Zmluvy

Číslo zmluvyPartnerPredmetZmluvná cenaDátum podpisu zmluvyDátum zverejnenia
047/2019 Michal Kroščen Dodatok č. 8 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 31.1.2008 27.12.2019 26.3.2019
046/2019 Milan Pecha Dodatok č. 8 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 31.1.2008 27.12.2018 26.3.2019
045/2019 Irena Pechová Dodatok č. 10 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007 27.12.2018 26.3.2019
044/2019 Ján Pecha Dodatok č. 8 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 31.1.2008 27.12.2018 26.3.2019
043/2019 Iveta Tomková Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 31.1.2018 27.12.2018 26.3.2019
042/2019 Marcela Tomková Dodatok č. 9 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007 27.12.2018 26.3.2019
041/2019 Eva Kroščenová Dodatok č. 9 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007 27.12.2018 26.3.2019
040/2019 Božena Žigová Dodatok č. 9 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007 27.12.2018 26.3.2019
039/2019 Božena Peterová Dodatok č. 9 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007 27.12.2018 26.3.2019
038/2019 Klement Kroščen Dodatok č. 8 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007 27.12.2018 26.3.2019
037/2019 Ladislav Kroščen Dodatok č. 9 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007 27.12.2018 26.3.219
036/2019 Zdenko Girga Dodatok č. 6 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 1.8.2013 27.12.2019 26.3.2019
035/2019 Dušan Horváth Dodatok č. 8 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007 27.12.2018 26.3.2019
034/2019 Tatiana Pechová Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 30.12.2015 27.12.2018 26.3.2019
033/2019 Cyril Tomko Dodatok č. 9 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007 27.12.2018 26.3.2019
032/2019 Vlasta Žigová Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 15.2.2016 27.12.2018 26.3.2019
031/2019 Jozef Pecha Dodatok č. 9 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007 27.12.2018 26.3.2019
030/2019 Štefan Kroščen Dodatok č. 9 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007 27.12.2018 26.3.2019
029/2019 Ivan Horvát Dodatok č. 9 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007 27.12.2018 26.3.2019
028/2019 Zdenka Žigová Dodatok č. 9 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007 27.12.2018 26.3.2019
027/2019 Pavol Kroščen Dodatok č. 9 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007 27.12.2018 26.3.2019
026/2019 Ladislav Kaleja Dodatok č. 9 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007 27.12.2018 26.3.2019
025/2019 Alžbeta Pechová Dodatok č. 9 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007 27.12.2018 26.3.2019
024/2019 Nataša Horváthová Dodatok č. 8 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 31.1.2008 27.12.2018 26.3.2019
023/2019 Igor Holub Dodatok č. 9 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007 27.12.2018 26.3.2019
022/2019 Ján Holub Dodatok č. 9 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007 27.12.2018 26.3.2019
021/2019 Ján Višňovský Nájom hrobového miesta 20,00 EUR/10 rokov 11.3.219 13.3.20149
020/2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna insurance Group Úrazové poistnie uchádzačov o zamestnanie /§ 52/ 97,50 EUR 28.2.2019 4.3.2019
019/2019 Marián Dvorský Zmluva o nájme bytu 183,88 EUR/mesiac 31.1.2019 4.3.2019
018/2019 Ľubomír Šimšálek Zmluva o nájme bytu 169,58 EUR/mesiac 31.12.2018 4.3.2019
017/2019 Tomáš Čuchran Zmluva o nájme bytu 169,58 EUR/mesiac 31.12.2018 4.3.2019
016/2019 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb podľa §52 zákonač. 5/2004 Z.z. 13428,00 EUR 22.2.2019 22.2.2019
015/2019 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dodatok č. 1 k Dohode číslo 18/44/052/793 29.1.2019 22.2.2019
014/2019 Marta Krížovská Nájom hrobového miesta 10,00 EUR/10 rokov 7.2.2019 22.2.2019
013/2019 Marta Krížovská Nájom hrobového miesta 10,00 EUR/10 rokov 7.2.2019 22.2.2019
012/2019 Mária Tomková Nájom hrobového miesta 10,00 EUR/10 rokov 12.2.2019 22.2.2019
011/2019 Stanislav Pecha Prenájom kultúrneho domu 30,00 EUR 12.2.2019 22.2.2019
010/2019 Spišská katolícka charita Dodatok č. 3/2019 k Zmluve č. 1/2010 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby 1639,66 EUR 11.2.2019 22.2.2019
009/2019 Dušan Žiga Nájom hrobového miesta 10,00 EUR/10 rokov 7.2.2019 22.2.2019
008/2019 Spišská katolícka charita Dodatok č. 2/2019 k Zmluve č. 1/2010 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby 9035,71 EUR 31.1.2019 22.2.2019
007/2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna insurance Group Poistenie Komunitného centra - rozst.stavba 224,14 EUR/ročne 10.2.2019 19.2.2019
006/2019 Štefan Pecha Prenájom kultúrneho domu 15,00 EUR 7.2.2019 7.2.2019*
005/2019 RUDOLF SK s.r.o. Výroba a dovoz obedových balíčkov Dodatok č.1 1,20 EUR 31.12.2018 7.2.2019
004/2019 Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva Adaptačné vzdelávanie 150,00 EUR 11.1.2019 29.1.2019
003/2019 Miroslav Dudiak Nájom hrobového miesta 10,00 EUR/10 rokov 24.1.2019 19.1.2019
002/2019 Bozena Kaderová Nájom hrobového miesta 20,00 EUR/10 rokov 16.1.2019 29.1.2019
001/2019 Spišská katolícka charita Dodatok č. 1/2019 k Zmluve č. 1/2010 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby 16388,88 € 14.12.2018 9.1.2019
147/2018 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna insurance Group Úrazové poistnie uchádzačov o zamestnanie /§ 12/ 325,00 EUR 28.12.2018 3.1.2018
146/2018 Viliam Kapusta Prenájom kultúrneho domu 30,00 EUR 14.12.2018 2.1.2019
145/2018 Ambróz Čuchran Nájom hrobového miesta 20,00 EUR/10 rokov 6.12.2018 2.1.2019
144/2018 Marta Kamenická Nájom hrobového miesta 40,00 EUR/10 rokov 6.12.2018 2.1.2019
143/2018 Brantner Nova, s.r.o. Dodatok č. 24 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Markušovce č. 6000/2002/V-14 6.12.2018 2.1.2019
142/2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci č.: USVRK-OIP-2018/000768-007 20.12.2018 21.12.2018
141/2018 Ing. Anton Merjavý - STAVMER, autorizovaný architekt stavebný dozor v rámci zákazky Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v obci Markušovce 4177,00 EUR 12.12.2018 21.12.2018
140/2018 CASSIOPEA s.r.o. Externý manažment Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v Obci Markušovce 6800,- EUR 12.12.2018 21.12.2018
139/2018 Ministerstvo životného prostredia SR poskytnutie NFP na realizáciu projektu Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v Markušovciach maximálne 191195,30 EUR 13.12.2018 20.12.2018
138/2018 Galileo Corporation s.r.o. Spracovanie osobnýh údajov 11.12.2018 12.12.2018
137/2018 Galileo Corporation s.r.o. Prevádzka webového sídla 400,00 EUR + DPH / rok 11.12.2018 12.12.2018
136/2018 Galileo Corporation s.r.o. vytvorenie webového sídla 1650,00 EUR 11.12.2018 12.12.2018
135/2018 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna insurance Group Úrazové poistnie uchádzačov o zamestnanie /§ 52/ 65,00 EUR 7.12.2018 11.12.2018
134/2018 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb podľa §52 zákonač. 5/2004 Z.z. 6744,00 EUR 7.12.2018 11.12.2018
133/2018 Gabriela Luxová Nájom hrobového miesta 10,00 EUR/10 rokov 21.11.2018 5.12.2018
132/2018 Ida Klempárová Nájom hrobového miesta 10,00 EUR/10 rokov 12.11.2018 5.12.2018
131/2018 Mária Krajňáková Nájom hrobového miesta 10,00 EUR/10 rokov 9.11.2018 5.12.2018
130/2018 Mária Krajňáková Nájom hrobového miesta 10,00 EUR/10 rokov 9.11.2018 5.12.2018
129/2018 Ing. Anton Merjavý - STAVMER, autorizovaný architekt stavebný dozor nad zhotovením stavby Multifunkčné ihrisko v obci Markušovce 2160,00 EUR 26.11.2018 5.12.2018
128/2018 EURO-BAU s.r.o. realizácia stavebnýh prác "Multifunkčné ihrisko v obci Markušovce" 53999,99 EUR 26.11.2018 5.12.2018
127/2018 Pavel Kroščen Nájom hrobového miesta 10,00 EUR/10 rokov 19.11.2018 5.12.2018
126/2018 Pavel Kroščen Prenájom kultúrneho domu 30,00 EUR 16.11.2018 5.12.2018
125/2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zabezpečenie vytvárania inkluzívneho prostredia v MŠ 30.11.2018 30.11.2018
124/2018 Ing. Anton Merjavý - STAVMER, autorizovaný architekt stavebný dozor nad zhotovením stavby Novostavba komunitného centra 4700,00 EUR 21.11.2018 21.11.2018
123/2018 Ing. Anton Merjavý - STAVMER, autorizovaný architekt stavebný dozor nad zhotovením stavby Zateplenie objektu požiarnej zbrojnice v obci Markušovce 1700,00 EUR 19.11.2018 21.11.2018
122/2018 EURO-BAU s.r.o. realizácia stavebných prác "Zateplenie objektu požiarnej zbrojnice v obci Markušovce" 57300,00 EUR 19.11.2018 20.11.2018
121/2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dodatok č. 1 k Zmluve na zabezpečenie a ralizáciu terennej sociálnej práce a terénnej práce 13.11.2018 15.11.2018
120/2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR na projekt Zateplenie objektu požiarnej zbrojnice v obci Markušovce 30000,00 EUR 8.11.2018 15.11.2018
119/2018 Ida Klempárová Prenájom kultúrneho domu 30,00 EUR 13.11.2018 15.11.2018
118/2018 Pavol Gáborčík Nájom hrobového miesta 10,00 EUR/10 rokov 17.10.2018 9.11.2018
117/2018 PROFIROB s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo /Novostavba komunitného centra/ 31.10.2018 6.11.2018
116/2018 PROFIROB s.r.o. realizácia stavebných prác Novostavba komunitného centra 322333,21 EUR 31.10.2018 6.11.2018
115/2018 Dezider Pecha Nájom hrobového miesta 10,00 EUR/10 rokov 2.10.2018 6.11.2018
114/2018 OTP Banka Slovensko, a.s. zriadenie a vedenie OTP PREMIUM Konta na báze bežného účtu 29.10.2018 30.10.2018
113/2018 ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo 25.10.2018 30.10.2018
112/2018 Očná optika ANPEK Prenájom kultúrneho domu 10,00 EUR 23.10.2018 30.10.2018
111/2018 Marta Sivačková Prenájom kultúrneho domu 30,00 EUR 23.10.2018 30.10.2018
