257 Plyn KD II/2016 190 EUR s DPH
25/2016 SPP a.s. 7223572177 Plyn - OcÚ II/2016 1135 EUR s DPH
24/2016 SPP a.s. 7223572178 Plyn - ZS II/2016 576 EUR s DPH
23/2016 SPP a.s. 7223572179 Plyn - Dom smútku II.2016 95 EUR s DPH
22/2016 Roman Babčan INkarus 1600368 Toner CRG - 728 v počte 3+1 37.62 EUR s DPH
21/2016 KONEX Elektro s r.o. 1061600039 Panelový ohrievač 1 ks 191.52 EUR s DPH
20/2016 Brantner Nova, s.r.o. 1031600052 Vývoz a zneškodnenie odpadu I. 2016 1778 EUR s DPH
19/2016 AUTO-MOTO nahradné diely 130100183 Náhradné diely na opravu mot. vozidla značky Fabia 160 EUR s DPH
18/2016 Plynservis Ján Salaj 0142016 Zapojenie varnej dosky -KD 49.02 EUR s DPH
17/2016 Slovak Telekom,a.s. 7600700391 Mob. telefó č. účastníka 190176028 3.22 EUR s DPH
16/2016 Slovak Telekom,a.s. 7600673755 Mob. telefón účastník 190024579 68.12 EUR s DPH
15/2016 CBC Slovakia s.r.o. 9171600042 Prenájom kopírovacieho zariadenia 219.79 EUR s DPH
14/2016 Plynservis Ján Salaj 132016 Oprava plynového kotla ul. Školská 17C byt C2 147.66 EUR s DPH
13/2016 EL spol. s r.o. 1600158 Analýza vôd - odpadové vody 52.2 EUR s DPH
12/2016 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20160004 Materiál pre pracovníkov na aktivačných prácach 126 EUR s DPH
11/2016 Slovak Telekom,a.s. 7600806696 Mobilný telefón účastník 190997399 39 EUR s DPH
10/2016 PK-Systems,s.r.o. 000042016 Vypracovanie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov z.č. 122/2013 186 EUR s DPH
9/2016 Slovak Telekom,a.s. 7600430094 Mobilný telefón - účastník 191370063 6.14 EUR s DPH
8/2016 Badger Meter Slovakia s.r.o. 160011 metrologické overenie a aproximáciu meradla pre Parshallov merný žľab na ČOV 1373.52 EUR s DPH
7/2016 Slovak Telekom,a.s. 7600297434 Mobilný telefón účastník 190651518 22.49 EUR s DPH
6/2016 SPP a.s. 7273468848 Plyn Fa 1/2016 KD 190 EUR s DPH
5/2016 SPP a.s. 7273468769 Plyn Fa 1/2016 DS 98 EUR s DPH
4/2016 SPP a.s. 7273468768 Plyn Fa 1/2016 ZS 595 EUR s DPH
3/2016 SPP a.s. 7273468767 Plyn Fa 1/2016 OcÚ 1171 EUR s DPH
2/2016 Plynservis Ján Salaj 0012016 Oprava plynového kotla na ul. Školská č. 17 byt č. 8A 78.84 EUR s DPH
1/2016 PUMPEG, s.r.o. 1650003 Oprava kalového čerpadla 100.08 EUR s DPH
618/2015 Šoltýs - výťahy s.r.o. 15263 Revízia a servis výťahu v objekte ZS ul. Banícka č.8 za rok 2015 108 EUR s DPH
617/2015 Východoslovenská energetika a.s. 7270221678 Vyúčtovacia Fa elektrina Školská 17B, 17 A 1.1.2015-31.12.2015 118.79 EUR s DPH
616/2015 Východoslovenská energetika a.s. 7270221680 Vyúčtovacia Fa Byty Jareček 1.1.2015 - 31.12.2015 26.04 EUR s DPH
615/2015 Východoslovenská energetika a.s. 7270221676 Vyúčtovacia Fa elektrina 1.1.2015 -31.12.2015 -2.82 EUR s DPH
614/2015 Východoslovenská energetika a.s. 7270221677 Vyúčtovacia Fa Banícka 8 amb. 1.1.2015-31.12.2015 12.01 EUR s DPH
613/2015 Východoslovenská energetika a.s. 7270221679 Vyúčtovacia Fa Školská 17 C/SP 1.1.2015-31.12.2015 2.09 EUR s DPH
612/2015 Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o. 15619 Právne služby - december 2015 708 EUR s DPH
611/2015 SPP a.s. 7425222342 Vyúčtovacia Fa DS 1.11.2015-31.12.2015 17.67 EUR s DPH
610/2015 SPP a.s. 7425222341 Vyúčtovacia Fa ZS 1.11.2015-31.12.2015 380.55 EUR s DPH
609/2015 SPP a.s. 7426219928 Vyúčtovacia Fa KD 1.11.2015-31.12.2015 492.27 EUR s DPH
608/2015 SPP a.s. 7425222340 Vyúčtovacia Fa plyn OcÚ 1.11.2015-31.12.2015 490.16 EUR s DPH
607/2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 4200048483 Vyúčtovacia Fa ZS - odb. amb. 28.4.2015-31.12.2015 -509.83 EUR s DPH
606/2015 ABRIS s.r.o. 2015657 Vystavba autobusových zastávok 4380.79 EUR s DPH
605/2015 Združenie urbárnikov Markušovce - Čepanovce, pozemkové spoločenstvo 1515 Prenájom pozemkov za 2 polrok 2015 348.7 EUR s DPH
604/2015 Brantner Nova, s.r.o. 1031503891 KO - 12/2015 2686.49 EUR s DPH
603/2015 BANE SPIŠSKÁ NOVÁ VES, š.p. v likvidácii 415015 Dražba - 3.12.2015 4760 EUR s DPH
602/2015 Brantner Nova, s.r.o. 1031503741 KO 12/2015 1668.98 EUR s DPH
601/2015 Brantner Nova, s.r.o. 1031503818 KO 12/2015 73.1 EUR s DPH
600/2015 Slovak Telekom,a.s. 3780938413 Pevná linka a internet 12/2015 61.72 EUR s DPH
599/2015 DATALAN, a.s. 621505381 Podpora KORWIN 12/2015 413.71 EUR s DPH
598/2015 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2015000355 Práce na počítačovej sieti OÚ -12/2015 85.02 EUR s DPH
597/2015 Slovak Telekom,a.s. 7511293220 Mobilný účastník 190024579 62.5 EUR s DPH
596/2015 Slovak Telekom,a.s. 7511311126 Mobilný telefón - účastník 190176028 3.25 EUR s DPH
595/2015 INSA J.Salanci 2015074 KD - kuchynská linka + spotrebiče - montáž + doprava 5044 EUR s DPH
593/2015 Paciga s.r.o. 150107068 záškolaci - poukážka na nákup potravín 23.52 EUR s DPH
592/2015 PEMA s.r.o. 1523040 Cateringové služby - Kaštieľ Markušovce 679 EUR s DPH
591/2015 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 349122015 Kancelárske vybavenie-nábytok 1139.57 EUR s DPH
590/2015 Virag Mário 1512 Potravinové poukážky 12/2015 188.16 EUR s DPH
589/2015 AG - stavel mat s.r.o. 20150699 materiál na PZ a cintorín 71.28 EUR s DPH
588/2015 CBC Slovakia s.r.o. 9171500814 Nájom kopírovací stroj 230.88 EUR s DPH
587/2015 MILK-AGRO, spol. s r.o. 1171594 Potravinové poukážky 12/2015 117.6 EUR s DPH
586/2015 Wolters Kluwer s.r.o. 2401678695 Právo pre ROPO a OBCE - preplatné 72 EUR s DPH
585/2015 Poradca s.r.o. 99756670 Poradca - doplatok 2. časť (560/2015) 39 EUR s DPH
584/2015 Mária Kromková 15012 Potravinové poukážky - 12/2015 211.68 EUR s DPH
583/2015 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201512 Potravinové poukážky - 12/2015 94.08 EUR s DPH
582/2015 Kika Nábytok Slovensko s.r.o. 6430047158 Kancelársky nábytok 2123.23 EUR s DPH
581/2015 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 1418122015 Stôl - 2 ks, stoličky - 4 ks 826.01 EUR s DPH
580/2015 CORA GASTRO s.r.o. 150101754 Nákup kuchynského vybavenia - Kultúrny dom 165.13 EUR s DPH
579/2015 Marcela Pechová 151112 Potravinové poukážky - 12/2015 776.16 EUR s DPH
578/2015 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2015000342 Multifunkčné zar.Xerox WC 5300VS ČB laser multifunkcia A3,30 strán/min, NATKIT WC5300 1890 EUR s DPH
577/2015 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2015000341 PC zostava - CPU INTEL G3460, monitor HannsG 854.4 EUR s DPH
576/2015 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2015000340 Notebook ACER Extensa 15EX2519-C5HD Intel-N31504GB 500GB, 15,6 345.6 EUR s DPH
575/2015 EL spol. s r.o. 1507060 Analýza vôd - odpadové vody 32.22 EUR s DPH
574/2015 EL spol. s r.o. 1507195 Analýza vôd - pitné vody 671.47 EUR s DPH
573/2015 Oravec Martin 2015041 Potravinové poukážky - 12/2015 164.64 EUR s DPH
572/2015 Grečko Martin 1501062 Potravinové poukážky - 12/2015 47.04 EUR s DPH
571/2015 Slovak Telekom,a.s. 7511420930 Mobilný telefón - účastník 1.90997399 45.24 EUR s DPH
570/2015 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20150202 Materiál na zhotovenie mreži na budove požiarnej zbrojnice 199.82 EUR s DPH
569/2015 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 150100281 Obedové balíčky 12/2015 1583 EUR s DPH
568/2015 Ing. Merjavý Anton 82015 PD - chodník na cintoríne - II. etapa 450 EUR s DPH
567/2015 Prima banka Slovensko,a.s. 24312015 Ročný poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov 55.34 EUR s DPH
566/2015 Brantner Nova, s.r.o. 1031503708 Fekal PV3S 128.23 EUR s DPH
565/2015 Slovak Telekom,a.s. 7511034544 Telefón 12/2015 účastník č. 1.91370063 26.81 EUR s DPH
564/2015 EÚPS, s.r.o. 112015 Účtovné služby za obdobie 11-12/2015 2400 EUR s DPH
563/2015 ANNA SERVICKÁ 402015 Vianočný koncert 500 EUR s DPH
562/2015 IGLASS spol. s r.o. 5102001089 Výrobu izolačného skla 80.11 EUR s DPH
561/2015 Slovak Telekom,a.s. 7510889858 Účastník - 1.90651518 14.69 EUR s DPH
560/2015 Poradca s.r.o. 99756670 Poradca 1 časť 39 EUR s DPH
559/2015 Wolters Kluwer s.r.o. 8101578718 Predplatné Ropo obcí-časopis 75 EUR s DPH
558/2015 Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. 022015895 internetový prístup k portálu CPNS 14.8.2015-13.8.2016 229 EUR s DPH
557/2015 VSK MINERAL s.r.o. 22150863 drvené kamenivo 142.08 EUR s DPH
555/2015 LS Pracovné odevy s.r.o. 20150114 Ochranné prostriedky pre pracovníkov na aktivačných prácach 325.5 EUR s DPH
554/2015 DIA VEGA , s.r.o. 2015416 Výroba pečiatok, oprava, poduška, farba 127.31 EUR s DPH
553/2015 EGov Systems spol. s.r.o. 415415 Služby SMS -info 126 EUR s DPH
552/2015 Plynservis Ján Salaj 1602015 Oprava plynového kotla 111.36 EUR s DPH
551/2015 AUTO-IMPEX s.r.o. 936/15/102 PO - oprava IVECO DAILY 65C15D 634.78 EUR s DPH
550/2015 EL spol. s r.o. 1506704 Analýza odpadových vôd 32.22 EUR s DPH
549/2015 Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o. 15565 Poskytnové právne služby - 11/2015 708 EUR s DPH
548/2015 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20150197 Tovar určený na aktivačné práce 599.86 EUR s DPH
547/2015 Mária Kromková VF15011 Pokážky na potraviny 211.68 EUR s DPH
546/2015 Plynservis Ján Salaj 1582015 Oprava plynového kotla Školská 17B/4 127.2 EUR s DPH
545/2015 Ing. Merjavý Anton 72015 PD - chodníky ku KD 450 EUR s DPH
544/2015 Ing. Merjavý Anton 52015 FA - stavebný dozor na stavbu : KOLOMBÁRIUM NA CINTORÍNE, CHODNÍK NA CINTORÍNE 300 EUR s DPH
543/2015 Ing. Merjavý Anton 6/2015 Rozpočet na opravu strechy a komína na budove Požiarnej zbrojnice 120 EUR s DPH
542/2015 Slovak Telekom,a.s. 1780026327 T-Com - 053/4498137, internet 61.72 EUR s DPH
541/2015 SIC Slovensko s.r.o. 15705 Naradie AČ - kliešte 103.8 EUR s DPH
540/2015 Sakmáry Ladislav 20150279 Náradie - AČ 599 EUR s DPH
539/2015 DATALAN, a.s. 621505028 Podpora ON - Site Korvín 413.71 EUR s DPH
538/2015 Brantner Nova, s.r.o. 1031503527 Uloženie KO + poplatok 11/2015 28.64 EUR s DPH
537/2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 3010053454 Zdr.stredisko - plyn12/2015 90 EUR s DPH
536/2015 MILK-AGRO, spol. s r.o. 1111594 potravinové poukážky - záškolaci 164.64 EUR s DPH
535/2015 Brantner Nova, s.r.o. 1031503501 Vývoz KO - 11/2015 1782.74 EUR s DPH
534/2015 Vladimír Vrábeľ 1501166 Služby - technik BOZP IV. Q 150 EUR s DPH
533/2015 SIC Slovensko s.r.o. 15706 plomby olovené 12mm 137.28 EUR s DPH
532/2015 Oravec Martin 2015039 obedové balíčky - Šp.ZŠ - 11/2015 70.56 EUR s DPH
531/2015 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 150100259 Obedové balíčky - Šp.ZŠ 1865 EUR s DPH
530/2015 Marcela Pechová 1511/11 Potravinové poukážky - 11/2015 823.2 EUR s DPH
529/2015 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201511 Potravin. lístky za 11/2015 - zaškoláci 188.16 EUR s DPH
528/2015 Brenntag Slovakia s.r.o. 282357052 Chloran sodný 82.56 EUR s DPH
527/2015 Virag Mário 150100001 Stravné lístky - 11/2015 - zaškoláci 117.6 EUR s DPH
526/2015 Grečko Martin 1501058 Potravinové lístky - zaškoláci 12/2015 70.56 EUR s DPH
525/2015 SPP a.s. 7273450510 DS - plyn 12/2015, odb.miesto: 4100049712 121 EUR s DPH
524/2015 SPP a.s. 7273450589 KD - PLYN, odb.miesto:4100059812, 12/2015 104 EUR s DPH
523/2015 SPP a.s. 7273450509 Zdravotné stredisko - plyn, odb.miesto: 4100049651 429 EUR s DPH
522/2015 SPP a.s. 7273450508 OcÚ - plyn - 12/2015, od.miesto 4100049613 961 EUR s DPH
521/2015 Brantner Nova, s.r.o. 1031503401 Odvoz KO - 11/2015 1862.95 EUR s DPH
520/2015 Slovak Telekom,a.s. 7510340138 Mobil účastníka: 1,90024579 54.26 EUR s DPH
519/2015 PETIT PRESS a.s. 1543104666 Inzercia KORZÁR 267 EUR s DPH
518/2015 Slovak Telekom,a.s. 7510354628 Mobil účastníka: 1,90176028 4.7 EUR s DPH
517/2015 Slovenský pozemkový fond 7150408875 Splátka za nájom k 15.12.2015 PNZ-P42966/05,00 7.27 EUR s DPH
516/2015 SPP a.s. 7401223391 DS - preplatok: plyn 01.01.2015-31.10.2015 -236.08 EUR s DPH
515/2015 CBC Slovakia s.r.o. 9171500728 Nájom kopírky 111.14 EUR s DPH
514/2015 PEMA s.r.o. 1523033 Občerstvenie - posedenie pre dôchodcov 395.1 EUR s DPH
513/2015 Slovak Telekom,a.s. 7510459868 Účastník: 1,90997399 39.25 EUR s DPH
512/2015 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 0115123043 Nákup jedálnych kupónov v počte 1000 ks 3194.94 EUR s DPH
511/2015 Insomnium, s.r.o. 2015215 Likvidacia a rekultivácia čiernej skladky odpadu 99580 EUR s DPH
510/2015 LS Pracovné odevy s.r.o. 20150102 AČ - pracovné rukavice 95 EUR s DPH
509/2015 Sakmáry Ladislav 20150266 AČ - DRVIČ 1660 EUR s DPH
508/2015 Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o. 20152169 MESIAC - ÚCTA K STARŠÍM - pohostenie 52.56 EUR s DPH
507/2015 JUDr.Jozef Sotolář, PhD. 20151111 Právna pomoc- FORMAT Prešov 744.5 EUR s DPH
506/2015 Slovak Telekom,a.s. 7510083473 0911038905 15.10.2015-14.11.2015 42.72 EUR s DPH
505/2015 Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o. 15504 Paušálna odmena za poskytnuté právne služby 708 EUR s DPH
504/2015 SPP a.s. 7415882540 OcU - Vyúčtovacia faktúra 01012015-31102015 30.09 EUR s DPH
503/2015 SPP a.s. 7415882541 Zdravotné stredisko - vyúčtovacia faktúra 01012015-31102015 282.02 EUR s DPH
502/2015 SPP a.s. 7415882542 KD - vyúčtovacia faktúra 01.01.2015 - 31.10.2015 418.8 EUR s DPH
501/2015 Ing.Zsolt Marczibal - CONNECT 20152507 Prizn. k dani z nehnut. FO +POkoš 16
500/2015 STRAUS stav, s.r.o. 20150004 Rekonštrukcia chodníka na cintoríne 14461.79 EUR s DPH
499/2015 STRAUS stav, s.r.o. 20150003 Výstavba kolumbária na cintoríne 7512.31 EUR s DPH
498/2015 EL spol. s r.o. 1506252 Analýza odpadových vôd 32.22 EUR s DPH
497/2015 Slovak Telekom,a.s. 7509942691 Mobilný telefón účastník - 190651518 16.19 EUR s DPH
496/2015 EL spol. s r.o. 1506153 Analýza - pitné vody 109.74 EUR s DPH
494/2015 DATALAN, a.s. 621504568 Podpora KORWIN 10/2015 413.71 EUR s DPH
493/2015 Marcela Pechová 151110 Potravinové poukážky zaškoláci 10/2015 658.56 EUR s DPH
492/2015 Gama print, s.r.o. 2015144 Hrnček s erbom 120- ks - darček pre dôchodcov 482.4 EUR s DPH
491/2015 Mária Kromková 15010 Potravinové poukážky zaškoláci 10/2015 282.24 EUR s DPH
490/2015 Východoslovenská energetika a.s. 7485727436 Elektrina Banícka 8 od 1.9.2015 - 30.11.2015 90 EUR s DPH
489/2015 Východoslovenská energetika a.s. 7485727537 Elektrina Školská 17 C/SP 1.9.2015-30.11.2015 43 EUR s DPH
488/2015 Východoslovenská energetika a.s. 7485727602 Elektrina byty Jareček 1.9.2015-30.11.2015 171 EUR s DPH
487/2015 Východoslovenská energetika a.s. 7485726007 Elektrina 1.9.2015-30.11.2015 6406 EUR s DPH
486/2015 Východoslovenská energetika a.s. 7485727470 Elektrina Školská 17/B, 17/A1 122 EUR s DPH
485/2015 Slovak Telekom,a.s. 6779117273 Pevná linka, internetové služby 10/2015 64.63 EUR s DPH
484/2015 ESENEX, s.r.o. 10515273 Piesok 3,5 t - Ošust 66.96 EUR s DPH
483/2015 MILK-AGRO, spol. s r.o. 1041594 Potravinové poukážky zaškoláci 10/2015 164.64 EUR s DPH
482/2015 Virag Mário 1510 Potravinové poukážky zaškoláci 10/2015 376.32 EUR s DPH
481/2015 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2015000283 Práce prevedené na počítačovej sieti 10/2015 80.02 EUR s DPH
480/2015 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201510 Potravinové poukážky zaškoláci 10/2015 23.52 EUR s DPH
479/2015 Brantner Nova, s.r.o. 1031503124 Zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodňovanie odpadu 10/2015 2563.35 EUR s DPH
478/2015 AG - stavel mat s.r.o. 20150594 Materiál / pasovina, profil U/ na premostenie ul. Banícka a Sv.J.Nepomuckého 51.04 EUR s DPH
477/2015 Slovak Telekom,a.s. 7509521617 Mobilný účastník 190997399 41.2 EUR s DPH
476/2015 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 150100236 Obedové balíčky 10/2015 1986 EUR s DPH
475/2015 Brantner Nova, s.r.o. 1031503100 Vývoz a zneškodnenie odpadu október 2015 234.2 EUR s DPH
474/2015 Brantner Nova, s.r.o. 1031503117 Vývoz a zneškodnenie odpadu 10/2015 1866.4 EUR s DPH
473/2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 4424087984 Odber plynu ZS 11/2015 90 EUR s DPH
472/2015 VSK MINERAL s.r.o. 22150751 Kameninová drť 4-8 mm - 15,76 t na posyp MK 139.94 EUR s DPH
471/2015 Oravec Martin 2015036 Potravinové lístky zaškoláci 94.08 EUR s DPH
470/2015 Grečko Martin 1501048 Potravinové lístky zaškoláci 117.6 EUR s DPH
469/2015 SPP a.s. 7243463780 Odber plynu ZS 10/2015 364 EUR s DPH
468/2015 SPP a.s. 7243463779 Odber plynu OcÚ 10/2015 815 EUR s DPH
467/2015 SPP a.s. 7243463860 Odber plynu KD 10/2015 104 EUR s DPH
466/2015 SPP a.s. 7243463781 Odber plynu Dom smútku 10/2015 103 EUR s DPH
465/2015 Slovak Telekom,a.s. 7509398238 Mobilný účastník 190176028 4.48 EUR s DPH
464/2015 Slovak Telekom,a.s. 7509379661 Mobilný účastník 190024579 56.81 EUR s DPH
463/2015 FaxCopy a.s. 8201500192 Školské pomôcky ŠZŠ 2091.6 EUR s DPH
462/2015 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2015246 Nástrek plošného VDZ biela m2....8,40 EUR s DPH - Revitalizácia centrálnej zóny - parkovisko 441 EUR s DPH
461/2015 Dopravné značenie Poprad, s.r.o. 2015203 Držiaky na dopravné značenie - 10 ks na miestne komunikácie 31.92 EUR s DPH
460/2015 Centrum polygrafických služieb 1560001986 Matričné doklady - sobášny list 100 ks 20.11 EUR s DPH
459/2015 CBC Slovakia s.r.o. 9171500657 Prenájom kopírka od 15.9.2015 - 23.10.2015 204.84 EUR s DPH
458/2015 VSK MINERAL s.r.o. 22150722 Kameninová drť 4-8 mm - 40 t na posyp MK 193.4 EUR s DPH
456/2015 Slovak Telekom,a.s. 7509112109 Mobilný účastník 191370063 23.86 EUR s DPH
455/2015 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20150163 Náradie a materiál na aktivačných prácach 113.46 EUR s DPH
454/2015 Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o. 15451 Odmena o poskytovaní právnych služieb 9/2015 690 EUR s DPH
453/2015 Ing. Pavol Andreánsky 10150096 Interierové vybavenie do Kultúreho domu - obrusy 340 EUR s DPH
452/2015 Jenčík Peter SooF 20150472 Kancelárske potreby a papier 175.52 EUR s DPH
451/2015 Brantner Nova, s.r.o. 1031502953 Fekal PV3S na vyčistenie čerpačky Jareček 57.38 EUR s DPH
450/2015 LS Pracovné odevy s.r.o. 20150087 Ochranné prostriedky pre pracovníkov na aktivačných prácach 720.1 EUR s DPH
449/2015 Sakmáry Ladislav 20150239 Motorová píla pre aktivačné práce - 1 ks 459 EUR s DPH
448/2015 CORA GASTRO s.r.o. 150101275 Nákup kuchynského vybavenia - Kultúrny dom 717.56 EUR s DPH
447/2015 Ing. Merjavý Anton 42015 Dobropis k Fa č. 1/2015 zo dňa 23.7.2015 z dôvodu nevykonania stavebného dozoru -840 EUR s DPH
445/2015 Slovak Telekom,a.s. 7508977552 Mobil účastník 190651518 10/2015 17.68 EUR s DPH
444/2015 Plynservis Ján Salaj 1222015 Oprava plynového kotla - Obecný úrad 92.46 EUR s DPH
443/2015 Plynservis Ján Salaj 1232015 Oprava plynového kotla,Školská 17 C Bučaková Mária 306.84 EUR s DPH
442/2015 STRAUS stav, s.r.o. 20150002 Výstavba lolumbária na cintoríne 732.37 EUR s DPH
441/2015 STRAUS stav, s.r.o. 20150001 Rekonštrukcia chodníka na cintoríne 6994.95 EUR s DPH
440/2015 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2015000263 Práce prevedené na poč. sieti 9/2015 / antivirus, Human záloha, inšt. NB, mail Ščuka / 70.02 EUR s DPH
439/2015 M-PLAST, Mužík 15370 Materiál na vodovodné prípojky 242.96 EUR s DPH
438/2015 M-PLAST, Mužík 15369 Materiál na odvod dažďovej vody - údržba 15.38 EUR s DPH
437/2015 M-PLAST, Mužík 15368 Materiál na opravu vodovodu - prípojok / údržba/ 36.28 EUR s DPH
436/2015 Grečko Martin 1501044 Predaj prostredníctvom potrav. poukážok - 9/2015 94.08 EUR s DPH
435/2015 Mária Kromková 15009 Predaj prostredníctvom potrav. poukážok - 9/2015 305.76 EUR s DPH
434/2015 DATALAN, a.s. 621504103 Podpora, servisné služby KORWIN -9/2015 413.71 EUR s DPH
433/2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 4447046109 Zemný plyn - Banícka 8 / odb. ambulancia/ 90 EUR s DPH
432/2015 Tehelňa STOVA, spol.. s r.o. 153351 Cement 25 kg II B-M Multicem 325 F množstvo 3,5 q na stabilizáciu stavby Ošust 38.47 EUR s DPH
431/2015 Tehelňa STOVA, spol.. s r.o. 153350 Cement 25 kg II B-M Multicem 325 F množstvo 4,00 q na stabilizáciu stavby Bocian 43.97 EUR s DPH
430/2015 Brantner Nova, s.r.o. 1031502729 Uloženie odpadu - september 2015 34.12 EUR s DPH
429/2015 Slovak Telekom,a.s. 6778135768 Pevná linka , internet 57.78 EUR s DPH
428/2015 Vladimír Vrábeľ 1501131 Služby požiarna ochrana - III. štvrťrok 2015 150 EUR s DPH
427/2015 Pásztor Peter Ing.arch.-autorizovaný architekt SKA 201507 Vypracovanie PD / včítane rozpočtu a vykazu vymer / pre stavbu Detské ihrisko pri MŠ, Markušo 200 EUR s DPH
426/2015 Pásztor Peter Ing.arch.-autorizovaný architekt SKA 201506 Vypracovanie PD / včítane rozpočtu a vykazu vymer/ - Verejné osvetlenie schodov ku kostolu 200 EUR s DPH
425/2015 Pásztor Peter Ing.arch.-autorizovaný architekt SKA 201505 Vypracovanie PD / včítane rozpočtu a vykazu vymer/ pre stavbu - Schody ku kostolu a chodníky, 200 EUR s DPH
424/2015 Ing. arch. Lukáš Sečka 201517 Projekt pre realizáciu prevádzky kaviarne v priestoroch kultúrneho domu v Markušovciach 990 EUR s DPH
423/2015 BANE SPIŠSKÁ NOVÁ VES, š.p. v likvidácii 15049 Fa stornovaná - neplatná zmluva 211.5 EUR s DPH
422/2015 MILK-AGRO, spol. s r.o. 991594 Predaj tovaru za potravinové poukážky 9/2015 188.16 EUR s DPH
421/2015 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201509 Predaj tovaru za potravinové poukážky 9/2015 258.72 EUR s DPH
420/2015 Marcela Pechová 151109 Predaj za potravinové poukážky 9/2015 940.8 EUR s DPH
419/2015 Brantner Nova, s.r.o. 1031502716 Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom 9/2015 1624.19 EUR s DPH
418/2015 Oravec Martin 2015031 Predaj za potravinové poukážky 9/2015 188.16 EUR s DPH
417/2015 ESENEX, s.r.o. 10515242 Piesok 3,6 t na zamurovanie otvorov na budove Ošust 71.28 EUR s DPH
416/2015 Podtatranská vodárenská prev.spoločnosť a.s. 22150508 Dodávka pitnej vody 629.33 EUR s DPH
415/2015 Brantner Nova, s.r.o. 1031502661 Vývoz a zneškodnenie odpadu 9/2015 1791.08 EUR s DPH
414/2015 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 150100212 Obedové balíčky 09/2015 1966 EUR s DPH
413/2015 Virag Mário 1509 Potravinové poukážky - 9/2015 211.68 EUR s DPH
412/2015 SEZO-Spiš, združenie obcí 1500115 Príspevok na realizáciu triedeného odpadu na základe VZ 124/26/2014 1945.8 EUR s DPH
411/2015 SPP a.s. 7208503478 Plyn - X/2015- Dom smútku 62 EUR s DPH
410/2015 SPP a.s. 7208503477 Plyn X/2015 - Zdravotné stredisko 220 EUR s DPH
409/2015 SPP a.s. 7208503558 Plyn -X/2015 - Kultúrny dom 104 EUR s DPH
408/2015 SPP a.s. 7208503476 Plyn X/2015 - Obecný úrad 493 EUR s DPH
407/2015 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2015000248 Notebook ACER Aspire E 15 E5-532-P9C8 Intel 450 EUR s DPH
406/2015 EL spol. s r.o. 1505211 Analýza vôd - pitné vody 109.74 EUR s DPH
405/2015 Slovak Telekom,a.s. 7508416329 Mobil účastník: 1.90024579 29.98 EUR s DPH
404/2015 Slovak Telekom,a.s. 7508434160 Mobil účastník: 1.90176028 1.93 EUR s DPH
403/2015 Geodézia Spiš, Ing. František Novák 201506 Polohopisné a výškopisné zameranie časti obce / pri MŠ / - Schody ku kostolu a chodníky 312 EUR s DPH
402/2015 ROSLER-Domáce potreby, s.r.o. 150643 Kuchynské vybavenie - Kultúrny dom 115.61 EUR s DPH
401/2015 CBC Slovakia s.r.o. 9171500586 Prenájom CANON iR 2018 - 9/2015 19.09 EUR s DPH
400/2015 Slovak Telekom,a.s. 7508545826 Mobilný účastník 1.90997399 23.98 EUR s DPH
399/2015 CORA GASTRO s.r.o. 1501011151 Nákup kuchynského vybavenia - Kultúrny dom 393.6 EUR s DPH
398/2015 SLOVZEOLIT, spol. s r.o. 150100030 Posúdenie základných pomerov miesta výstavby - trasy kanalizácie pre vyprac. zámeru EIA 820 EUR s DPH
397/2015 SLOVZEOLIT, spol. s r.o. 150100029 Posúdenie základných pomerov miesta výstavby - stavby ČOV, pre vypracovanie zámeru - EIA 990 EUR s DPH
396/2015 SLOVZEOLIT, spol. s r.o. 150100028 Vypracovanie dokumentácie zámeru ČOV a kanalizácie III. etapa Markušovce - EIA 990 EUR s DPH
395/2015 Alza.cz 5150631882 Tablet Samsung Galaxy Note 509.94 EUR s DPH
394/2015 Slovak Telekom,a.s. 7508150944 Mobilný účastník - 1.91370063 64.31 EUR s DPH
393/2015 Sakmáry Ladislav 20150205 Krovinorez pre aktivačné práce - 1 ks 865.9 EUR s DPH
392/2015 AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. 1352117959 Žiarovka NARVA H7 12V - STK Citroen 4.07 EUR s DPH
391/2015 Sakmáry Ladislav 20150206 Vyžinacie lanko, reťaz do píly, pilník - verejná zeleň 31.4 EUR s DPH
390/2015 Brenntag Slovakia s.r.o. 282353015 Chlórnan sodný - 1 sudok 82.56 EUR s DPH
389/2015 CBC Slovakia s.r.o. 9171500574 Prenájom Canon iRC 2380i - 9.2015 82.06 EUR s DPH
388/2015 LS Pracovné odevy s.r.o. 20150082 Rukavice pre pracovníkov na aktivačných prácach - 50 ks 95 EUR s DPH
387/2015 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20150142 Materiál na údržbu obce - dielňa 57.04 EUR s DPH
386/2015 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20150143 Pracovné náradie pre pracovníkov na aktivačných prácach 429.12 EUR s DPH
385/2015 Slovak Telekom,a.s. 7508011829 Mobilný účastník 1.90651518 18.24 EUR s DPH
384/2015 VSK MINERAL s.r.o. 22150582 Kameninovú drť 0-32 mm 12 t - MK Jareček 60.07 EUR s DPH
383/2015 Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o. 15399 Právne poradenstvo 595 EUR s DPH
382/2015 Sokolská Dana, Ing. 2015012 Vypracovanie rozpočtu na stavbu chodník, schody a zábradlie ku Kultúrnemu domu v obci Mark 100 EUR s DPH
381/2015 AUTO - VALAS s.r.o., 62500795 Výmena zadnej časti vyfuku na vozidle ALFA 457.09 EUR s DPH
380/2015 Brantner Nova, s.r.o. 1031502541 Uloženie komunálneho odpadu - august 2015 Jareček 1494.98 EUR s DPH
379/2015 TESMONT, s.r.o. 1509353 Objednávame si u Vás opravu garažovej brány na Kultúrnom dome 165.12 EUR s DPH
378/2015 Obec Harichovce 1310500040 Trička - akcia Avitúr 2015 163.8 EUR s DPH
377/2015 EL spol. s r.o. 1504947 Analýza vôd - odpadové vody zákazky: 15-07653 a 15-07857 61.5 EUR s DPH
376/2015 DATALAN, a.s. 621503648 Servisné služby na základe zmluvy 413.71 EUR s DPH
375/2015 Jenčík Peter SooF 20150412 Kancelárske potreby a tlačiva 103.31 EUR s DPH
374/2015 AZ pneu s.r.o. 41507861 Úžitkové zimné pneumatiky Matador MPS530 Sibir Snow Van 2 ks na vozidlo Citroen 180.64 EUR s DPH
373/2015 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 495150138 Údaje pre posúdenie odpadových vôd z ČOV pre 3000 EO 35.93 EUR s DPH
372/2015 Slovak Telekom,a.s. 6777187559 Služby pevnej siete 57.78 EUR s DPH
371/2015 EGov Systems spol. s.r.o. 415182 SMS -info služby 126 EUR s DPH
370/2015 KUHN-Slovakia s.r.o. 1500001694 Servis na KOMTSU po 4000 MTH 1495.31 EUR s DPH
369/2015 Jaroslav Olejník - BETOL 20150411 Betonová zmes 4,5 m 3 - na opravu mosta Jareček 412.56 EUR s DPH
368/2015 Brantner Nova, s.r.o. 1031502386 Zber KO 08/2015 669.21 EUR s DPH
367/2015 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2015000226 Práce na počítačovej sieti OcÚ - mesiac august 2015 30.01 EUR s DPH
366/2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 4480177720 Plyn - zdrav.stredisko internistka 90 EUR s DPH
365/2015 MILK-AGRO, spol. s r.o. 931594 Potravinové poukážky - zaškoláci 235.2 EUR s DPH
364/2015 Mária Kromková 15008 Potravinové poukážky - zaškoláci 376.32 EUR s DPH
363/2015 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201508 Potravinové poukážky - zaškoláci 258.72 EUR s DPH
362/2015 Grečko Martin 1501041 Potravinové poukážky - zaškoláci 94.08 EUR s DPH
361/2015 Marcela Pechová 151108 Potravinové poukážky - zaškoláci 987.84 EUR s DPH
360/2015 Virag Mário 1508 Potravinové poukážky - zaškoláci 141.12 EUR s DPH
359/2015 Oravec Ladislav 2015028 Potravinové poukážky - zaškoláci 117.6 EUR s DPH
358/2015 Brantner Nova, s.r.o. 1031502351 Zber KO 08/2015 1756.4 EUR s DPH
357/2015 CBC Slovakia s.r.o. 9171500532 Prenájom kopírka 08/2015 6.42 EUR s DPH
356/2015 Slovak Telekom,a.s. 7507592879 Mobil.účastník 1.90997399 38.84 EUR s DPH
355/2015 Východoslovenská distribučná, a.s. 19800572094 Zapojenie rezervovanej kapacity - ZS 62.5 EUR s DPH
354/2015 Ing. Merjavý Anton 32015 Projekt - Kolumbárium na cintoríne, rozpočet 495 EUR s DPH
353/2015 Ing. Merjavý Anton 22015 Projekt - Chodník na cintoríne - rekonštrukcia,rozpočet 495 EUR s DPH
352/2015 SPP a.s. 7318251753 Plyn - KD 104 EUR s DPH
351/2015 SPP a.s. 7318251672 Plyn - OcÚ 159 EUR s DPH
350/2015 SPP a.s. 7318251673 Plyn - ZS 71 EUR s DPH
349/2015 SPP a.s. 7318251674 Dom smútku - plyn 20 EUR s DPH
348/2015 Slovenský hydrometeorologický ústav 2153300148 Údaje prietoku Q 355 a Q 100 v dvoch profiloch toku Hornád v obci Markušovce 530.4 EUR s DPH
347/2015 M-PLAST, Mužík 15276 Korugované rúry o priemere 300 mm - 2 ks na zriadenie prechodu k ČOV pri OcÚ 198.67 EUR s DPH
346/2015 AG - stavel mat s.r.o. 20150439 Plech 2000 x 1000/5 mm v počte 4 ks na premostenie ul. Banícka 476.99 EUR s DPH
345/2015 Slovak Telekom,a.s. 7507470200 Mobil.účastník 1.90176028 3.52 EUR s DPH
344/2015 Slovak Telekom,a.s. 7507452489 Mobil.účastník 1.90024579 39.55 EUR s DPH
343/2015 Brantner Nova, s.r.o. 1031502277 PV3S fekal na vyčistenie čerpačky v osade Jareček 56.24 EUR s DPH
342/2015 Slaninka Dušan 0829082015 Plynový sporák do bytovky 17 C - byt p. Majerníčka 255.66 EUR s DPH
341/2015 VSK MINERAL s.r.o. 22150508 Kameninovú drť 63 mm - 3 t na MK - most Jareček 31.78 EUR s DPH
340/2015 INSA J.Salanci 2015032 Opierky na stoličky 2 páry 29.8 EUR s DPH
339/2015 Roman Babčan INkarus 1502949 Toner HP CF280A, Toner Canon CRG-728-AKCIA 3+1 - alternatívne tonery 53.95 EUR s DPH
338/2015 PLC, s.r.o. 15010049 Dosky 400/15/2,5 - 15 ks 36 EUR s DPH
337/2015 Sakmáry Ladislav 20150187 Žacia hlava STIHL - do kosačky 36.9 EUR s DPH
336/2015 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20150127 Náradie - aktiv.práce 679.02 EUR s DPH
335/2015 Slovak Telekom,a.s. 7507179648 Mobil účastník 1.91370063 17.56 EUR s DPH
334/2015 CBC Slovakia s.r.o. 9171500507 Prenájom Kopírka 123 EUR s DPH
333/2015 Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o. 15345 Právne služby 714 EUR s DPH
332/2015 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2015000210 Telefón WELL 3170IB IP OcÚ 53.28 EUR s DPH
331/2015 Staroň Štefan Ing. 010815 Projekt - elektroinštalácia a bleskozvod ,rozpočet šatne TJ FO Slovan Markušovce 260 EUR s DPH
330/2015 LS Pracovné odevy s.r.o. 20150068 Ochranné pomôcky pre pracovníkov na aktivačných prácach 549.3 EUR s DPH
329/2015 Tehelňa STOVA, spol.. s r.o. 152574 Objednávame si u Vás cement 8 q 87.94 EUR s DPH
328/2015 Slovak Telekom,a.s. 7507045513 Mobil účastník 1.90651518 11.81 EUR s DPH
327/2015 Sakmáry Ladislav 20150176 Materiál na kosačky 131.1 EUR s DPH
326/2015 M-PLAST, Mužík 15260 Materiál na opravu vodovodu na ul. Poľná, Banícka a Pri požiarnej zbrojnici 347.81 EUR s DPH
325/2015 Brantner Nova, s.r.o. 1031502194 Uloženie kom.odpadu 1457.21 EUR s DPH
324/2015 SPP a.s. 7415853971 Preplatok-plyn Požiarna zbrojnica -637.05 EUR s DPH
323/2015 Grečko Martin 1501033 Potravinové poukážky-zaškoláci 164.64 EUR s DPH
322/2015 Jaroslav Olejník - BETOL 20150356 Štrk 3 tony-oprava mosta 49.68 EUR s DPH
321/2015 Mária Kromková 15007 Potravinové poukážky-zaškoláci 258.72 EUR s DPH
320/2015 Marcela Pechová 151107 Potravinové poukážky-zaškoláci 799.68 EUR s DPH
319/2015 MILK-AGRO, spol. s r.o. 861594 Potravinové poukážky-zaškoláci 211.68 EUR s DPH
318/2015 DATALAN, a.s. 621503192 On site podpora, servisné služby 413.71 EUR s DPH
317/2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 4487018450 Plyn - zdravotné stredisko internistka 90 EUR s DPH
316/2015 Východoslovenská energetika a.s. 7435819941 Plyn - zdravotné stredisko internistka 90 EUR s DPH
315/2015 Východoslovenská energetika a.s. 7435820044 Elektrika - spoločné priestory Bytovka 17/C 43 EUR s DPH
314/2015 Východoslovenská energetika a.s. 7435818502 Elektrika - obdobie 01.06.2015-31.08.2015 6406 EUR s DPH
313/2015 Východoslovenská energetika a.s. 7435820109 Elektrika - Jareček A, B, C, D, E 171 EUR s DPH
312/2015 Východoslovenská energetika a.s. 7435819975 Elektrika - spoločné priestory Bytovka 17/A, B 122 EUR s DPH
311/2015 Slovak Telekom,a.s. 5776236550 Tel.popl.pevná linka 0534498137 57.78 EUR s DPH
310/2015 Brantner Nova, s.r.o. 1031502087 Odvoz odpadu 07/2015 171.89 EUR s DPH
309/2015 Verlag Dashofer, s.r.o. 15603771 Online kurz-oceńovanie stavebných prác 52.14 EUR s DPH
308/2015 Virag Mário 1507 Potravinové poukážky-zaškoláci 188.16 EUR s DPH
307/2015 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201507 Potravinové poukážky-zaškoláci 282.24 EUR s DPH
306/2015 Oravec Ladislav 2015025 Potravinové poukážky - zaškoláci 117.6 EUR s DPH
305/2015 Brantner Nova, s.r.o. 1031502068 Zber KO 07/2015 1701.8 EUR s DPH
304/2015 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 20151529 Spracovanie podkladov a tlač propagačných materiálov - informačný list + 3 druhy pohľadníc 182.84 EUR s DPH
303/2015 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2015000198 Práce na počítačovej sieti 80.02 EUR s DPH
302/2015 SPP a.s. 7298293511 Plyn- OcÚ 76 EUR s DPH
301/2015 SPP a.s. 7298293592 Plyn-kult.dom 104 EUR s DPH
300/2015 SPP a.s. 7298293513 Plyn - Dom smútku 10 EUR s DPH
299/2015 SPP a.s. 7298293512 Plyn-Zdrav.stredisko 35 EUR s DPH
298/2015 Slovak Telekom,a.s. 7506491688 Mobil účastník 1.90024579 59.39 EUR s DPH
297/2015 Slovak Telekom,a.s. 7506516329 Mobil účastník 1.90176028 1.07 EUR s DPH
295/2015 CBC Slovakia s.r.o. 9171500449 Prenájom kopírka 22.57 EUR s DPH
294/2015 Slovak Telekom,a.s. 7506628280 Mobil účastník 1.90997399 31.75 EUR s DPH
293/2015 Brantner Nova, s.r.o. 1031501979 Vozidlo PV3S na vyčistenie čerpačky Jareček 128.23 EUR s DPH
292/2015 Ing. Merjavý Anton 1/2015 Stavebný dozor a rozpočet Chodníky - schody ku kostolu 990 EUR s DPH
289/2015 Slovak Telekom,a.s. 7506219235 Mobil účastník 1.91370063 16.46 EUR s DPH
288/2015 TZB komplet s.r.o. 15070283 Vypracovanie Projektovej dokumentácie - časť zdravotechnika - voda, odpad TJ šatne 204 EUR s DPH
287/2015 Júlia Majer Vavreková 02072015 Spracovanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slove 990 EUR s DPH
286/2015 Júlia Majer Vavreková 01072015 Spracovanie žiadosti o dotáciu o poskytnutie podpory formou dotácie na činnosť C4 990 EUR s DPH
285/2015 CBC Slovakia s.r.o. 9171500439 Prenájom kopírka 99.83 EUR s DPH
284/2015 Oravec Ladislav 2015024 Potravinové poukážky- zaškoláci 23.52 EUR s DPH
283/2015 Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o. 15307 Poskytovanie právnych služieb 714 EUR s DPH
282/2015 Jenčík Peter SooF 20150324 Kancelárske potreby a kancelársky papier 214.2
281/2015 Slovak Telekom,a.s. 7506078666 Mobil-účastník 1.90651518 16.19 EUR s DPH
280/2015 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 0115077301 Jedálny kupón 1000 ks 3194.94 EUR s DPH
279/2015 Sokolská Dana, Ing. 2015008 Prípravná dokumentácia - Výkaz, výmer a spracovanie rozpočtu TJ 500 EUR s DPH
278/2015 MILK-AGRO, spol. s r.o. 741594 Potravinové poukážky - zaškoláci 94.08 EUR s DPH
277/2015 Mária Kromková 15006 Potravinové poukážky- zaškoláci 117.6 EUR s DPH
276/2015 Slovak Telekom,a.s. 6611514647 Telekomunik.zariadenie siete Slovak Telekom a.s. 6611514647 ČOV a kanalizácia 24 EUR s DPH
275/2015 Slovak Telekom,a.s. 6611514640 Telek.zariadenie siete Slovak Tel. a.s. 6611514640 24 EUR s DPH
274/2015 AUTO-MOTO nahradné diely 130100147 Materiál na motorové striekačky - Požiarna ochrana 56 EUR s DPH
273/2015 Brantner Nova, s.r.o. 1031501724 Vývoz a zneškodnenie odpadu jún 2015 / Jareček 2239.42 EUR s DPH
272/2015 Slovak Telekom,a.s. 6775283527 053/4498137, internet 57.78 EUR s DPH
271/2015 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201506 Potravinové poukážky - záškoláci 141.12 EUR s DPH
270/2015 Marcela Pechová 151106 Potravinové poukážky - záškoláci 964.32 EUR s DPH
269/2015 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20150098 Aktivačná činnosť - náradie, materiál 228.11 EUR s DPH
268/2015 Grečko Martin 1501030 Potravinové poukážky - záškoláci 188.16 EUR s DPH
267/2015 Vladimír Vrábeľ 1501082 Činosť T - BOZP a PO 150 EUR s DPH
266/2015 Sakmáry Ladislav 20150144 Náhradné diely pre kosačky 86 EUR s DPH
265/2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 4430172945 Elektrika - zdravotné stredisko - internistka 90 EUR s DPH
264/2015 Brantner Nova, s.r.o. 1031501699 Zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodňovaní odpadu mesiac jún 2015 1784.03 EUR s DPH
263/2015 DATALAN, a.s. 621502737 On site podpora, servisné služby 413.71 EUR s DPH
262/2015 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2015000169 Práce na počítačovej sieti OcU za mesiac jún 220.04 EUR s DPH
261/2015 Virag Mário 1506 Potravinové poukážky - záškoláci 188.16 EUR s DPH
260/2015 Oravec Ladislav 2015022 Potravinové poukážky - záškoláci 141.12 EUR s DPH
259/2015 SPP a.s. 7288307791 Plyn - OcU 76 EUR s DPH
258/2015 SPP a.s. 7288307792 Plyn - Zdravotné stredisko / spoločné priestory 35 EUR s DPH
257/2015 SPP a.s. 7288307793 Plyn - Dom smútku 10 EUR s DPH
256/2015 SPP a.s. 7288307873 Plyn - Kultúrny dom 104 EUR s DPH
255/2015 SPP a.s. 7288308246 Plyn - Požiarna zbrojnica 170 EUR s DPH
254/2015 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 150100142 Obedové balíčky 6/2015 - ŠpZŠ Markušovce 2030 EUR s DPH
253/2015 Staroň Štefan Ing. 010715 Revízia el. zariadenia na zdravotnom stredisku - ambulancia obv. lekárky 109.68 EUR s DPH
252/2015 Východoslovenská energetika a.s. 2270153955 Vyučtovanie elektrika Požiarna zbrojnica -59.53 EUR s DPH
251/2015 Slovak Telekom,a.s. 7505544085 Mobil - učastník 1.90176028 1.63 EUR s DPH
250/2015 Slovak Telekom,a.s. 7505524526 Mobil - účastník 1.90024579 32.9 EUR s DPH
249/2015 Ing. Mária Kyselová 2115 Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014 1200 EUR s DPH
248/2015 EL spol. s r.o. 1503262 Analýza odpadových vôd 32.22 EUR s DPH
247/2015 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2015000163 Server + windows 1632 EUR s DPH
246/2015 CBC Slovakia s.r.o. 9171500380 Prenájom kopírka 87.35 EUR s DPH
245/2015 Slovak Telekom,a.s. 7505661498 Mobil - účastník 1.90997399 40.1 EUR s DPH
244/2015 Sakmáry Ladislav 20150119 Materiál na kosačky, dielňa, OcU 130.79 EUR s DPH
243/2015 Ján ZEMAN GEODET 102015 Prípravná dokumentácia - Polohopisné a výškopisné zameranie časti cintorína v Markušovciach 150 EUR s DPH
242/2015 Michlovský spol.s.r.o. 153190720 Projektová dokumentácia - vajadrenie k existencii PTZ na III.etapa ČOV a kanalizácia Markušovce 12 EUR s DPH
241/2015 Inštitút vzdelávania EÚ, s.r.o. 150100108 Školenie - kurz obsluhy stavebných strojov 150 EUR s DPH
240/2015 Geodézia Spiš, Ing. František Novák 201505 Projektová dokumentácia - výškopis a polohopis terénu III.etapa ČOV a kanalizácia Markušovce 280 EUR s DPH
239/2015 Slovak Telekom,a.s. 7505248811 Mobil - účastník 1.91370063 27.26 EUR s DPH
238/2015 Grečko Martin 1501024 Požiarna hadica D -25 216 EUR s DPH
237/2015 CBC Slovakia s.r.o. 9171500372 Prenájom kopírka 88.73 EUR s DPH
236/2015 AUTO - VALAS s.r.o., 62500542 Servis - Alfa Romeo 159 127.26 EUR s DPH
235/2015 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20150092 Tovar a náradie pre pracovníkov na aktivačných prácach 1028.9 EUR s DPH
234/2015 Podtatranská vodárenská prev.spoločnosť a.s. 22150295 PV3S na vyčistenie čerpačky a kanalizácie - Jareček 255.24 EUR s DPH
233/2015 LS Pracovné odevy s.r.o. 20150051 Aktivačnná činosť - pracovné odevy 329.8 EUR s DPH
232/2015 Liptáková Iveta 162015 2 divadelné predstavenia Dračie pytačky pri príležitosti MDD 280 EUR s DPH
231/2015 Slovak Telekom,a.s. 7505077762 Mobil - účastník 1.900651518 11.89 EUR s DPH
230/2015 Labuda - ASI s.r.o. 592015 Dokumentácia pre stavebné povolenie - parkovisko / Revitalizácia centrálnej zóny obce Markušovce 120 EUR s DPH
229/2015 M-PLAST, Mužík 15184 Materiál na vodovodné prípojky, ČOV OÚ, kanál Jareček 484.93 EUR s DPH
228/2015 AUTO - VALAS s.r.o., 62500524 Servis Alfa Romeo159 169.44 EUR s DPH
227/2015 Slovak Telekom,a.s. 3774333361 053/4498137, internet 57.78 EUR s DPH
226/2015 DATALAN, a.s. 621502224 Podpora ON-Site Korwin, servisné služby za obdobie 1. 5. 2015 - 31.5. 2015 413.71 EUR s DPH
225/2015 MILK-AGRO, spol. s r.o. 591594 Potravinové poukážky - záškoláci 117.6 EUR s DPH
224/2015 Grečko Martin 1501023 Potravinové poukážky - záškoláci 117.6 EUR s DPH
223/2015 DARIUS IT, s.r.o. 150050 Registrácia domény markusovce.sk, ročný poplatok na hostingové služby k doméne markusovce.sk 120 EUR s DPH
222/2015 Mária Kromková 15005 Potravinové poukážky - záškoláci 282.24 EUR s DPH
221/2015 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201505 Potravinové poukážky - záškoláci 235.2 EUR s DPH
220/2015 Marcela Pechová 151105 Potravinové poukážky - záškoláci 588 EUR s DPH
219/2015 Jaroslav Olejník - BETOL 20150191 Revitalizácia centrálnej zóny - štrk na osadenie / dopravné značenie parkovisko OcU a kanalizačné poklopy 49.68 EUR s DPH
218/2015 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. 5021508407 Práca, mzdy a odmeňovanie rok 2016 59.56 EUR s DPH
217/2015 Oravec Ladislav 2015018 Potravinové poukážky - záškoláci 47.04 EUR s DPH
216/2015 PUMPEG, s.r.o. 1550419 Oprava čerpadla - čerpačka ul. Hornádska 684.01 EUR s DPH
215/2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 3010053454 Plyn - zdravotné stredisko internistka 90 EUR s DPH
214/2015 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy 5570019405 Technická podpora - Aplikačné programové vybavenie MATRIKY 25.09 EUR s DPH
213/2015 EGov Systems spol. s.r.o. 415106 Služby SMS- info 126 EUR s DPH
212/2015 Brantner Nova, s.r.o. 1031501351 Vozidlo PV3S na vyčistenie čerpačky ul. Hornádska 61.84 EUR s DPH
211/2015 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2015000140 Práce na počítačovej sieti OÚ za mesiac máj 2015 70.02 EUR s DPH
210/2015 ALSIM, s.r.o. 2015107 Plechová garáž 3m x 5m - aktivačná činnosť 355 EUR s DPH
209/2015 Brantner Nova, s.r.o. 1031501404 Vývoz a zneškodnenie odpadu za obdobie máj 2015 z osady Jareček a ul. Za tehelňou 3158.09 EUR s DPH
208/2015 Virag Mário 1505 Potravinové poukážky - záškoláci 376.32 EUR s DPH
207/2015 ADACOM progatec s r.o. 20150449 Náhradné diely na traktor Ferrrari Cromo 52.64 EUR s DPH
205/2015 Motor-Car Prešov, s.r.o. 1251502497 Záručná prehliadka a servis Mitsubishi Fuso 234.13 EUR s DPH
204/2015 Tehelňa STOVA, spol.. s r.o. 151494 Materiál - betón - dopravné značky revitalizácia 61.2 EUR s DPH
203/2015 Brantner Nova, s.r.o. 1031501370 Zber komunálneho odpadu 5/2015 1803.51 EUR s DPH
202/2015 AUTO-MOTO nahradné diely 130100141 Náhradné diely na opravu avie, motorových striekačiek pož. ochrany a na malotraktor Ferari 500 EUR s DPH
201/2015 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 150100115 Obedové balíčky - hmotná núdza ŠpZŠ máj 2015 1688 EUR s DPH
200/2015 SPP a.s. 7318200976 Plyn - OcÚ 83 EUR s DPH
199/2015 SPP a.s. 7318200977 Plyn - Zdravotné stredisko 37 EUR s DPH
198/2015 SPP a.s. 7318200978 Plyn - Dom smútku 11 EUR s DPH
197/2015 SPP a.s. 7318201062 Plyn - KD garáž 104 EUR s DPH
196/2015 SPP a.s. 7318201429 Plyn - Požiarna zbrojnica 170 EUR s DPH
195/2015 EL spol. s r.o. A502643 Analýza odpadových vôd 32.22 EUR s DPH
194/2015 CBC Slovakia s.r.o. 9171500320 Prenájom kopírka 21.65 EUR s DPH
193/2015 Slovak Telekom,a.s. 7504567843 Mobil - učastník 1.90176028 1.82 EUR s DPH
192/2015 Slovak Telekom,a.s. 7504542397 Mobil - účastník 1.90024579 30.82 EUR s DPH
191/2015 Geodézia Spiš, Ing. František Novák 201504 Geometrický plán multifunkčné ihrisko 377 EUR s DPH
190/2015 Slovak Telekom,a.s. 7504692940 Mobil - účastník 1.90997399 37.13 EUR s DPH
189/2015 Brenntag Slovakia s.r.o. 282346603 Chlórnan sodný 82.56 EUR s DPH
188/2015 HYDROLAND s.r.o. 102015 Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácii Podpora rozvoja športu 500 EUR s DPH
187/2015 CBC Slovakia s.r.o. 9171500310 Prenájom kopírka 89.94 EUR s DPH
186/2015 Slovak Telekom,a.s. 7504286902 Mobil - účastník 1.91370063 16.97 EUR s DPH
185/2015 LS Pracovné odevy s.r.o. 20150044 Ochranné pracovné pomôcky pre pracovníkov aktivačných prác 354 EUR s DPH
184/2015 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20150072 Tovar a náradie pre pracovníkov na aktivačných prácach 411.04 EUR s DPH
183/2015 Tehelňa STOVA, spol.. s r.o. 151301 Primalex 15 kg - dieľna OcU 30.29 EUR s DPH
182/2015 Ing. Mária Kyselová 1315 Audit riadnej účtovnej závierky za rok 2014 2400 EUR s DPH
181/2015 Sakmáry Ladislav 20150067 Aktivačná činnosť - motorový krovinorez 839 EUR s DPH
180/2015 KONEX Elektro s r.o. 1061500231 Elektromateriál - kancelária OcU 33.67 EUR s DPH
179/2015 Inštitút vzdelávania EÚ, s.r.o. 150100076 Školenie strojníkov stavebných strojov 14 EUR s DPH
178/2015 OTP Banka Slovensko, a.s. 900041031 Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu 75 EUR s DPH
176/2015 EL spol. s r.o. 1502313 Analýza vôd - odpadové vody $32.22 EUR s DPH
175/2015 Slovak Telekom,a.s. 7504130833 Mobil - účastník 1.900651518 $12.72 EUR s DPH
174/2015 MILK-AGRO, spol. s r.o. 561594 Potravinové poukážky - záškoláci $117.60 EUR s DPH
173/2015 Stolárstvo Franko s.r.o. 1503 Interiér - 3 ks nástenky, 1 ks zásuvka a 1 ks regál na šanony $182.00 EUR s DPH
172/2015 Fabián Viktor, Ing. 15004 Vypracovanie PD ČOV a kanalizácia Markušovce III.etapa $4120.00 EUR s DPH
171/2015 Sakmáry Ladislav 20150055 Náhradné diely - kosačky $262.10 EUR s DPH
170/2015 Brantner Nova, s.r.o. 1031501179 Zber komunálneho odpadu 4/2015 $2607.68 EUR s DPH
169/2015 Slovak Telekom,a.s. 5773380667 053/4498137, internet $57.79 EUR s DPH
168/2015 Marcela Pechová 151104 Potravinové poukážky - záškoláci $846.72 EUR s DPH
167/2015 Mária Kromková 15004 Potravinové poukážky - záškoláci $164.64 EUR s DPH