110/2018 Juliana Kalejová Nájom hrobového miesta 10,00 EUR/10 rokov 22.8.2018 15.10.2018
109/2018 RUDOLF SK s.r.o. Výroba a dovoz obedových balíčkov 1,13 EUR / 1 balíček 14.8.2018 10.10.2018
108/2018 Anna Rimbalová Nájom hrobového miesta 25.9.2018 10.10.2018
107/2018 Spišská katolícka charita Dodatok č. 3/2018 k Zmluve č. 1/2010 o zabezpečovaní sociálnej služby 6545,60 EUR 25.9.2018 10.10.2018
106/2018 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna insurance Group Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Kompostéry 282,70 EUR / rok 26.9.2018 3.10.2018
105/2018 Anna Rimbalová Prenájom kultúrneho domu 35,00 € 24.9.2018 26.9.2018
104/2018 ASANARATES s.r.o. deratizácia, dezinfekcia a dezinssekcia v marginalizovaných rómskych komunitých 5777,46 EUR 20.9.2018 21.9.2018
103/2018 Úrad vlády Slovenskej republiky Poskytnutie dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 - Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi 40000,00 € 10.9.2018 12.9.2018 v CRZ
102/2018 Ján Gurčík a Mária Gurčíková Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 12.9.2018 14.9.2018
101/2018 EÚPS.SNV,s.r.o. Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti informačnej technológie 10.9.2018 14.9.2018
100/2018 EÚPS.SNV,s.r.o. Poskytovanie služieb 450,00 €/mesiac 10.9.2018 14.9.2018
099/2018 Združenie za práva zvierat, o.z. spolupráca pri realizácii projektu Československý kastračný program - kastrácia a odchyt psov a mačiek 11.9.2018 11.9.2018
098/2018 ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 6.9.2018 11.9.2018
097/2018 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna insurance Group Úrazové poistnie uchádzačov o zamestnanie /§ 52/ 81,25 EUR 24.8.2018 4.9.2018
096/2018 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb podľa §52 zákonač. 5/2004 Z.z. 10530,00 EUR 31.8.2018 28.8.2018
095/2018 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Komunitné centrum v obci Markušovce 328270,60 EUR 23.8.2018 28.8.2018
094/2018 Jozef Kožár predaj potravin prostredníctvom poukážok 20.8.2018 28.8.2018
093/2018 Mária Kromková Prenájom kultúrneho domu 95,00 EUR 17.8.2018 28.8.2018
092/2018 Nataša Tomková Zmluva o nájme bytu 71,10 EUR / mesiac 30.7.2018 28.8.2018
091/2018 Marta Macejková Prenájom kultúrneho domu 55,00 EUR 17.8.2018 21.8.2018
090/2018 Strana tolerancie a spolunažívania Prenájom kultúrneho domu 30,00 EUR 9.8.2018 21.8.2018
089/2018 MEDICENTER PRO, s.r.o. Dodatok č.3 k zmluve o výpožičke zo dňa 1.4.2016 8.8.2018 21.8.2018
088/2018 Brantner Nova, s.r.o. prenájom reklamnej plochy v monografii 100,00 EUR 10.7.2018 21.8.2018
087/2018 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 13.8.2018 14.8.2018
086/2018 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Nákup kompostérov 85098,99 EUR 17.7.2018 14.8.2018
085/2018 ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 3.8.2018 3.8.2018
084/2018 ARPROG, akciová spoločnosť Poprad zhotovenie diela ČOV a kanalizácia Markušovce - III. etapa 2268281,34 EUR 25.7.2018 2.8.2018
083/2018 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna insurance Group Úrazové poistnie uchádzačov o zamestnanie /§ 52/ 81,25 EUR 31.7.2018 1.8.2018
082/2018 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb podľa §52 zákonač. 5/2004 Z.z. 13131 EUR 31.7.2018 1.8.2018
081/2018 Dodatok k zmluve - zmena prílohy ENVI - PAK, a.s. 29.6.2018 1.8.2018
080/2018 Dobrovoľný hasičský zbor Markušovce Poskytnutie finančnej dotácie 2300 EUR 16.7.2018 17.7.2018
079/2018 CASSIOPEA s.r.o. Externý projektový manažment projektu Komunitné centrum v obci Markušovce 6500,00 EUR 3.7.2018 13.7.2018
078/2018 CASSIOPEA s.r.o. Projektový manažment, podporná administratíva projektu Novostavba materskej školy v obci Markušovce 13800 EUR 2.7.2018 13.7.2018
077/2018 Občianske združenie HRAD MARKUŠOVCE Poskytnutie finančnej dotácie 1000 EUR 12.7.2018 13.7.2018
076/2018 CASSIOPEA s.r.o. Externý projektový manažment projektu Multifinkčné ihrisko 1000 EUR 2.7.2018 11.7.2018
075/2018 CASSIOPEA s.r.o. Externý projektový manažment projektu Nákup kompostérov v obci Markušovce 1000 EUR 2.7.2018 11.7.2018
074/2018 Ministerstvo životného prostredia SR poskytnutie nenávratného finančného príspevku Nákup kompostérov v obci Markušovce 80157,96 EUR 2.7.2018 3.7.2018
073/2018 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves poskytnutie príspevku na podporu rozvoja mietnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službáh zamestnanosti 10152,00 EUR 29.6.018 2.7.2018
072/2018 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves poskytnutie príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac 4026,24 EUR 28.6.2018 2.7.2018
071/2018 OTP Banka Slovensko, a.s. Zmluva o vypľňovaom práve k bianko zmenke 11.6.2018 28.6.2018
070/2018 OTP Banka Slovensko, a.s. poskytnutie dlhodobého Úveru na financovanie výstavby ČOV a kanalizácie Markušovce-III.etapa 1100000,- EUR 11.6.2018 28.6.2018
069/2018 IGLASS spol. s r.o. realizácia stavebných prác "Novostavba materskej školy v obci Markušovce" - Stavebná časť - vlastný objekt a Elektroinštalačné práce 663106,50 EUR 27.6.2018 27.6.2018
068/2018 Inštalatherm, s.r.o. ralizácia stavebných prác "Novostavba materskej školy v obci Markušovce" - Kanalizácia, vodovod, vykurovanie 94886,18 EUR 26.6.2018 27.6.2018
067/2018 Zmluva o OTP premium konte zriadenie a vedenie OTP PREMIUM Konta na báze bežného účtu 22.6.2018 27.6.2018
066/2018 Ing. Jozef Fajgel Vypracovanie Následnej monitorovacej správy č. 4 z LSKxP - Spoluá to dokážeme a OP-Z 2.1 "Rekonštrukcia, modernizácia, zníženie energetickej náročnostibudovy Zdravotného strediska vrátane IT vybavenia v obci Markušovce" 100,00 EUR 15.6.2018 27.6.2018
065/2018 BLAUMONT, s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 1621 zo dňa 11.12.2014 4016,53 EUR / Rok 29.3.2018 18.6.2018
064/2018 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 4.6.2018 18.6.2018
063/2018 Renáta Holubová Prenájom kultúrneho domu 95.00 EUR 14.6.2018 18.6.2018
062/2018 Jarmila Vantrobová Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 31.5.2017 31.5.2018 18.6.2018
061/2018 Viktória Holečková odatok č. 2 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 31.5.2017 31.5.2018 18.6.2018
060/2018 Ing. Jozef Fajgel koordinácia prác a zabezpečovanie materiálov pre vydanie monografie 200,00 EUR 6.6.2018 7.6.2018
059/2018 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Licenčná zmluva - hudobná produkcia 29.5.2018 7.6.2018
058/2018 Ingrid Virágová predaj potravin prostredníctvom poukážok 15.5.2018 7.6.2018
057/2018 Patrik Bučák Nájom hrobového miesta 20,00 EUR/10 rokov 30.5.2018 1.6.2018
056/2018 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves poskytnutie príspevku na podporu rozvoja mietnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službáh zamestnanosti 10152,00 EUR 30.5.2018 1.6.2018
055/2018 Jarmila Bondirová Prenájom kultúrneho domu 75.00 EUR 23.5.2018 1.6.2018
054/2018 Daniela Gáborová Prenájom kultúrneho domu 95,00 EUR 23.5.2018 1.6.2018
053/2018 Viera Hricová Nájom hrobového miesta 10,00 EUR/10 rokov 22.5.2018 1.6.2018
052/2018 Východoslovenská energetika a.s. Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260553C 22.5.2018 1.6.2018
051/2018 Patrik Bučák Nájom hrobového miesta 10,00 EUR/10 rokov 21.5.2018 1.6.2018
050/2018 Viera Hricová Prenájom kultúrneho domu 30,00 EUR 22.5.2018 23.5.2018
049/2018 Patrik Bučák Prenájom kultúrneho domu 30,00 EUR 22.5.2018 23.5.2018
048/2018 FORTIS PROJECT zhotoviť pre objednávateľa dielo - pojektovú žiadosť pre Výzvu J1 - Elektromobilita - Envirofond 650,00 EUR 10.4.2018 17.5.2018
047/2018 Kulak Emil Nájom hrobového miesta 10,00 EUR/10 rokov 7.5.2018 7.5.2018
046/2018 Spišská katolícka charita Dodatok č. 2/2018 k Zmluve č. 1/2010 o zabezpečovaní sociálnej služby 4697,60 EUR 23.4.2018 16.5.2018
045/2018 Peter Novotný Prenájom kultúrneho domu 30,00 EUR 4.5.2018 9.5.2018
044/2018 Peter Novotný Nájom hrobového miesta 10,00 EUR/10 rokov 4.5.2018 9.5.2018
043/2018 Marek Pecha a manž. Jaroslava predaj pozemku 1 032,00 EUR 7.5.2018 9.5.2018
042/2018 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Poskytnutie finančnej dotácie 75,21 EUR 25.4.2018 2.5.2018
041/2018 eRko - HKSD, Územie Spiš Poskytnutie finančnej dotácie 1 000,00 EUR 25.4.2018 2.5.2018
040/2018 Základná škola - Centrum voľného času Smižany Poskytnutie finančnej dotácie 70,00 EUR 25.4.2018 2.5.2018
039/2018 Územná organizácia DPO SR Spišská Nová Ves/Gelnica Poskytnutie finančnej dotácie 100,00 EUR 25.4.2018 2.5.2018
038/2018 Slovenský zväz zdravotne postihnutých č. 8 Markušovce Poskytnutie finančnej dotácie 800,00 EUR 23.4.2018 26.4.2018
037/2018 Rímskokatolícka farnosť Markušovce Poskytnutie finančnej dotácie 4 000,00 EUR 20.4.2018 26.4.2018
036/2018 ZO-Jednota dôchodcov Markušovce Poskytnutie finančnej dotácie 850,00 EUR 23.4.2018 26.4.2018
035/2018 Ing. Anton Merjavý - STAVMER stavebný dozor nad zhotovením stavby Novostavba Materskej školy v obci Markušovce 9 898,00 EUR 23.4.2018 25.4.2018
034/2018 Boris Kaleja Nájom hrobového miesta 10,00 EUR 2.3.2018 25.4.2018
033/2018 Ľudmila Cvengrošová Nájom hrobového miesta 10,00 EUR 23.4.2018 25.4.2018
032/2018 Ivan Klempár Nájom hrobového miesta 10,00 EUR 8.3.2018 25.4.2018
031/2018 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Poskytnutie finančnej dotácie 3 000,00 EUR 23.4.2018 23.4.2018
030/2018 Ľudmila Cvengrošová Prenájom kultúrneho domu 30,00 EUR 23.4.2018 23.4.2018
029/2018 Ing. Anton Merjavý - STAVMER stavebný dozor nad zhotovením stavby ČOV a kanalizácia Markušovce - III. etapa 32 000,00 EUR 16.4.2018 20.4.2018
028/2018 Slovan FO Markušovce Poskytnutie finančnej dotácie 15 400,00 € 18.4.2018 19.4.2018