166/2015 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201504 Potravinové poukážky - záškoláci $164.64 EUR s DPH
165/2015 Východoslovenská energetika a.s. 7445500471 Elektrika - obdobie 01.031.2015 - 31.5.2015 $6406.00 EUR s DPH
164/2015 Východoslovenská energetika a.s. 7445502579 Elektrika - Požiarna zbrojnica $120.00 EUR s DPH
163/2015 Východoslovenská energetika a.s. 7445502107 Elektrika - Jareček A, B, C, D, E $171.00 EUR s DPH
162/2015 Východoslovenská energetika a.s. 7445501967 Elektrika - spoločné priestory Bytovka 17/A, B $122.00 EUR s DPH
161/2015 Východoslovenská energetika a.s. 7445502038 Elektrika - spoločné priestory Bytovka 17/C $43.00 EUR s DPH
160/2015 DATALAN, a.s. 621501773 Podpora ON-Site Korwin, servisné služby za obdobie 1. 4. 2015 - 30.4. 2015 $413.71 EUR s DPH
159/2015 M-PLAST, Mužík 15146 Materiál na vodovodné prípojky, na údržbu vodovodných prípojok $483.53 EUR s DPH
158/2015 Brantner Nova, s.r.o. 1031501052 Vývoz a zneškodnenie odpadu apríl 2015 / Jareček $4292.60 EUR s DPH
157/2015 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 150100094 Obedové balíčky - hmotná núdza ŠpZŠ apríl 2015 $1661.00 EUR s DPH
156/2015 Grečko Martin 1501019 Potravinové poukážky - záškoláci $70.56 EUR s DPH
155/2015 Podtatranská vodárenská prev.spoločnosť a.s. 22150205 Vozidlo na pretláčenie / prečistenie/ kanalizácie na ul. Školská $214.13 EUR s DPH
154/2015 Oravec Ladislav 2015015 Potravinové poukážky - záškoláci $94.08 EUR s DPH
153/2015 Virag Mário 1504 Potravinové poukážky - záškoláci $211.68 EUR s DPH
152/2015 SPP a.s. 7303228506 Plyn - Požiarna zbrojnica $170.00 EUR s DPH
151/2015 SPP a.s. 7303228047 Plyn - Dom smútku $25.00 EUR s DPH
150/2015 SPP a.s. 7303228046 Plyn - Zdravotné stredisko $88.00 EUR s DPH
149/2015 SPP a.s. 7303228045 Plyn - OcÚ $196.00 EUR s DPH
148/2015 SPP a.s. 7303228131 Plyn - KD garáž $104.00 EUR s DPH
147/2015 Brantner Nova, s.r.o. 1031500939 Fekál PV3S na vyčistenie čerpačky -Jareček 93.54 EUR s DPH
146/2015 Jenčík Peter SooF 20150184 Nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera 134.24 EUR s DPH
145/2015 Slovak Telekom,a.s. 7503719846 Mobil - účastník 1.90997399 27.19 EUR s DPH
144/2015 CBC Slovakia s.r.o. 9171500253 Prenájom kopírka 16.56 EUR s DPH
143/2015 Slovak Telekom,a.s. 7503586070 Mobil - účastník 1.90024579 36.6 EUR s DPH
142/2015 Slovak Telekom,a.s. 7503608013 Mobil - učastník 1.90176028 4.14 EUR s DPH
141/2015 Átrium SNV s.r.o. 20150060 Zdravotnícke potreby a lieky 99.89 EUR s DPH
140/2015 VOSPI SK s.r.o. 2015005 Dobrovoľná akcia Deň zeme - občerstvenie a guláš 341 EUR s DPH
139/2015 Grečko Martin 1501017 Revízie a ttlakové skúšky PHP 822 EUR s DPH
138/2015 Grečko Martin 1501015 Revízia požiarnych vodovodov a tlakovanie požiarných hadíc 368.64 EUR s DPH
137/2015 Signo, s.r.o. 150508 Vlajky pre obecný úrad 68.88 EUR s DPH
136/2015 Brantner Nova, s.r.o. 1031500926 Fekál PV3S na vyčistenie čerpačky ul. Hornádska a ČOV Jareček 234.91 EUR s DPH
135/2015 INSA J.Salanci 2015012 Stoly a stoličky do Kultúrneho domu 5442.5 EUR s DPH
134/2015 Prima banka Slovensko,a.s. 7150100507 Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu 60 EUR s DPH
133/2015 Všeobecná úverová banka a.s. 6001550801 Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu 59.76 EUR s DPH
132/2015 SPP a.s. 6300222856 Plyn - Požiarna zbrojnica 170 EUR s DPH
131/2015 CBC Slovakia s.r.o. 9171500241 Prenájom kopírka 121.02 EUR s DPH
130/2015 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20150056 Náradie, materiál pre pracovníkov na aktivačných prácach 970.7 EUR s DPH
129/2015 Plynservis Ján Salaj 0522015 Oprava plynového kotla - Hvizdoš Ján Školská 17C 217.96 EUR s DPH
128/2015 LS Pracovné odevy s.r.o. 20150032 Ochranné pomôcky pre pracovníkov aktivačných prác 635.2 EUR s DPH
127/2015 Slovak Telekom,a.s. 7503326508 Mobil - účastník 1.91370063 5.04 EUR s DPH
126/2015 AUTO - VALAS s.r.o., FIAT DEALER 62500296 Servis - Alfa Romeo 159 77.88 EUR s DPH
125/2015 ADACOM progatec s r.o. 20150194 Náhradné diely - CROMO 40 RS 36.1 EUR s DPH
124/2015 Brantner Nova, s.r.o. 1031500911 Fekal PV3S na vyčistenie čerpačky - Jareček 75.3 EUR s DPH
123/2015 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 0115042911 Jedálne kupóny 3194.94 EUR s DPH
122/2015 Slovak Telekom,a.s. 7503163041 Mobil - účastník 1.900651518 14.87 EUR s DPH
121/2015 RVC - ZO, so sídlom v Štrbe 0342015 Publikácia - Komentár k zákonu o obecnom zriadení 53 EUR s DPH
120/2015 MILK-AGRO, spol. s r.o. 271594 Potravinové poukážky - záškoláci 47.04 EUR s DPH
119/2015 Geodézia Spiš, Ing. František Novák 201503 Geometrický plán na zameranie parkoviska v k.ú. Markušovce 377 EUR s DPH
118/2015 Roman Babčan INkarus 1501515 Tonery Canon CRG-728 - AKCIA 3+1 - alternatívne tonery 38.66 EUR s DPH
117/2015 DATALAN, a.s. 621501318 Podpora ON-Site Korwin, servisné služby za obdobie 1. 3. 2015 - 31.3. 2015 413.71 EUR s DPH
116/2015 Brantner Nova, s.r.o. 1031500766 Vývoz a zneškodnenie odpadu marec 2015 6169.4 EUR s DPH
115/2015 SPP a.s. 7273266533 Plyn - KD garáž 104 EUR s DPH
114/2015 SPP a.s. 7273266448 Plyn - Dom smútku 65 EUR s DPH
113/2015 SPP a.s. 7273266447 Plyn - Zdravotné stredisko 229 EUR s DPH
112/2015 SPP a.s. 7273266446 Plyn - OcÚ 512 EUR s DPH
111/2015 Slovak Telekom,a.s. 7772400137 053/4498137, internet 58.49 EUR s DPH
110/2015 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201503 Potravinové poukážky - záškoláci 352.8 EUR s DPH
109/2015 Marcela Pechová 151103 Potravinové poukážky - záškoláci 705.6 EUR s DPH
108/2015 Grečko Martin 1501012 Potravinové poukážky - záškoláci 94.08 EUR s DPH
107/2015 FaxCopy a.s. 8201500064 ŠpZŠ - školské pomocky a potreby 2141.4 EUR s DPH
106/2015 Vladimír Vrábeľ 1501042 Služby - technik BOZP a PO I.kv.2015 150 EUR s DPH
105/2015 Mária Kromková 15003 Potravinové poukážky - záškoláci 188.16 EUR s DPH
104/2015 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 15010068 Obedové balíčky - hmotná núdza ŠpZŠ marec 2015 2284 EUR s DPH
103/2015 SEZO-Spiš, združenie obcí 150900030 Členské SEZO na rok 2015 33 EUR s DPH
102/2015 SEZO-Spiš, združenie obcí 1500023 Triedený odpad 1945.8 EUR s DPH
101/2015 M-PLAST, Mužík 15097 El. zásobník vody EOV 80 l - ČOV OcU, vodovodné prípojky - redukčný ventil 260.15 EUR s DPH
100/2015 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2015000084 Práce na počítačovej sieti OcÚ - mesiac marec 2015 80.02 EUR s DPH
99/2015 Oravec Ladislav 2015012 Potravinové poukážky - záškoláci 70.56 EUR s DPH
98/2015 Virag Mário 1503 Potravinové poukážky - záškoláci 164.64 EUR s DPH
97/2015 Brantner Nova, s.r.o. 1031500643 Zber komunálneho odpadu 3/2015 1742.15 EUR s DPH
96/2015 Slovak Telekom,a.s. 7502641799 Mobil - učastník 1.90176028 1.37 EUR s DPH
95/2015 Slovak Telekom,a.s. 7502618886 Mobil - účastník 1.90024579 34.16 EUR s DPH
94/2015 Slovak Telekom,a.s. 7502753565 Mobil - účastník 1.90997399 44.17 EUR s DPH
93/2015 CBC Slovakia s.r.o. 9171500181 Prenájom kopírka 15.37 EUR s DPH
92/2015 EL spol. s r.o. 1501306 Analýza odpadových vôd 32.22 EUR s DPH
91/2015 KUHN-Slovakia s.r.o. 1400003540 Oprava stroja Komatsu typ WB 93R-5, výr. číslo F52260 229.62 EUR s DPH
90/2015 Geodézia Spiš, Ing. František Novák 201502 Geometrický plán, polohopisné a výškopisné zamerania - kanalizácia III.etepa 627 EUR s DPH
89/2015 Kapusta František, Ing. 0215 Projekt - riešenie protipožiarnej ochrany stavby : Šatne TJ FO Markušovce 60 EUR s DPH
88/2015 Jenčík Peter SooF 20150115 Nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera 205.86 EUR s DPH
87/2015 CBC Slovakia s.r.o. 9171500169 Prenájom kopírka 91.61 EUR s DPH
86/2015 FINSO obchod, s.r.o. 2015059 Sieť na nákladné auto o rozmere 2,5 x 5 m 84 EUR s DPH
85/2015 AUTO - VALAS s.r.o., FIAT DEALER 62500194 Servis Alfa Romeo 159 1649.58 EUR s DPH
84/2015 LS Pracovné odevy s.r.o. 20150021 Aktivačná činnosť - pracovné odevy 523.8 EUR s DPH
83/2015 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20150034 Aktivačná činnosť - pracovné náradie a materiál 1329.36 EUR s DPH
82/2015 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2015000063 Notebook ASUS TransformerBook Flip 598 EUR s DPH
81/2015 MILK-AGRO, spol. s r.o. 151594 Potravinové poukážky - záškoláci 47.04 EUR s DPH
80/2015 Slovak Telekom,a.s. 7502192773 Mobil - účastník 1.9651518 12.65 EUR s DPH
79/2015 EL spol. s r.o. 1500974 Analýza odpadových vôd 109.74 EUR s DPH
78/2015 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 150100040 Obedové balíčky - hmotná núdza ŠpZŠ február 2015 1373 EUR s DPH
77/2015 Slovak Telekom,a.s. 7501752556 Mobil - účastník 1.90997399 38.8 EUR s DPH
76/2015 Mária Kromková 15002 Potravinové poukážky - záškoláci 188.16 EUR s DPH
75/2015 Slovak Telekom,a.s. 9771445153 053/4498137, internet 58.49 EUR s DPH
74/2015 DATALAN, a.s. 621500842 Podpora ON-Site Korwin, servisné služby za obdobie 1. 2. 2015 - 28.2. 2015 413.71 EUR s DPH
73/2015 M-PLAST, Mužík 15054 Materiál na opravu vodovodu v bytovke Jareček a opravu vodovodu na ul. Sv.J.Nepomuckého 143.53 EUR s DPH
72/2015 KONEX Elektro s r.o. 1061500095 LED žiarovky Obecný úrad, výbojkové žiarivky na verejné osvetlenie 130.28 EUR s DPH
71/2015 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2015000057 Práce na počítačovej sieti 390.08 EUR s DPH
70/2015 Pechová Marcela 151102 Potravinové poukážky - záškoláci 870.24 EUR s DPH
69/2015 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201502 Potravinové poukážky - záškoláci 164.64 EUR s DPH
68/2015 Oravec Ladislav 2015007 Potravinové poukážky - záškoláci 117.6 EUR s DPH
67/2015 Grečko Martin 1501009 Potravinové poukážky - záškoláci 117.6 EUR s DPH
66/2015 Virag Mário 1501 Potravinové poukážky - záškoláci 117.6 EUR s DPH
65/2015 Virag Mário 1502 Potravinové poukážky - záškoláci 164.64 EUR s DPH
64/2015 Brantner Nova, s.r.o. 1031500357 Zber komunálneho odpadu 2/2015 1712.9 EUR s DPH
63/2015 SPP a.s. 7293232227 Plyn - OcÚ 935 EUR s DPH
62/2015 SPP a.s. 7293232228 Plyn - Zdravotné stredisko 418 EUR s DPH
61/2015 SPP a.s. 7293232229 Plyn - Dom smútku 118 EUR s DPH
60/2015 SPP a.s. 7293232314 Plyn - KD garáž 104 EUR s DPH
59/2015 Slovak Telekom,a.s. 7501644970 Mobil - účastník 1.90024579 37.8 EUR s DPH
58/2015 Slovak Telekom,a.s. 7501675944 Mobil - učastník 1.90176028 2.17 EUR s DPH
57/2015 CBC Slovakia s.r.o. 9171500111 Prenájom kopírka 36.7 EUR s DPH
56/2015 ML REKLAMA, s.r. o 150100028 Vizitky - starosta obce Markušovce Marek Virág 28.8 EUR s DPH
55/2015 Brantner Nova, s.r.o. 1031500314 Fekal PV3S - Čerpačka Jareček 75.52 EUR s DPH
54/2015 KONEX Elektro s r.o. 1061500066 Elektromateriál podľa potreby na budovu OcÚ, Garáž a VO Jareček 124.84 EUR s DPH
53/2015 Slovak Telekom,a.s. 750138933 Mobil - účastník 1.91370063 2.05 EUR s DPH
52/2015 EL spol. s r.o. 1500632 Analýza odpadových vôd 61.5 EUR s DPH
51/2015 CBC Slovakia s.r.o. 9171500097 Prenájom kopírka 91.67 EUR s DPH
50/2015 Železiarstvo u Širilu s.r.o. 20150014 Náradie - Aktivačná činnsť 1502.26 EUR s DPH
49/2015 Bojkas Milan 01022015 Odborný statický posudok - Bocian 600 EUR s DPH
48/2015 Plynservis Ján Salaj 0262015 Požiarna zbrojnica - oprava plynového kotla 54.12 EUR s DPH
47/2015 VSK MINERAL s.r.o. 22150024 Kameninová drť 4/8 - zimná údržba miestnych komunikácií 146.64 EUR s DPH
46/2015 Slovak Telekom,a.s. 7501215496 Mobil - účastník 1.9651518 11.63 EUR s DPH
45/2015 Geodézia Spiš, Ing. František Novák 201501 Kanalizácia obce III.etapa - skutočný stav parciel 455 EUR s DPH
44/2015 Marcela Pechová 151101 Potravinové poukážky - záškoláci 682.08 EUR s DPH
43/2015 Slovak Telekom,a.s. 5770470934 053/4498137, internet 58.49 EUR s DPH
42/2015 Východoslovenská energetika a.s. 7455327955 Elektrika - spoločné priestory Bytovka 17/C 43 EUR s DPH
41/2015 Východoslovenská energetika a.s. 7455327883 Elektrika - spoločné priestory Bytovka 17/A, B 122 EUR s DPH
40/2015 Východoslovenská energetika a.s. 7455326352 Elektrika - obdobie 01.01.2015 - 28.02.2015 6406 EUR s DPH
39/2015 Východoslovenská energetika a.s. 7455328026 Elektrika - Jareček A, B, C, D, E 171 EUR s DPH
38/2015 DATALAN, a.s. 621500354 Podpora ON-Site Korwin, servisné služby za obdobie 1. 1. 2015 - 31.1. 2015 413.71 EUR s DPH
37/2015 LS Pracovné odevy s.r.o. 20150010 Ochranné pomôcky pre pracovníkov na aktivačných prácach 175 EUR s DPH
36/2015 MILK-AGRO, spol. s r.o. 21594 Potravinové poukážky - záškoláci 141.12 EUR s DPH
35/2015 Slovenský metrologický ústav 20150169 Školenie - odborný kurz Montáž meračov pretečeného množstva vody 320 EUR s DPH
34/2015 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 150100033 Strava - Referendum rok 2015 68.6 EUR s DPH
33/2015 Roman Babčan INkarus 1500636 Nákup tonerov 38.66 EUR s DPH
32/2015 SPP a.s. 7273225100 Plyn - Dom smútku 125 EUR s DPH
31/2015 SPP a.s. 7273225099 Plyn - Zdravotné stredisko 443 EUR s DPH
30/2015 SPP a.s. 7273225185 Plyn - KD garáž 104 EUR s DPH
29/2015 SPP a.s. 7273225098 Plyn - OcÚ 992 EUR s DPH
28/2015 Brantner Nova, s.r.o. 1031500045 Fekal PV3S - čerpačka Jareček 85.56 EUR s DPH
27/2015 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2015000030 Práce na počítačovej sieti OcÚ - mesiac január 2015 80.02 EUR s DPH
26/2015 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201501 Potravinové poukážky - záškoláci 282.24 EUR s DPH
25/2015 Grečko Martin 1501005 Potravinové poukážky - záškoláci 117.6 EUR s DPH
24/2015 Mária Kromková 15001 Potravinové poukážky - záškoláci 141.12 EUR s DPH
23/2015 Oravec Ladislav 2015005 Potravinové poukážky - záškoláci 94.08 EUR s DPH
22/2015 Elkostav KM s.r.o. 1500003 Oprava NN vedenia po páde strechy na budove Bocian v Markušovciaciach 331.69 EUR s DPH
21/2015 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 0115015920 Jedálne kupóny 2557.38 EUR s DPH
20/2015 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 150100018 Obedové balíčky - hmotná núdza ŠpZŠ január 2015 1800 EUR s DPH
19/2015 EKONA SK s.r.o. 15066 Seminár - Elektronické trhovisko v zmysle zákona o verejnom obstaraní 64 EUR s DPH
17/2015 Brantner Nova, s.r.o. 1031500043 Zber komunálneho odpadu a separovaný zber 1/2015 1706.61 EUR s DPH
16/2015 Slovak Telekom,a.s. 7500718640 Mobil - učastník 1.90176028 6.8 EUR s DPH
15/2015 Slovak Telekom,a.s. 7500711515 Mobil - účastník 1.90024579 57.78 EUR s DPH
14/2015 CBC Slovakia s.r.o. 9171500039 Prenájom kopírka 32.95 EUR s DPH
13/2015 ML REKLAMA, s.r. o 150100007 Vizitky 13.82 EUR s DPH
12/2015 Plynservis Ján Salaj 0142015 Oprava plynového kotla - Roman Michal, Martin Michal, Michal Mikolaj 147.06 EUR s DPH
11/2015 Slovak Telekom,a.s. 7500771901 Mobil - účastník 1.90997399 27.44 EUR s DPH
10/2015 Jenčík Peter SooF 20150024 Kancelárske potreby 254.39 EUR s DPH
9/2015 Slovak Telekom,a.s. 7500424578 Mobil - účastník 1.91370063 3.71 EUR s DPH
8/2015 SPP a.s. 7303168254 Plyn - Zdravotné stredisko 457 EUR s DPH
7/2015 SPP a.s. 7303168255 Plyn - Dom smútku 129 EUR s DPH
6/2015 SPP a.s. 7303168341 Plyn - KD garáž 104 EUR s DPH
5/2015 SPP a.s. 7303168253 Plyn - OcÚ 1024 EUR s DPH
4/2015 HOUR, spol. s r.o. 120150094 Systémová údržba Human Klasik 173.27 EUR s DPH
3/2015 CBC Slovakia s.r.o. 9171500025 Prenájom kopírka 32.72 EUR s DPH
2/2015 Brenntag Slovakia s.r.o. 282339963 Chlórnan sódny 82.56 EUR s DPH
1/2015 Slovak Telekom,a.s. 7500255362 Mobil - účastník 1.9651518 25.9 EUR s DPH
580/2014 Východoslovenská energetika a.s. 7254133297 Elektrika - Jareček A, B, C, D, E 245.68 EUR s DPH
579/2014 SPP a.s. 7421193684 Plyn - Dom smútku -820.63 EUR s DPH
578/2014 SPP a.s. 7421193682 Plyn - OcÚ -438.5 EUR s DPH
577/2014 SPP a.s. 7421193683 Plyn - Zdravotné stredisko -45.02 EUR s DPH
576/2014 SPP a.s. 7424190423 Plyn - KD garáž -401.48 EUR s DPH
575/2014 Šoltýs - výťahy s.r.o. 14239 Revízie a servis výťahu Zdravotné stredisko 108 EUR s DPH
574/2014 Východoslovenská energetika a.s. 7254133295 Eletrika - Bytovka A, B 196.2 EUR s DPH
573/2014 Východoslovenská energetika a.s. 7254133296 Elektrika - Bytovka C 42.13 EUR s DPH
572/2014 Východoslovenská energetika a.s. 7254133294 Vyučtovacia faktúra - elektrika obdobie 1.1.2014- 31.12.2014 715.25 EUR s DPH
571/2014 Slovak Telekom,a.s. 0769516622 053/4498137, intenet 58.49 EUR s DPH
570/2014 Brantner Nova, s.r.o. 1031403343 Objednávame si u Vás fekal PV3S - čerpačka Jareček 56.27 EUR s DPH
569/2014 Brantner Nova, s.r.o. 1031403342 Objednávame si u Vás fekal PV 3S - ČOV OcÚ 175.16 EUR s DPH
568/2014 DATALAN, a.s. 621405412 413.71 EUR s DPH
567/2014 Brantner Nova, s.r.o. 1031403201 Zber komunálneho odpadu 12/2014 1698.21 EUR s DPH
566/2014 CBC Slovakia s.r.o. 9171400787 Prenájom kopírka 17.08 EUR s DPH
565/2014 Slovak Telekom,a.s. 7411857146 mobil - účastník 1.90024579 9.96 EUR s DPH
564/2014 Slovak Telekom,a.s. 7411865418 Mobil 0903653107 1.36 EUR s DPH
563/2014 Slovak Telekom,a.s. 7411905852 Mobil - 0911306990, 0911306988,0911306984 30.84 EUR s DPH
562/2014 EL spol. s r.o. 1407049 Analýza vôd - pitné vody 658.5 EUR s DPH
561/2014 MILK-AGRO, spol. s r.o. 921494 Potravinové poukážky - záškoláci 70.56 EUR s DPH
560/2014 Mária Kromková 14011 Potravinové poukážky - záškoláci 94.08 EUR s DPH
559/2014 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 140100291 Obedové balíčky - hmotná núdza ŠpZŠ december 2014 1803 EUR s DPH
558/2014 EL spol. s r.o. 1406816 Analýza vôd - odpadové vody 61.5 EUR s DPH
557/2014 CBC Slovakia s.r.o. 9171400774 Prenájom kopírka 101.33 EUR s DPH
556/2014 Slovak Telekom,a.s. 7411572125 Účastník 1.91370063 3 EUR s DPH
555/2014 Marcela Pechová 141112 Potravinové poukážky - záškoláci 846.72 EUR s DPH
554/2014 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201416 Potravinové poukážky - záškoláci 282.24 EUR s DPH
553/2014 Virag Mário 1407 Potravinové poukážky - záškoláci 94.08 EUR s DPH
552/2014 Grečko Martin 1401053 Potravinové poukážky - záškoláci 94.08 EUR s DPH
551/2014 Oravec Ladislav 2014039 Potravinové poukážky - záškoláci 47.04 EUR s DPH
550/2014 EL spol. s r.o. 1406895 Analýza vôd - odpadové vody 32.22 EUR s DPH
549/2014 Dobro spol. s r.o. 1400501 Zmena kódov elektrickej zabezpečovacej signalizácie 41.64 EUR s DPH
548/2014 J&H trans, spol. s.r.o. 14242 TJ šatne - práca s betónom 206.52 EUR s DPH
547/2014 Jaroslav Olejník - BETOL 14242 Betón TJ šatne 635.52 EUR s DPH
546/2014 Badger Meter Slovakia s.r.o. 140352 Údržba - ČOV 2 - meradlo a certifikát 2616 EUR s DPH
545/2014 VSK MINERAL s.r.o. 22141149 Miestne komunikácoia - posypový materiál 150.32 EUR s DPH
544/2014 DATALAN, a.s. 621405059 Evidenčný modul IS KORWIN - vodné stočné 180 EUR s DPH
543/2014 M-PLAST, Mužík 114410 Materiál - kultúrny dom 28.13 EUR s DPH
542/2014 EPP Poradca spol.s.r.o. 5021419109 Časopis - Práca, mzdy a odmeňovanie 53.21 EUR s DPH
541/2014 Slovak Telekom,a.s. 7411398557 Mobil 0902353292 12.61 EUR s DPH
540/2014 ProMinent Slovensko s.r.o. 50141348 Magnetické dávkovacie čerpadlo ProMinent gamma - Vodojemy 164.28 EUR s DPH
539/2014 Prima banka Slovensko,a.s. 24442014 Poplatok za ročné vedienie účtu majiteľa cenných papierov 39.96 EUR s DPH
538/2014 Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o. 20142212 Spoločenské aktivity obce - Vianočný koncert v Dardaneloch 16.83 EUR s DPH
537/2014 LS Pracovné odevy s.r.o. 20140154 Ochranné pomôcky - pracovníci obecného úradu 228.1 EUR s DPH
536/2014 Side Trans, s.r.o. 2014998 Materiál preprava - parkovisko 93.6 EUR s DPH
535/2014 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 140911 Materiál - TJ šatne 181.02 EUR s DPH
534/2014 PLC, s.r.o. 14010115 Materiál - TJ šatne 3909.51 EUR s DPH
533/2014 SPP a.s. 7278202699 Plyn - Zdravotné stredisko 434 EUR s DPH
532/2014 Vladimír Vrábeľ 1401153 Služby - technik BOZP a PO IV.kv.2014 150 EUR s DPH
531/2014 Slovak Telekom,a.s. 6768568118 053/4498137, intenet 58.49 EUR s DPH
530/2014 Brantner Nova, s.r.o. 1031403067 Zber komunálneho odpadu 11/2014 1715.86 EUR s DPH
529/2014 Mária Kromková 14010 Potravinové poukážky - záškoláci 164.64 EUR s DPH
528/2014 KONEX Elektro s r.o. 1061400546 Materiál - Verejné osvetlenie 177.4 EUR s DPH
527/2014 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 140898 Materiál - TJ šatne, dielňa, Mitsubishi FUCO, OcÚ 161.98 EUR s DPH
526/2014 VSK MINERAL s.r.o. 22141133 Materiál na zimnú údržbu miestnych komunikácií - posyp 157.33 EUR s DPH
525/2014 Ing.Zsolt Marczibal - CONNECT 20143030 Tlačivá Obecný úrad 55.15 EUR s DPH
524/2014 SPP a.s. 7278202782 Plyn - KD garáž 150 EUR s DPH
523/2014 SPP a.s. 7278202700 Plyn - Dom smútku 245 EUR s DPH
522/2014 SPP a.s. 7278202698 Plyn - OcÚ 1030 EUR s DPH
521/2014 MILK-AGRO, spol. s r.o. 831494 Potravinové poukážky - záškoláci 23.52 EUR s DPH
520/2014 DATALAN, a.s. 621404862 Podpora ON-Site Korwin, servisné služby za obdobie 1. 11. 2014 - 30.11. 2014 413.71 EUR s DPH
519/2014 Grečko Martin 1401050 Potravinové poukážky - záškoláci 117.6 EUR s DPH
518/2014 Brantner Nova, s.r.o. 1031402985 Zmesový komunálny odpad - uloženie a poplatok 115.74 EUR s DPH
517/2014 SEZO-Spiš, združenie obcí 140100086 Príspevok na realizáciu triedeného odpadu 972.9 EUR s DPH
516/2014 EKONA SK s.r.o. Školennie - Verejné obstarávanie a elektronické trhovisko 32 EUR s DPH
515/2014 Marcela Pechová 141111 Potravinové poukážky - záškoláci 658.56 EUR s DPH
514/2014 Oravec Ladislav 2014036 Potravinové poukážky - záškoláci 70.56 EUR s DPH
513/2014 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2014000326 Práce na pčítačovej sieti OÚ 139.82 EUR s DPH
512/2014 AG - stavel mat s.r.o. 20140701 Materiál roxor - TJ šatne 197.4 EUR s DPH
511/2014 Pokryvková Mária, Ing. 140100002 Poskytnutie účtovníckych služieb ( príspevková organizácia) 50 EUR s DPH
510/2014 Virag Mário 1406 Potravinové poukážky - záškoláci 70.56 EUR s DPH
509/2014 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 140100268 Obedové balíčky - hmotná núdza ŠpZŠ november 2014 2120 EUR s DPH
508/2014 Tehelňa STOVA, spol.. s r.o. 144029 Materiál - KD, TJ šatne 163.4 EUR s DPH
507/2014 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201415 Potravinové poukážky - záškoláci 305.76 EUR s DPH
506/2014 EUROVIA SK a.s. 5801567959 Markušovce - komunikácia bytovky ŠM - asfaltová plocha / opravy 3110.4 EUR s DPH
505/2014 EUROVIA SK a.s. 5801567925 Markušovce - komunikácia a spevnené plochy - parkovisko - dlaždené plochy 3083.41 EUR s DPH
504/2014 EUROVIA SK a.s. 5801567920 Markušovce - komunikácia a spevnené plochy - parkovisko - dlaždené plochy 15687.88 EUR s DPH
503/2014 EUROVIA SK a.s. 5801567954 Markušovce - komunikácia a spevnené plochy - parkovisko - asfaltové plochy 23331.1 EUR s DPH
502/2014 Spojstav spol. s r.o. Spišská Nová Ves 7912014 Rekonštrukcia autobusových zástavok 13955.59 EUR s DPH
501/2014 Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. 2014205042 Nadstavba a príslušenstvo k Mitsubishi 7903 EUR s DPH
500/2014 Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. 2014205039 Automobil Mitsubishi FUSO 89184 EUR s DPH
499/2014 PLC, s.r.o. 14010108 Materiál - rezivo / TJ šatne 137.7 EUR s DPH
498/2014 Slovenský pozemkový fond 7140406665 splátka nájmu pozemky - zmluva PNZ - P42966/05.00 7.27 EUR s DPH
497/2014 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2014000323 Počítač : CPU INTEL G3420, skrinka, klávesnica, monitor, Windows 495 EUR s DPH
496/2014 Slovak Telekom,a.s. 7410891839 mobil - účastník 1.90024579 10.08 EUR s DPH
495/2014 Slovak Telekom,a.s. 7410907073 Mobil 0903653107 3.77 EUR s DPH
494/2014 CBC Slovakia s.r.o. 9171400717 Prenájom kopírka 24.58 EUR s DPH
493/2014 Slovak Telekom,a.s. 7410952521 Mobil - 0911306990, 0911306988,0911306984 30.18 EUR s DPH
492/2014 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 0114701335 Vrátené nespotrebované jedálne kupóny 50 ks -155 EUR s DPH
491/2014 PLC, s.r.o. 14010094 Materiál - rezivo / TJ šatne 45.9 EUR s DPH
490/2014 RUMIT SLOVAKIA, s.r.o. 140100865 Montáž vodomeru DN 65 vo vodojeme v Markušovciach 334.55 EUR s DPH
489/2014 KONEX Elektro s r.o. 1061400509 Materiál - Kultúrny dom 59.57 EUR s DPH
488/2014 CBC Slovakia s.r.o. 9171400706 Prenájom kopírka 98.52 EUR s DPH
487/2014 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 140845 Materiál - dielňa, KD, WAP, ČOV, Ferrari 56.44 EUR s DPH
486/2014 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 140846 Aktivačná činnosť - pracovné náradie 283.38 EUR s DPH
485/2014 Tehelňa STOVA, spol.. s r.o. 143904 materiál - TJ šatne 184.21 EUR s DPH
484/2014 Slovak Telekom,a.s. 7410608053 Účastník 1.91370063 2.02 EUR s DPH
483/2014 VSK MINERAL s.r.o. 22141064 Materiál - revitalizácia centrálnej zóny - parkovisko 164.87 EUR s DPH
482/2014 Tehelňa STOVA, spol.. s r.o. 143886 Materiál - TJ šatne 1023.3 EUR s DPH
481/2014 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 140100264 Voľby OZ - strava 323.4 EUR s DPH
480/2014 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 140100263 Voľby OZ - občerstvenie 46.2 EUR s DPH
479/2014 ADACOM progatec s r.o. 20140966 Traktor Ferrari - náhradný diel na mulčovač M 155 17.96 EUR s DPH
478/2014 Slovak Telekom,a.s. 7410435534 Mobil 0902353292 16.34 EUR s DPH
477/2014 EL spol. s r.o. 1406104 Analýza vôd - pitné vody 109.74 EUR s DPH
476/2014 KOVOZBER, s.r.o. 1411052 Aktivač.činnosť - vývoz odpadu z obce 91.39 EUR s DPH
475/2014 AZ pneu s.r.o. 11404699 Zimné pneumatiky - Citroen 287 EUR s DPH
474/2014 IGLASS spol. s r.o. 4101000173 Rekonštrukcia kultúrneho domu - stavebné úpravy 26785.81 EUR s DPH
473/2014 KOLIA s.r.o. 14100 Rekonštrukcia kultúrneho domu - obklady a dlažby 9844.01 EUR s DPH
472/2014 Side Trans, s.r.o. 2014882 Revitalizácia centrálnej zóny 654.48 EUR s DPH
471/2014 Brenntag Slovakia s.r.o. 282336979 Chlornan sódny 82.56 EUR s DPH
470/2014 DATALAN, a.s. 621404364 Podpora ON-Site Korwin, servisné služby za obdobie 1. 10. 2014 - 1.10. 2014 413.71 EUR s DPH
469/2014 Tehelňa STOVA, spol.. s r.o. 143835 Materiál - TJ ihrisko 2107 EUR s DPH
468/2014 Tehelňa STOVA, spol.. s r.o. 143857 Materiál - TJ ihrisko 930.08 EUR s DPH
467/2014 Brantner Nova, s.r.o. 1031402682 Zmesový komunálny odpad 135.85 EUR s DPH
466/2014 Slovak Telekom,a.s. 8767618926 053/4498137, intenet 58.49 EUR s DPH
465/2014 Mária Kromková 14009 Potravinové poukážky - záškoláci 188.16 EUR s DPH
464/2014 MILK-AGRO, spol. s r.o. 731494 Potravinové poukážky - záškoláci 47.04 EUR s DPH
463/2014 BOBOR O.K. s.r.o. 2014026 Kultúrny dom - zateplenie fasády kultúrneho domu v Markušovciach 17649.91 EUR s DPH
462/2014 SPP a.s. 7318076589 Plyn - Zdravotné stredisko 369 EUR s DPH
461/2014 SPP a.s. 7318076588 Plyn - OcÚ 874 EUR s DPH
460/2014 SPP a.s. 7318076590 Plyn - Dom smútku 208 EUR s DPH
459/2014 SPP a.s. 7318076678 Plyn - KD garáž 150 EUR s DPH
458/2014 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2014000296 Oprava záložného zdroja, výmena akumulátora 12V/Ah 30.6 EUR s DPH
457/2014 FaxCopy a.s. 8201400214 ŠpZŠ - školské pomocky a potreby 2158 EUR s DPH
456/2014 Wolters Kluwer s.r.o. 2401561614 Časopis - Právo pre ROPO a obce 69.6 EUR s DPH
455/2014 Jaroslav Olejník - BETOL 20140676 Materiál - betón TJ ihrisko 1104.48 EUR s DPH
454/2014 Brantner Nova, s.r.o. 1031402630 Zber komunálneho odpadu 10/2014 2504.17 EUR s DPH
453/2014 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2014000282 Práce na počítačovej sieti OÚ za mesiac október 2014 40.01 EUR s DPH
452/2014 Hodnický Pavol 092014 Elektroištalačné práce - Kultúrny dom 600 EUR s DPH
451/2014 Východoslovenská energetika a.s. 7415490026 Elektrika - Jareček A, B, C, D, E 112 EUR s DPH
450/2014 Východoslovenská energetika a.s. 7415488297 Elektrika - obdobie 01.09.2014 - 30.11.2014 6275 EUR s DPH
449/2014 Východoslovenská energetika a.s. 7415489956 Elektrika - spoločné priestory Bytovka 17/C 33 EUR s DPH
448/2014 Východoslovenská energetika a.s. 7415489883 Elektrika - spoločné priestory Bytovka 17/A, B 74 EUR s DPH
447/2014 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201414 Potravinové poukážky - záškoláci 305.76 EUR s DPH
446/2014 AG - stavel mat s.r.o. 20140628 Materiál - TJ ihrisko 310.2 EUR s DPH
445/2014 Marcela Pechová 141110 Potravinové poukážky - záškoláci 540.96 EUR s DPH
444/2014 Virag Mário 1405 Potravinové poukážky - záškoláci 164.64 EUR s DPH
443/2014 Oravec Ladislav 2014034 Potravinové poukážky - záškoláci 47.04 EUR s DPH
442/2014 Grečko Martin 1401048 Potravinové poukážky - záškoláci 70.56 EUR s DPH
441/2014 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 140100242 Obedové balíčky - hmotná núdza ŠpZŠ október 2014 2304 EUR s DPH
440/2014 CBC Slovakia s.r.o. 9171400654 Prenájom kopírka 51.01 EUR s DPH
439/2014 Slovak Telekom,a.s. 7409947914 Mobil 0903653107 2.53 EUR s DPH
438/2014 Plynservis Ján Salaj 1372014 Oprava plynový kotol Vitopend 100 WHO Radoslav Majerčík 255.58 EUR s DPH
437/2014 VSK MINERAL s.r.o. 22140966 MK -drvené kamenivo ul. Nepomckého - bytovky ŠM 645.26 EUR s DPH
436/2014 Slovak Telekom,a.s. 7409939641 mobil - účastník 1.90024579 11.94 EUR s DPH
435/2014 QATRO, s.r.o. 047414 Palety -50.4 EUR s DPH
434/2014 M-PLAST, Mužík 114411 materiál - ihrisko FO Slovan Markušovce 136.76 EUR s DPH
433/2014 SEC spol. s.r.o. 11401892 Svietidlá - Kultúrny dom 3852.73 EUR s DPH
432/2014 Slovak Telekom,a.s. 7409989838 Mobil - 0911306990, 0911306988,0911306984 27.42 EUR s DPH
431/2014 REGADA, s.r.o. 14131304 Servis - vodojemy 135.6 EUR s DPH
430/2014 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 0114113356 Nákup jedálnych kupónov 2557.38 EUR s DPH
429/2014 OBLOK s.r.o. 314109 Kultúrny dom - okno 186.16 EUR s DPH
428/2014 CBC Slovakia s.r.o. 9171400632 Prenájom kopírka 38.56 EUR s DPH
427/2014 Slovak Telekom,a.s. 7409645219 Účastník 1.91370063 2.11 EUR s DPH
426/2014 KUHN-Slovakia s.r.o. 1400002093 Náhradné diely Komatsu 145.39 EUR s DPH
425/2014 Dopravné značenie Poprad, s.r.o. 2014180 Revitalizácia centrálnej zóny 1220.76 EUR s DPH
424/2014 Tehelňa STOVA, spol.. s r.o. 143542 Palety -12 EUR s DPH
423/2014 SPIŠBUS s.r.o. 14195 Spoločenská aktivita podporovaná obcou - Zdravotne postihnutý 220 EUR s DPH
422/2014 KONEX Elektro s r.o. 1061400440 Materiál Vodojemy, kultúrny dom 60.79 EUR s DPH
421/2014 Jenčík Peter SooF 20140837 Kancelárske potreby a papier 163.16 EUR s DPH
420/2014 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 140737 Materiál - dielňa, OcU 55.8 EUR s DPH
419/2014 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 140736 Aktiv.činnosť - pracovné pomôcky, pracovné náradie 378.55 EUR s DPH
418/2014 KOVOZBER, s.r.o. 1410077 Vývoz kontajnerov - cintorín 65.47 EUR s DPH
417/2014 Sakmáry Ladislav 14200165 Materiál - píla, kosačky / verejná zeleň 222.1 EUR s DPH
416/2014 QATRO, s.r.o. 043814 Betonové výrobky - ihrisko FO Slovan Markušovce 302.1 EUR s DPH
415/2014 Združenie miest a obcí Slovenska 310109 Školenie 20 EUR s DPH
414/2014 PLC, s.r.o. 14010078 Rezivo - revitalizácia centrálnej zóny 62.22 EUR s DPH
413/2014 Side Trans, s.r.o. 2014789 Štrk - revitalizácia centrálnej zóny 478.52 EUR s DPH
412/2014 Slovak Telekom,a.s. 7409469709 Mobil 0902353292 11.56 EUR s DPH
411/2014 Tehelňa STOVA, spol.. s r.o. 143408 Cement - revitalizácia centrálnej zóny 188.16 EUR s DPH
410/2014 EL spol. s r.o. 1405265 Analýza vôd - odpadové vody 32.22 EUR s DPH
409/2014 EL spol. s r.o. 1405187 Analýza vôd - pitné vody 109.74 EUR s DPH
408/2014 DATALAN, a.s. 621403815 Podpora ON-Site Korwin, servisné služby za obdobie 1. 09. 2014 - 30,09. 2014 413.71 EUR s DPH
407/2014 MILK-AGRO, spol. s r.o. 621494 Potravinové poukážky - záškoláci 47.04 EUR s DPH
406/2014 Slovak Telekom,a.s. 4766672589 053/4498137, intenet 58.49 EUR s DPH
405/2014 Roman Babčan INkarus 1405031 Toner - HP CF208X 22.67 EUR s DPH
404/2014 Vladimír Vrábeľ 1401121 Služby - technik BOZP a PO III.kv.2014, spracovanie a aktualizácia požiarnobezpečnostnej charakteristiky stavieb 310 EUR s DPH
403/2014 Virag Mário 1404 Potravinové poukážky - záškoláci 94.08 EUR s DPH
402/2014 Grečko Martin 1401041 Potravinové poukážky - záškoláci 94.08 EUR s DPH
401/2014 Tehelňa STOVA, spol.. s r.o. 143320 Materiál - Kultúrny dom, revitalizácia centrálnej zóny 270.98 EUR s DPH
400/2014 KONEX Elektro s r.o. 1061400417 Materiál - Kultúrny dom 826.26 EUR s DPH
399/2014 SPP a.s. 7293118775 Plyn - Dom smútku 126 EUR s DPH
398/2014 SPP a.s. 7293118774 Plyn - Zdravotné stredisko 223 EUR s DPH
397/2014 SPP a.s. 7293118773 Plyn - OcÚ 529 EUR s DPH
396/2014 SPP a.s. 7293118862 Plyn - KD garáž 150 EUR s DPH
395/2014 Mária Kromková 14008 Potravinové poukážky - záškoláci 117.6 EUR s DPH
394/2014 Oravec Ladislav 2014031 Potravinové poukážky - záškoláci, prídavky na deti 70.56 EUR s DPH
393/2014 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201412 Potravinové poukážky - záškoláci, prídavky na deti 658.56 EUR s DPH
392/2014 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201413 Potravinové poukážky - rodičovský príspevok 203.2 EUR s DPH
391/2014 Marcela Pechová 141109 Potravinové poukážky - záškoláci 611.52 EUR s DPH
390/2014 Kočiš Valent 22014 Kamenárske a murárske práce - Kultúrny dom Markušovce, Revitalizácia centrálnej zóny 2334 EUR s DPH
389/2014 Brantner Nova, s.r.o. 1031402254 Vyčistenie čerpačky Jareček 29.71 EUR s DPH
388/2014 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 140100218 Obedové balíčky - hmotná núdza ŠpZŠ september 2014 2114 EUR s DPH
387/2014 Tehelňa STOVA, spol.. s r.o. 143180 Materiál - Revitalizácia centrálnej zóny 165.85 EUR s DPH
386/2014 EL spol. s r.o. 1404965 Analýza vôd - odpadové vody 32.22 EUR s DPH
385/2014 Slovak Telekom,a.s. 7408981666 mobil - účastník 1.90024579 7.63 EUR s DPH
384/2014 CBC Slovakia s.r.o. 9171400576 Prenájom kopírka 11.78 EUR s DPH
383/2014 Tehelňa STOVA, spol.. s r.o. 143124 Materiál - Revitalizácia centrálnej zóny 154.06 EUR s DPH
382/2014 RAFAELWIN, s.r.o. 10140027 Kultúrny dom - výroba a montáž drevovýrobkov v zmysle Vašej ponuky č. 1134/14 zo dňa 25.7.2014 8143.2 EUR s DPH
381/2014 KUHN-Slovakia s.r.o. 1400001806 Komatsu - podkopová lyžica 654.65 EUR s DPH
380/2014 Slovak Telekom,a.s. 7408987027 Mobil 0903653107 1.93 EUR s DPH
379/2014 Brantner Nova, s.r.o. 1031402188 Zber komunálneho odpadu 9/2014 1565.04 EUR s DPH
378/2014 KUHN-Slovakia s.r.o. 1400001746 Servis - Komatsu 691.93 EUR s DPH
377/2014 Slovak Telekom,a.s. 7409025446 Mobil - 0911306990, 0911306988,0911306984 19.75 EUR s DPH
376/2014 Asociácia správcov registratúry 14010791 Školenie - Správa registratúry 39 EUR s DPH
375/2014 AUTONOVA, s.r.o. 5014570 Manipulačný poplatok - karta vodiča Šteiner, Gurčík 8 EUR s DPH
374/2014 Poradca s.r.o. 99754734 Časopis - Verejná správa 78 EUR s DPH
373/2014 Slovak Telekom,a.s. 7408680447 Účastník 1.91370063 2.16 EUR s DPH
372/2014 CBC Slovakia s.r.o. 9171400563 Prenájom kopírka 46.15 EUR s DPH
371/2014 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 140652 Materiál - OcU, dielňa 65.75 EUR s DPH
370/2014 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 140651 Aktivačná činnosť - pracovné náradie 280.87 EUR s DPH
369/2014 LS Pracovné odevy s.r.o. 20140117 Aktivačná činnosť - pracovné pomôcky a odev 220.2 EUR s DPH
368/2014 Slovak Telekom,a.s. 7408494743 Mobil 0902353292 13.46 EUR s DPH
367/2014 AG - stavel mat s.r.o. 20140526 Materiál - Kultúrmy dom 138.97 EUR s DPH
366/2014 Tehelňa STOVA, spol.. s r.o. 143006 Materiál - revitalizácia, kultúrny dom 396.62 EUR s DPH
365/2014 CENTRAL - PLUS, s.r.o. 2014232 WC deliace priečky - Kultúrny dom 913.21 EUR s DPH
364/2014 SEZO-Spiš, združenie obcí 140100018 Triedený zber odpadu 972.9 EUR s DPH
363/2014 Side Trans, s.r.o. 2014693 Materiál - revitalizácia verejné prietsranstvo 662.77 EUR s DPH
362/2014 Tekáč František 152014 Vodárenské a kurenárske práce / Kultúrny dom 1320 EUR s DPH
361/2014 DATALAN, a.s. 621403498 Podpora ON-Site Korwin, servisné služby za obdobie 1. 08. 2014 - 31. 08. 2014 413.71 EUR s DPH
360/2014 VSK MINERAL s.r.o. 22140768 Materiál - drvené kamenivo Revitalizácia verejného priestranstva 79.7 EUR s DPH
359/2014 BRAHAMA SNV s.r.o. 140278 Materiál - Kultúrny dom 811.95 EUR s DPH
358/2014 Virag Mário 1403 Potravinové poukážky - záškoláci 164.64 EUR s DPH
357/2014 MILK-AGRO, spol. s r.o. 511494 Potravinové poukážky - záškoláci 117.6 EUR s DPH
356/2014 Slovak Telekom,a.s. 2765729174 053/4498137, intenet 58.49 EUR s DPH
355/2014 SMALT K.A.M. - Smaltovňa 201409002 Smaltované tabuľky - orientačné, súpisné číslo 39.6 EUR s DPH
354/2014 SPP a.s. 7293117937 Plyn - OcÚ 170 EUR s DPH
353/2014 SPP a.s. 7293117938 Plyn - Zdravotné stredisko 72 EUR s DPH
352/2014 SPP a.s. 7293117939 Plyn - Dom smútku 41 EUR s DPH
351/2014 SPP a.s. 7293118016 Plyn - KD garáž 150 EUR s DPH
350/2014 Ing. arch. Lukáš Sečka 201404 Konzultačné a projekčné práce na oprave Kultúrneho domu v Markušovciach v zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 22.4.2014 ( okrem sadrokartonových podhľadov a rozmiestnenia svietidiel. ) 700 EUR s DPH
349/2014 Marcela Pechová 141108 Potravinové poukážky - záškoláci 635.04 EUR s DPH
348/2014 AUTO - VALAS s.r.o., FIAT DEALER 62400579 Servis Alfa Romeo 149, STK 294.67 EUR s DPH
347/2014 Autoves s.r.o. 77671 Servis Fabia - STK, emisná kontrola 140.36 EUR s DPH
346/2014 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201410 Potravinové poukážky - rodičovský príspevok 203.2 EUR s DPH
345/2014 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201409 Potravinové poukážky - záškoláci, prídavky na deti 423.36 EUR s DPH
344/2014 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2014000232 Práce na počítačovej sieti OÚ za mesiac august 2014 100.02 EUR s DPH
343/2014 Tehelňa STOVA, spol.. s r.o. 142763 Materiál - cement / Kultúrny dom 82.43 EUR s DPH
342/2014 Jaroslav Olejník - BETOL 20140490 Betón - Kultúrny dom 671.4 EUR s DPH
341/2014 Brantner Nova, s.r.o. 1031401924 Zber komunálneho odpadu 8/2014 1734.64 EUR s DPH
340/2014 Oravec Ladislav 2014027 Potravinové poukážky - záškoláci 117.6 EUR s DPH
339/2014 Mária Kromková 14007 Potravinové poukážky - záškoláci 164.64 EUR s DPH
338/2014 Grečko Martin 1401033 Potravinové poukážky - záškoláci 117.6 EUR s DPH
337/2014 CBC Slovakia s.r.o. 9171400517 Prenájom kopírka 16.44 EUR s DPH
336/2014 Slovak Telekom,a.s. 7408020286 Mobil 0903653107 1.9 EUR s DPH
335/2014 Tehelňa STOVA, spol.. s r.o. 142677 Materiál - dieľna, kultúrny dom 802.27 EUR s DPH
334/2014 Slovak Telekom,a.s. 7408008658 mobil - účastník 1.90024579 7.92 EUR s DPH
333/2014 ADACOM progatec s r.o. 20140744 Náhraný diel na mulčovač 155 100.08 EUR s DPH
332/2014 JUDr. Ladislav Strižovský 2014036 Právna pomoc a právne poradenstvo v pracovnoprávnej oblasti organizačnej schémy Obecného úradu, pracovného zaradenia zamestnancov a pracovnej náplne 180 EUR s DPH
331/2014 Východoslovenská energetika a.s. 3100416430 Obnovenie a zabezpečovacej značky montážnika - čistička Jareček - náklady na dopravu 21.5 EUR s DPH
330/2014 Slovak Telekom,a.s. 7408055039 Mobil - 0911306990, 0911306988,0911306984 25.16 EUR s DPH
329/2014 CBC Slovakia s.r.o. 9171400508 Prenájom kopírka 132.64 EUR s DPH
328/2014 Slovak Telekom,a.s. 7407714151 Účastník 1.91370063 3.66 EUR s DPH
327/2014 Side Trans, s.r.o. 2014597 Kultúrny dom - materiál / drvené kamenivo - preprava 351.18 EUR s DPH
326/2014 Wolters Kluwer s.r.o. 8101457283 Časopis Účtovníctvo ROPO a obcí 72 EUR s DPH
325/2014 Labuda - ASI s.r.o. 842014 Výstavby parkoviska a rekonštrukcia autobusových zástavok 144 EUR s DPH
324/2014 Slovak Telekom,a.s. 7407528506 Mobil 0902353292 19.76 EUR s DPH
323/2014 Virag Mário 1402 Potravinové poukážky - záškoláci 164.64 EUR s DPH
322/2014 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 140542 Aktivačné práce - vŕtacie kladivo GBH 11 DE BOSCH 1150 EUR s DPH
321/2014 Slovak Telekom,a.s. 5764752431 053/4498137, intenet 58.49 EUR s DPH
320/2014 MILK-AGRO, spol. s r.o. 421494 Potravinové poukážky - záškoláci 70.56 EUR s DPH
319/2014 Grečko Martin 1401028 Potravinové poukážky - záškoláci, výchovné opatrenia, prídavky na deti 94.08 EUR s DPH
318/2014 Paciga s.r.o. 140103887 Potravinové poukážky - záškoláci 23.52 EUR s DPH
317/2014 Plynservis Ján Salaj 0932014 Oprava plynového kotla Vikopend 100 WHO - Bytovka Školská 17B / Michal Roman 76.42
316/2014 Ing Miroslav Maršalek-SVOISOFT 2014000211 Správa počítačovej siete OcÚ 40 EUR s DPH
315/2014 DATALAN, a.s. 621403078 Podpora ON-Site Korwin, servisné služby za obdobie 1. 07. 2014 - 31.07. 2014 413.71 EUR s DPH
314/2014 Tehelňa STOVA, spol.. s r.o. 142370 Materiál - cement, základová tvárnica / kultúrny dom 205.15 EUR s DPH
313/2014 JUDr.Jozef Sotolář, PhD. 20140804 Právna pomoc Format c/a Obec Markušovce 744.5 EUR s DPH
312/2014 Mária Kromková 14006 Potravinové poukážky - záškoláci 164.64 EUR s DPH
311/2014 Oravec Ladislav 2014024 Potravinové poukážky - záškoláci, výchovné opatrenia, prídavky na deti 94.08 EUR s DPH
310/2014 SPP a.s. 7322992454 Plyn - Zdravotné stredisko 35 EUR s DPH
309/2014 SPP a.s. 7322992455 Plyn - Dom smútku 20 EUR s DPH
308/2014 SPP a.s. 7322992453 Plyn - OcÚ 82 EUR s DPH
307/2014 SPP a.s. 7322992540 Plyn - KD garáž 150 EUR s DPH
306/2014 Jaroslav Olejník - BETOL 20140414 Cement s autodopravou / kultúrny dom 429 EUR s DPH
305/2014 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201407 Potravinové poukážky - záškoláci, prídavky na deti 305.76 EUR s DPH
304/2014 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201408 Potravinové poukážky - rodičovský príspevok 203.2 EUR s DPH
303/2014 Tehelňa STOVA, spol.. s r.o. 142315 Materiál - základová tvárnica / kultúrny dom 73.87 EUR s DPH
302/2014 Východoslovenská energetika a.s. 3100415747 Obnovenie a zabezpečovacej značky montážnika - čistička Jareček 8.8 EUR s DPH
301/2014 Marcela Pechová 141107 Potravinové poukážky - záškoláci 705.6 EUR s DPH
300/2014 Sakmáry Ladislav 14200121 Materiál - kosačky 198.3 EUR s DPH
299/2014 Východoslovenská energetika a.s. 2270098865 Elektrika - Jareček A, B, C, D, E 112 EUR s DPH
298/2014 Východoslovenská energetika a.s. 2270001337 Elektrika - obdobie 01.06.2014 - 31.8.2014 6275 EUR s DPH
297/2014 Východoslovenská energetika a.s. 2270085703 Elektrika - spoločné priestory Bytovka 17/A, B 74 EUR s DPH
296/2014 Východoslovenská energetika a.s. 2270091686 Elektrika - spoločné priestory Bytovka 17/C 33 EUR s DPH
295/2014 Brantner Nova, s.r.o. 1031401649 Zber komunálneho odpadu 7/2014 1593.69 EUR s DPH
294/2014 Slovak Telekom,a.s. 7407045081 mobil - účastník 1.90024579 10.25 EUR s DPH
293/2014 Slovak Telekom,a.s. 7407053465 Mobil 0903653107 2.27 EUR s DPH
292/2014 CBC Slovakia s.r.o. 9171400453 Prenájom kopírka 60.2 EUR s DPH
291/2014 OBLOK s.r.o. 314075 Kultúrny dom - montáž a dodávka plastových okien a parapety 1092 EUR s DPH
290/2014 OBLOK s.r.o. 314074 Kultúrny dom - montáž a dodávka 1ks plastových dverí a 2 ks sekčných brán 4956 EUR s DPH
289/2014 Pivovary Topvar, a.s. 1041242518 Športové akcie usporiadané obcou - minifutbal 231.91 EUR s DPH
288/2014 Slovak Telekom,a.s. 7407087577 Mobil - 0911306990, 0911306988,0911306984 24.65 EUR s DPH
287/2014 CBC Slovakia s.r.o. 9171400450 Prenájom kopírka 16.74 EUR s DPH
286/2014 VSK MINERAL s.r.o. 22140576 Kultúrny dom - materiál / drvené kamenivo 258.28 EUR s DPH
285/2014 Slovak Telekom,a.s. 7406745625 Účastník 1.91370063 2.22 EUR s DPH
284/2014 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 140482 Aktivačná činnosť - pracovné náradie, ochranné pomôcky 387.39 EUR s DPH
283/2014 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 140483 Materiál - dielňa, OcU, Jareček kanal, ČOV, Dom smútku 171.22 EUR s DPH
282/2014 LS Pracovné odevy s.r.o. 20140090 Aktivačná činnosť - ochranné pomôcky 126 EUR s DPH
281/2014 LS Pracovné odevy s.r.o. 20140091 Ochranné pomôcky 39.58 EUR s DPH
280/2014 M-PLAST, Mužík 114268 Kultúrny dom - materiál 460.31 EUR s DPH
279/2014 Mária Kromková 14003 Potravinové poukážky - záškoláci 47.04 EUR s DPH
278/2014 Brantner Nova, s.r.o. 1031401624 Vyčistenie čerpačky Jareček 150.89 EUR s DPH
277/2014 Slovak Telekom,a.s. 7406557366 Mobil 0902353292 14.93 EUR s DPH
276/2014 VSK MINERAL s.r.o. 22140539 Materiál Kultúrny dom - drvené kamenivo 81.49 EUR s DPH
275/2014 Brenntag Slovakia s.r.o. 282330326 Chlornan sódny 82.56 EUR s DPH
274/2014 FASTRADE SK, s.r.o. 204140374 Materiál Kultúrny dom - nopová drenážna fólia, stavebné klince 71.1 EUR s DPH
273/2014 Side Trans, s.r.o. 2014468 Materiál Kultúrny dom - štrk - preprava 856 EUR s DPH
272/2014 FASTRADE SK, s.r.o. 204140370 Materiál Kultúrny dom - Zemtex -geotexília 94.44 EUR s DPH
271/2014 Ing. Mária Kyselová 2214 Audit konsolidovanej účtovnej závierky 1200 EUR s DPH
270/2014 POHÁRY BAUER s.r.o. 1400415 športové akcie usporiadané obcou - Súťaž o pohár starostu obce (hasiči) 108.43 EUR s DPH
269/2014 Slovak Telekom,a.s. 6763605681 053/4498137, intenet 58.49 EUR s DPH
268/2014 MILK-AGRO, spol. s r.o. 321494 Potravinové poukážky - záškoláci 70.56 EUR s DPH
267/2014 Virag Mário 1401 Potravinové poukážky - záškoláci 23.52 EUR s DPH
266/2014 DATALAN, a.s. 621402642 Podpora ON-Site Korwin, servisné služby za obdobie 1. 06. 2014 - 30.06. 2014 413.71 EUR s DPH
265/2014 Brantner Nova, s.r.o. 1031401443 Zber komunálneho odpadu a separovaný zber 6/2014 1965.44 EUR s DPH
264/2014 SPP a.s. 7298072456 Plyn - OcÚ 82 EUR s DPH
263/2014 SPP a.s. 7298072458 Plyn - Dom smútku 20 EUR s DPH
262/2014 SPP a.s. 7298072556 Plyn - KD garáž 150 EUR s DPH
261/2014 SPP a.s. 7298072457 Plyn - Zdravotné stredisko 35 EUR s DPH
260/2014 Marcela Pechová 141106 Potravinové poukážky - záškoláci 752.64 EUR s DPH