027/2018 Ing. Anton Merjavý - STAVMER Stavebný dozor nad zhotovením stavby Oprava prístupovej komunikácie s výhybňou 300,00 EUR 11.4.2018 11.4.2018
026/2018 KEMSTAV s.r.o. realizácia stavebných prác Oprava prístupovej komunikácie s výhybňou 18 948,16 EUR 11.4.2018 11.4.2018
025/2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluva o spolupráci na NP Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách ITMS2014+ kód: 312051/641 25.3.2018 3.4.2018
024/2018 URBAN Development, s.r.o. Zmluva o buducej zmluve o zriadení vecného bremena 3.4.2018 3.4.2018
023/2018 Daniela Gáborová prenájom kultúrneho domu 22,50 EUR 27.3.2018 28.3.2018
022/2018 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., advokátska kancelária právne služby 16.3.2018 27.3.2018
021/2018 Disig, a.s. vydanie kvalifikovaného certifikátupre elektronickú pečať 103,20 EUR 2.3.2018 7.3.2018
020/2018 Magdaléna Buzhdyganová Zmluva o nájme bytu 169,58 26.2.2018 7.3.2018
019/2018 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 130,00 EUR 28.2.2018 1.3.2018
018/2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dodatok č. 1 k dohode č. 17/44/012/121 26.2.2018 1.3.2018
017/2018 Zuzana Adamcová Nájom hrobového miesta 10,00 EUR 14.2.2018 27.2.2018
016/2018 Zdenka Klempárová Nájom hrobového miesta 10,00 EUR 12.2.2018 27.2.2018
015/2018 Iveta Tomková Zmluva o nájme bytu 71,10 EUR 31.1.2018 27.2.2018
014/2018 Občianske združenie ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj vztváranie podmienok pre realizáciu projektu Sociálna inklúzia preživších Rómov prostredníctvom poskytovania doplnkových sociálnych služieb 14.2.2018 27.2.2018
013/2018 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100260553/2018 - Príloha č.3 5.2.218 7.2.2018
012/2018 Komunálna poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie /§52/ 162,50 EUR 30.1.2018 31.1.2018
011/2018 Iveta Filipová Nájom hrobového miesta 20,00/10 rokov 29.1.2018 31.1.2018
010/2018 Iveta Filipová Nájom hrobového miesta 20,00/10 rokov 29.1.2018 31.1.2018
009/2018 ENVI - PAK, a.s. Dodatok k zmluve - zmena prílohy 29.12.2018 31.1.2018
008/2018 Iveta Filipová Prenájom kultúrneho domu 30,00 EUR 30.1.2018 31.1.2018
007/2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb podľa §52 zákona č. 5/2004 Z.z. najviac 21 060,00 EUR 31.1.2018 31.1.2018
006/2018 Filip Halečka Prenájom kultúrneho domu 10,00 EUR 26.1.2018 29.1.2018
005/2018 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení Šatne pre TJ 20.11.2017 29.1.2018
004/2018 Milan Kroščen Nájom hrobového miesta 15.1.2018 22.1.2018
003/2018 Spišská katolíka charita dodatok č. 1/2018 k Zmluve č. 1/2010 o zabezpečovaní sociálne služby 18.12.2017 22.1.2018
002/2018 TM Consulting, s.r.o. Prenájom kultúrneho domu 500,00 EUR 5.1.2018 8.1.2018
001/2018 Komunálna poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 260,00 EUR 1.1.2018 3.1.2018
185/2017 Ivan Horvát Dodatok č. 8 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007 15.12.2017 17.1.2018
184/2017 Vlasta Žigová Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 15.12.2016 15.12.2017 17.1.2018
183/2017 Zdenka Žigová Dodatok č. 8 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007 15.12.2017 17.1.2018
182/2017 Marcela Tomková Dodatok č. 8 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007 15.12.2017 17.1.2018
181/2017 Cyril Tomko Dodatok č. 8 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007 15.12.2017 17.1.2018
180/2017 Tatiana Pechová Dodatok č.2 k zmluve o nájme bytových prietorov zo dňa 30.12.2015 15.12.2017 15.12.2017
179/2017 Milan Pecha Dodatok č. 7 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 31.1.2008 15.12.2017 17.1.2018
178/2017 Jozef Pecha Dodatok č. 8 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007 15.12.2017 17.1.2018
177/2017 Emil Pecha Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 16.1.2017 15.12.2017 17.1.2018
176/2017 Ladislav Kaleja Dodatok č. 8 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007 15.12.2017 17.1.2018
175/2017 Eva Kroščenová Dodatok č. 8 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007 15.12.2017 17.1.2018
174/2017 Elena Kroščenová Dodatok č. 8 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007 15.12.2017 16.1.2018
173/2017 Štefan Kroščen Dodatok č. 8 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007 15.12.2017 16.1.2018
172/2017 Michal Kroščen Dodatok č. 7 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 31.1.2008 15.12.2017 16.1.2018
171/2017 Ladislav Kroščen Dodatok č. 8 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007 15.12.2017 16.1.2018
170/2017 Klement Kroščen Dodatok č. 7 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007 15.12.2017 16.1.2018
169/2017 Ján Pecha Dodatok č. 7 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 31.1.2008 15.12.2017 16.1.2018
168/2017 Irena Pechová Dodatok č. 9 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007 15.12.2017 16.1.2018
167/2017 Nataša Horváthová Dodatok č. 7 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 31.1.2008 15.12.2017 16.1.2018
166/2017 Dušan Horváth Dodatok č. 7 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007 15.12.2017 16.1.2018
165/2017 Ján Holub Dodatok č. 8 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007 15.12.2017 16.1.2018
164/2017 Igor Holub Dodatok č. 8 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007 15.12.2017 16.1.2018
163/2017 Zdenko Girga Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 1.8.2013 15.12.2017 16.1.2018
162/2017 Božena Žigová Dodatok č. 8 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007 15.12.2017 16.1.2018
161/2017 Božena Peterová Dodatok č. 8 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007 15.12.2017 16.1.2018
160/2017 Alžbeta Pechová Dodatok č. 8 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 6.12.2007 15.12.2017 16.1.2018
159/2017 Komunálna poisťovňa, a.s. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 92,93 EUR / rok 14.12.2017 28.12.2017
158/2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves zabezpečovanie výkonu menších obecných služieb 18.12.2017 21.12.2017
157/2017 Š & L stav, s.r.o. Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 139/2017 - úprava ceny 50 569,60 EUR 20.12.2017 21.12.2017
156/2017 Brava-Stav, s.r.o. Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 01102017 zo dňa 10.10.2017 13.12.2017 18.12.2017
154/2017 Múzeum Spiša prenájom nebytových priestorov 300,00 EUR 12.12.2017 28.12.2017
153/2017 Alexander Beneš Dodatok č.1 ku zmluve o zrušení vecného bremena zo dňa 8.11.2017 15.12.2017 15.12.2017
152/2017 Tomáš Palušák klavírne vystúpenie 50,00 EUR 13.12.2017 13.12.2017
151/2017 EÚPS.SNV, s.r.o. poradenské služby pri kvartálnych uzávierkách a ročnej uzávierke 250,00 EUR/kvartál 13.12.2017 15.12.2017
150/2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poskytnutie nenávratného finančného príspevku na stavbu Novostavba materskej školy v obci Markušovce 674 120,00 EUR 30.11.2017 12.12.2017
149/2017 Východoslovenská energetika a.s. Do0260553datok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 210 30.11.2017 12.12.2017
148/2017 Brantner Nova s.r.o. Dodatok č. 23 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Markušovce 1.12.2017 8.12.2017
147/2017 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve č. 836125006-1-2015 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 17.11.2015 12.10.2017 5.12.2017
146/2017 Darina Žigová Nájom hrobového miesta 10,00 EUR / 10 rokov 27.11.2017 30.11.2017
145/2017 SuperOčko-Občianske združenie Prenájom kultúrneho domu 15,00 EUR 28.11.2017 30.11.2017
144/2017 Mário Tonko Dodávka pitnej vody 9.11.2017 30.11.2017
143/2017 Agnesa Hamráková Nájom hrobového miesta 10,00 EUR / 10 rokov 9.11.2017 30.11.2017
142/2017 Alexander Beneš Zrušenie vecného bremena 8.11.2017 8.11.2017
141/2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves aplikacia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi 31.10.2017 9.11.2017
140/2017 Ing. Tomáš Farkašovský Dodávka pitnej vody 12.10.2017 25.10.2017
139/2017 Š & L stav, s.r.o. realizácia prác Dočasné prekrytie kúrie Bocian 45 837,22 EUR 24.10.2017 24.10.2017
138/2017 Ing. Anton Merjavý - STAVMER Stavebný dozor nad zhotovením stavby Oprava fasády budovy obecného úradu a maľovanie vnútorných priestorov 650,00 EUR 16.10.2017 16.10.2017
137/2017 Ing. Anton Merjavý - STAVMER Stavebný dozor nad zhotovením stavby ČOV Jareček Markušovce - oprava prístrešku a oplotenia 300,00 EUR 16.10.2017 16.10.2017
136/2017 Ing. Anton Merjavý - STAVMER Stavebný dozor nad zhotovením stavby Sanácia balkónov na bytových domoch Markušovce 700,00 EUR 16.10.2017 16.10.2017
135/2017 ŠIRILA, a.s., Spišská Nová Ves realizácia stavebných prác v súlade s výzvou Oprava fasády a maľby vnútorných priestorov v Obecnom úrade Markušovce 21 191,40 EUR 16.10.2017 16.10.2017
134/2017 Brava-Stav, s.r.o. realizácia prác v súlade s projektom Sanacia balkónov bytových domov v Markušovciach 23 626,34 EUR 10.10.2017 13.10.2017
133/2017 EURO-BAU s.r.o. realizácia prác v súlade s projektom Výmena krytiny strechy a oplotenia na objekte ČOV. Rómska osada 15 483,74 EUR 11.10.2017 13.10.2017
132/2017 Kveta Zigova Nájom hrobového miesta 10,00 EUR/10 rokov 9.10.2017 13.10.2017
131/2017 Š & L stav, s.r.o. realizácia prác Dočasné prekrytie kúrie Ošust 11 020,88 EUR 9.10.2017 9.10.2017
130/2017 ASANARATES s.r.o. deratizácia, dezifekcia a dezinsekcia 5 777,46 EUR 9.10.2017 9.10.2017
129/2017 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. stavebné práce v súlade s projektom Čerpacia stanica Jareček Markušovce - výmerna technológie a stavba prístrešku 30 890,14 EUR 3.10.2017 3.10.2017
128/2017 Ing. Anton Merjavý - STAVMER Stavebný dozor nad zhotovením stavby Čerpacia stanica Jareček Markušovce - vymena technológie a stavba prístrešku 600,00 EUR 27.9.2017 2.10.2017