259/2014 Vladimír Vrábeľ 1401080 Služby - technik BOZP a PO II.kv.2014 150 EUR s DPH
258/2014 KOLIA s.r.o. 14067 Verejné obstarávanie - nákup multifunkčného nákladného motorového vozidla 600 EUR s DPH
257/2014 Oravec Ladislav 2014019 Potravinové poukážky - záškoláci 117.6 EUR s DPH
256/2014 VSK MINERAL s.r.o. 22140471 Materiál / drvené kamenivo - kultúrny dom 194.64 EUR s DPH
255/2014 VSK MINERAL s.r.o. 22140487 Materiál / drvené kamenivo - kultúrny dom 171.98 EUR s DPH
254/2014 Mária Kromková 14005 Potravinové poukážky - záškoláci 94.08 EUR s DPH
253/2014 EL spol. s r.o. 1403329 Analýza vvôd - odpadové vody 32.22 EUR s DPH
252/2014 EL spol. s r.o. 1403339 Analýza vôd - pitné vody 109.74 EUR s DPH
251/2014 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201406 Potravinové poukážky - záškoláci 211.68 EUR s DPH
250/2014 Grečko Martin 1401022 Potravinové poukážky - záškoláci 47.04 EUR s DPH
249/2014 CBC Slovakia s.r.o. 9171400392 Prenájom kopírka 29.53 EUR s DPH
248/2014 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 140100142 Obedové balíčky - hmotná núdza ŠpZŠ jún 2014 1792 EUR s DPH
247/2014 Pivovary Topvar, a.s. 1041225570 Ostatné športové akcie podporované obcou - volejbalový turnaj 134.83 EUR s DPH
246/2014 Slovak Telekom,a.s. 7406083973 Mobil 0903653107 3.18 EUR s DPH
245/2014 Slovak Telekom,a.s. 7406077779 mobil - účastník 1.90024579 19.42 EUR s DPH
244/2014 Slovak Telekom,a.s. 7406120760 Mobil - 0911306990, 0911306988,0911306984 27.9 EUR s DPH
243/2014 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 0114067785 Nákup jedálnych kupónov 2516.9 EUR s DPH
242/2014 EL spol. s r.o. 1403184 Analýza odpadových vôd 32.22 EUR s DPH
241/2014 Jenčík Peter SooF 20140629 Materiál - kancelársky papier a potreby 272.27 EUR s DPH
240/2014 Slovak Telekom,a.s. 7405768997 Účastník 1.91370063 1.03 EUR s DPH
239/2014 Ing Miroslav Maršalek 2014000177 Tlačiareň HP Laser Jet Pro400 216 EUR s DPH
238/2014 CBC Slovakia s.r.o. 9171400375 Prenájom kopírka 61.54 EUR s DPH
237/2014 Dobro spol. s r.o. 1400240 Oprava zabezpečovacej signalizácie 100.32 EUR s DPH
236/2014 BEČARIK s.r.o. 4110000653 Kultúrny dom - stavebné úpravy / sadrokartón 3011.56 EUR s DPH
235/2014 Slovak Telekom,a.s. 7405573543 Mobil 0902353292 14.21 EUR s DPH
234/2014 EUROVIA SK a.s. 5801467556 Oprava miestnej komunikácie - vysprávky 15465.71 EUR s DPH
233/2014 EUROVIA SK a.s. 5801467562 Oprava miestnej komunikácie - ul. Za tehelňou 34028.16 EUR s DPH
232/2014 EUROVIA SK a.s. 5801467568 Oprava miestnej komunikácie - ul. Hornádska 24382.31 EUR s DPH
231/2014 Side Trans, s.r.o. 2014378 Kultúrny dom - materiál na odvodnenie 642.34 EUR s DPH
230/2014 PETIT PRESS a.s. 1443102786 Inzercia v Korzári 86.4 EUR s DPH
229/2014 Brantner Nova, s.r.o. 1031401283 Zber, vývoz a zneškodnenie kuchynského odpadu 12 EUR s DPH
228/2014 Grečko Martin 1401019 Potravinové poukážky - záškoláci 117.6 EUR s DPH
227/2014 Obec Teplička nad Hornádom 1311400013 AVITUR - tričká 200 EUR s DPH
226/2014 DATALAN, a.s. 621402161 Podpora ON-Site Korwin, servisné služby za obdobie 1. 05. 2014 - 31.05. 2014 413.71 EUR s DPH
225/2014 KONEX Elektro s r.o. 1061400249 Verejné osvetlenie - materiál / uličné svietidlo a žiarovky 50 ks 3623.04 EUR s DPH
224/2014 Slovak Telekom,a.s. 2762595253 053/4498137, intenet 58.49 EUR s DPH
223/2014 MILK-AGRO, spol. s r.o. 251494 Potravinové poukážky - záškoláci 23.52 EUR s DPH
222/2014 Mária Kromková 14004 Potravinové poukážky - záškoláci 47.04 EUR s DPH
221/2014 Brantner Nova, s.r.o. 1031401174 Zber komunálneho odpadu a separovaný zber 5/2014 2791.41 EUR s DPH
220/2014 Brantner Nova, s.r.o. 1031401197 Aktivačné práce - vývoz a šneškodnenie odpadu 90.16 EUR s DPH
219/2014 Roman Babčan INkarus 1402977 Toner do tlačiarne - Európsky parlament 22 EUR s DPH
218/2014 SPP a.s. 7308005416 Plyn - OcÚ 88 EUR s DPH
217/2014 SPP a.s. 7308005417 Plyn - Zdravotné stredisko 38 EUR s DPH
216/2014 SPP a.s. 7308005418 Plyn - Dom smútku 21 EUR s DPH
215/2014 SPP a.s. 7308005488 Plyn - KD garáž 150 EUR s DPH
214/2014 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy 5570015270 Technická podpora - Aplikačné programové vybavenie MATRIKY 25.09 EUR s DPH
213/2014 Tekáč František 092014 Kultúrny dom - kurenárske práce a vodárenské práce 2150 EUR s DPH
212/2014 BRAHAMA SNV s.r.o. 140186 Kultúrny dom - materiál na rozvod vody a kúrenie 6147.95 EUR s DPH
211/2014 Ing Miroslav Maršalek 2014000155 Práce na počítačovej sieti OcU za mesiac máj 2014 202.58 EUR s DPH
210/2014 Oravec Ladislav 2014016 Potravinové poukážky - záškoláci 117.6 EUR s DPH
209/2014 Marcela Pechová 141105 Potravinové poukážky - záškoláci 799.68 EUR s DPH
208/2014 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 140100119 Obedové balíčky - hmotná núdza ŠpZŠ máj 2014 1873 EUR s DPH
207/2014 Ing. Mária Kyselová 1514 Audit riadnej účtovnej závierky za rok 2013 2400 EUR s DPH
206/2014 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201405 Potravinové poukážky - záškoláci 164.64 EUR s DPH
205/2014 DARIUS IT, s.r.o. 1400036 Registrácia domény markusovce.sk, ročný poplatok na hostingové služby k doméne markusovce.sk 120 EUR s DPH
204/2014 EL spol. s r.o. 1402575 Analýza vôd - odpadové vody 32.22 EUR s DPH
203/2014 Slovak Telekom,a.s. 7405090778 mobil - účastník 1.90024579 10.72 EUR s DPH
202/2014 Slovak Telekom,a.s. 7405099649 Mobil 0903653107 2.83 EUR s DPH
201/2014 CBC Slovakia s.r.o. 9171400312 Prenájom kopírka 24.84 EUR s DPH
200/2014 KOVOZBER, s.r.o. 1405086 Aktivačná činnosť - čistenie obce 65.47 EUR s DPH
199/2014 Hodnický Pavol 62014 Elektroinštalačné práce v rekonštruovanom Kulturneho domu 500 EUR s DPH
198/2014 KONEX Elektro s r.o. 1061400217 Elektroinštalačný materiál - kultúrny dom 754.22 EUR s DPH
197/2014 KONEX Elektro s r.o. 1061400216 Materiál - Verejné osvetlenie 41.57 EUR s DPH
196/2014 PNEUSERVIS-AUTODOPRAVA 01411 Servis - striekačka 1100 EUR s DPH
195/2014 Slovak Telecom,a.s. 7405132965 Mobil - 0911306990, 0911306988,0911306984 25.09 EUR s DPH
194/2014 PEMA s.r.o. 1423022 Stravovanie - obedy a večera pre volebnú komisiu - voľby Európsky parlament 316.2 EUR s DPH
193/2014 Farkašová Mária 452014 Občerstvenie - voľby Európsky parlament 34 EUR s DPH
192/2014 Architektonické štúdio Atrium,s.r.o. 2014020 Projekt rekonštrukcie, prestavby a vostavby historickej budovy Michalská 49 5880 EUR s DPH
191/2014 Slovak Telecom,a.s. 7404795688 Účastník 1.91370063 3.49 EUR s DPH
190/2014 CBC Slovakia s.r.o. 9171400302 Prenájom kopírka 36.7 EUR s DPH
189/2014 Slovak Telecom,a.s. 7404572352 Mobil 0902353292 18.42 EUR s DPH
188/2014 Sakmáry Ladislav 14300003 Materiál - kosačky 82.9 EUR s DPH
187/2014 DATALAN, a.s. 621401725 Podpora ON-Site Korwin, servisné služby za obdobie 1. 04. 2014 - 30.04. 2014 413.71 EUR s DPH
186/2014 Side Trans, s.r.o. 2014279 Miestne komunikácie - štrk 0-32 541.64 EUR s DPH
185/2014 JUDr.Jozef Sotolář, PhD. 20140508 Právna pomoc Format c/a Obec Markušovce 1668.05 EUR s DPH
184/2014 MILK-AGRO, spol. s r.o. 201494 Potravinové poukážky - záškoláci 23.52 EUR s DPH
183/2014 Grečko Martin 1401013 Potravinové poukážky - záškoláci 23.52 EUR s DPH
182/2014 Slovak Telecom,a.s. 8761588629 053/4498137, intenet 60.85 EUR s DPH
181/2014 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201404 Potravinové poukážky - záškoláci 164.64 EUR s DPH
180/2014 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 140100094 Obedové balíčky - hmotná núdza ŠpZŠ apríl 2014 1984 EUR s DPH
179/2014 Brantner Nova, s.r.o. 1031400773 Zber komunálneho odpadu a separovaný zber 4/2014 1976.12 EUR s DPH
178/2014 Ing Miroslav Maršalek 2014000127 Práce na počítačovej sieti OcÚ za mesiac apríl 527.52 EUR s DPH
177/2014 Východoslovenská energetika, a.s. 7111420751 Zameranie poruchy na verejnom osvetlení obce Markušovce 181.4 EUR s DPH
176/2014 Oravec Ladislav 2014013 Potravinové poukážky - záškoláci 94.08 EUR s DPH
175/2014 Plynservis Ján Salaj 0542014 Oprava plynový kotol Vitopend 100 WHO Farkalin Martin 356.14 EUR s DPH
174/2014 SPP a.s. 7298008702 Plyn - Dom smútku 50 EUR s DPH
173/2014 SPP a.s. 7298008780 Plyn - KD garáž 150 EUR s DPH
172/2014 SPP a.s. 7298008700 Plyn - OcÚ 211 EUR s DPH
171/2014 SPP a.s. 7298008701 Plyn - Zdravotné stredisko 89 EUR s DPH
170/2014 OTP Banka Slovensko, a.s. 900038216 Bankový poplatok za poskytnutie informácie za účelom audítorskej činnosti 36 EUR s DPH
169/2014 Marcela Pechová 141104 Potravinové poukážky - záškoláci 917.28 EUR s DPH
168/2014 Východoslovenská energetika, a.s. 7471365069 Elektrika - Jareček A, B, C, D, E 112 EUR s DPH
167/2014 Východoslovenská energetika, a.s. 7471363473 Elektrika - obdobie 01.03.2014 - 31.5.2014 6275 EUR s DPH
166/2014 Východoslovenská energetika, a.s. 7471365017 Elektrika - spoločné priestory Bytovka 17/C 33 EUR s DPH
165/2014 Východoslovenská energetika, a.s. 7471364964 Elektrika - spoločné priestory Bytovka 17/A, B 74 EUR s DPH
164/2014 Slovak Telecom,a.s. 7404104242 mobil - účastník 1.90024579 9.67 EUR s DPH
163/2014 Slovak Telecom,a.s. 7404115977 Mobil 0903653107 4.02 EUR s DPH
162/2014 CBC Slovakia s.r.o. 9171400249 Prenájom kopírka 116.03 EUR s DPH
161/2014 Slovak Telecom,a.s. 7404154904 Mobil - 0911306990, 0911306988,0911306984 21.43 EUR s DPH
160/2014 LS Pracovné odevy s.r.o. 20140050 Aktivačné práce - pracovná obuv 120 EUR s DPH
159/2014 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 140246 Aktivačná činnosť - náradie 209.65 EUR s DPH
158/2014 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 140245 Materiál - dielňa, Jareček kanál 134.15 EUR s DPH
157/2014 M-PLAST, Mužík 114139 Materiál - hokejové ihrisko, vodovodné prípojky 101.24 EUR s DPH
156/2014 Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT spol. s r.o. 614088 Katioaktívna asfaltová emulzia 101.76 EUR s DPH
155/2014 Slovak Telecom,a.s. 7403808116 Účastník 1.91370063 2.09 EUR s DPH
154/2014 CBC Slovakia s.r.o. 9171400238 Prenájom kopírka 72.68 EUR s DPH
153/2014 Tehelňa STOVA, spol.. s r.o. 140850 Cement 25 kg - miestna komunikácia 153.85 EUR s DPH
152/2014 COMAC International s.r.o. 2014004 Čerpadlo odpadových vôd ORCUT TES 148B ex 1181.5 EUR s DPH
151/2014 VSK MINERAL s.r.o. 22140155 Drvené kamenivo - miestne komunikácie 117.35 EUR s DPH
150/2014 PLC, s.r.o. 14010036 Materiál dielňa - rezivo 50x200x4000 51.84 EUR s DPH
149/2014 Dipl.Ing.Koperniech 140003 Technická pomoc - Rekonštrukcia vykurovania Kultúrny dom 250 EUR s DPH
148/2014 Slovak Telecom,a.s. 7403603396 Mobil 0902353292 13.37 EUR s DPH
147/2014 SPP a.s. 7288002863 Plyn - Dom smútku 131 EUR s DPH
146/2014 SPP a.s. 7288002965 Plyn - KD garáž 150 EUR s DPH
145/2014 SPP a.s. 7288002862 Plyn - Zdravotné stredisko 232 EUR s DPH
144/2014 SPP a.s. 7288002861 Plyn - OcÚ 549 EUR s DPH
143/2014 Virág Marek 102014 Potravinové poukážky - záškoláci 70.56 EUR s DPH
142/2014 Všeobecná úverová banka a.s. 909015350 Poplatok - správa pre účely auditu 59.76 EUR s DPH
141/2014 MILK-AGRO, spol. s r.o. 141494 Potravinové poukážky - záškoláci 23.52 EUR s DPH
140/2014 Brantner Nova, s.r.o. 1031400655 Zmesový komunálny odpad 98.09 EUR s DPH
139/2014 Slovak Telecom,a.s. 9760587929 053/4498137, intenet 60.31 EUR s DPH
138/2014 SPP a.s. 7414844855 Vyučtovacia faktúra -Zdravotné stredisko ambulancia 55.87 EUR s DPH
137/2014 DATALAN, a.s. 621401282 Podpora ON-Site Korwin, servisné služby za obdobie 1. 03. 2014 - 31.03. 2014 413.71 EUR s DPH
136/2014 Brantner Nova, s.r.o. 1031400603 Vyčistenie čerpačka Jareček 174.97 EUR s DPH
135/2014 Oravec Ladislav 2014009 Potravinové poukážky - záškoláci a výchovné opatrenia 141.12 EUR s DPH
134/2014 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201403 Potravinové poukážky - záškoláci 164.64 EUR s DPH
133/2014 Marcela Pechová 141103 Potravinové poukážky - záškoláci 564.48 EUR s DPH
132/2014 Vladimír Vrábeľ 1401036 Technik BOZP a PO 150 EUR s DPH
131/2014 JP POKRYVKA s.r.o. 201449 Mandátna zmluva - činnosť stavebného úradu marec 2014 300 EUR s DPH
130/2014 KOVOZBER, s.r.o. 1403157 Vývoz zmesový komunálny odpad - cintorín 65.47 EUR s DPH
129/2014 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2014000098 Práce na počítačovej sieti OÚ za mesiac marec 2014 59.98 EUR s DPH
128/2014 Bartoš Michal - IP 140100016 Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok - kód Výzvy ROP-3.1-2013/01 600 EUR s DPH
127/2014 Autoves s.r.o. 1476592 Servis pneumatiky - Fabia 15 EUR s DPH
126/2014 Grečko Martin 1401011 Potravinové poukážky - záškoláci 141.12 EUR s DPH
125/2014 EL spol. s r.o. 1401550 Analýza odpadových vôd 32.22 EUR s DPH
124/2014 CBC Slovakia s.r.o. 9171400175 Prenájom kopírka 20.33 EUR s DPH
123/2014 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 140100072 Obedové balíčky - hmotná núdza ŠpZŠ marec 2014 1629 EUR s DPH
122/2014 Mária Kromková 14002 Potravinové poukážky - záškoláci 70.56 EUR s DPH
121/2014 EL spol. s r.o. 1401480 Analýza dopadové vody 32.22 EUR s DPH
120/2014 PEMA s.r.o. 1423014 Strava - Voľby prezidenta II.kol 381.3 EUR s DPH
119/2014 Farkašová Mária 142014 Občerstvenie - Voľby II.kolo prezidenta SR 42 EUR s DPH
118/2014 Jenčík Peter SooF 20140340 Kancelársky papier a potreby 98.16 EUR s DPH
117/2014 Slovak Telecom,a.s. 7403119935 Mobil 0903653107 1.58 EUR s DPH
116/2014 Slovak Telecom,a.s. 7403103336 mobil - účastník 1.90024579 12.22 EUR s DPH
115/2014 Brantner Nova, s.r.o. 1031400520 Zber komunálneho odpadu a separovaný zber 3/2014 2007.4 EUR s DPH
114/2014 Brantner Nova, s.r.o. 1031400537 Zneškodnenie divokej skládky - RO Jareček 10003.84 EUR s DPH
113/2014 ADAM OIL, spol.s.r.o. 20140187 Komatsu - olej 52.75 EUR s DPH
112/2014 EL spol. s r.o. 1401422 Rozbor pitnej vody na rok 2014 109.74 EUR s DPH
111/2014 Slovak Telecom,a.s. 7403157618 Mobil - 0911306990, 0911306988 31.82 EUR s DPH
110/2014 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 140181 Aktivačné práce - platňa vibračná GUDE 835.9 EUR s DPH
109/2014 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 140182 Materiál dielňa, kanalizácia Jareček 110.42 EUR s DPH
108/2014 KONEX Elektro s r.o. 1061400114 Verjné osvetlenie - žiarovka LED PL-L 55.61 EUR s DPH
107/2014 Slovak Telecom,a.s. 7402813647 Účastník 1.91370063 0.53 EUR s DPH
106/2014 CBC Slovakia s.r.o. 9171400163 Prenájom kopírka 58.61 EUR s DPH
105/2014 FaxCopy a.s. 8201400044 ŠpZŠ - školské pomôcky 2075 EUR s DPH
104/2014 Virág Marek 82014 Potravinové poukážky - záškoláci 23.52 EUR s DPH
103/2014 Brantner Nova, s.r.o. 1031400496 Vyčistenie čerpačky Jareček 174.14 EUR s DPH
102/2014 Popadič Stanislav 042014 Oprava chladiaceho boxu - Dom smútku 2010 EUR s DPH
101/2014 Slovak Telecom,a.s. 7402598330 Mobil 0902353292 10.32 EUR s DPH
100/2014 PEMA s.r.o. 1423012 Stravovanie - obedy a večera pre volebnú komisiu - Voľby prezidenta SR I.kolo 381.3 EUR s DPH
99/2014 Farkašová Mária 13 Občerstvenie - Voľby prezidenta SR I.kolo 49.2 EUR s DPH
98/2014 Miroslav Fischer 114 Rozpočet stavby - Obnova kúrie Michalská ul. č.49 / elektroinštalácia a SO-02-elektrická prípojka 100 EUR s DPH
97/2014 MILK-AGRO, spol. s r.o. 81494 Potravinové poukážky - záškoláci 23.52 EUR s DPH
96/2014 Východoslovenská energetika, a.s. 7264148474 Elektrika - byt Školská 17/B 51.08 EUR s DPH
95/2014 Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o. 20140302 Športové akcie - zabezpečenie mino VZN 16.83 EUR s DPH
94/2014 DATALAN, a.s. 621400691 Podpora ON-Site Korwin, servisné služby za obdobie 1. 02. 2014 - 28.02. 2014 413.71 EUR s DPH
93/2014 Ing. Ivan Labanc 1932014 Zásuvka s vypínačom, žiarovka LED 47.3 EUR s DPH
92/2014 SPP a.s. 7413967485 Vyučtovacia faktúra - plyn Školská 17/B 159.36 EUR s DPH
91/2014 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201402 Potravinové poukážky - záškoláci 23.52 EUR s DPH
90/2014 Mária Kromková 14001 Potravinové poukážky - záškoláci 70.56 EUR s DPH
89/2014 Grečko Martin 1401004 Potravinové poukážky - záškoláci 70.56 EUR s DPH
88/2014 SPP a.s. 7302971605 Plyn - Zdravotné stredisko / ambulancia 23 EUR s DPH
87/2014 SPP a.s. 7307939833 Plyn - byt Školská 17/B 51 EUR s DPH
86/2014 SPP a.s. 7307939570 Plyn - KD garáž 150 EUR s DPH
85/2014 SPP a.s. 7307939466 Plyn - Zdravotné stredisko 423 EUR s DPH
84/2014 SPP a.s. 7307939467 Plyn - Dom smútku 238 EUR s DPH
83/2014 SPP a.s. 7307939465 Plyn - OcÚ 1003 EUR s DPH
82/2014 RVC - ZO, so sídlom v Štrbe 1942014 Publikácia - Účtovné súvzťažnosti 25 EUR s DPH
81/2014 Slovak Telecom,a.s. 8759594450 053/4498137, intenet 60.24 EUR s DPH
80/2014 Ing Miroslav Maršalek 2014000068 Práce na počítačovej sieti OcU za mesiac február 2014 48 EUR s DPH
79/2014 JP POKRYVKA s.r.o. 201433 Mandátna zmluva - činnosť stavebného úradu február 2014 300 EUR s DPH
78/2014 Ing. Ivan Labanc 1872014 Žiarivky LED - verejné osvetlenie 193.16 EUR s DPH
77/2014 SPP a.s. 7910798149 Dobropis - plyn byt Školská17/B -51 EUR s DPH
76/2014 Oravec Ladislav 2014006 Potravinové poukážky - záškoláci 117.6 EUR s DPH
75/2014 Marcela Pechová 141102 Potravinové poukážky - záškoláci 776.16 EUR s DPH
74/2014 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 140100044 Obedové balíčky - hmotná núdza ŠpZŠ február 2014 2076 EUR s DPH
73/2014 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2014000064 počítač a záložný zdroj 500.64 EUR s DPH
72/2014 Brantner Nova, s.r.o. 1031400274 Zber komunálneho odpadu a separovaný zber 2/2014 1899.97 EUR s DPH
71/2014 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 20140061 Odborný posudok pre projekt Obnova kúrie , Michalská 49, Markušovce 33.19 EUR s DPH
70/2014 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 0114024623 Nákup jedálnych kupónov 2516.9 EUR s DPH
69/2014 CBC Slovakia s.r.o. 9171400108 Prenájom kopírka 43.52 EUR s DPH
68/2014 Slovak Telecom,a.s. 7402056931 mobil - účastník 1.90024579 17.87 EUR s DPH
67/2014 Slovak Telecom,a.s. 7402059246 Mobil 0903653107 1.34 EUR s DPH
66/2014 IN kom, spol. s.r.o. 20140237 Svietidlo street, žiarovka LED - verejné osvetlenie 89.45 EUR s DPH
65/2014 Slovak Telecom,a.s. 7402122174 Mobil - 0911306990, 0911306988 28.87 EUR s DPH
64/2014 DIA VEGA , s.r.o. 140045 Pečiatky 48.26 EUR s DPH
63/2014 Východoslovenská energetika, a.s. 7244144278 Preplatok elektrika - ambulancia Interná lekárka / Zdravotné stredisko -11.82 EUR s DPH
62/2014 CBC Slovakia s.r.o. 9171400098 Prenájom kopírka 94.45 EUR s DPH
61/2014 Brenntag Slovakia s.r.o. 282322234 Chlornan sódny 82.56 EUR s DPH
60/2014 Ing. Ivan Labanc 1522014 Žiarovky LED - kancelárie obecného úradu 649.03 EUR s DPH
59/2014 Ing. Ivan Labanc 1532014 Magala pouličná lampa 5 ks 430.01 EUR s DPH
58/2014 LS Pracovné odevy s.r.o. 20140026 Aktivačná činnosť .- pracovná bunda a rukavice 68.8 EUR s DPH
57/2014 Slovak Telecom,a.s. 7401737319 Účastník 1.91370063 1.07 EUR s DPH
56/2014 Roman Babčan INkarus 1401263 Toner 22 EUR s DPH
55/2014 JUDr.Jozef Sotolář, PhD. 20140208 Právna pomoc vo veci Krajského súdu pod sp.zn.3Sp/60/2013 4235.47 EUR s DPH
54/2014 Slovak Telecom,a.s. 7401472816 Mobil 0902353292 25.39 EUR s DPH
53/2014 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 1400092 Náradie do dielne 56.58 EUR s DPH
52/2014 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 140093 Aktivač.činnosť - pracovné náradie 316.87 EUR s DPH
51/2014 DATALAN, a.s. 621400212 Podpora ON-Site Korwin, servisné služby za obdobie 1. 01. 2014 - 31. 01. 2014 413.71 EUR s DPH
50/2014 SPP a.s. 7302930428 Plyn - byt Školská 17/B 51 EUR s DPH
49/2014 SPP a.s. 7203049279 Plyn - Zdravotné stredisko / ambulancia 23 EUR s DPH
48/2014 SPP a.s. 7302930165 Plyn - KD garáž 150 EUR s DPH
47/2014 SPP a.s. 7302930059 Plyn - OcÚ 2161 EUR s DPH
46/2014 SPP a.s. 7302930060 Plyn - Zdravotné stredisko 911 EUR s DPH
45/2014 SPP a.s. 7302930061 Plyn - Dom smútku 514 EUR s DPH
44/2014 MILK-AGRO, spol. s r.o. 11494 Potravinové poukážky - záškoláci 46.2 EUR s DPH
43/2014 JP POKRYVKA s.r.o. 201417 Mandátna zmluva - činnosť stavebného úradu 300 EUR s DPH
42/2014 Slovak Telecom,a.s. 7758603752 053/4498137, intenet 59.6 EUR s DPH
41/2014 Marek Virág 52014 Potravinové poukážky - záškoláci 46.2 EUR s DPH
40/2014 Oravec Ladislav 2014003 Potravinové poukážky - záškoláci 46.2 EUR s DPH
39/2014 Tatra Commerce, spol.s.r.o. 140117 Materiál do dielne - čistiaci nástavec na hadicu 42.6 EUR s DPH
38/2014 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 140100022 Obedové balíčky - hmotná núdza ŠpZŠ január 2014 1857 EUR s DPH
37/2014 KONEX Elektro s r.o. 1061400043 Materiál - Vodojemy, obecný úrad 200.08 EUR s DPH
36/2014 ADACOM progatec s r.o. 20140032 Malotraktor Ferrari - náhradné diely na mulčovač 254.16 EUR s DPH
35/2014 Marcela Pechová 141101 Potravinové poukážky - záškoláci 854.7 EUR s DPH
34/2014 Ing Miroslav Maršalek 2014000031 Správa počítačovej siete OcÚ, VGA ASUS, Digitus kábel, SD karta 132.05 EUR s DPH
33/2014 AMAN, s.r.o. 10140010 Oprava potrubia vodojemu 106.8 EUR s DPH
32/2014 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 201401 Potravinové poukážky - záškoláci 23.1 EUR s DPH
31/2014 Brantner Nova, s.r.o. 1031400020 Zber komunálneho odpadu a separovaný zber 1/2014 1936.01 EUR s DPH
30/2014 Východoslovenská energetika, a.s. 7498227541 Elektrika - obdobie 01.01.2014 - 28.2.2014 6275 EUR s DPH
29/2014 Východoslovenská energetika, a.s. 7498229166 Elektrika - Jareček A, B, C, D, E 112 EUR s DPH
28/2014 Východoslovenská energetika, a.s. 7498229056 Elektrika - spoločné priestory Bytovka 17/A, B 74 EUR s DPH
27/2014 Východoslovenská energetika, a.s. 7498229565 Elektrika - byt Školská 17/B2 16 EUR s DPH
26/2014 Východoslovenská energetika, a.s. 7498229554 Elektrika - Zdravotné stredisko ambulancia 40 EUR s DPH
25/2014 Východoslovenská energetika, a.s. 7498229110 Elektrika - spoločné priestory Bytovka 17/C 33 EUR s DPH
24/2014 Grečko Martin 1401002 Potravinové poukážky - záškoláci 69.3 EUR s DPH
23/2014 CBC Slovakia s.r.o. 9171400037 Prenájom kopírka 21.05 EUR s DPH
22/2014 AMAN, s.r.o. 10140008 Oprava potrubia / Vodojemy 81.6 EUR s DPH
21/2014 Slovak Telecom,a.s. 7400958334 Mobil 0903653107 2.1 EUR s DPH
20/2014 Slovak Telecom,a.s. 7400945988 mobil - účastník 1.90024579 6.14 EUR s DPH
19/2014 REGADA, s.r.o. 14130069 Oprava servopohonu / vodojemy 90 EUR s DPH
18/2014 Slovak Telecom,a.s. 7401017430 Mobil - 0911306990, 0911306988,0911306984 23.64 EUR s DPH
17/2014 SPP a.s. 7452027735 Vyúčtovanie plyn - byt Školská 17/B -7.52 EUR s DPH
16/2014 SPP a.s. 7449153032 Vyúčtovanie plyn - OcÚ -355.6 EUR s DPH
15/2014 SPP a.s. 7449153033 Vyúčtovanie plyn - Zdravotné stredisko -1581.58 EUR s DPH
14/2014 SPP a.s. 7449153034 Vyúčtovanie plyn - Dom smútku -556.25 EUR s DPH
13/2014 SPP a.s. 7449153035 Vyúčtovanie plyn - KD garáž -155.39 EUR s DPH
12/2014 SPP a.s. 7450146685 Vyúčtovanie plyn - Zdravotné stredisko ambulancia -302.65 EUR s DPH
11/2014 HOUR, spol. s r.o. 120140383 Systémová údržba Human Klasik za rok 2014 173.27 EUR s DPH
10/2014 Slovak Telecom,a.s. 7400591513 Účastník 1,91370063 1.98 EUR s DPH
9/2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 484330237 Príprava vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľnosti 18 EUR s DPH
8/2014 CBC Slovakia s.r.o. 9171400023 Prenájom kopírka 40.57 EUR s DPH
7/2014 Jenčík Peter SooF 20140049 Kancelárske potreby 230.56 EUR s DPH
6/2014 ACS, spol. s r.o. 2014007 Aktivačné práce - vysokotlakový čistič 552 EUR s DPH
5/2014 Slovak Telecom,a.s. 7100307327 Mobil 0902353292 17.41 EUR s DPH
4/2014 Franko Michal 14001 Výroba dosiek na lavičky cintorín 173.49 EUR s DPH
3/2014 Franko Michal 14003 Zdravotné stredisko - dvere 550 EUR s DPH
2/2014 Brenntag Slovakia s.r.o. 282319460 Chlornan sódny 82.56 EUR s DPH
1/2014 Roman Babčan INkarus 1400011 Tonery 38.66 EUR s DPH
569/2013 Prima banka Slovensko,a.s. 24762013 Ročné vedenie účtu majite%la cenných papierov 39.96 EUR s DPH
568/2013 Východoslovenská energetika, a.s. 2270091686 preplatok - elektrika Byt Školská 17C -9.26 EUR s DPH
567/2013 Východoslovenská energetika, a.s. 2270153955 Preplatok - eletrika Zdravotné stredisko -53.34 EUR s DPH
566/2013 Východoslovenská energetika, a.s. 2270154806 Eletrika - Bytovka A 0.48 EUR s DPH
565/2013 Východoslovenská energetika, a.s. 2270098865 Preplatok - Bytovky Jareček A,B,C,D -13.64 EUR s DPH
564/2013 Východoslovenská energetika, a.s. 2270085703 Preplatok - elektrika Bytovka B,C -14.47 EUR s DPH
563/2013 Východoslovenská energetika, a.s. 2270001337 Preplatok - vyučtovacia faktúra elektrika obdobie 1.1.2013 - 31.12.2013 -4318.61 EUR s DPH
562/2013 Šoltýs - výťahy s.r.o. 13298 Revízie a servis výťahu - Zdravotné stredisko 72 EUR s DPH
561/2013 IGLASS spol. s r.o. 3101000165 Rekonštrukcia mosta cez levočský potok - dopravné riešenia 4920.59 EUR s DPH
560/2013 Brantner Nova, s.r.o. 1031303068 Zber komunálneho odpadu a separovaný zber 12/2013 1793.92 EUR s DPH
559/2013 Slovak Telecom,a.s. 5757622468 053/4498137, intenet 58.63 EUR s DPH
558/2013 JP POKRYVKA s.r.o. 2013215 Mandátna zmluva - činnosť stavebného úradu 300 EUR s DPH
557/2013 EL spol. s r.o. 136611 Analýza vôd - pitné vody 659.1 EUR s DPH
556/2013 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o. 20135107 Materiál - hokejové ihrisko 35.02 EUR s DPH
555/2013 CBC Slovakia s.r.o. 9171300006 Prenájom kopírka 20.05 EUR s DPH
554/2013 DATALAN, a.s. 621304769 Podpora ON-Site Korwin, servisné služby za obdobie 1. 12. 2013 - 31. 12. 2013 408 EUR s DPH
553/2013 EL spol. s r.o. 136539 Analýza odpadových vôd 32.22 EUR s DPH
552/2013 Slovak Telecom,a.s. 7313681009 mobil - účastník 1.90024579 25.04 EUR s DPH
551/2013 Slovak Telecom,a.s. 7313697678 Mobil 0903653107 2.3 EUR s DPH
550/2013 Grečko Martin 1301046 Potravinové poukážky - záškoláci 46.2 EUR s DPH
549/2013 MILK-AGRO, spol. s r.o. 401394 Potravinové poukážky - záškoláci 46.2 EUR s DPH
548/2013 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 130100277 Obedové balíčky - hmotná núdza ŠpZŠ december 2013 1639 EUR s DPH
547/2013 Marek Virág 582013 Potravinové poukážky - záškoláci 69.3 EUR s DPH
546/2013 Pechová Marcela 131112 Potravinové poukážky - záškoláci 669.9 EUR s DPH
545/2013 Slovak Telecom,a.s. 7313875064 mobil - účastník 1.90640690 8.65 EUR s DPH
544/2013 Plynservis Ján Salaj 1462013 Oprava plynového kotla - Michal Martin 73.42 EUR s DPH
543/2013 Slovak Telecom,a.s. 7313750016 Mobil - 0911306990, 0911306988,0911306984 24.28 EUR s DPH
542/2013 Slovak Telecom,a.s. 7313339404 Mobil 0911038905 4.64 EUR s DPH
541/2013 SPP a.s. 7401187150 Vyučtovanie plyn OcU 499.53 EUR s DPH
540/2013 AMAN, s.r.o. 10130242 Hokejové ihrisko - bránky 2 ks 800.4 EUR s DPH
539/2013 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o. 20135075 Hokejové ihrisko - materiál na osvetlenie 197.53 EUR s DPH
538/2013 Mária Kromková 13012 Potravinové poukážky - záškoláci 161.7 EUR s DPH
537/2013 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 2013006 Potravinové poukážky - záškoláci 46.2 EUR s DPH
536/2013 Oravec Ladislav 2013015 Potravinové poukážky - záškoláci 69.3 EUR s DPH
535/2013 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 130100271 Občerstvenie - poslanci 45.4 EUR s DPH
534/2013 Kamenárstvo Habas Michal 2122013 Cintorín - parkové lavice 42 EUR s DPH
533/2013 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 130885 Materiál - dielňa, hokejové ihrisko 455.53 EUR s DPH
532/2013 GARANT - František Kračko 1320156 Materiál na AVIA PO, Komatsu, Fabia 27.67 EUR s DPH
531/2013 CBC Slovakia s.r.o. 8041300792 Prenájom kopírka 65.82 EUR s DPH
530/2013 OBLOK s.r.o. 313129 Dom kultúry - výmena okiena dverí 8340 EUR s DPH
529/2013 Vladimír Vrábeľ 1301157 Činnosť technika PO a BOZP IV.kv.2013 150 EUR s DPH
528/2013 LS Pracovné odevy s.r.o. 20130150 Aktivačné práce - pracovné odevy, pomôcky 392 EUR s DPH
527/2013 M-PLAST, Mužík 113515 Oprava vodovodu - tlak. tesnenie a tlak.ENPL 160 90.48 EUR s DPH
526/2013 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 232189 Hokejová sieť 127.44 EUR s DPH
525/2013 ITALINOX Slovakia s.r.o. 133701300 Materiál - Hokejové ihrisko 309.89 EUR s DPH
524/2013 Grečko Martin 1301044 Revízia has.prístrojov a pož.vodovodov, hasiaci prístroj ABC 6, prúdnica D -25, oprava 569.88 EUR s DPH
523/2013 Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o. 20132096 Kultúrna akcia podporovaná obcou - Vianočný koncert 20.33 EUR s DPH
522/2013 Slovak Telecom,a.s. 7313054582 Mobil 0902353292 17.54 EUR s DPH
521/2013 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o. 20134919 Materiál - hokejové ihrisko 805.37 EUR s DPH
520/2013 Oravec Ladislav 2013013 Potravinové poukážky - záškoláci 94.2 EUR s DPH
519/2013 Mária Kromková 13011 Potravinové poukážky - záškoláci 46.2 EUR s DPH
518/2013 MILK-AGRO, spol. s r.o. 341394 Potravinové poukážky - záškoláci 69.3 EUR s DPH
517/2013 DATALAN, a.s. 621304339 Podpora ON-Site Korwin, servisné služby za obdobie 1. 11. 2013 - 30.11. 2013 408 EUR s DPH
516/2013 EL spol. s r.o. 136293 Analýza vôd - odpadové vody 32.22 EUR s DPH
515/2013 Marek Virág 542013 Potravinové poukážky - záškoláci 46.2 EUR s DPH
514/2013 Side Trans, s.r.o. 2013769 Preprava 59.28 EUR s DPH
513/2013 Slovak Telecom,a.s. 3756644322 053/4498137, intenet 58.62 EUR s DPH
512/2013 SPP a.s. 7297894932 Plyn - KD garáž 180 EUR s DPH
511/2013 SPP a.s. 7297895222 Plyn - byt Školská 17/B 20 EUR s DPH
510/2013 SPP a.s. 7317868491 Plyn - Zdravotné stredisko / ambulancia 51 EUR s DPH
509/2013 SPP a.s. 7297894831 Plyn - Dom smútku 428 EUR s DPH
508/2013 SPP a.s. 7297894830 Plyn - Zdravotné stredisko 840 EUR s DPH
507/2013 SPP a.s. 7297894829 Plyn - OcÚ 1239 EUR s DPH
506/2013 Malučký František 92013 Revízia - kontrola komína na plynové palivo - kultúrny dom 40 EUR s DPH
505/2013 Grečko Martin 1301043 Potravinové poukážky - záškoláci 115.5 EUR s DPH
504/2013 HASMA, s.r.o. 2135223 Materiál na hokejové ihrisko - rozvádzač RMS F4038 394.8 EUR s DPH
503/2013 JP POKRYVKA s.r.o. 2013199 Stavebný dozor stavby Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu 420 EUR s DPH
502/2013 JP POKRYVKA s.r.o. 2013200 Mandátna zmluva - činnosť stavebného úradu 300 EUR s DPH
501/2013 Jaroslav Olejník - BETOL 13630 Betón - Hokejové ihrisko, most Jareček 288 EUR s DPH
500/2013 Brantner Nova, s.r.o. 1031302829 Zmesový komunálny odpad 106.64 EUR s DPH
499/2013 Brantner Nova, s.r.o. 1031302798 Zber komunálneho odpadu a separovaný zber 11/2013 1891.32 EUR s DPH
498/2013 PETIT PRESS a.s. 1343106747 Inzercia - Popradský Korzár Utorok 31.2 EUR s DPH
497/2013 PETIT PRESS a.s. 1343106748 Inzercia - Spišskonovoveský Korzár Utorok 24 EUR s DPH
496/2013 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 130799 Materiál - OcÚ, dielňa 118.05 EUR s DPH
495/2013 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 130800 Materiál - Hokejové ihrisko 307.63 EUR s DPH
494/2013 VSK MINERAL s.r.o. 22130996 Materiál - drvené kamenivo - Miestne komunikácie / Pod horou 108.26 EUR s DPH
493/2013 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2013000330 Práce na počítačovej sieti OÚ 79.97 EUR s DPH
492/2013 Marcela Pechová 131111 Potravinové poukážky - záškoláci 716.1 EUR s DPH
491/2013 Slovenský pozemkový fond 7130408813 splátka nájmu pozemky - zmluva PNZ - P42966/05.00 7.27 EUR s DPH
490/2013 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 130100251 Obedové balíčky - hmotná núdza ŠpZŠ november 2013 2116 EUR s DPH
489/2013 Ladislav Čuj AUTOŽERIAV - AUTODOPRAVA 213046 Postavenie stĺpov hokejového ihriska 101 EUR s DPH
488/2013 CBC Slovakia s.r.o. 8041300732 Prenájom kopírka 17.05 EUR s DPH
487/2013 Slovak Telecom,a.s. 7312526975 Mobil - 0911306990, 0911306988,0911306984 28.98 EUR s DPH
486/2013 EL spol. s r.o. 136037 Analýza vôd - odpadové vody 32.22 EUR s DPH
485/2013 Slovak Telecom,a.s. 7312472309 Mobil 0903653107 2.04 EUR s DPH
484/2013 Slovak Telecom,a.s. 7312458454 mobil - účastník 1.90024579 19.99 EUR s DPH
483/2013 AUTO - VALAS s.r.o., FIAT DEALER 62311138 Servis Alfa Romeo 159 917.99 EUR s DPH
482/2013 M-PLAST, Mužík 113468 Vodovodné prípojky 254.42 EUR s DPH
481/2013 M-PLAST, Mužík 113467 Hokejové ihrisko - materiál 328.54 EUR s DPH
480/2013 M-PLAST, Mužík 113466 Vodovod - materiál 93.6 EUR s DPH
479/2013 IGLASS spol. s r.o. 3101000131 Práce na stavbe - Spevnené plochy pre hokejové ihrisko 23006.32 EUR s DPH
478/2013 FORSPIŠ-Stodola s.r.o. 1300118 Voľby do orgánov samosprávneho kraja - strava dňa 23.11.2013 213.9 EUR s DPH
477/2013 DIA VEGA , s.r.o. 13399 Pečiatky 234.68 EUR s DPH
476/2013 Hudzíková Emília, Ing. - H.E.REAL 1112013 Činnosť pri obstarávaní dokumentácie Zmeny a doplnky 01 ÚPN-O Markušovce 1230 EUR s DPH
475/2013 Verlag Dashofer, s.r.o. 13013999 Časopis - Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov 206.64 EUR s DPH
474/2013 KOVOZBER, s.r.o. 131181 Vývoz kontajnera z cintorína 53.47 EUR s DPH
473/2013 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o. 20134625 Hokejové ihrisko - kábel 4/J X10, kábel 3/J X 10 882.57 EUR s DPH
472/2013 CBC Slovakia s.r.o. 8041300725 Prenájom kopírky 63.42 EUR s DPH
471/2013 Telegrafia, a.s. 1310552 Tibor - Koncový bod č.32 - bezdrôtový obecný rozhlas 300 EUR s DPH
470/2013 Telegrafia, a.s. 1310548 Bezdrôtový obecný rozhlas 5630.1 EUR s DPH
469/2013 Plynservis Ján Salaj 1182013 Oprava plynového kotla Protherm 24 KTV - Požiarna zbrojnica 71.39 EUR s DPH
468/2013 Slovak Telecom,a.s. 7312126309 Mobil 0911038905 2.39 EUR s DPH
467/2013 IGLASS spol. s r.o. 3101000127 Kultúrny dom v Markušovciach - rekonštrukcia strechy 37687.61 EUR s DPH
466/2013 Brenntag Slovakia s.r.o. 282317249 Chlornan sódny / vodojemy 82.56 EUR s DPH
465/2013 Labuda - ASI s.r.o. 1152013 Spracovanie a dodanie - rekonštrukcia mosta cez Levočský potok dopravné riešenie - 1. zmena 120 EUR s DPH
464/2013 Ing.Zsolt Marczibal - CONNECT 20132428 Tlačivá k dani nehnuteľnosti 36.3 EUR s DPH
463/2013 GARANT - František Kračko 1320134 Náhradné súčiastky - Komatsu 442.54 EUR s DPH
462/2013 Side Trans, s.r.o. 2013695 Dovoz - posypový materiál na miestne komunikácie 220.32 EUR s DPH
461/2013 Brantner Nova, s.r.o. 1031302590 Zmesový komunálny odpad 78.35 EUR s DPH
460/2013 Brantner Nova, s.r.o. 1031302603 Zber komunálneho odpadu a separovaný zber 10/2013 2543.86 EUR s DPH
459/2013 FORSPIŠ-Stodola s.r.o. 1300114 Voľby do Samosprávneho kraja - strava 213.9 EUR s DPH
458/2013 Slovak Telecom,a.s. 7311840192 Mobil 0902353292 18.76 EUR s DPH
457/2013 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 2013005 Potravinové poukážky - záškoláci 46.2 EUR s DPH
456/2013 DATALAN, a.s. 621303931 Podpora ON-Site Korwin, servisné služby za obdobie 1. 10. 2013 - 31.10. 2013 408 EUR s DPH
455/2013 Paciga s.r.o. 130104765 Potravinové poukážky - záškoláci 69.3 EUR s DPH
454/2013 JP POKRYVKA s.r.o. 2013186 Mandátna zmluva - činnosť stavebného úradu 225 EUR s DPH
453/2013 Ing Miroslav Maršalek 2013000303 LCD Acer, myš Genius, klavesnica, TP -LINK Genius 134.42 EUR s DPH
452/2013 Ing Miroslav Maršalek 2013000302 Správa počítačovej siete OcÚ 119.95 EUR s DPH
451/2013 Slovak Telecom,a.s. 0755671760 053/4498137, intenet 59.5 EUR s DPH
450/2013 ADAM OIL, spol.s.r.o. 20130727 Mazivá - MOBILGREASE XHP 222, MOBILUX EP 2 67.68 EUR s DPH
449/2013 Mária Kromková 13010 Potravinové poukážky - záškoláci 138.6 EUR s DPH
448/2013 Oravec Ladislav 2013011 Potravinové poukážky - záškoláci 69.3 EUR s DPH
447/2013 SPP a.s. 7247945514 Plyn - Zdravotné stredisko / ambulancia 51 EUR s DPH
446/2013 SPP a.s. 7307849774 Plyn - byt Školská 17/B 20 EUR s DPH
445/2013 SPP a.s. 7307849478 Plyn - KD garáž 180 EUR s DPH
444/2013 SPP a.s. 7307849373 Plyn - Dom smútku 363 EUR s DPH
443/2013 SPP a.s. 7307849372 Plyn - Zdravotné stredisko 713 EUR s DPH
442/2013 SPP a.s. 7307849371 Plyn - OcÚ 1051 EUR s DPH
441/2013 Východoslovenská energetika, a.s. 2270154806 Elektrika 1.9.-30.11.2013 - byt Školská 17/B 20 EUR s DPH
440/2013 Východoslovenská energetika, a.s. 2270153955 Elektrika 1.9.-30.11.2013 - Zdravotné stredisko / ambulancia 53 EUR s DPH
439/2013 Východoslovenská energetika, a.s. 2270091686 Elektrika - 1.9.-30.11.2013 Bytovka Školská C / spoločné priestory 35 EUR s DPH
438/2013 Východoslovenská energetika, a.s. 2270098865 Elektrika 1.9.-30.11.2013 Jareček bytovky A,B,C,D,E 116 EUR s DPH
437/2013 Východoslovenská energetika, a.s. 2270085703 Elektrika - 1.9.-30.11.2013 Bytovka Školská A,B / spoločné priestory 78 EUR s DPH
436/2013 Východoslovenská energetika, a.s. 2270001337 Elektrika 1.9.-30.11.2013 7355 EUR s DPH
435/2013 VSK MINERAL s.r.o. 22130896 Drvené kamenivo - posypový materiál na miestne komunikácie 375.6 EUR s DPH
434/2013 EL spol. s r.o. 135559 Analýza vôd - odpadové vody 40.2 EUR s DPH
433/2013 Marek Virág 452013 Potravinové poukážky - záškoláci 92.4 EUR s DPH
432/2013 Marcela Pechová 131110 Potravinové poukážky - záškoláci 623.7 EUR s DPH
431/2013 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 130100228 Obedové balíčky - hmotná núdza ŠpZŠ október 2013 2371 EUR s DPH
430/2013 IURA EDITION 2401442125 Časopis Právo pre ROPO a OBCE 68.4 EUR s DPH
429/2013 Čerpadlá Tatry s.r.o. 130153 Hokejové ihrisko - ponorné SA SP3 QF 5-12 345 EUR s DPH
428/2013 Grečko Martin 1301039 Potravinové poukážky - záškoláci 115.5 EUR s DPH
427/2013 CBC Slovakia s.r.o. 8041300666 Prenájom kopírka 26.45 EUR s DPH
426/2013 Slovak Telecom,a.s. 7311139305 Mobil 0903653107 1.84 EUR s DPH
425/2013 Slovak Telecom,a.s. 7311119804 Mobil 0903622942 19.31 EUR s DPH
424/2013 Slovak Telecom,a.s. 7311191587 Mobil - 0911306990, 0911306988,0911306984 28.75 EUR s DPH
423/2013 STRABAG s.r.o. 1390540024 Miestna komunikácia ul. Komenského v Markušovciach - oprava 23250 EUR s DPH
421/2013 Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o. 20131776 Spoločenská akcia podporovaná obcou - koncert 16.83 EUR s DPH
420/2013 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 130717 Aktivačná činnosť - pracovné náradie a pracovné ochranné pomôcky 441.4 EUR s DPH
419/2013 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 130718 Materiál - dielňa, hokejové ihrisko, Dom smútku 201.52 EUR s DPH
418/2013 Slovak Telecom,a.s. 7310920695 Mobil 0911038905 1.91 EUR s DPH
417/2013 CBC Slovakia s.r.o. 8041300654 Prenájom kopírka 39.42 EUR s DPH
416/2013 SB SYSTÉM, s.r.o. 2013583 Stenový trezor SBW 02 - biely, na kľúčový zámok 183 EUR s DPH
415/2013 Slovak Telecom,a.s. 7310627569 Mobil 0902353292 15.04 EUR s DPH
414/2013 FaxCopy a.s. 8201300200 ŠpZŠ - školské potreby a pomôcky 2108.2 EUR s DPH
413/2013 KOVOZBER, s.r.o. 131061 Vývoz kontajnera z cintorína 65.47 EUR s DPH
412/2013 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 0113099411 Nákup jedálnych kupónov 2435.94 EUR s DPH
411/2013 IGLASS spol. s r.o. 3101000107 Dodávka betónu, cca 50 m3, na opravu miestnych komunikácii. 4408.96 EUR s DPH
410/2013 DATALAN, a.s. 621303387 Podpora ON-Site Korwin, servisné služby za obdobie 1. 9. 2013 - 30. 9. 2013 408 EUR s DPH
409/2013 IGLASS spol. s r.o. 3101000106 Kultúrny dom - rekonštrukcia strechy 3636.3 EUR s DPH
408/2013 Krajňáková Mária 20130266 Školenie - elektrotechnik 40 EUR s DPH
407/2013 Slovak Telecom,a.s. 9754685772 053/4498137, intenet 58.81 EUR s DPH
406/2013 Side Trans, s.r.o. 2013596 Doprava kameninovej drte Lom Gretľa - Markušovce 3562.08 EUR s DPH
405/2013 COMERT s.r.o. 130102438 Toner CPRINT HP LJ 19.68 EUR s DPH
404/2013 Mária Kromková 13009 Potravinové poukážky - záškoláci 231 EUR s DPH
403/2013 Marek Virág 392013 Potravinové poukážky - záškoláci 161.7 EUR s DPH
402/2013 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 2013004 Potravinové poukážky - záškoláci 138.6 EUR s DPH
401/2013 SPP a.s. 7282889280 Plyn - Zdravotné stredisko / ambulancia 51 EUR s DPH
400/2013 SPP a.s. 7297852792 Plyn - byt Školská 17/B 20 EUR s DPH
399/2013 SPP a.s. 7297852520 Plyn - KD garáž 180
398/2013 SPP a.s. 7297852415 Plyn - Dom smútku 220 EUR s DPH
397/2013 SPP a.s. 7297852414 Plyn - Zdravotné stredisko 431 EUR s DPH
396/2013 SPP a.s. 7297852413 Plyn - OcÚ 636 EUR s DPH
395/2013 EL spol. s r.o. 135044 Analýza vôd - pitné vody, odpadové vody 139.02 EUR s DPH
394/2013 Ing Miroslav Maršalek 2013000257 Správa počítačovej siete, oprava UPS - výmena akumulátora 199.87 EUR s DPH
393/2013 Paciga s.r.o. 130104319 Potravinové poukážky - záškoláci 138.6 EUR s DPH
392/2013 Tehelňa STOVA, spol.. s r.o. 133099 Obrubník parkový 0,04 pal, obrubník parkový 0,13 pal 14.32 EUR s DPH
391/2013 Marcela Pechová 131109 Potravinové poukážky - záškoláci 531.3 EUR s DPH
390/2013 Grečko Martin 1301034 Potravinové poukážky - záškoláci 138.6 EUR s DPH
389/2013 Oravec Ladislav 2013009 Potravinové poukážky - záškoláci 69.3 EUR s DPH
388/2013 Grečko Martin 1301035 Materiál - hadica C472 zásah, hadica B65 zásah 678.24 EUR s DPH
387/2013 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 130100202 Obedové balíčky - hmotná núdza ŠpZŠ september 2013 2382 EUR s DPH
386/2013 Brantner Nova, s.r.o. 1031302171 Zber komunálneho odpadu a separovaný zber 9/2013 1940.75 EUR s DPH
385/2013 Vladimír Vrábeľ 1301122 Činnosť technika PO a BOZP III.kv.2013 150 EUR s DPH
384/2013 Centrum polygrafických služieb 1560000154 Tlačiva - matrika 40.3 EUR s DPH
383/2013 Slovak Telecom,a.s. 7309932126 mobil - účastník 1.90024579 16.27 EUR s DPH
382/2013 Slovak Telecom,a.s. 7309948813 Mobil - účastník 1.90176028 3.56 EUR s DPH
381/2013 Slovak Telecom,a.s. 7309999802 Mobil - 0911306990, 0911306988,0911306984 42.58 EUR s DPH
380/2013 CBC Slovakia s.r.o. 8041300597 Prenájom kopírka 25.13 EUR s DPH
379/2013 VSK MINERAL s.r.o. 22130734 Miestne komunikácie - drvené kamenivo 389.4 EUR s DPH
378/2013 Slovak Telecom,a.s. 7309727675 Mobil 0911038905 0.3 EUR s DPH
377/2013 MIVA, spol. s r.o. 1350316 Poklop plastový - čerpačka Jareček 54 EUR s DPH
376/2013 CBC Slovakia s.r.o. 8041300580 Prenájom kopírka 48.67 EUR s DPH
375/2013 PNEUSERVIS-AUTODOPRAVA 01320 Servis - motorová striekačky PPS - 19 30 EUR s DPH
373/2013 M-PLAST, Mužík 113361 Materiál - hokejové ihrisko, vodovodné prípojky 151.57 EUR s DPH
372/2013 Poradca s.r.o. 99752789 Časopis predplatné Verejná správa rok 2014, zákony 2014, daňové priznania za rok 2013 78 EUR s DPH
371/2013 Sakmáry Ladislav 13300089 Oprava krovinorezu Jonsered 59 EUR s DPH
370/2013 Sakmáry Ladislav 13300088 Aktivačná činnosť - motor.krovinorez STIHL 260 649 EUR s DPH
369/2013 VSK MINERAL s.r.o. 22130697 Hokejové ihrisko - drvené kamenivo 5789.98 EUR s DPH
368/2013 Slovak Telecom,a.s. 7309452447 Mobil 0903622942 13.4 EUR s DPH
367/2013 IGLASS spol. s r.o. 3101000098 Oprava fasády na Dome smútku 14417.35 EUR s DPH
365/2013 SPP a.s. 7414810454 Plyn - vyučtovanie Knižnica -175 EUR s DPH
364/2013 PROSPER Poprad s.r.o. 10130180 Betónové skrúže 100/100 cm - 4 ks Hokejové ihrisko 338.69 EUR s DPH
363/2013 Autoves s.r.o. 77805 Servis Fabia 46.04 EUR s DPH
362/2013 DATALAN, a.s. 621303145 Podpora ON-Site Korwin, servisné služby za obdobie 1. 8. 2013 - 31. 8. 2013 408 EUR s DPH
361/2013 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 2013003 Potravinové poukážky - záškoláci 23.1 EUR s DPH
360/2013 GARANT - František Kračko 1320110 Materiál na traktor Ferrari, Komatsu 39.85 EUR s DPH
359/2013 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2013000241 Oprava PC, výmena zdroja, čistenie, test 48 EUR s DPH
358/2013 EL spol. s r.o. 134400 Analýza odpadových vôd 32.22 EUR s DPH
357/2013 Marek Virág 322013 Potravinové poukážky - záškoláci 46.2 EUR s DPH
356/2013 Slovak Telecom,a.s. 1753730358 053/4498137, intenet 59.8 EUR s DPH
355/2013 KUHN-Slovakia s.r.o. 1300001585 Servis a údržba po 3000Mth - Komatsu 1410.44 EUR s DPH
354/2013 ADACOM progatec s r.o. 20130660 1 garančná prehliadka traktor Ferrari Cromo K40 226.24 EUR s DPH
353/2013 IGLASS spol. s r.o. 3101000095 Spojovací chodník Komenského - Podhradová ulica 10370.06 EUR s DPH
352/2013 IGLASS spol. s r.o. 3101000094 Spevnené plochy pri Dome smútku 24215.46 EUR s DPH
351/2013 Jenčík Peter SooF 20130977 Materiál OcU - kancelársky papier a potreby 172.16 EUR s DPH
350/2013 Brantner Nova, s.r.o. 1031301938 Zmesový komunálny odpad 289.88 EUR s DPH
349/2013 SPP a.s. 7307806032 Plyn - KD garáž 180 EUR s DPH
348/2013 SPP a.s. 7307806322 Plyn - byt Školská 17/B 20 EUR s DPH
347/2013 SPP a.s. 7307805940 Plyn - Dom smútku 71 EUR s DPH
346/2013 SPP a.s. 7307805939 Plyn - Zdravotné stredisko 139 EUR s DPH
345/2013 SPP a.s. 7307805938 Plyn - OcÚ 204 EUR s DPH
344/2013 SPP a.s. 7134628981 Plyn - Zdravotné stredisko / ambulancia 51 EUR s DPH
343/2013 Telegrafia, a.s. 1310413 Bezdrôtový obecný rozhlas 16890.3 EUR s DPH
342/2013 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOISOFT 2013000230 Práce na správe počítačovej siete OcÚ 79.97 EUR s DPH
341/2013 TOPlast a.s. 014113 Lavička / 5 ks 1099.98 EUR s DPH
340/2013 Mária Kromková 1312001 Potravinové poukážky - záškoláci 92.4 EUR s DPH
339/2013 Oravec Ladislav 2013008 Potravinové poukážky - záškoláci 23.1 EUR s DPH
338/2013 Grečko Martin 1301029 Potravinové poukážky - záškoláci 115.5 EUR s DPH
337/2013 Marcela Pechová 131108 Potravinové poukážky - záškoláci 900.9 EUR s DPH
336/2013 Brantner Nova, s.r.o. 1031301873 Zber komunálneho odpadu a separovaný zber 8/2013 1806.16 EUR s DPH
335/2013 Paciga s.r.o. 130103762 Potravinové poukážky - záškoláci 184.8 EUR s DPH
334/2013 Čurilla Stanislav, Ing. 2482013 Vypracovanie znaleckého posudku č. 248/2013 444 EUR s DPH
333/2013 Čerpadlá Tatry s.r.o. 130112 Kalové čerpadlo / čerpačka Jareček 1982.4 EUR s DPH
332/2013 CBC Slovakia s.r.o. 8041300538 Prenájom kopírka 22.44 EUR s DPH