127/2017 Ing. Anton Merjavý - STAVMER Stavebný dozor nad zhotovením stavby Dočasné prekrytie kúrie Ošust 400,00 EUR 27.9.2017 2.10.2017
126/2017 Ing. Anton Merjavý - STAVMER Stavebný dozor nad zhotovením stavby Dočasné prekrytie kúrie Bocian 990,00 EUR 27.9.2017 2.10.2017
125/2017 Občianske združenie MUSICA NOBILIS Poskytnutie finančnej dotácie 500,00 EUR 2.10.2017 2.10.2017
124/2017 Archgrup s.r.o. Zmluva o dielo č. 127 na zhotovenie projektovej dokumentácie Čiastočná rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Markušovce 1 230,00 EUR bez DPH 30.8.2017 27.9.2017
123/2017 eRko - HKSD, Územie Spiš Poskytnutie finančnej dotácie 800,00 € 11.9.2017 21.9.2017
122/2017 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Zriadenie vecného bremena 804,00 € 18.8.2017 22.8.2017 a 21.9.2017
121/2017 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poskytnutie finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. DODATOK č.1 7.9.2017 21.9.2017
120/2017 Roman Palubjak Dodávka pitnej vody 11.9.2017 21.9.2017
119/2017 Marián Ondas Nájom hrobového miesta 10,00 EUR/10 rokov 11.9.2017 21.9.2017
118/2017 MEDICENTER PRO, s.r.o. Dodatok č.2 k zmluve o výpožičke nehnuteľnosti zo dňa 1.4.2016 31.8.2017 8.9.2017
117/2017 Marta Dvorská Prenájom kultúrneho domu 30,00 EUR 5.9.2017 8.9.2017
116/2017 Eva Klempárová Prenájom kultúrneho domu 15,00 EUR 5.9.2017 8.9.2017
115/2017 Božena Pechová Nájom hrobového miesta 10,00 EUR/10 rokov 5.9.2017 8.9.2017
114/2017 Eva Klempárová Nájom hrobového miesta 10,00 EUR/10 rokov 4.9.2017 8.9.2017
113/2017 Jozef Fajgel, Ing. Vypracovanie následnej monitorovacej správy LSKxP SPOLU TO DOKÁŽEME "Rekonštrukcia, modernizácia, zníženie energeickej náročnosti budovy zdravotného strediska vrátane IT vybavenia v obci Markušovce" 100,00 EUR 30.8.2017 4.9.2017
112/2017 Jozef Fajgel, Ing. vypracovanie následnej monitorovacej správy č. 5 projektu "Rekonštrukcia, modernizuácia a zníženie energetickej náročnosti budovy Zdravotného strediska" 100,00 EUR 30.8.2017 4.9.2017
111/2017 Jozef Pecha Nájom hrobového miesta 10,00 EUR/10 rokov 28.8.2017 4.9.2017
110/2017 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poskytnutie finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. maximálne 4 860,00 EUR 24.8.2017 4.9.2017
109/2017 Iveta Szynaliková Nájom hrobového miesta 20,00 EUR/10 rokov 23.8.2017 4.9.2017
108/2017 Jozef Zalibera Dodávka pitnej vody 16.8.2017 4.9.2017
107/2017 Lukáš Hudák Dodávka pitnej vody 16.8.2017 21.8.2017
106/2017 RUDOLF Lýdia Plíhalová výroba a dovoz obedových balíčkov 1,13 EUR/ks 12.8.2017 21.8.2017
104/2017 Komunálna poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie 195,60 € 31.5.2017 21.8.2017
103/2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytovanie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb podľa §52 zákona č. 5/2004 Z.z. najviac vo výške 19 404,00 € 26.7.2017 21.8.2017
102/2017 Veronika Tomková Prenájom kultúrneho domu 100,00 EUR 27.7.2017 21.8.2017
101/2017 Ing. Emília Hudzíková H.E.REAL obstarávanie dokumentáie "Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Markušovce" 1 460,00 EUR 20.7.2017 21.8.2017
100/2017 ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIO ATRIUM s.r.o. Územný plán obce Markušovce - Zmeny a doplnky č. 02 7 380,00 EUR 14.7.2017 2.8.2017
099/2017 Radoslav Majerníček Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytových priestorov - zmena doby nájmu 21.7.2017 2.8.2017
098/2017 Marián Holečko Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytových priestorov - zmena doby nájmu 21.7.2017 2.8.2017
097/2017 Ján Hvizdoš Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytových priestorov - zmena doby nájmu 30.6.2017 2.8.2017
096/2017 Martin Farkalin Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytových priestorov - zmena doby nájmu 30.6.2017 2.8.2017
095/2017 Eva Horváthová Dodávka pitnej vody 18.7.2017 2.8.2017
094/2017 Jozef Veľký Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 7.7.2017 19.7.2017
093/2017 Jozef Veľký Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 7.7.2017 19.7.2017
092/2017 Ing. Ľudmila Kozáková Nájom urnového miesta 10 €/10 rokov 3.7.2017 19.7.2017
090/2017 Dobrovoľný hasičský zbor Markušovce Poskytnutie finančnej dotácie 2 300,00 EUR 13.7.2017 19.7.2017
090/2017 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb + dodatok, Súhlas so zaradení do poistenia 35,76 EUR 12.7.2017 19.7.2017
089/2017 Jozef Veľký Prenájom kultúrneho domu 30,00 EUR 7.7.2017 19.7.2017
088/2017 Pavol Gerda Prenájom kultúrneho domu 95,00 EUR 4.7.2017 7. 7. 2017
087/2017 Okresný súd Spíšská Nová Ves Dohoda o zabezpečení povinnej práce 1.7.2017 7. 7. 2017
086/2017 Zdenka Kačicová Dodávka pitnej vody 29.6.2017 7. 7. 2017
085/2017 Dávid Kaleja Dodávka pitnej vody 29.6.2017 7. 7. 2017
084/2017 Vlasta Mikolajová Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 27.6.2017 7. 7. 2017
083/2017 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Poskytnutie finančnej dotácie 6 500,00 EUR 15.6.2017 7. 7. 2017
082/2017 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Poskytnutie finančnej dotácie 25 000,00 EUR 15.6.2017 7. 7. 2017
081/2017 Ján Pecha Prenájom kultúrneho domu 100,00 EUR 23.6.2017 27.6.2017
080/2017 Dobrovoľná požiarna ochrana SR poskytnutie dotácie 3 000 EUR 23.6.2017 27.6.2017
079/2017 STAVGEO, s.r.o. realizácia stavebnýh práce Schody ku kostolu a chodníky, Markušovce 87 265,08 EUR 19.6.2017 27.6.2017
078/2017 Brantner Nova s.r.o. Dodatok č.22 - zber VOK 12.6.2017 27.6.2017
077/2017 Ing. Anton Merjavý - TAVMER Stavebný dozor na stavbe Schody ku kostolu a chodníky, Markušovce 2 700,00 EUR 30.5.2017 13.6.2017
076/2017 Mária Králova Príkazna zmluva - doručovanie zásielok 6.6.2017 8.6.2017
075/2017 Eduard Tomko Zriadenie verejnej časti kanalizačnej prípojky 1.6.2017 8.6.2017
074/2017 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb + dodatok 25.4.2017 8.6.2017
073/2017 Josef Kaleja a manž. Iveta predaj pozemku 418,00 EUR 23.5.2017 6.6.2017
072/2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky / Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity zabezpečenie a realizácia terénnej sociálnej práce a terénnej práce 5.6.2017 5.6.2017
071/2017 Viktória Holečková Nájom bytu 182,88 EUR/mes 31.5.2017 6.6.2017
070/2017 Jarmila Vantrobová Nájom bytu 121,77 EUR 31.5.2017 16.6.2017
069/2017 ENVI - PAK, a.s. Dodatok k zmluve - zmena prílohy 30.12.2016 6.6.2017
068/2017 Územná organizácia DPO SR Spišská Nová Ves/Gelnica Poskytnutie finančnej dotácie 100,00 EUR 15.5.2017 6.6.2017
067/2017 Centrum voľného času Poskytnutie finančnej dotácie 1 080,00 EUR 11.5.2017 6.6.2017
066/2017 Pavlína Klempárová Prenájom kultúrneho domu 95,00 EUR 19.5.2017 6.6.2017
065/2017 Eva Holubová Prenájom kultúrneho domu 90,00 EUR 12.5.2017 6.6.2017
064/2017 Anna Tomaškovičová Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytových priestorov - zmena doby nájmu 28.4.2017 6.6.2017
063/2017 Cassiopea EU/SK spolupráca pri žiadosti o NFP 1550 25.02.2017 18.05.2017
062/2017 Cassiopea s.r.o. spolupráca pri žiadosti o NFP 1650 EUR 20.02.2017 18.05.2017
061/2017 Komunálna poisťovňa, a.s. poistenie majetku 96,46 EUR 24.4.2017 5. 5. 2017
060/2017 Občianske združenie Útulok šťastný psík spolupráca pri zabezpečení odchytu túlavých psov 26.4.2017 5. 5. 2017
059/2017 Marek Kočiš Prenájom kultúrneho domu 30,00 EUR 2. 5. 2017 5. 5. 2017
058/2017 Ján Tomko Kúpna zmluva - pozemok 168,64 EUR 19.4.2017 21.4.2017
057/2017 SkyToll, a.s. palubná jednotka pre vozidlo 4.4.2017 19.4.2017
056/2017 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. užívanie vymedzených úsekov ciest 4.4.2017 19.4.2017
055/2017 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy 30.3.2017 19.4.2017
054/2017 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy 30.3.2017 19.4.2017
053/2017 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy 3.4.2017 19.4.2017
052/2017 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy 30.3.2017 19.4.2017
051/2017 Ondrej Kuzmiak Prenájom kultúrneho domu 30,00 EUR 6.4.2017 12.4.2017
050/2017 Ondrej Kuzmiak Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 6.4.2017 12.4.2017
049/2017 Ing. Mária Kyselová Dodatok č. 2/2017 k Zmluve č. 12/2011 3250,00 EUR 4.4.2017 12.4.2017
048/2017 Ing. Mária Kyselová Dodatok č- 2/2017 k Zmluve č. 8/2012 1600,00 EUR 4.4.2017 12.4.2017
047/2017 COMMERCE INVEST, s.r.o. Vytriedenie a usporiadanie registratúrnych záznamov max. 4500,00 EUR 29.3.2017 12.4.2017
046/2017 eGov Systems spol. s r.o. prevádzkovanie internetovej služy SMS-info Dodatok č. 1 60,00 EUR bez DPH / štvrťrok 22.3.2017 4.4.2017
045/2017 MEDICENTER PRO, s.r.o. Výpožička Dodatok č.1 29.3.2017 4.4.2017
044/2017 Helena Žigová Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 27.3.2017 4.4.2017
043/2017 Lazorová Mária Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 27.3.2017 4.4.2017
042/2017 Podporné pohrebné združenie na Slovensku Poskytnutie finančnej dotácie 250,00 EUR 27.3.2017 4.4.2017
041/2017 Ivana Klempárová prevod pozemku 849,92 EUR 22.3.2017 27.3.2017
040/2017 SZZP - ZO Markušovce Poskytnutie finančnej dotácie 800,00 EUR 20.3.2017 21.3.2017
039/2017 Anna Kalejová Príkazna zmluva - doručovanie zásielok 0,30 EUR/jedna doručená zásielka 13.3.2017 21.3.2017
038/2017 Eva Klempárová Príkazna zmluva - doručovanie zásielok 0,30 EUR/jedna doručená zásielka 13.3.2017 21.3.2017
037/2017 Vladimír Pecha Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 13.3.2017 21.3.2017
036/2017 Anna Brutovská Nájom hrobového miesta 30,00 EUR/10 rokov 5.12.2016 21.3.2017
035/2017 Roma Markušovce, o.z. Poskytnutie finančnej dotácie 430,00 EUR 16.3.2017 21.3.2017
034/2017 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Markušovce Poskytnutie finančnej dotácie 1 200,00 EUR 16.3.2017 21.3.2017
033/2017 Mária Kroščenová Dodávka pitnej vody 13.3.2017 21.3.2017
032/2017 Jaroslav Fabián Nájom hrobového miesta 20,00 EUR/10 rokov 10.3.2017 21.3.2017
031/2017 Anton Hudák Dodávka pitnej vody 10.3.2017 21.3.2017
030/2017 Pavlína Dunčková Nájom urnového miesta 10 €/10 rokov 8. 3. 2017 21.3.2017
029/2017 Slovan FO Markušovce Poskytnutie finančnej dotácie 12550,00 EUR 15.3.2017 15.3.2017
028/2017 Jednota dôchodcov na Slovensku - ZO Markušovce Poskytnutie finančnej dotácie 570,00 EUR 15.3.2017 15.3.2017
027/2017 Jaroslav Fabián Prenájom kultúrneho domu 30,00 EUR 13.3.2017 15.3.2017
026/2017 Slovak Telekom, a.s. Poskytovanie verejných služieb - SIM karta - bez záväzkov 10,00 EUR 6.3.2017 15.3.2017
025/2017 Slovenská republika - ministerstvo vnútra SR Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke 16.2.2017 15.3.2017
024/2017 Okresný súd Spišská Nová Ves Dohoda o zabezpečení povinnej práce 1.3.2017 2.3.2017
023/2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poskytovanie finančných príspevkov 27.2.2017 2.3.2017
022/2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dodatok č.2 k Dohode č. 55/§ 52/2016 - zmena financovania príspevku 27.12.2017 2.3.2017
021/2017 Orange Slovensko, a.s. Dohoda o sublicencii a službe Bezpečnostný balík 15.2.2017 22.2.2017
020/2017 Orange Slovensko, a.s. dohoda o splátkach 15.2.2017 22.2.2017
019/2017 Orange Slovensko, a.s. dohoda na aktivácii programu a o predaji zariadenia 154,10 6.2.2017 22.2.2017
018/2017 Orange Slovensko, a.s. Mobilný internet Premium 15.2.2017 22.2.2017
017/2017 SVT, s.r.o. Spracovanie prieskumu trhu, vrejného obstarávaniapre projekt so zameraním: Novostavba materskej školy v obci Markušovce 1500,00 EUR 7.2.2017 17.2.2017
016/2017 SVT, s.r.o. Spracovanie prieskumu trhu, vrejného obstarávaniapre projekt so zameraním: Novostavba komunitného centra v obci Markušovce 1 440,00 EUR 7.2.2017 17.2.2017
015/2017 Ing. Jozef Fajgel vypracovanie monitorovacích prác 300,00 EUR 25.1.2017 17.2.2017
014/2017 Viliam Kotlár vykonanie obkladu kuchynkyvkultúrnom dome 40,00 € 9.2.2017 17.2.2017
013/2017 Východoslovenská distribučná, a.s. Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny 7.2.2017 17.2.2017
012/2017 GUKO, s.r.o. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt so zameraním: Novostavba komunitného ceentra v obci Markušovce 8 900,00 EUR 7.2.2017 17.2.2017
011/2017 Pro - Ateliers s.r.o. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt so zameraním: Novostavba materskej školy v obci Markušovce 12 150,00 EUR 7.2.2017 17.2.2017
010/2017 Štefan Čuchran Prenájom kultúrneho domu 30,00 EUR 7.2.2017 9.2.2017
009/2017 Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb najviac vo výške 24255,00 EUR 25.1.2017 9.2.2017
008/2017 Komunálna poisťovňa, a.s. Urazové poistenie 243,75 EUR 31.1.2017 9.2.2017
007/2017 Slovak Telekom, a.s. Obnovenie zmluvy na internet 19,99 EUR / mesiac 30.1.2017 9.2.2017
006/2017 Štefan Pecha Prenájom kultúrneho domu 35,00 EUR 27.1.2017 9.2.2017
005/2017 Klempár Mirolav Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 23.1.2017 26.1.2017
004/2017 innogy Slovensko, s.r.o. Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu 25,00 EUR/MWh 19.1.2017 26.1.2017
003/2017 Dušan Ščuka Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 16.1.2017 26.1.2017
002/2017 Emil Pecha Nájom hrobového miesta 71,10 16.1.2017 26.1.2017
001/2017 Peter Hodnický Dodatok č. 1 - zmena doby nájmu 16.1.2017 26.1.2017
131/2016 Vlasta Žigová Dodatok č. 1 - zmena doby nájmu 15.12.2016 26.1.2017
130/2016 Brantner Nova s.r.o. Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Markušovce č. 6000/2002/V-14 v znení dodatkov č. 1 až č. 21 19.12.2016 5.1.2017
129/2016 Brantner Nova s.r.o. Dodatok č. 21 k Zmluve o zbere a odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce č. 6000/2002/V-14 19.10.2016 5.1.2017
128/2016 Komunálna poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 325,00 EUR 28.12.2016 5.1.2017
127/2016 Martin Michal Dodatok č. 4 - zmena doby nájmu 15.12.2016 5.1.2017
126/2016 Ján Holub Dodatok č. 7 - zmena doby nájmu 15.12.2016 5.1.2017
125/2016 Igor Holub Dodatok č. 7 - zmena doby nájmu 15.12.2016 5.1.2017
124/2016 Nataša Horváthová Dodatok č. 6 - zmena doby nájmu 15.12.2016 5.1.2017
123/2016 Alžbeta Pechová Dodatok č. 7 - zmena doby nájmu 15.12.2016 5.1.2017
122/2016 Ladislav Kaleja Dodatok č. 7 - zmena doby nájmu 15.12.2016 5.1.2017
121/2016 Elena Kroščenová Dodatok č. 7 - zmena doby nájmu 15.12.2016 5.1.2017
120/2016 Zdenka Žigová Dodatok č. 7 - zmena doby nájmu 15.12.2016 5.1.2017
119/2016 Ivan Horvát Dodatok č. 7 - zmena doby nájmu 15.12.2016 5.1.2017
118/2016 Štefan Kroščen Dodatok č. 7 - zmena doby nájmu 15.12.2016 5.1.2017
117/2016 Jozef Pecha Dodatok č. 7 - zmena doby nájmu 15.12.2016 5.1.2017
116/2016 cyril Tomko Dodatok č. 7 - zmena doby nájmu 15.12.2016 5.1.2017
115/2016 Tatiana Pechová Dodatok č. 1 - zmena doby nájmu 15.12.2016 5.1.2017
114/2016 Dušan Horváth Dodatok č. 6 - zmena doby nájmu 15.12.2016 5.1.2017
113/2016 Marián Horváth Dodatok č. 7 - zmena doby nájmu 15.12.2016 5.1.2017
112/2016 Zdenko Girga Dodatok č. 4 - zmena doby nájmu 15.12.2016 5.1.2017
111/2016 Ladislav Kroščen Dodatok č. 7 - zmena doby nájmu 15.12.2016 5.1.2017
110/2016 Klement Kroščen Dodatok č. 6 - zmena doby nájmu 15.12.2016 5.1.2017
109/2016 Božena Peterová Dodatok č. 7 - zmena doby nájmu 15.12.2016 5.1.2017
108/2016 Božena Žigová Dodatok č. 7 - zmena doby nájmu 15.12.2016 4.1.2017
107/2016 Eva Kroščenová Dodatok č. 7 - zmena doby nájmu 15.12.2016 5.1.2017
106/2016 Marcela Tomková Dodatok č. 7 - zmena doby nájmu 15.12.2016 5.1.2017
105/2016 Renáta Pechová Dodatok č. 7 - zmena doby nájmu 15.12.2016 5.1.2017
104/2016 Ján Pecha Dodatok č. 6 - zmena doby nájmu 15.12.2016 5.1.2017
103/2016 Irena Pechová Dodatok č. 8 - zmena doby nájmu 15.12.2016 5.1.2017
102/2016 Jaroslav Tomko Dodatok č. 7 - zmena doby nájmu 15.12.2016 5.1.2017
101/2016 Milan Pecha Dodatok č. 6 - zmena doby nájmu 15.12.2016 5.1.2017
100/2016 Michal Kroščen Dodatok č. 6 - zmena doby nájmu 15.12.2016 4.1.2017
099/2016 Žaneta Tomková Dodatok č. 7 - zmena doby nájmu 15.12.2016 4.1.2017
098/2016 Roman Michal Dodatok č. 4 - zmena doby nájmu 14.12.2016 4.1.2017
097/2016 Michal Mikolaj Dodatok č. 4 - zmena doby nájmu 14.12.2016 4.1.2017
096/2016 Jozef Pavlovský Dodatok č. 4 - zmena doby nájmu 14.12.2016 4.1.2017
095/2016 Ľubomír Goldberger Dodatok č. 4 - zmena doby nájmu 14.12.2016 4.1.2017
094/2016 Peter Tarbaj Dodatok č. 4 - zmena doby nájmu 14.12.2016 4.1.2017
093/2016 Bibiana Nigová Dodatok č. 4 - zmena doby nájmu 14.12.2016 4.1.2017
092/2016 Kamila Kružlicová Dodatok č. 4 - zmena doby nájmu 14.12.2016 4.1.2017
091/2016 Michal Kozák Dodatok č. 4 - zmena doby nájmu 14.12.2016 4.1.2017
090/2016 Lukáš Melikant Dodatok č. 2 - zmena doby nájmu 5.12.2016 4.1.2017
089/2016 Stanislav Sedlačko Dodatok č. 4 - zmena doby nájmu 7.12.2016 4.1.2017
088/2016 Dušan Krčmár Dodatok č. 4 - zmena doby nájmu 14.12.2016 4.1.2017
087/2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dodatok č. 1 k dohode č. 55/§52/2016 12.12.2016 12.12.2016
086/2016 Dôvera zdravotná poisťovňa,a.s. dohoda o právach a povinnostiach Zmluvných strán pri elektronických službách 23.11.2016 12.12.2016
085/2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny úprava práv apovinnosti pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre UoZ 5341,33 EUR 21.11.2016 12.12.2016
084/2016 Ľudmila Farkašovská Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 27.10.2016 2.11.2013
083/2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. 17.10.2016 24.10.2016
082/2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny úprava práv a povinnosti pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb 17.10.2016 24.10.2016
081/2016 Rudohorská investičná spoločnosť, a.s. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k stavbe "ČOV a kanalizácia Markušovce - III. etapa" 2,00 EUR/m2 10.10.2016 12.10.2016
080/2016 Rudohorská investičná spoločnosť, a.s. kúpa nehnuteľnosti a zriadenie vecného bremena 606,00 EUR bez DPH 10.10.2016 12.10.2016
079/2016 doc. JUDr. Jozef Sotolař, PhD. poskytovanie právnych služieb 744,50 EUR s DPH/1 úkon + paušál 687,- EUR bez DPH 19.9.2016 12.10.2016
078/2016 Občianske združenie MUSICA NOBILIS finančný príspevok 500,00 EUR 5.10.2016 5.10.2016
077/2016 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Markušovce Nájom pozemku 497,55 EUR/rok 21.9.2016 5.10.2016
076/2016 Mgr. Maroš Leško predaj nehnuteľnosti 124,00 EUR 28.9.2016 4.10.2016
075/2016 Združenie urbárnikov Markušovce - Čepanovce, pozemkové spoločenstvo predaj nehnuteľnosti 934,00 EUR 23.9.2016 4.10.2016
074/2016 Ing. Jozef Fajgel vypracovanie následnej monitorovacej správy č. 4 projektu "Rekonštrukcia, modernizácia a zníženie energetickej náročnosti budovy Zdravotného strediska) 100,00 EUR 10.9.2016 4.10.2016
073/2016 Stredná odborná škola ekonomická Stojan odborná prax žiakov 9.9.2016 8.9.2016
072/2016 Ružena Pechová Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 12.9.2016 14.9.2016
071/2016 CBA Slovakia, a.s. predaj potravin prostredníctvom poukážok 18.8.2016 12.9.2016
070/2016 Anna Dzimková Nájom urnového miesta 10 EUR/10 rokov 5.9.2016 12.9.2016
069/2016 Marta Bašistová Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 11.8.2016 12.9.2016
068/2016 INTERBAU s.r.o. Stavebné práce - Šatne TJ FO Slovan Markušovce - Prestavba - Dokončovacie práce 17 929,39 EUR 8.8.2016 22.8.2016
067/2016 INTERBAU s.r.o. Stavebné práce - Chodník, schody a zábradlie ku kultúrnemu domu 10 709,56 EUR 8.8.206 22.8.2016
066/2016 Radoslav Majerníček Nájomná zmluva byt 169,58 EUR/mes. 29.7.2016 22.8.2016