331/2013 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 130554 Materiál - OcÚ, dielňa, ochranné pomôcky, PO 90.73 EUR s DPH
330/2013 Slovak Telecom,a.s. 7308752163 Mobil 0903622942 17.93 EUR s DPH
329/2013 Slovak Telecom,a.s. 7308762843 Mobil 0903653107 3.25 EUR s DPH
328/2013 IURA EDITION 8101337562 Časopis - Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 69.6 EUR s DPH
327/2013 Slovak Telecom,a.s. 7308818079 Mobil - 0911306990, 0911306988,0911306984 39.26 EUR s DPH
326/2013 Slovak Telecom,a.s. 7308550069 Mobil 0911038905 0.7 EUR s DPH
325/2013 Mäso - Údeniny Šimo František 82013 Potravinové poukážky - záškoláci 23.1 EUR s DPH
324/2013 Sakmáry Ladislav 13200068 Oprava krovinorezu MS 7500 150.15 EUR s DPH
323/2013 Sakmáry Ladislav 13200067 Aktivačná činnosť - krovinorez Stihl FS 260 649 EUR s DPH
322/2013 CBC Slovakia s.r.o. 8041300514 Prenájom kopírka 56.51 EUR s DPH
321/2013 Brantner Nova, s.r.o. 1031301827 Vyčistenie čerpačky Jareček 111.47 EUR s DPH
320/2013 Slovak Telecom,a.s. 7308270193 Mobil 0903622942 10.2 EUR s DPH
319/2013 Čerpadlá Tatry s.r.o. 130093 Čerpadlo - dielňa 340.8 EUR s DPH
318/2013 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 2013002 Potravinové poukážky - záškoláci 46.2 EUR s DPH
317/2013 Marek Virág 192013 Potravinové poukážky - záškoláci 23.1 EUR s DPH
316/2013 Dopravné značenie Poprad, s.r.o. 2013125 Dopravné značenie 65.34 EUR s DPH
315/2013 Tehelňa STOVA, spol.. s r.o. 132345 Cement - hokejové ihrisko 153.85 EUR s DPH
314/2013 Obec Odorín 122013 AVITUR - zabezpečenie 199 EUR s DPH
313/2013 demax internet 13011080 Internet 99 EUR s DPH
312/2013 DATALAN, a.s. 621302736 Podpora ON-Site Korwin, servisné služby za obdobie 1.7. 2013 - 37.7. 2013 408 EUR s DPH
311/2013 Brantner Nova, s.r.o. 1031301704 Zmesový komunálny odpad 109.59 EUR s DPH
310/2013 Grečko Martin 1301027 Potravinové poukážky - záškoláci 46.2 EUR s DPH
309/2013 Sakmáry Ladislav 13300077 Oprava kosačky, materiál 203.93 EUR s DPH
308/2013 Ing Miroslav Maršalek 2013000210 Práce na práve počítačovej siete OcÚ, materiál - ADSL Spliter, INTELLINET 133.68 EUR s DPH
307/2013 Slovak Telecom,a.s. 1752772881 Telefón - 053/4498137, internet 60.32 EUR s DPH
306/2013 Jaroslav Olejník - BETOL 13340 Materiál - štrk / hokejové ihrisko 14.83 EUR s DPH
305/2013 Mária Kromková 13007 Potravinové poukážky - záškoláci 138.6 EUR s DPH
304/2013 SPP a.s. 5101001223 Dobropis - plyn OcU -6 EUR s DPH
303/2013 Brantner Nova, s.r.o. 1031301635 Zber komunálneho odpadu a separovaný zber 7/2013 1811.77 EUR s DPH
302/2013 SPP a.s. 7292835456 Plyn - Zdravotné stredisko / ambulancia 51 EUR s DPH
301/2013 SPP a.s. 7302795709 Plyn - KD garáž 180 EUR s DPH
300/2013 SPP a.s. 7302796000 Plyn - byt Školská 17/B 20 EUR s DPH
299/2013 SPP a.s. 7302795612 Plyn - Dom smútku 34 EUR s DPH
298/2013 SPP a.s. 7302795610 Plyn - Zdravotné stredisko 67 EUR s DPH
297/2013 SPP a.s. 7302795611 Plyn - knižnica 41 EUR s DPH
296/2013 SPP a.s. 7302795609 Plyn - OcÚ 98 EUR s DPH
295/2013 Paciga s.r.o. 130103339 Potravinové poukážky - záškoláci 184.8 EUR s DPH
294/2013 Oravec Ladislav 2013007 Potravinové poukážky - záškoláci 92.4 EUR s DPH
293/2013 Marcela Pechová 131107 Potravinové poukážky - záškoláci 785.4 EUR s DPH
292/2013 Slovak Telecom,a.s. 0900572229 Router ZyXEL P-2812HNU-F3 59.9 EUR s DPH
291/2013 Východoslovenská energetika, a.s. 7478085304 Elektrika - 1.8.-31.8.2013 Bytovka Školská A,B / spoločné priestory 78 EUR s DPH
290/2013 Východoslovenská energetika, a.s. 7478085420 Elektrika 1.6.-31.8.2013 Jareček bytovky A,B,C,D,E 116 EUR s DPH
289/2013 Východoslovenská energetika, a.s. 7478085362 Elektrika - 1.8.-31.8.2013 Bytovka Školská C / spoločné priestory 35 EUR s DPH
288/2013 Východoslovenská energetika, a.s. 7478085831 Elektrika 1.6.-31.8.2013 - byt Školská 17/B 20 EUR s DPH
287/2013 Východoslovenská energetika, a.s. 7478085820 Elektrika 1.6.-31.8.2013 - Zdravotné stredisko / ambulancia 53 EUR s DPH
286/2013 Brenntag Slovakia s.r.o. 282310680 Chlornan sódny / vodojemy 82.56 EUR s DPH
285/2013 Východoslovenská energetika, a.s. 7478083744 Elektrika 1.6.-31.8.2013 7355 EUR s DPH
284/2013 CBC Slovakia s.r.o. 8041300469 Prenájom kopírka 46.84 EUR s DPH
283/2013 Pivovary Topvar, a.s. 2651262270 Športové podujatie - futbalový turnaj - občerstvenie 298.43 EUR s DPH
282/2013 Slovak Telecom,a.s. 7307596253 Mobil 0903653107 3.16 EUR s DPH
281/2013 Slovak Telecom,a.s. 7307578120 Mobil 0903622942 15.54 EUR s DPH
280/2013 Mäso - Údeniny Šimo František 72013 Potravinové poukážky - záškoláci 69.3 EUR s DPH
279/2013 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 130466 Aktivačná činnosť - pracovné náradie 186.19 EUR s DPH
278/2013 LS Pracovné odevy s.r.o. 20130084 Aktivačné práce - pracovné odevy 289.2 EUR s DPH
277/2013 Tehelňa STOVA, spol.. s r.o. 132044 Cement - hokejové ihrisko 153.85 EUR s DPH
276/2013 Slovak Telecom,a.s. 7307648034 Mobil - 0911306990, 0911306988,0911306984 32.38 EUR s DPH
275/2013 CBC Slovakia s.r.o. 8041300455 Prenájom kopírka 56.21 EUR s DPH
274/2013 SPP a.s. 7114627106 Plyn - knižnica 41 EUR s DPH
273/2013 Slovak Telecom,a.s. 7307379112 Mobil 0911038905 0.74 EUR s DPH
272/2013 Dobro spol. s r.o. 1300266 Oprava elektrickej zabezpečovacej signalizácie 112.87 EUR s DPH
271/2013 Paciga s.r.o. 130102866 Potravinové poukážky - záškoláci 184.8 EUR s DPH
270/2013 Teheľna STOVA, spol.r.o. 131946 Cement - hokejové ihrisko 153.85 EUR s DPH
269/2013 Slovak Telecom,a.s. 7307101833 Mobil 0903622942 12.84 EUR s DPH
268/2013 ŽSR 2700011410 Vytýčenie kábelových vedení 90.84 EUR s DPH
267/2013 ORNTH, spol. s.r.o. 1320270 Nivelizačný prístroj NEDO, statív hliníkový NEDO, nivelizačná lata NEDO 237.6 EUR s DPH
266/2013 Badger Meter Slovakia s.r.o. 130171 Oprava ČOV ul. Michalská 1703.28 EUR s DPH
265/2013 Marek Virág 132013 Potravinové poukážky - záškoláci 92.4 EUR s DPH
264/2013 Slovak Telecom,a.s. 4751798227 Telefón - 053/4498137 49.21 EUR s DPH
263/2013 DATALAN, a.s. 621302318 Podpora ON-Site Korwin, servisné služby za obdobie 1.6. 2013 - 30.6. 2013 408 EUR s DPH
262/2013 Kozák Josef - Potraviny Mini Mix 2013001 Potravinové poukážky - záškoláci 46.2 EUR s DPH
261/2013 KOVOZBER, s.r.o. 130724 Vývoz kontajnera z cintorína 73.39 EUR s DPH
260/2013 demax internet 13010939 Internet - jún 2013 99 EUR s DPH
259/2013 Sakmáry Ladislav 13200046 Materiál - kosačky, PV3S 461.8 EUR s DPH
258/2013 Vyťažovacie stredisko, s.r.o. 130313 Preprava - Cintorín / materiál oplotenie - betonové panely a stĺpy 468 EUR s DPH
257/2013 Vyťažovacie stredisko, s.r.o. 130314 Preprava - hokejové mantinely / hokejové ihrisko 564 EUR s DPH
256/2013 EL spol. s r.o. 133193 Analýza odpadových vôd 52.2 EUR s DPH
255/2013 SPP a.s. 7104885410 Plyn - Zdravotné stredisko / ambulancia 51 EUR s DPH
254/2013 SPP a.s. 7262824754 Plyn - byt Školská 17/B 20 EUR s DPH
253/2013 SPP a.s. 7262824449 Plyn - KD garáž 180 EUR s DPH
252/2013 SPP a.s. 7262824339 Plyn - Dom smútku 34 EUR s DPH
251/2013 SPP a.s. 7262824338 Plyn - Zdravotné stredisko 67 EUR s DPH
250/2013 SPP a.s. 7262824337 Plyn - OcÚ 98 EUR s DPH
249/2013 Mária Kromková 13006 Potravinové poukážky - záškoláci 92.4 EUR s DPH
248/2013 Grečko Martin 1301025 Potravinové poukážky - záškoláci 46.2 EUR s DPH
247/2013 Oravec Ladislav 2013006 Potravinové poukážky - záškoláci 46.2 EUR s DPH
246/2013 Brantner Nova, s.r.o. 1031301401 Zber komunálneho odpadu a separovaný zber 6/2013 2081.69 EUR s DPH
245/2013 Tatra Commerce, spol.s.r.o. 130745 Materiál - dielňa OcÚ 3.9 EUR s DPH
244/2013 Čerpadlá Tatry s.r.o. 130078 Kalové čerpadlo - čerpačka Jareček 1982.4 EUR s DPH
243/2013 Vladimír Vrábeľ 1301082 Činnosť technika PO a BOZP 2.kv.2013 150 EUR s DPH
242/2013 Pásztor Peter Ing.arch.-autorizovaný architekt SKA 201303 Projekt - Revitalizácia centrálnej zóny obce Markušovce 900 EUR s DPH
241/2013 Marcela Pechová 131106 Potravinové poukážky - záškoláci 739.2 EUR s DPH
240/2013 Slovak Telecom,a.s. 0090111682 Rekonštrukcia mosta cez Levočský potok 63.6 EUR s DPH
239/2013 CBC Slovakia s.r.o. 8041300416 Prenájom kopírka 30.86 EUR s DPH
238/2013 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 130100135 Obedové balíčky - hmotná núdza ŠpZŠ jún 2013 2041 EUR s DPH
237/2013 Slovak Telecom,a.s. 7306422086 Mobil 0902353292 33.35 EUR s DPH
236/2013 Slovak Telecom,a.s. 7306437939 Mobil 0903653107 2.39 EUR s DPH
235/2013 Pivovary Topvar, a.s. 2651258798 Športové podujatie - Volejbalový turnaj 174.32 EUR s DPH
234/2013 Slovak Telecom,a.s. 7306489761 Mobil - 0911306990, 0911306988,0911306984 43.01 EUR s DPH
233/2013 EL spol. s r.o. 132921 Analýza pitné vody 109.74 EUR s DPH
232/2013 Slovak Telecom,a.s. 7306226775 Mobil 0911038905 0.97 EUR s DPH
231/2013 REMOV Sport, s.r.o. 20130162 Dodávka hokejových mantinelov - hokejové ihrisko 13794 EUR s DPH
230/2013 LS Pracovné odevy s.r.o. 20130066 Aktivačná činnosť - pracovné odevy 294.4 EUR s DPH
229/2013 LS Pracovné odevy s.r.o. 20130065 Pracovné pomôcky - dielňa 31.4 EUR s DPH
228/2013 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 130380 Aktivačné práce - pracovné náradie 194.85 EUR s DPH
227/2013 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 130379 Materiál - dielňa, Dom smútku, OcÚ 128.58 EUR s DPH
226/2013 CBC Slovakia s.r.o. 8041300378 Prenájom kopírka 86.93 EUR s DPH
225/2013 Vyťažovacie stredisko, s.r.o. 130278 Preprava betonových panelov a stĺpikov - oplotenie cintorína 468 EUR s DPH
224/2013 MVM Plus s. r. o. o. 2013024 Cintorín / materiál oplotenie - betonové panely a stĺpy 3555.72 EUR s DPH
223/2013 Slovak Telecom,a.s. 7305942262 Mobil 0903622942 12.02 EUR s DPH
222/2013 Grečko Martin 1301018 Špecialny material PO - hadica C52 zásahová, hadica B75 zásahová 408 EUR s DPH
221/2013 Marek Virág 112013 Potravinové poukážky - záškoláci 46.2 EUR s DPH
220/2013 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 20130307 Vyjadrenie k projektu Revitalizácia centrálnej zóny obce Markušovce 33.19 EUR s DPH
219/2013 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 0113057558 Nákup jedálnych kupónov 2739.54 EUR s DPH
218/2013 DATALAN, a.s. 621301908 Podpora ON-Site Korwin, servisné služby za obdobie 1. 5. 2013 - 31.5. 2013 408 EUR s DPH
217/2013 Ing. Mária Kyselová 2213 Audi konsolidovanej účtovnej závierky 1200 EUR s DPH
216/2013 Slovak Telecom,a.s. 0750845924 Telefón - 053/4498137 43.99 EUR s DPH
215/2013 demax internet 13010800 Internet - jún 2013 99 EUR s DPH
214/2013 Brantner Nova, s.r.o. 1031301122 Zber komunálneho odpadu a separovaný zber 5/2013 2728.38 EUR s DPH
213/2013 Brantner Nova, s.r.o. 1031301136 Zmesový komunálny odpad 11.78 EUR s DPH
212/2013 ADACOM progatec s r.o. 20130341 Nôž kladivový - Ferrari kosačka 224.64 EUR s DPH
211/2013 SPP a.s. 6300064766 Plyn - KD garáž 180 EUR s DPH
210/2013 SPP a.s. 6300053941 Plyn - Dom smútku 37
209/2013 SPP a.s. 6300053935 Plyn - knižnica 41 EUR s DPH
208/2013 SPP a.s. 6300053921 Plyn - Zdravotné stredisko 72 EUR s DPH
207/2013 SPP a.s. 6300053913 Plyn - OcÚ 106 EUR s DPH
206/2013 DARIUS IT, s.r.o. 1326 Registrácia domény markusovce.sk, ročný poplatok na hostingové služby k doméne markusovce.sk 120 EUR s DPH
205/2013 Mária Kromková 13005 Potravinové poukážky - záškoláci 161.7 EUR s DPH
204/2013 Marcela Pechová 131105 Potravinové poukážky - záškoláci 531.3 EUR s DPH
203/2013 Paciga s.r.o. 130102354 Potravinové poukážky - záškoláci 46.2 EUR s DPH
202/2013 Grečko Martin 1301017 Potravinové poukážky - záškoláci 69.3 EUR s DPH
201/2013 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 130100111 Obedové balíčky - hmotná núdza ŠpZŠ máj 2013 2229 EUR s DPH
200/2013 SPP a.s. 6300174080 Plyn - Zdravotné stredisko / ambulancia 51 EUR s DPH
199/2013 2U spol.s r.o. 21130499 Zástava SR, EU, obecná 76.32 EUR s DPH
198/2013 Oravec Ladislav 2013005 Potravinové poukážky - záškoláci 161.7 EUR s DPH
197/2013 Brantner Nova, s.r.o. 1031301068 Vyčistenie čerpačky Jareček - fekálne vozidlo PV3S 153.95 EUR s DPH
196/2013 Roman Babčan INkarus 1302356 Tonery 2 ks pre HP CE278A/Canon 27.06 EUR s DPH
195/2013 CBC Slovakia s.r.o. 8041300328 Prenájom kopírka 86.58 EUR s DPH
194/2013 Slovak Telecom,a.s. 7305296420 Mobil 0903653107 4.58 EUR s DPH
193/2013 Slovak Telecom,a.s. 7305278181 Mobil 0902353292 26.53 EUR s DPH
192/2013 Slovak Telecom,a.s. 7305344970 Mobil - 0911306990, 0911306988,0911306984 34.86 EUR s DPH
191/2013 Mäso - Údeniny Šimo František 052013 Potravinové poukážky - záškoláci 23.1 EUR s DPH
190/2013 KONEX Elektro s r.o. 1061300202 Materiál - čerpačka Jareček, dielňa 85.43 EUR s DPH
189/2013 Východoslovenská energetika, a.s. 7234137111 Vyučtovanie elektrika knižnica - 01.01.2013 - 13.05.2013 -187.91 EUR s DPH
188/2013 MVM Plus s. r. o. o. 2013018 Cintorín / materiál oplotenie - betonové panely a stĺpy 4586.03 EUR s DPH
187/2013 Jenčík Peter SooF 20130529 Kancelársky papier a potreby 113.08 EUR s DPH
186/2013 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 130296 Materiál - Kultúrny dom, dielňa, OcU 42.24 EUR s DPH
185/2013 M-PLAST, Mužík 113144 Vodovodné prípojky 179.74 EUR s DPH
184/2013 Slovak Telecom,a.s. 7305078591 Mobil 0911038905 0.83 EUR s DPH
183/2013 Grečko Martin 1301015 Špecialny material PO - hadica D-25 zasáhová, prúdnica, prechod C-D 346.32 EUR s DPH
182/2013 Grečko Martin 1301014 Údržba zváračky - dielňa 16.8 EUR s DPH
181/2013 Krajňáková Mária 20130191 Školenie - strojník stavebných strojov 14 EUR s DPH
180/2013 CBC Slovakia s.r.o. 8041300311 Prenájom kopírka 42.31 EUR s DPH
179/2013 Chovanec Jozef - Geodet 62013 Vyhotovenie geometrického plánu - Revitalizácia centrálnej zóny obce Markušovce 200 EUR s DPH
178/2013 Slovak Telecom,a.s. 7304800342 Mobil 0903622942 15.37 EUR s DPH
177/2013 KONEX Elektro s r.o. 1061300176 Nákup svietidiel - oprava verejného osvetlenia 2766.53 EUR s DPH
176/2013 ADCOMP SK s.r.o. 1300075 Servis tlačiarne Lexmark E 120 35 EUR s DPH
175/2013 DATALAN, a.s. 621301501 Podpora ON-Site Korwin, servisné služby za obdobie 1.4. 2013 - 30.4. 2013 408 EUR s DPH
174/2013 Jaroslav Olejník - BETOL 13118 Nákup materiálu na opravu prejazdu ul. Podhradová 93.74 EUR s DPH
173/2013 Ing Miroslav Maršalek 2013000128 Práce na práve počítačovej siete OcÚ 100.02 EUR s DPH
172/2013 Slovak Telecom,a.s. 9749882645 Telefón - 053/4498137 43.51 EUR s DPH
171/2013 Brantner Nova, s.r.o. 1031300861 Zmesový komunálny odpad 121.37 EUR s DPH
170/2013 Marek Virág 102013 Potravinové poukážky - záškoláci 46.2 EUR s DPH
169/2013 Oravec Ladislav 2013004 Potravinové poukážky - záškoláci 69.3 EUR s DPH
168/2013 Mária Kromková 13004 Potravinové poukážky - záškoláci 138.6 EUR s DPH
167/2013 Marcela Pechová 131104 Potravinové poukážky - záškoláci 485.1 EUR s DPH
166/2013 EL spol. s r.o. 132062 Analýza odpadových vôd 39.96 EUR s DPH
165/2013 Sakmáry Ladislav 13300041 Materiál - kosačky / verejná zeleň 133.28 EUR s DPH
164/2013 demax internet 13010643 Internet - máj 2013 99 EUR s DPH
163/2013 SPP a.s. 7257783193 Plyn - KD garáž 180 EUR s DPH
162/2013 SPP a.s. 7257783106 Plyn - Dom smútku 88 EUR s DPH
161/2013 SPP a.s. 7257783105 Plyn - knižnica 41 EUR s DPH
160/2013 SPP a.s. 7257783104 Plyn - Zdravotné stredisko 172 EUR s DPH
159/2013 SPP a.s. 7257783103 Plyn - OcÚ 253 EUR s DPH
158/2013 SPP a.s. 7282774834 Plyn - Zdravotné stredisko / ambulancia 51 EUR s DPH
157/2013 Paciga s.r.o. 130101866 Potravinové poukážky - záškoláci 161.7 EUR s DPH
156/2013 Brantner Nova, s.r.o. 1031300739 Zber komunálneho odpadu a separovaný zber 4/2013 1969.78 EUR s DPH
155/2013 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 130100085 Obedové balíčky - hmotná núdza ŠpZŠ apríl 2013 2158 EUR s DPH
154/2013 Slovak Telecom,a.s. 7304152814 Mobil 0903653107 1.82 EUR s DPH
153/2013 Slovak Telecom,a.s. 7304145898 Mobil 0902353292 23.58 EUR s DPH
152/2013 Východoslovenská energetika, a.s. 7461208567 Elektrika 1.3.-31.5.2013 Jareček bytovky A,B,C,D,E 116 EUR s DPH
151/2013 Východoslovenská energetika, a.s. 7461208975 Elektrika 1.3.-31.5.2013 - Zdravotné stredisko / ambulancia 53 EUR s DPH
150/2013 Východoslovenská energetika, a.s. 7461208448 Elektrika - 1.3.-31.5.2013 Bytovka Školská A,B 78 EUR s DPH
149/2013 Východoslovenská energetika, a.s. 7461208507 Elektrika - 1.3.-31.5.2013 Bytovka Školská C 35 EUR s DPH
148/2013 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 130245 Materiál - dielňa 78.9 EUR s DPH
147/2013 Východoslovenská energetika, a.s. 7461206875 Elektrika 1.3.-31.5.2013 7483 EUR s DPH
146/2013 Brantner Nova, s.r.o. 1031300732 Vyčistenie Čerpačky ul. Hornádska 140.11 EUR s DPH
145/2013 SMALT K.A.M. - Smaltovňa 201304010 Tabuľka s orientačným číslom 7A bielo červenej farby 25x20 cm 13.2 EUR s DPH
144/2013 Slovak Telecom,a.s. 7304202721 Mobil - 0911306990, 0911306988,0911306984 39.58 EUR s DPH
143/2013 Grečko Martin 1301010 Potravinové poukážky - záškoláci 23.1 EUR s DPH
142/2013 Mäso - Údeniny Šimo František 42013 Potravinové poukážky - záškoláci 23.1 EUR s DPH
141/2013 CBC Slovakia s.r.o. 8041300258 Prenájom kopírka 84.8 EUR s DPH
140/2013 Čerpadlá Tatry s.r.o. 130045 Čerpaddlo 1338.12 EUR s DPH
139/2013 KOVOZBER, s.r.o. 130483 Vývoz odpadu - cintorín 73.39 EUR s DPH
138/2013 Slovak Telecom,a.s. 7303936990 Mobil 0911038905 0.32 EUR s DPH
137/2013 CBC Slovakia s.r.o. 8041300242 Prenájom kopírka 62.45 EUR s DPH
136/2013 Slovak Telecom,a.s. 7303654040 Mobil 0903622942 14.88 EUR s DPH
135/2013 MIVA, spol. s r.o. 1310312 Materiál - rúry na opravu prejazdu ul.Michalská - ul. Podhradová 301.93 EUR s DPH
134/2013 Vitko Ján, Ing. 92013 Historické mapy - Slovensko v čase, Veľká Morava 20 EUR s DPH
133/2013 Ing. Mária Kyselová 413 Audit riadnej účtovnej závierky za rok 2012 2400 EUR s DPH
132/2013 Jaroslav Olejník - BETOL 13071 Materiál - štrk na opravu premostenia ul.Podhradová 80.35 EUR s DPH
131/2013 IURA EDITION 2401332031 časopis - Právo pre ROPO a OBCE 43 EUR s DPH
130/2013 DATALAN, a.s. 621301087 Podpora ON-Site Korwin, servisné služby za obdobie 1. 3. 2013 - 31.3. 2013 408 EUR s DPH
129/2013 Východoslovenská energetika, a.s. 7224119689 Dobropis elektrika Ošust -4.24 EUR s DPH
128/2013 JUDr.Jozef Sotolář, PhD. 20130405 Právna pomoc 2038.61 EUR s DPH
127/2013 Vladimír Vrábeľ 1301044 Činnosť technika PO a BOZP 1.kv.2013 150 EUR s DPH
126/2013 demax internet 13010492 Internet - apríl 2013 99 EUR s DPH
125/2013 Slovak Telecom,a.s. 7748895381 Telefón - 053/4498137 44.74 EUR s DPH
124/2013 SPP a.s. 7217808591 Plyn - Zdravotné stredisko / ambulancia 51 EUR s DPH
123/2013 SPP a.s. 7302703244 Plyn - KD garáž 180 EUR s DPH
122/2013 SPP a.s. 7302703125 Plyn - Dom smútku 228 EUR s DPH
121/2013 SPP a.s. 7302703124 Plyn - knižnica 41 EUR s DPH
120/2013 SPP a.s. 7302703123 Plyn - Zdravotné stredisko 448 EUR s DPH
119/2013 SPP a.s. 7302703122 Plyn - OcÚ 660 EUR s DPH
118/2013 Pásztor Peter Ing.arch.-autorizovaný architekt SKA 201301 Projekt strechy kultúrny dom 1200 EUR s DPH
117/2013 Brantner Nova, s.r.o. 1031300536 Zber komunálneho odpadu a separovaný zber 3/2013 1921.59 EUR s DPH
116/2013 Ing Miroslav Maršalek 2013000092 Dodávka a montáž telefónnej ústredne 1586.5 EUR s DPH
115/2013 Marcela Pechová 131103 Potravinové poukážky - záškoláci 415.8 EUR s DPH
114/2013 Paciga s.r.o. 130101390 Potravinové poukážky - záškoláci 92.4 EUR s DPH
113/2013 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 130100063 Obedové balíčky - hmotná núdza ŠPZŠ marec 2013 1712 EUR s DPH
112/2013 Slovak Telecom,a.s. 7303028627 Mobil 0903653107 1.9 EUR s DPH
111/2013 Slovak Telecom,a.s. 7303080704 Mobil - 0911306990, 0911306988,0911306984 38.48 EUR s DPH
110/2013 Slovak Telecom,a.s. 7303018273 Mobil 0903622942 16.19 EUR s DPH
109/2013 Marek Virág 092013 Potravinové poukážky - záškoláci 46.2 EUR s DPH
108/2013 Oravec Ladislav 2013003 Potravinové poukážky - záškoláci 115.5 EUR s DPH
107/2013 Mária Kromková 13003 Potravinové poukážky - záškoláci 184.8 EUR s DPH
106/2013 Mäso - Údeniny Šimo František 320013 Potravinové poukážky - záškoláci 46.2 EUR s DPH
105/2013 Grečko Martin 1301007 Potravinové poukážky - záškoláci 69.3 EUR s DPH
104/2013 EL spol. s r.o. 131429 Analýza vôd - pitné vody 109.74 EUR s DPH
103/2013 CBC Slovakia s.r.o. 8041300176 Prenájom kopírka 23.09 EUR s DPH
102/2013 AUTO - VALAS s.r.o., FIAT DEALER 62303051 Servis - oprava Alfa Romeo 159 345.24 EUR s DPH
101/2013 Východoslovenská energetika, a.s. 7224119554 Elektrika - TJ Slovan / preplatok za 01.01-11.03.2013 -439.97 EUR s DPH
100/2013 Slovak Telecom,a.s. 7302809070 Mobil 0911038905 2.16 EUR s DPH
99/2013 EL spol. s r.o. 131214 Analýza odpadových vôd 22.44 EUR s DPH
98/2013 CBC Slovakia s.r.o. 8041300165 Prenájom kopírka 67.36 EUR s DPH
97/2013 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 130144 Aktivačná činnosť - náradie 390.59 EUR s DPH
96/2013 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 130143 Materiál - OcU, dielňa 23.1 EUR s DPH
95/2013 Daffer spol. s.r.o. 3515650314 ŠpZŠ - HN / školské potreby 2 polrok školský rok 2012/2013 2158 EUR s DPH
94/2013 DATALAN, a.s. 621300663 Podpora ON-Site Korwin, servisné služby za obdobie 1. 2. 2013 - 28.2. 2013 408 EUR s DPH
93/2013 Jenčík Peter SooF 20130202 Kancelársky papier a kancelárske potreby OcU 445.81 EUR s DPH
92/2013 AUTO - VALAS s.r.o., FIAT DEALER 62303022 Servis Alfa Romeo 159 390.92 EUR s DPH
91/2013 Slovak Telecom,a.s. 7302635457 Mobil 0902353292 20.46 EUR s DPH
90/2013 EL spol. s r.o. 131065 Analýza vôd - odpadové vody 22.44 EUR s DPH
89/2013 GARANT - František Kračko 1320026 Materiál - Komatsu 447.96 EUR s DPH
88/2013 Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o. 20130361 Športové aktivity obce - basketbalový turnaj 16.83 EUR s DPH
87/2013 Brantner Nova, s.r.o. 1031300292 Zber komunálneho odpadu a separovaný zber 2/2013 1339.4 EUR s DPH
86/2013 Slovak Telecom,a.s. 5747915446 Telefón - 053/4498137 44.38 EUR s DPH
85/2013 demax internet 13010351 Internet - marec 2013 99 EUR s DPH
84/2013 Marek Virág 62013 Potravinové poukážky - záškoláci 115.5 EUR s DPH
83/2013 Ing Miroslav Maršalek 2013000060 Správa počítačovej siete 24 EUR s DPH
82/2013 Oravec Ladislav 2013002 Potravinové poukážky - záškoláci 115.5 EUR s DPH
81/2013 Paciga s.r.o. 130100901 Potravinové poukážky - záškoláci 161.7 EUR s DPH
80/2013 SPP a.s. 7297712178 Plyn - Zdravotné stredisko / ambulancia 51 EUR s DPH
79/2013 SPP a.s. 7292700611 Plyn - KD garáž 180 EUR s DPH
78/2013 SPP a.s. 7292700491 Plyn - Dom smútku 417 EUR s DPH
77/2013 SPP a.s. 7292700490 Plyn - knižnica 41 EUR s DPH
76/2013 SPP a.s. 7292700489 Plyn - Zdravotné stredisko 818 EUR s DPH
75/2013 SPP a.s. 7292700488 Plyn - OcÚ 1206 EUR s DPH
74/2013 Marcela Pechová 131102 Potravinové poukážky - záškoláci 369.6 EUR s DPH
73/2013 Jaroslav Adamec-Phobosstudio 002732 Kancelárske potreby - tonery 4 ks 79.38 EUR s DPH