065/2016 Marián Holečko Nájomná zmluva byt 122,36 EUR/mes. 29.7.2016 22.8.2016
064/2016 RUDOLF Lýdia Plíhalová výroba a dovoz obedových balíčkov 1,13 EUR/1 ks 1.8.2016 22.8.2016
063/2016 Peter Macejko Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 1.8.2016 8.8.2016
062/2016 Komunálna poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 237,52 EUR 27.7.2016 8.8.2016
061/2016 Ing. Jozef Fajgel vypracovanie následnej záverečnej monitorovacej správy č. 5 projektu (Rekonštru......Základnej školy Markušovce) 100,00 EUR 25.7.2016 2.8.2016
060/2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa §52 zákona č. 5/2004 Z.z. najviac 33525,00 EUR 26.7.2016 2.8.2016
059/2016 eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí finančný príspevok 300,00 EUR 22.7.2016 2.8.2016
058/2016 Dobrovoľný hasičský zbor Markušovce Zmluva o bezplatnej výpožičke 4.7.2016 2.8.2016
057/2016 Brantner Nova s.r.o. Dodatok č. 20 k Zmluve o zbere a odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce 1. 7. 2016 19. 7. 2016
056/2016 Mária Kromková kúpa pozemku 740,00 EUR 14.7.2016 18.7.2016
055/2016 Ing. Ľuboš Horňák H+H obchod a služby Stavebné práce - striešky nad balkóny NB ul. Školská 4 752,00 EUR 8.7.2016 13.7.2016
054/2016 Tomáš Klučár Zmluva o nájme hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 8.7.2016 11.7.2016
053/2016 Dobrovoľný hasičský zbor Markušovce finančný príspevok 1 400 EUR 8.7.2016 11.7.2016
052/2016 Miroslava Štecová Dodatok č. 3 - zmena doby nájmu 30.6.2016 11.7.2016
051/2016 Zdeno Bušovský prenájom pozemku 10 EUR/rok 29.6.2016 4.7.2016
050/2016 Mária Pechová predaj pozemku 1 008,00 EUR 23.6.2016 24.6.2016
049/2016 SLOVAN FO Markušovce finančný príspevok 10 000,00 EUR 16.06.2016 16.06.2016
047/2016 Marcela Horváthová Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 3.6.2016 8.6.2016
046/2016 ENVI - PAK, a.s. dohoda o podmienkach prevádzkovania miestného systému triedeného zberu KO 27.5.2016 2.6.2016
045/2016 Dobrovoľná požiarna ochrana SR poskytnutie dotácie 2 000 EUR 23.5.2016 2.6.2016
044/2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Dodatok č. 2 ku Komisionárskej zmluve - jedálenske kupóny 17.5.2016 2.6.2016
043/2016 Stredná odborná škola drevárska Spišská Nová Ves zabezpečenie súvislej odbornej praxe 12.4.2016 2.6.2016
042/2016 Slovak Telekom, a.s. poskytovanie verejných služieb 16.5.2016 2.6.2015
041/2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečenie podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy 13.4.2016 2.6.2016
040/2016 INTERBAU s.r.o. uskutočnenie stavebných prác "Šatne TJ FO Slovan Markušovce - Prestavba 87 807,83 EUR 5.5.2016 11.5.2016
039/2016 Spišská katolická charita Dodatok č.2/2016 k zmluve č.1/2010 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby zo dňa 01.02.2010 449,18 Eur 31.1.2016 2.5.2016
038/2016 Martin Macej Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 31.10.2014 8.4.2016 2.5.2016
037/2016 Pompová Eva Zmluva o nájme hrobového miesta 10,- Eur 27.4.2016 28.4.2016
036/2016 Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Zmluva č. 3/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov 2000,- Eur 26.4.2016 28.4.2016
035/2016 Radoslav Majerníček Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 13.10.2014 8.4.2016 21.4.2016
034/2016 ENVI - PAK, a. s. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. VSN0907201517 24.3.2016 18.4.2016
033/2016 Marta Kravecová Zmluva o nájme hrobového miesta 10,- Eur 15.4.2016 18.4.2016
032/2016 Imrich Laznia Zmluva o nájme hrobového miesta 10,- Eur 6.4.2016 13.4.2016
031/2016 Stredná odborná škola ekonomická Dohoda na zabezpečenie odbornej praxe žiakov 07.04.2016 12.04.2016
030/2016 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Markušovce Zmluva č. 2/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov 1000,- EUR 08.04.2016 12.04.2016
029/2016 MEDICENTER PRO, s.r.o. Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti 0 01.04.2016 12.04.2016
028/2016 Ing. Eva Kapráľová, PhD. Príkazná zmluva 800 01.03.2016 12.04.2016
027/2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Zmluva o združenej dodávke plynu - Odorínska cesta 19 22.3.2016 23.3.2016
026/2016 Východoslovenská distribučná, a.s. Príloha č.3 k zmluve o združenej dodávke elektriny - Odorínska cesta 19 21.3.2016 23.3.2016
025/2016 ASANARATES s.r.o. poskytnutie služieb - deraatizácia, dezinfekcia a dezinsekcia 5 777,46 EUR 11.3.2016 23.3.2016
024/2016 Eva Klempárová Príkazná zmluva - doručovanie zásielok 0,30 EUR/ks 4.3.2016 23.3.2016
023/2016 Anna Kalejová Príkazná zmluva - doručovanie zásielok 0,30 EUR/ks 4.3.2016 4.3.2016
022/2016 IGLASS spol. s r.o. stavebné práce "Výmena krytiny a oprava komína na PZ" 9 754,97 EUR 8.3.2016 23.3.2016
021/2016 Komunálna poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie /§52a/ 26,56 EUR 4.3.2016 23.3.2016
020/2016 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. užívanie vymedzených úsekov ciest 23.2.2016 23.3.2016
019/2016 SkyToll, a.s. palubná jednotka pre vozidlo 23.2.2016 23.3.2016
018/2016 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy 1.2.2016 3. 3. 2016
017/2016 Peter Hodnický Nájomná zmluva byt 122,36 EUR 12.2.2016 3. 3. 2016
016/2016 Žigová Vlasta Nájomná zmluva byt 71,10 15.2.2016 3. 3. 2016
015/2016 Ján Kačír Príkazná zmluva - montáž a skladanie nábytku 100,00 EUR 11. 2. 2016 3. 3. 2016
014/2016 Žaneta Tomková Dodatok č. 6 - zmena doby nájmu 31.12.2016 3. 3. 2016
013/2016 Jozef Krajčír Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 8.2.2016 3. 3. 2016
012/2016 Michal Martin Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 4. 2. 2016 3. 3. 2016
011/2016 Slovak Telekom, a.s. Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - doplnková služba 2. 2. 2016 3. 3. 2016
010/2016 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 1. 2. 2016 3. 3. 2016
009/2016 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 1. 2. 2016 3. 3. 2016
008/2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Úprava práv a povinností účastníkov dohody a poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Maximálne 5 904,00 EUR 26.1.2016 7.2.2016
007/2016 Komunálna poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie /§52a/ 26,56 EUR 29.1.2016 7.2.2016
006/2016 Komunálna poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie /§52/ 273,00 EUR 29.1.2016 7.2.2016
005/2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. maximálne 34 029,00 EUR 27.1.2016 7.2.2016
004/2016 Štefan Jarabek Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 18.1.2016 7.2.2016
003/2016 Spišská katolícka charita Dodatok č. 1/2016 - úpravy výšky finančného príspevku 15.12.2016 7.2.2016
002/2016 Jozef Pecha Príkazná zmluva - vyhotovenie umeleckého obrazu Markušovce 100,00 EUR 18.1.2016 7.2.2016
001/2016 Košický samosprávny kraj, SC KSK Zmluva o budúcej zmluve o nájme pozemku dotknutých pri stavbe "ČOV a kanalizácia Markušovce - III. etapa" 4.1.2016 7.2.2016
203/2015 SR - Ministerstvo vnútra SR výpožička súpravy povodňovej záchrannej služby 14 359,- € 14.12.2015 15.12.2015
202/2015 Igor Holub Dodatok č. 6 - zmena doby nájmu 31.12.2015 7.2.2016
201/2015 Ministerstvo vnútra SR úprava podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie na projekt "Markušovce - deratizácia, dezinfekcia ...... v obci Markušovce 5 200,00 EUR 18.12.2015 7.2.2016
200/2015 ABRIS s.r.o. dielo: "Výstavba autobusových zastávok - 2ks" 4 380,80 EUR 18.12.2015 7.2.2016
199/2015 Štefan Klempár Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 23.12.2015 7.2.2016
198/2015 Tatiana Pechová Nájomná zmluva byt 51.01 EUR/mesiac 30.12.2015 7.2.2016
197/2015 Irena Pechová Dodatok č. 7 - zmena doby nájmu 31.12.2015 6.2.2016
196/2015 Lucia Pompová Dodatok č. 6 - zmena doby nájmu 31.12.2015 6.2.2016
195/2015 Michal Kroščen Dodatok č. 5 - zmena doby nájmu 31.12.2015 6.2.2016
194/2015 Jaroslav Tomko Dodatok č. 6 - zmena doby nájmu 31.12.2015 6.2.2016
193/2015 Milan Pecha Dodatok č. 5 - zmena doby nájmu 31.12.2015 6.2.2016
192/2015 Ján Pecha Dodatok č. 5 - zmena doby nájmu 31.12.2015 6.2.2016
191/2015 Renáta Tomková Dodatok č. 6 - zmena doby nájmu 31.12.2015 6.2.2016
190/2015 Marcela Tomková Dodatok č. 6 - zmena doby nájmu 31.12.2015 6.2.2016
189/2015 Eva Kroščenová Dodatok č. 6 - zmena doby nájmu 31.12.2015 6.2.2016
188/2015 Božena Žigová Dodatok č. 6 - zmena doby nájmu 31.12.2015 6.2.2016
187/2015 Božena Peterová Dodatok č. 6 - zmena doby nájmu 31.12.2015 6.2.2016
186/2015 Zdenko Girga Dodatok č. 3 - zmena doby nájmu 31.12.2015 6.2.2016
185/2015 Klement Kroščen Dodatok č. 5 - zmena doby nájmu 31.12.2015 6.2.2016
184/2015 Ladislav Kroščen Dodatok č. 6 - zmena doby nájmu 31.12.2015 6.2.2016
183/2015 Dušan Horváth Dodatok č. 5 - zmena doby nájmu 31.12.2015 6.2.2016
182/2015 Štefan Kroščen Dodatok č. 6 - zmena doby nájmu 31.12.2015 6.2.2016
181/2015 Jozef Pecha Dodatok č. 6 - zmena doby nájmu 31.12.2015 6.2.2016
180/2015 Fabian Virag Dodatok č. 6 - zmena doby nájmu 31.12.2015 6.2.2016
179/2015 Ivan Horvát Dodatok č. 6 - zmena doby nájmu 31.12.2015 3.2.2016
178/2015 Cyril Tomko Dodatok č. 6 - zmena doby nájmu 31.12.2015 3.2.2016
177/2015 Zdenka Žigová Dodatok č. 6 - zmena doby nájmu 31.12.2016 3.2.2016
176/2015 Nataša Horváthová Dodatok č. 5 - zmena doby nájmu 31.12.2015 3.2.2016
175/2015 Elena Kroščenová Dodatok č. 6 - zmena doby nájmu 31.12.2015 3.2.2016
174/2015 Alžbeta Pechová Dodatok č. 6 - zmena doby nájmu 31.12.2015 3.2.2016
173/2015 Ladislav Kaleja Dodatok č. 6 - zmena doby nájmu 31.12.2015 3.2.2016
172/2015 Ján Holub Dodatok č. 6 - zmena doby nájmu 31.12.2015 3.2.2016
171/2015 Júlia Jarabeková Byt - Dodatok č. 4 - zmena doby nájmu 11.12.2014 3.2.2016
170/2015 Komunálna poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 260,00 EUR 29.12.2015 5.1.2016