72/2013 Mária Kromková 13002 Potravinové poukážky - záškoláci 184.8 EUR s DPH
71/2013 CBC Slovakia s.r.o. 8041300116 Prenájom kopírka 37.96 EUR s DPH
70/2013 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 130100042 Obedové balíčky - hmotná núdza ŠPZŠ február 2013 1427 EUR s DPH
69/2013 Slovak Telecom,a.s. 7301897038 Mobil 0903622942 15.83 EUR s DPH
68/2013 Slovak Telecom,a.s. 7301899697 Mobil 0903653107 2.8 EUR s DPH
67/2013 Slovak Telecom,a.s. 7301945930 Mobil - 0911306990, 0911306988,0911306984 27.18 EUR s DPH
66/2013 Mäso - Údeniny Šimo František 12 Potravinové poukážky - záškoláci 23.1 EUR s DPH
65/2013 Brenntag Slovakia s.r.o. 282301836 Dezinfekčný prostriedok na pitnú vodu - chlornan sódny 82.56 EUR s DPH
64/2013 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 130095 Aktivačná činnosť - pracovné náradie 221 EUR s DPH
63/2013 CBC Slovakia s.r.o. 8041300096 Prenájom kopírka 115.33 EUR s DPH
62/2013 Slovak Telecom,a.s. 7301680867 Mobil 0911038905 8.5 EUR s DPH
61/2013 KSR-KAMEŇOLOMY SR, s.r.o. 2013100131 Drvené kamenivo - zinmná údržba miestne komunikácie 223.5 EUR s DPH
60/2013 JOGA spol. s r.o. 0172013 Dovoz - drvené kamenivo na zimnú údržbu ciest - miestna komunikácia 172.8 EUR s DPH
59/2013 Slovak Telecom,a.s. 7301399756 Mobil 0902353292 16.26 EUR s DPH
58/2013 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 0113020002 Nákup jedálnych kupónov 2556.84 EUR s DPH
57/2013 DATALAN, a.s. 621300273 Podpora ON-Site Korwin, servisné služby za obdobie 1. 1. 2013 - 31. 1. 2013 408 EUR s DPH
56/2013 Marián Jendruch, GAMA PRINT 2013013 Obecná vlajka, štátna vlajka 283.2 EUR s DPH
55/2013 LS Pracovné odevy s.r.o. 20130017 Aktivačná práca - pracovné odevy 126 EUR s DPH
54/2013 Marek Virág 052013 Potravinové poukážky - záškoláci 67.62 EUR s DPH
53/2013 KSR-KAMEŇOLOMY SR, s.r.o. 2013100068 Drvené kamenivo - zinmná údržba miestne komunikácie 72.55 EUR s DPH
52/2013 demax internet 13010213 Internet - február 2013 99 EUR s DPH
51/2013 Slovak Telecom,a.s. 3746932374 Telefón - 053/4498137 49.52 EUR s DPH
50/2013 Ing Miroslav Maršalek 2013000032 Správa počítačovej siete OcÚ 36 EUR s DPH
49/2013 Brantner Nova, s.r.o. 4031300062 Servis a oprava - Citroen 253.07 EUR s DPH
48/2013 LS Pracovné odevy s.r.o. 20130011 Pracovné oblečenie - pracovníci OcÚ 312 EUR s DPH
47/2013 Východoslovenská energetika, a.s. 7421123819 Elektrika - 1.1.-28.2.2013 Bytovka Školská A,B 78 EUR s DPH
46/2013 Východoslovenská energetika, a.s. 7421123876 Elektrika - 1.1.-28.2.2013 Bytovka Školská C 35 EUR s DPH
45/2013 Východoslovenská energetika, a.s. 7421123939 Elektrika 1.1.-28.2.2013 Jareček bytovky A,B,C,D,E 116 EUR s DPH
44/2013 Oravec Ladislav 2013001 Potravinové poukážky - záškoláci 90.16 EUR s DPH
43/2013 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 130100020 Obedové balíčky - hmotná núdza ŠPZŠ január 2013 2026 EUR s DPH
42/2013 Slovak Telecom,a.s. 7300819932 Mobil - 0911306990, 0911306988,0911306984 34.06 EUR s DPH
41/2013 SPP a.s. 7312660794 Plyn - Zdravotné stredisko / ambulancia 51 EUR s DPH
40/2013 SPP a.s. 7307644597 Plyn - KD garáž 180 EUR s DPH
39/2013 SPP a.s. 7307644467 Plyn - Dom smútku 442 EUR s DPH
38/2013 SPP a.s. 7307644466 Plyn - knižnica 41 EUR s DPH
37/2013 SPP a.s. 7307644465 Plyn - Zdravotné stredisko 867 EUR s DPH
36/2013 SPP a.s. P307644464 Plyn - OcÚ 1279 EUR s DPH
35/2013 Paciga s.r.o. 130100533 Potravinové poukážky - záškoláci 157.78 EUR s DPH
34/2013 Marcela Pechová 131101 Potravinové poukážky - záškoláci 270.48 EUR s DPH
33/2013 AG - stavel mat s.r.o. 2013031 Vodojemy - materiál 54.34 EUR s DPH
32/2013 Brantner Nova, s.r.o. 1031300046 Zber komunálneho odpadu a separovaný zber 1/2013 1857.89 EUR s DPH
31/2013 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 130053 Materiál - Vodojemy, dielňa, Verejné osvetlenie, OcÚ kuchynka 108.05 EUR s DPH
30/2013 Východoslovenská energetika, a.s. 7421122215 Elektrika 1.1.-28.2.2013 7981 EUR s DPH
29/2013 Východoslovenská energetika, a.s. 7421124361 Elektrika 1.1.-28.2.2013 - Zdravotné stredisko / ambulancia 53 EUR s DPH
28/2013 Advokátska kancelária JUDr. Marcel Mašan, s.r.o. 2013002 Právna pomoc 7696.09 EUR s DPH
27/2013 JOGA spol. s r.o. 0052013 Dovoz - drvené kamenivo na zimnú údržbu ciest - miestna komunikácia 172.8 EUR s DPH
25/2013 Teheľna STOVA, spol.r.o. 130094 Vodojem - materiál 242.39 EUR s DPH
24/2013 Slovak Telecom,a.s. 7300770987 Mobil 0903653107 1.25 EUR s DPH
23/2013 Slovak Telecom,a.s. 7300766199 Mobil 0903622942 3.65 EUR s DPH
22/2013 Mária Kromková 13001 Potravinové poukážky - záškoláci 202.86 EUR s DPH
21/2013 SPP a.s. 7449118744 Plyn - OcÚ 20.88 EUR s DPH
20/2013 SPP a.s. 7449118745 Plyn - zdravotné stredisko 20.88 EUR s DPH
19/2013 SPP a.s. 7449118746 Plyn - knižnica 3.72 EUR s DPH
18/2013 SPP a.s. 7449118747 Plyn - Dom smútku 5.53 EUR s DPH
17/2013 SPP a.s. 118748 Plyn - kultúrny dom 5.53 EUR s DPH
16/2013 SPP a.s. 7451032934 Plyn - Zdravotné stredisko / ambulancia 3.72 EUR s DPH
15/2013 CBC Slovakia s.r.o. 8041300039 Prenájom kopírka 31.86 EUR s DPH
14/2013 ADAM OIL, spol.s.r.o. 20130043 Motorový olej - PV3S, hydraulický olej - Komatsu 102 EUR s DPH
13/2013 KSR-KAMEŇOLOMY SR, s.r.o. 2013100013 Drvené kamenivo - zinmná údržba miestne komunikácie 153.97 EUR s DPH
12/2013 CBC Slovakia s.r.o. 8041300027 Prenájom kopírka 88.44 EUR s DPH
11/2013 Slovak Telecom,a.s. 7300560016 Mobil 0911038905 3.55 EUR s DPH
10/2013 demax internet 13010083 Internet január 2013 99 EUR s DPH
9/2013 Hotel CASCADE, Most 7456 Ubytovanie - pracovná cesta 115.64 EUR s DPH
8/2013 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 130021 Aktivačné práce - pracovné náradie 230.68 EUR s DPH
7/2013 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 130020 Materiál - dielňa, Citroen 24.93 EUR s DPH
6/2013 EL spol. s r.o. 130070 Analýza vôd - pitné vody 659.1 EUR s DPH
5/2013 Slovak Telecom,a.s. 7300284390 Mobil 0902353292 16.43 EUR s DPH
4/2013 HOUR, spol. s r.o. 120130085 Systémová údržba Human Klasic za rok 2013 173.27 EUR s DPH
3/2013 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 130100007 Reprezentačné - poslanci 63 EUR s DPH
2/2013 JUDr.Jozef Sotolář, PhD. 20130103 Právna pomoc 3560.02 EUR s DPH
1/2013 INPROST spol.s.r.o. 23463311 Obecné noviny rok 2013 52 EUR s DPH
559/2012 SPP a.s. 7416728963 Plyn - vyučtovacia faktúra - obdobie 19.1.2012 - 31.12.2012 ambulancia Zdravotné stredisko 138.22 EUR s DPH
558/2012 SPP a.s. 7414771116 Plyn - OcU 119.02 EUR s DPH
557/2012 SPP a.s. 7414771118 Plyn - vyučtovacia faktúra - obdobie 19.1.2012 - 31.12.2012 Knižnica -76.54 EUR s DPH
556/2012 SPP a.s. 7416727840 Plyn - vyučtovacia faktúra - obdobie 19.1.2012 - 31.12.2012 KD garáž -644.63 EUR s DPH
555/2012 SPP a.s. 7414771119 Plyn -vyučtovacia faktúra - obdobie 19.1.2012 - 31.12.2012 Dom smútku -160.34 EUR s DPH
554/2012 SPP a.s. 7414771117 Plyn - vyučtovacia faktúra - obdobie 1.1.2012 - 31.12.2012 Zdravotné stredisko -47.28 EUR s DPH
553/2012 Východoslovenská energetika, a.s. 7220118299 Vyučtovacia faktúra - obdobie 1.1.2012 - 31.12.2012 bytovky Jareček -56.03 EUR s DPH
552/2012 Východoslovenská energetika, a.s. 7220118296 Vyučtovacia faktúra - obdobie 1.1.2012 - 31.12.2012 -343.54 EUR s DPH
551/2012 Východoslovenská energetika, a.s. 7220118297 Vyučtovacia faktúra - obdobie 1.1.2012 - 31.12.2012 Byty Školská A/17, B/17 -15.74 EUR s DPH
550/2012 Východoslovenská energetika, a.s. 7220118300 Vyučtovacia faktúra - obdobie 1.1.2012 - 31.12.2012 Zdravotné stredisko/ ambulancia -33.46 EUR s DPH
549/2012 Východoslovenská energetika, a.s. 7220118298 Vyučtovacia faktúra - obdobie 1.1.2012 - 31.12.2012 Byty Školská C/17 -4.27 EUR s DPH
548/2012 Prima banka Slovensko,a.s. 24922012 Poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov 39.96 EUR s DPH
547/2012 DATALAN, a.s. 621203968 Podpora Korwin december 2012 238.75 EUR s DPH
546/2012 Asociácia správcov registratúry 12011166 Odborný seminár - Správa registratúry 39 EUR s DPH
545/2012 Brantner Nova, s.r.o. 1031203014 zber komunálneho odpadu a separovaný zber 12/2012 1797.33 EUR s DPH
544/2012 Slovak Telecom,a.s. 4745954297 Telefón - 4498137 44.26 EUR s DPH
543/2012 Slovak Telecom,a.s. 7213194171 Mobil - 0911306990, 0911306988,0911306984 53.85 EUR s DPH
542/2012 Slovak Telecom,a.s. 7213144528 Mobil 0903653107 3.83 EUR s DPH
541/2012 Slovak Telecom,a.s. 7213133607 Mobil 0903622942 9.89 EUR s DPH
540/2012 EL spol. s r.o. 127287 Analýza odpadových vôd 32.22 EUR s DPH
539/2012 EL spol. s r.o. 127224 Analýza odpadových vôd 32.22 EUR s DPH
538/2012 FaxCopy a.s. 8041200238 Prenájom kopírka 19.14 EUR s DPH
537/2012 Slovak Telecom,a.s. 7212936969 Mobil 0911038905 1.93 EUR s DPH
536/2012 Paciga s.r.o. 120105474 Potravinové poukážky - záškoláci 135.24 EUR s DPH
535/2012 SMALT K.A.M. - Smaltovňa 201212279 Tabuľky s orientačnými číslami 4,8,11 A,21,35,36,37,38 bielo červenej farby 25x20 cm 54 EUR s DPH
534/2012 Marek Virág 652012 Potravinové poukážky - záškoláci 45.08 EUR s DPH
533/2012 Grečko Martin 1201048 Potravinové poukážky - záškoláci 22.54 EUR s DPH
532/2012 Mária Kromková 12003 Potravinové poukážky - záškoláci 157.78 EUR s DPH
531/2012 Marcela Pechová 121111 Potravinové poukážky - záškoláci 202.86 EUR s DPH
530/2012 Oravec Ladislav 2012011 Potravinové poukážky - záškoláci 180.32 EUR s DPH
529/2012 Mäso - Údeniny Šimo František 1212 Potravinové poukážky - záškoláci 45.08 EUR s DPH
528/2012 Jenčík Peter SooF 20121446 Kancelárske potreby a papier 198.8 EUR s DPH
527/2012 DATALAN, a.s. 621203523 Podpora Korwin november 2012 238.75 EUR s DPH
526/2012 FaxCopy a.s. 8041200228 Prenájom kopírka 167.84 EUR s DPH
525/2012 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 120100261 Obedové balíčky - hmotná núdza ŠPZŠ 12/2012 1720 EUR s DPH
524/2012 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 120878 Materiál - drobné obecné služby, dieľna 36.14 EUR s DPH
523/2012 JOGA spol. s r.o. 2492012 Dovoz - drvené kamenivo na údržbu ciest - miestna komunikácia 172.8 EUR s DPH
522/2012 Grečko Martin 1201045 Revízia hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov, oprava hasiacich prístrojov, hasiaci prístroj ABC 6 525.12 EUR s DPH
521/2012 Slovak Telecom,a.s. 7212662478 Mobil 0902353292 8.57 EUR s DPH
520/2012 Vladimír Vrábeľ 1201135 Činnosť technika PO a BOZP 4.kv.2012 150 EUR s DPH
519/2012 KSR-KAMEŇOLOMY SR, s.r.o. 2012104339 Drvené kamenivo - posypový materiál 235.38 EUR s DPH
518/2012 CBS spol, s.r.o. 122989 Objednávame si u Vás prezentáciu v maľovanej mape regiónu Dolný Spiš 256.2 EUR s DPH
517/2012 SPP a.s. 7412905747 Vyučtovacia faktúra plyn OcU január - november 2012 426.8 EUR s DPH
516/2012 Hudzíková Emília, Ing. - H.E.REAL 37786431 Činnosti vykonané na obstarávaní dokumentácie Zmeny a doplnky 01 ÚPN-O Markušovce 550 EUR s DPH
515/2012 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 120842 Aktivačná činnosť - Aku vŕtací skrutkovač 269.9 EUR s DPH
514/2012 Plynservis Ján Salaj 1632012 Oprava plynového kotla - byt Školská 17 B Michal Mikolaj 61.54 EUR s DPH
513/2012 Brantner Nova, s.r.o. 1031202848 Zmesový komunálny odpad 19.54 EUR s DPH
512/2012 Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o. 20121576 Kultúrna akcia podporovaná obcou 24.85 EUR s DPH
511/2012 KONEX Elektro s r.o. 1061200593 Verejné osvetlenie - materiál 167.51 EUR s DPH
510/2012 Brantner Nova, s.r.o. 1031202822 zber komunálneho odpadu a separovaný zber 11/2012 2639.13 EUR s DPH
509/2012 Slovak Telecom,a.s. 0744975752 Telefón - 4498137 44.96 EUR s DPH
508/2012 Jozef Škerlík - Dátove služby 12011538 Internet 99 EUR s DPH
507/2012 SPP a.s. 7267650295 Plyn OcU 1130 EUR s DPH
506/2012 SPP a.s. 7267650296 Plyn - Zdravotné stredisko 864 EUR s DPH
505/2012 SPP a.s. 7267650297 Plyn - knižnica 48 EUR s DPH
504/2012 SPP a.s. 7267650298 Plyn - Dom smútku 466 EUR s DPH
503/2012 SPP a.s. 7267650439 Plyn - KD garáž 242 EUR s DPH
502/2012 SPP a.s. 7242685085 Plyn - Zdravotné stredisko/ambulancia 39 EUR s DPH
501/2012 Brenntag Slovakia s.r.o. 282297315 Chlórnan sódny - vodovod 82.56 EUR s DPH
500/2012 OBLOK s.r.o. 312153 Oprava Dom smútku 12024.11 EUR s DPH
499/2012 Oravec Ladislav 2012010 Potravinové poukážky - záškoláci 22.54 EUR s DPH
498/2012 Marek Virág 642012 Potravinové poukážky - záškoláci 22.54 EUR s DPH
497/2012 Paciga s.r.o. 120105198 Potravinové poukážky - záškoláci 67.62 EUR s DPH
496/2012 MIVA, spol. s r.o. 1212129 Materiál - oprava Vodovodu ul. sv. J.Nepomuckého 125.69 EUR s DPH
495/2012 Slaninka Dušan 1080112012 Dodanie a montáž náhradných dielov na plynové spotrebiče - FOaÚ 34.27 EUR s DPH
494/2012 Marcela Pechová 121110 Potravinové poukážky - záškoláci 270.48 EUR s DPH
493/2012 Chovanec Jozef - Geodet 92012 Porealizačné zameranie vodovodu v obci Markušovce 2000 EUR s DPH
492/2012 Plíhalová Lýdia - RUDOLF 120100248 Obedové balíčky - hmotná núdza ŠPZŠ 11/2012 2192 EUR s DPH
491/2012 ADCOMP,s.r.o. 120101 Renovácia tonera Lexmark 29.9 EUR s DPH
490/2012 Grečko Martin 1201039 Potravinové poukážky - záškoláci 22.54 EUR s DPH
489/2012 Ing Miroslav Maršalek 2012000288 Správa a servis PC a SW obecného úradu 79.97 EUR s DPH
488/2012 Slovenský pozemkový fond 7120407768 Nájom podľa zmluvy P42966/05 7.27 EUR s DPH
487/2012 Mäso - Údeniny Šimo František 1112 Potravinové poukážky - záškoláci 22.54 EUR s DPH
486/2012 Slaninka Dušan 1075112012 Dodanie a montáž kombinované plynoelektrické sporáky MORA KS 140 v bytovkách Školská 17A, 17 B, 17 C - FOaÚ 3382.93 EUR s DPH
485/2012 Slovak Telecom,a.s. 7212107156 Mobil - 0911306990, 0911306988,0911306984 75.35 EUR s DPH
484/2012 Slovak Telecom,a.s. 7212063546 Mobil 0903653107 19.78 EUR s DPH
483/2012 FaxCopy a.s. 8041200201 Prenájom kopírka 27.97 EUR s DPH
482/2012 Slovak Telecom,a.s. 7212026857 Mobil 0903622942 25.68 EUR s DPH
481/2012 ADACOM Progatec s.r.o. 20120791 Pneumatiky 4 ks, kladivka na mulčovač 18 ks 1210.03 EUR s DPH
480/2012 Verlag Dashofer, s.r.o. 12632572 Časopis - Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov 170.2 EUR s DPH
479/2012 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 120783 materiál - dielňa 79.24 EUR s DPH
478/2012 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 120784 Aktivačná práca - materiál a prac.rukavice 288.61 EUR s DPH
477/2012 M-PLAST, Mužík 112459 Materiál - oprava vodovodu 39.49 EUR s DPH
476/2012 M-PLAST, Mužík 112458 Vodovodné prípojky 34.97 EUR s DPH
475/2012 Mária Kromková 12002 Potravinové poukážky - záškoláci 67.62 EUR s DPH
474/2012 Fax Copy a.s. 8041200195 Prenájom kopírky 161.71 EUR s DPH
473/2012 AK profi Andrej Knoll 2154 Mulčovač 155 4200 EUR s DPH
472/2012 ADACOM Progatec s.r.o. 20120786 Traktor FERRARI Cromo 11988 EUR s DPH
471/2012 Slovak Telecom,a.s. 7211843753 Mobil 0911038905 3.9 EUR s DPH
470/2012 Podtatr.vodáren.prevádzková spol. a.s. 22120510 Vyčistenie žumpy na zdravotnom stredisku, Banícka 8 ,Markušovce 156.85 EUR s DPH
469/2012 Slovak Telecom,a.s. 7211572125 Mobil 0902353292 8.29 EUR s DPH
468/2012 DATALAN, a.s. 621203168 Podpora Korwin október 2012 238.75 EUR s DPH
467/2012 Grečko Martin 2901058 Potravinové poukážky - záškoláci 22.54 EUR s DPH
466/2012 Východoslovenská energetika, a.s. 7200103772 Opravná faktúra elektrika Jareček -1.39 EUR s DPH
465/2012 Jozef Škerlík - Dátove služby 12011414 Internet 99 EUR s DPH
464/2012 Architektonické štúdio Atrium,s.r.o. 2012037 Vypracovanie územného plánu obce Markušovce 11940 EUR s DPH
463/2012 Brantner Nova, s.r.o. 1031202525 Zmesový komunálny odpad 93.69 EUR s DPH
462/2012 EL spol. s r.o. 126174 Analýza vôd - odpadové vody 32.22 EUR s DPH
461/2012 MAPOMA s.r.o. 1233049 Obedové balíčky - hmotná núdza ŠPZŠ 2534 EUR s DPH
460/2012 Slovak Telecom,a.s. 9743974449 Telefón pevná linka 053/4498137 - 10/2012 44.6 EUR s DPH
459/2012 Jenčík Peter SooF 20121227 USB klúč, kancelársky papier, kancelárske potreby 174.69 EUR s DPH
458/2012 Paciga s.r.o. 120104650 Potravinové poukážky - záškoláci 22.54 EUR s DPH
457/2012 Oravec Ladislav 2012009 Potravinové poukážky - záškoláci 67.62 EUR s DPH
456/2012 Marcela Pechová 121109 Potravinové poukážky - záškoláci 270.48 EUR s DPH
455/2012 Mária Kromková 12001 Potravinové poukážky - záškoláci 67.62 EUR s DPH
454/2012 CONNECT 20122395 Daňové tlačivá 44.9 EUR s DPH
453/2012 SPP a.s. 7154382253 Plyn - Zdravotné stredisko / ambulancia 39 EUR s DPH
452/2012 SPP a.s. 7297594695 Plyn - KD garáž 242 EUR s DPH
451/2012 SPP a.s. 7297594600 Plyn - Dom smútku 396 EUR s DPH
450/2012 SPP a.s. 7297594599 Plyn - knižnica 48 EUR s DPH
449/2012 SPP a.s. 7297594598 Plyn - Zdravotné stredisko 734 EUR s DPH
448/2012 SPP a.s. 7297594597 Plyn - OcU 959 EUR s DPH
447/2012 Východoslovenská energetika, a.s. 7475104605 Elektrika 01.09.2012 - 30.11.2012 8065 EUR s DPH
446/2012 Východoslovenská energetika, a.s. 7475106377 Elektrina - Jareček A,B,C,D,E 112 EUR s DPH
445/2012 Východoslovenská energetika, a.s. 7475106259 Elektrina - Školská 17/B, Školská 17/A 75 EUR s DPH
444/2012 Východoslovenská energetika, a.s. 7475106316 Elektrina - Školská 17/C 33 EUR s DPH
443/2012 Východoslovenská energetika, a.s. 7475106797 Elektrika - ambulancia/ Zdravotné stredisko 62 EUR s DPH
442/2012 Dopravné značenie Poprad, s.r.o. 2012219 Dopravné značenie - Zákaz vstupu 138.65 EUR s DPH
441/2012 EL spol. s r.o. 126015 Analýza vôd - odpadové vody 32.22 EUR s DPH
440/2012 Slovak Telecom,a.s. 7211028993 Mobil - 0911306990, 0911306988,0911306984 69.02 EUR s DPH
438/2012 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 0112099953 Nákup jedálnych kupónov 2435.4 EUR s DPH
437/2012 KOVOZBER, s.r.o. 121086 Odvoz komunálneho odpadu z cintorína - 2 ks VOK 65.47 EUR s DPH
436/2012 Slovak Telecom,a.s. 7210972561 Mobil 0903622942 5.95 EUR s DPH
435/2012 Slovak Telecom,a.s. 7210985104 Mobil 0903653107 19.97 EUR s DPH
434/2012 M-PLAST, Mužík 112403 Vodovodné prípojky - vodomer, tesnenie 111.46 EUR s DPH
433/2012 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 120704 Materiál - dielňa, čerpačka Jareček 216.12 EUR s DPH
432/2012 Brantner Nova, s.r.o. 1031202405 zber komunálneho odpadu 10/2012 1614.75 EUR s DPH
431/2012 Fax Copy a.s. 8041200168 Prenájom kopírka 20.78 EUR s DPH
430/2012 IURA EDITION 8101216819 Časopis - Účtovníctvo ROPO a obcí 64.66 EUR s DPH
429/2012 Združenie matrikárok a matrikárov SR 20120424 Publikácia - Príručka matrikára 15 EUR s DPH
428/2012 Slovak Telecom,a.s. 7210771021 Mobil 0911038905 2.05 EUR s DPH
427/2012 STRABAG s.r.o. 1290400036 Oprava ulica Komenského od domu č.28 16694.58 EUR s DPH
426/2012 Kovotyp s.r.o. 120101250 Deliaca priečka A5 20.4 EUR s DPH
425/2012 Fax Copy a.s. 8041200161 Prenájom kopírka 138.54 EUR s DPH
424/2012 Slovak Telecom,a.s. 7210494659 Mobil 0902353292 12.34 EUR s DPH
423/2012 DATALAN, a.s. 621202798 Podpora Korwin - september 2012 238.75 EUR s DPH
422/2012 STRABAG s.r.o. 1290400037 Oprava -ulica Komenského 3122.04 EUR s DPH
421/2012 STRABAG s.r.o. 1290400035 Rekonštrukcia Slovenskej a Brezovej ulice obec Markušovce 23846.16 EUR s DPH
420/2012 JOGA spol. s r.o. 1972012 Dovoz - drvené kamenivo na údržbu ciest - miestna komunikácia 230.4 EUR s DPH
419/2012 Fax Copy a.s. 8201200333 UPSVaR / ŠpZŠ - školské pomôcky 2207.8 EUR s DPH
418/2012 KSR-KAMEŇOLOMY SR, s.r.o. 2012103371 Drvené kamenivo - miestna komunikácia údržba 272.28 EUR s DPH
417/2012 Dopravné značenie Poprad, s.r.o. 2012202 Dopravné značenie - materiál a značky 124.15 EUR s DPH
416/2012 Vladimír Vrábeľ 1201107 Činnosť technika PO a BOZP 3.kv.2012 150 EUR s DPH
415/2012 Marek Virág 222012 Potravinové poukážky - záškoláci 22.54 EUR s DPH
414/2012 Brantner Nova, s.r.o. 1031202274 Komunálny odpad 101.17 EUR s DPH
413/2012 Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o. 20121222 AVITUR občestvenie 20.23 EUR s DPH
412/2012 Slovak Telecom,a.s. 3742986331 Telefón pevná linka 053/4498137 - 09/2012 43.22 EUR s DPH
411/2012 Oravec Ladislav 2012008 Potravinové poukážky - záškoláci 90.16 EUR s DPH
410/2012 SPP a.s. 7277593240 Plyn - Dom smútku 239 EUR s DPH
409/2012 SPP a.s. 7277593237 Plyn - OcU 580 EUR s DPH
408/2012 SPP a.s. 7277593239 Plyn - knižnica 48 EUR s DPH
407/2012 SPP a.s. 7322513862 Plyn - Zdravotné stredisko / ambulancia 39 EUR s DPH
406/2012 SPP a.s. 7277593335 Plyn - KD garáž 242 EUR s DPH
405/2012 SPP a.s. 7277593238 Plyn - Zdravotné stredisko 444 EUR s DPH
404/2012 demax internet 12011246 Internet 99 EUR s DPH
403/2012 Paciga s.r.o. 120104209 Potravinové poukážky - záškoláci 180.32 EUR s DPH
402/2012 Fax Copy a.s. 8041200141 Prenájom kopírka 21.31 EUR s DPH
401/2012 Poradca s.r.o. 99750887 časopis Verejná správa rok 2013 69.6 EUR s DPH
400/2012 DATALAN, a.s. 621202744 Školenie k modulu Dane a poplatky 45 EUR s DPH
399/2012 Mountfield SK, s.r.o. 2112310936 Krovinorez OM 753 T 444 EUR s DPH
398/2012 Marcela Pechová 122208 Potravinové poukážky - záškoláci 360.64 EUR s DPH
397/2012 Slovak Telecom,a.s. 7209964977 Mobil - 0911306990, 0911306988,0911306984 70.98 EUR s DPH
396/2012 Slovak Telecom,a.s. 7209921275 Mobil 0903653107 19.91 EUR s DPH
395/2012 Slovak Telecom,a.s. 7209916332 Mobil 0903622942 15.02 EUR s DPH
394/2012 MAPOMA s.r.o. 1233043 Obedové balíčky - hmotná núdza ŠPZŠ 2129 EUR s DPH
393/2012 Brantner Nova, s.r.o. 1031202156 zber komunálneho odpadu a separovaný zber 9/2012 1906.96 EUR s DPH
392/2012 EL spol. s r.o. 125400 Analýza pitnej vody a odpadových vôd 139.02 EUR s DPH
391/2012 Mäso - Údeniny Šimo František 92012 Potravinové poukážky - záškoláci 22.54 EUR s DPH
390/2012 DATALAN, a.s. 621202419 Podpora Korwin - august 2012 238.75 EUR s DPH
389/2012 KONEX Elektro s r.o. 1061200447 Materiál - verejné osvetlenie 256.81 EUR s DPH
388/2012 Obec Poráč 632012 Avitur 2012 - tričká a ceny 250 EUR s DPH
387/2012 Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o. 20121131 Kultúrne podujatie podporované obcou 8.4 EUR s DPH
386/2012 KOVOZBER, s.r.o. 12967 Objednávame si u Vás vývoz kontajnerov z cintorína 57.55 EUR s DPH
385/2012 QATRO, s.r.o. 050412 Cintorín oplotenie - materiál betonové kryty 23.54 EUR s DPH
384/2012 Katarina Sabovčiková NEZÁBUDKA 120614 Materiál - dielňa 125.44 EUR s DPH
383/2012 Slovak Telecom,a.s. 7209614523 Mobil 0911038905 6.42 EUR s DPH
382/2012 Fax Copy a.s. 8041200133 Prenájom kopírka 151.87 EUR s DPH
381/2012 M-PLAST, Mužík 112345 Vodovodné prípojky - materiál 258.44 EUR s DPH
380/2012 M-PLAST, Mužík 112344 Vodovodné prípojky - repácia a ciachovanie 145.26 EUR s DPH
379/2012 M-PLAST, Mužík 112343 Vodojemy - repásia a ciachovanie vodomeru DN80 198.26 EUR s DPH
378/2012 Brantner Nova, s.r.o. 1031202137 Vyčistenie ČOV Jareček - PV3S fekál 154.32 EUR s DPH
377/2012 Florian s.r.o. 20121085 materiál Požiarnici - hadica Firesport Neon C52 wso spojkou AWG 89.89 EUR s DPH
376/2012 Mount