169/2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľnickej služby 30.12.2015 5.1.2016
168/2015 Kika Nábytok Slovensko s.r.o. nákup nábytku 2 123,23 EUR 28.12.2015 5.1.2016
167/2015 Spišská katolícka charita platenie časti úhrady za sociálnu službu 56,00 EUR / mesiac 9.12.2015 30.12.2015
166/2015 J.Salanci - INSA zhotovenie a montáž kuchynskej linky a príslušenstva 5 044,00 EUR 28.12.2015 30.12.2015
165/2015 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k stavbe "ČOV a kanalizácia Markušovce - III. etapa" 16.12.2015 30.12.2015
164/2015 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena k stavbe "ČOV a kanalizácia Markušovce - III. etapa" 27.11.2015 30.12.2015
163/2015 Ivan Pecha Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 21.12.2015 30.12.2015
162/2015 Sociálna poisťovňa určenie podrobnosti o poskytovaní údajov z evidencie SHR 25.11.2015 18.12.2015
161/2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Úprava práv a povinností účastníkov dohody a poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest 16.12.2015 18.12.2015
160/2015 Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi finančný príspevok 1 000,00 EUR 09.12.2015 09.12.2015
159/2015 BSK EUROPE s.r.o. služby v oblasti verejného obstarávania TJ FO Slovan Markušovce a Prestavba a Výmena krytiny a oprava komína na budove požiarnej 3 800,00 EUR 14.12.2015 18.12.2015
158/2015 Štefan Kováč Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 16.12.2015 18.12.2015
157/2015 Martin Oravec predaj potravín prostredníctvom poukážok 30.11.2015 16.12.2015
156/2015 Združenie urbárnikov Markušovce - Čepanovce, pozemkové spoločenstvo prenájom pozemkov za účelom stavby "ČOV a kanalizácia Markušovce - III. etapa, inžinierských sieti a ich využitia ako verejné priestranstvá 2 092,20 EUR 31.10.2015 2.12.2015
155/2015 Environmentálny fond úprava podmienok, práv a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie 94 629,00 € 19.11.2015 26.11.2015
154/2015 RUDOLF Lýdia Plíhalová výroba a dovoz obedových balíčkov 1,13 EUR/ks 24.8.2015 26.11.2015
153/2015 Spišská katolícka charita Dodatok č. 6/2015 - úpravy výšky finančného príspevku 30.10.2015 18.11.2015
152/2015 EÚPS, s.r.o. účtovnícke a poradenské služby 2400,00 EUR 2.11.2015 18.11.2015
151/2015 SLOVAN FO Markušovce finančný príspevok - dodatok č. 1 1000,00 EUR 12.11.2015 12.11.2015
150/2015 Ján Gurčík Nájom hrobového miesta 30,00 EUR/10 rokov 11.11.2015 16.11.2015
149/2015 Jozef Lisický Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 9.11.2015 16.11.2015
148/2015 Vladimír Pecha Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 9.11.2015 16.11.2015
147/2015 Anna Hadbavná Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 9.11.2015 16.11.2015
146/2015 Mária Pechová Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 9.11.2015 16.11.2015
145/2015 BANE Spišská Nová Ves, š.p. v likvidácií prenájom pozemkov za účelom stavby "ČOV a kanalizácia Markušovce - III. etapa" 211,50 EUR 29.10.2015 6.11.2015
143/2015 Jozef Gurčík Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 30.10.20156 6.11.2015
142/2015 Insomnium, s.r.o. Likvidácia a rekultivácia čiernej skládky odpadu 99 580,00 EUR 19.10.2015 27.10.2015
141/2015 Terézia Sonogová Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 27.10.2015 27.10.2015
140/2015 Igor Pecha Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 22.10.2015 27.10.2015
139/2015 Ing. Jozef Fajgel vypracovanie záverečnej monitorovacej správy č. 11 (LSKxP - Spolu to dokážeme) 100,00 EUR 15.10.2015 21.10.2015
138/2015 Cecília Ondrejčíková Nájomná zmluva byt, dodatok č. 2 5.10.2015 21.10.2015
137/2015 Marta Hoľáková Nájomná zmluva byt, dodatok č. 2 5.10.2015 21.10.2015
136/2015 VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, otvorenie a vedenie bežného účtu na dotácie 9.10.2015 14.10.2015
135/2015 Ing. Peter Nemeth vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb 990,00 € 8.10.2015 14.10.2015
134/2015 STRAUS stav, s.r.o. vykonanie diela "Rekonštrukcia chodníka a výstavba kolumbária na cintoríne" 29 701,42 bez DPH 28.9.2015 14.10.2015
133/2015 Štefan Pecha Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 5.10.2015 14.10.2015
132/2015 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Markušovce finančný príspevok 1 000,00 EUR 29.9.2015 2.10.2015
131/2015 CBC Slovakia s.r.o. Dodatok - zmena platobných podmienok 28.9.2015 2.10.2015
130/2015 Ján Penták zabezpečenie organového koncertu 250,00 EUR 21.9.2015 21.9.2015
129/2015 RUDOLF Lýdia Plíhalová výroba a dovoz obedových balíčkov 1,13 EUR 24.8.2015 10.9.2015
128/2015 Michal Kozák Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 7.9.2015 10.9.2015
127/2015 Východoslovenská distribučná, a.s. pripojenie do distribubučnej sústavy 25.8.2015 10.9.2015
126/2015 Spišská katolícka charita Dodatok č. 5/2015 - opatrovateľská služba 30.6.2015 4.9.2015
125/2015 Komunálna poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 19,50 EUR 27.8.2015 4.9.2015
124/2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Úprava práv a povinností účastníkov dohody a poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest najviac 11808,00 EUR 26.8.2015 4.9.2015
123/2015 Sociálne zariadenia Katarína n.o. úhrada časti úhrady za poskytovanú službu najviac 70,00 EUR 10.8.2015 27.8.2015
122/2015 Ing. Jozef Fajgel vypracovanie následnej monitorovacej správy č. 4 (Rekonštr ......Zdravotného strediska..3 100,00 EUR 26.8.2015 27.8.2015
121/2015 Ing. Jozef Fajgel vypracovanie následnej monitorovacej správy č. 4 (Rekonštr ......Základnej školy Markušovce) 100,00 EUR 17.7.2015 27.8.2015
120/2015 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie prepravovaných osôb - Fabia 29,22 EUR 19.8.2015 27.8.2015
119/2015 Košický samosprávny kraj nájom pozemku - Dodatok č. 1 24.8.2015 25.8.2015
118/2015 Okresný súd Spíšská Nová Ves zabezpečenie povinnej práce 24.8.2015 25.8.2015
117/2015 Okresný súd Spíšská Nová Ves zabezpečenie povinnej práce 19.8.2015 25.8.2015
116/2015 Milan Horváth Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 23.7.2015 25.8.2015
115/2015 MUDr. Beáta Hrebenárová NZZ výpožička nebytového priestoru 0 14.8.2015 25.8.2015
114/2015 Komunálna poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 136,50 EUR 30.7.2015 4.8.2015
113/2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. max. 27 240,00 EUR 29.7.2015 4.8.2015
112/2015 Miroslav Pecha prevod vlastníckeho práva - pozemok 1494,00 EUR 22.7.2015 22.7.2015
111/2015 Rómsky inštitút - Roma Institute, n. o. spolupráca 20.4.2015 16.7.2015
110/2015 Lucián Cmorej grafické spracovanie podkladov, fotografii, textov propagačného materiálu 150,00 EUR 14.7.2015 15.7.2015
109/2015 Pozemkové spoločenstvo Teplička prenájom pozemkov 50,00 EUR/rok 14.7.2015 14.7.2015
108/2015 eRko-Hnutie kresťanských spoločenstiev detí finančný príspevok 300,00 EUR 13.7.2015 14.7.2015
107/2015 Miroslava Štecová Byt - Dodatok č. 2 - zmena doby nájm 30.6.2015 2.7.2015
106/2015 HOUR, spol. s r.o. Dohoda o spracúvaní osobných údajov 25.6.2015 2.7.2015
105/2015 Ing. Jozef Fajgel vypracovanie následnej monitorovacej správy č. 10 (LSKxP - Spolu to dokážeme) 100 EUR 10.6.2015 2.7.2015
105/2015 Nataša Tomková Nájom bytu 71,10 € 24.7.2017 21.8.2017
104/2015 Dobrovoľný hasičský zbor Markušovce finančný príspevok 1200 EUR 9.6.2015 2.7.2015
103/2015 Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o. poskytovanie právnej pomoci a zastupovanie na základe požiadaviek 590,00 EUR bez DPH / mesiac 18.6.2015 18.6.2015
102/2015 Maria Pavlíková Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 18.6.2015 18.6.2015
101/2015 Ján Trnovský ml. prenájom nebytových priestorov - požiarna zbrojnica 600 EUR/rok 15.06.2015 17.6.2015
100/2015 Okresný súd Spíšská Nová Ves zabezpečenie povinnej práce 16.6.2015 17.6.2015
099/2015 Ružena Pechová Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 15.06.2015 16.6.2015
098/2015 Maria Pavlíková Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 15.06.2015 16.6.2015
097/2015 Maria Pavlíková Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 15.5.2015 16.12.2014
096/2015 Mária Králová doručovanie rozhodnutí daň z nehnuteľností, daň za psa rok 2015 0,30 EUR/ks 11.6.2015 15.6.2015
095/2015 Eduard Tomko Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 10.6.2015 10.6.2015
094/2015 Komunálna poisťovňa, a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu - IVECO DAILY 107,10 / rok 13.5.2015 10.6.2015
093/2015 Helena Zumerová Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 8.6.2015 10.6.2015
092/2015 eGov Systems spol. s r.o. prevádzkovanie internetovej služy SMS-info 420,00 EUR/rok bez DPH 25.5.2015 10.6.2015
091/2015 Okresný súd Spíšská Nová Ves zabezpečenie povinnej práce 1.6.2015 10.6.2015
090/2015 SkyToll, a.s. palubná jednotka pre vozidlo 25.5.2015 10.6.2015
089/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. užívanie vymedzených úsekov ciest 25. 5. 2015 10.6.2015
088/2015 HYDROLAND s.r.o. vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2015 500,00 EUR 28. 4. 2015 25. 5. 2015
087/2015 Slovenská republika, MV SR výpožička výpočtovej techniky 1 258,80 15.5.2015 21.5.2015
086/2015 Ladislav Klempár Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 20.5.2015 21.5.2015
085/2015 VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, zmluva o bežnom účte 12.5.2015 20.5.20158
084/2015 Božena Tomková Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 11.5.2015 20.5.20158
083/2015 Slovak Telekom, a.s. služba Magio Internet 15,00 EUR/mesiac 14. 4. 2015 5. 5. 2015
082/2015 Marta Hoľáková Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 4. 5. 2015 5. 5. 2015
081/2015 Komunálna poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 32,50 EUR 29. 4. 2015 5. 5. 2015
079/2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Zmluva o dodávke plynu - Banícka 8 - Zdravotné stredisko 27.4.2015 5. 5. 2015
078/2015 Anna Kalejová doručovanie rozhodnutí TKO 2015 0,30 €/ks 20.4.2015 28.4.2015
077/2015 Mária Králová doručovanie rozhodnutí TKO 2015 0,30 €/ks 20.4.2015 28.4.2015
076/2015 Mária Bartošová Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 27.4.2015 28.4.2015
075/2015 SPP, a.s. Zmluva o dodávke plynu - Odorínska cesta 19 - Požiarná zbrojnica 20.4.2015 28.4.2015
074/2015 Ing. Viktor Fabian vypracovanie projektovej dokumentácie stavebného diela "ČOV a kanlizácia Markušovce III. etapa" 9 335,00 € 20.4.2015 28.4.2015
073/2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dodatok k dohode č. 2014/408472 23.4.2015 28.4.2015
072/2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dodatok k dohode 2014/408478 23042015 28.4.2015
071/2015 Martin Macej Byt - Dodatok č. 1 - zmena doby nájmu 7. 4. 2015 24.4.2015
070/2015 Spišská katolícka charita Dodatok č. 4/2015 - opatrovateľská služba 31.3.2015 22.4.2015
069/2015 Radoslav Majerníček Byt - Dodatok č. 1 - zmena doby nájmu 7.4.2015 22.4.2015
068/2015 Eva Rimbalová Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 9.4.2015 22.4.2015
067/2015 Východoslovenská distribučná, a.s. príloha č.3 k zmluve o združenej dodávke elektriny 8.4.2015 22.4.2015
066/2015 Komunálna poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 69,25 EUR 30.3.2015 2.4.2015
065/2015 Klára Gabrišová Nájom hrobového miesta 25.3.2015 2.4.2015
065/2015 Peter Klučár Nájom hrobového miesta 26.3.2015 2.4.2015
063/2015 Tomáš Klučár Dodatok č. 3 - zmena doby nájmu 23.2.2015 23.2.2015
062/2015 Marián Horváth Dodatok č. 5 - zmena doby nájmu 31.12.2014 2.4.2015
061/2015 Slovenská republika, MV SR dar - Iveco Daily 26. 1. 2015 2.4.2015
060/2015 Okresný súd Spíšská Nová Ves zabezpečenie povinnej práce 3.3.2015 10.3.2015
058/2015 Ladislav Kroščen Dodatok č. 5 - zmena doby nájmu 31.12.2014 5.3.2015
057/2015 Dáša Pechová Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 4.3.2015 5.3.2015
056/2015 Mária Králová doručovanie faktúr 0,30 €/ks 2.3.2015 5.3.2015
055/2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dodatok k dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 27.2.2015 5.3.2015
053/2015 Komunálna poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 224,25 € 27.2.2015 5.3.2015
051/2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Úprava práv a povinností účastníkov dohody a poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest najviac 5 904,00 EUR 25.2.2015 5.3.2015
050/2015 EL spol. s.r.o. Odber vzoriek a analýza pitnej vody a odpadovej vody 13.2.2015 5.3.2015
049/2015 Spišská katolícka charita Dodatok č. 3/2015 - opatrovateľská služba 13.2.2015 13.2.2015
048/2015 Jozef Reiner Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 13.2.2015 5.3.2015
048/2015 Mária Králová Príkazná zmluva - doručovanie zásielok 0,30 EUR/ks 16.06.2016 16.06.2016
047/2015 Fabian Virag Dodatok č. 5 - zmena doby nájmu 31.12.2014 18.2.2015
046/2015 VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, vydanie a používanie debetných platobných kariet 29.12.2014 16.2.2015
045/2015 Komunálna poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie prepravovaných osôb 29,87 € / rok 3.2.2015 16.2.2015
044/2015 Ing. František Kapusta vypracovanie riešenia protipožiarnej ochrany stavby "Šatne TJ FO Markušovce" 60 € 21.1.2015 13.2.2015
043/2015 Okresný súd Spišská Nová Ves zabezpečenie povinnej práce 9.2.2015 11.2.2015
042/2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dohod Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečovaní realizácie aktivačnej činnosti formou mensších obecných služieb 28.1.2015 11.2.2015
041/2015 Cyril Tomko Dodatok č. 5 - zmena doby nájmu 31.12.2014 11.2.2015
040/2015 Igor Holub Dodatok č. 5 - zmena doby nájmu 31.12.2014 11.2.2015
039/2015 Jan Holub Dodatok č. 5 - zmena doby nájmu 31.12.2014 11.2.2015
038/2015 Ladislav Kaleja Dodatok č. 5 - zmena doby nájmu 31.12.2014 11.2.2015
037/2015 Alžbeta Pechová Dodatok č. 5 - zmena doby nájmu 31.12.2014 11.2.2015
036/2015 Elena Krošenová Dodatok č. 5 - zmena doby nájmu 31.12.2014 10.2.2015
035/2015 Nataša Horváthová Dodatok č. 4 - zmena doby nájmu 31.12.2014 10.2.2015
034/2015 Zdenka Žigová Dodatok č. 5 - zmena doby nájmu 31.12.2014 10.2.2015
033/2015 Ivan Horvat Dodatok č. 5 - zmena doby nájmu 31.12.2014 10.2.2015
032/2015 Fabian Virag Dodatok č. 5 - zmena doby nájmu 31.12.2014 10.2.2015
031/2015 Jozef Pecha Dodatok č. 5 - zmena doby nájmu 31.12.2014 10.2.2015
030/2015 Štefan Kroščen Dodatok č. 5 - zmena doby nájmu 31.12.2014 10.2.2015
029/2015 Dušan Horváth Dodatok č. 4 - zmena doby nájmu 31.12.2014 10.2.2015
028/2015 Klement Kroščen Dodatok č. 4 - zmena doby nájmu 31.12.2014 10.2.2015
027/2015 Zdenko Girga Dodatok č. 2 - zmena doby nájmu 30.12.2014 10.2.2015
026/2015 Božena Peterová Dodatok č. 5 - zmena doby nájmu 31.12.2014 10.2.2015
025/2015 Božena Žigová Dodatok č. 5 - zmena doby nájmu 31.12.2014 10.2.2015
024/2015 Eva Kročšenová Dodatok č. 5 - zmena doby nájmu 31.12.2014 10.2.2015
023/2015 Marcela Tomková Dodatok č. 5 - zmena doby nájmu 31.12.2014 10.2.2015
023/2015 Marcela Tomková Dodatok č. 5 - zmena doby nájmu 31.12.2014 10.2.2015
022/2015 Renáta Pechová Dodatok č. 5 - zmena doby nájmu 31.12.2014 10.2.2015
021/2015 Ján Pecha Dodatok č. 4 - zmena doby nájmu 31.12.2014 10.2.2015
020/2015 Milan Pecha Dodatok č. 4 - zmena doby nájmu 31.12.2014 10.2.2015
019/2015 Michal Kroščen Dodatok č. 4 - zmena doby nájmu 31122014 10.2.2015
018/2015 Lucia Pompová Dodatok č. 5 - zmena doby nájmu 31.12.2014 10.2.2015
018/2015 Lucia Pompová Dodatok č. 5 - zmena doby nájmu 31.12.2014 10.2.2015
017/2015 Irena Pechová Dodatok č. 6 - zmena doby nájmu 31.12.2014 10.2.2015
016/2015 Žaneta Tomková Dodatok č. 5 - zmena doby nájmu 31.12.2014 10.2.2015
015/2015 Komunálna poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 162,50 € 29.1.2015 5.2.2015
014/2015 Spišská katolícka charita Dodatok č. 1/2015 - opatrovateľská služba 15953,14 € 14.1.2015 5.2.2015
013/2015 Jozef Plavčko Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 23.1.2015 4.2.2015
012/2015 AGA International SA Poistenie - fotoaparát CAnon SX400ISBL 23 € na dobu poistenia 7.1.2015 4.2.2015
011/2015 Komunálna poisťovňa, a.s. Poistenie nákladného automobilu Mitshubishi Fuso 3060 €/ rok 2.12.2014 4.2.2005
010/2015 Ladislav Šteiner Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 14.1.2015 4.2.2015
009/2015 Spišská katolícka charita úprava výšky príspevku za poskytonutie opatrovateľskej služby na kalendárny rok 2015, 10780,32 19.12.2014 19.1.2015
008/2015 SLOVAN FO Markušovce finančný príspevok 8 800,00 EUR 13.1.2015 14.1.2015
007/2015 Ing. Jozef Fajgel vypracovanie následnej monitorovacej správy č. 9 (LSKxP - Spolu to dokážeme) 100 € 5.1.2015 14.1.2015
006/2015 Spišská katolícka charita Dodatok č. 3/2014 - úpravy výšky finančného príspevku 8145,13 EUR 1.12.2014 12.1.2015
005/2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Záväzok realizovať pracovnú činnosť prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi 16.12.2015 8.1.2015
004/2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Úprava práv a povinností pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb 16.12.2014 8.1.2015
003/2015 Zdenko Girga Nájomná zmluva byt, dodatok č. 2 30.12.2014 8.1.2015
002/2015 Štefan Krčmár Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 5.1.2015 8.1.2015
001/2015 Ján Pecha Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 5.1.2015 8.1.2015
144/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 28.10.2015
094/2014 Stanislav Pecha Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 31.12.2014 2. 1. 2015
093/2014 Miroslava Štecová Nájomná zmluva byt, dodatok č. 1 17.12.2014 2. 1. 2015
092/2014 BLAUMONT, s.r.o. prenájom poľnohospodárskych pozemkov 2 312,70 EUR/rok 11.12.2014 16.12.2014
091/2014 Rudolf Kroščen predaj nákladného vozidla PV3S 1 200,00 EUR 10.12.2014 16.12.2014
090/2014 Mária Králová doručovanie 0,30 EUR/ks 14.11.2014 19.11.2014
089/2014 Božena Žigová Kúpna zmluva - pozemok 232 EUR 5.11.2014 5.11.2014
088/2014 Martin Macej Nájomná zmluva byt 183,88 EUR/mesiac 31.10.2014 5.11.2014
087/2014 Bjalončík Štefan Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 29.10.2014 5.11.2014
086/2014 EUROVIA SK, a.s. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 29.9.2014 27.10.2014
085/2014 EUROVIA SK, a.s. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 29.9.2014 27.10.2014
084/2014 Anna Kalejová Nájom hrobového miesta 20 EUR/10 rokov 22.10.2014 27.10.2014
083/2014 Spojstav spol. s r.o. Spišská Nová Ves Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 29.9.2014 27.10.2014
082/2014 Cecília Ondrejčíková Nájomná zmluva byt, dodatok č. 1 7. 10. 2014 27.10.2014
081/2014 Radoslav Majerníček Nájomná zmluva byt 122,36 EUR/mesiac 13. 10. 2014 16. 10. 2014
080/2014 Marián Pecha Kúpna zmluva - pozemok 2365 EUR 29.9.2014 9.10.2014
079/2014 Cecília Ondrejčíková Nájomná zmluva byt 183,88 EUR 28.4.2014 9.10.2014
078/2014 Ján Hoľák Nájomná zmluva byt, dodatok č. 1 7.10.2014 9.10.2014
077/2014 Ján Hoľák Nájomná zmluva byt 183,88 EUR 28.4.2014 9.10.2014
076/2014 Michal Franko Nájom hrobového miesta 20 EUR/10 rokov 8.10.2014 9.10.2014
075/2014 BOBOR O.K. s.r.o. Zateplenie fasády Kultúrneho domu Markušovce 17 106,32 EUR 1.10.2014 3.10.2014
074/2014 Ing. Jozef Fajgel Vypracovanie následnej monitorovacej správy č. 2 v rámci akcie "Rekonštrukcia....Zdravotného strediska...." 100 EUR 10.9.2014 3.10.2014
073/2014 Peter Hriňak vymaľovanie interiéru Kultúrneho domu 360,80 EUR 20.9.2014 3.10.2014
072/2014 Ján Penták zabezpečenie organového koncertu 160 EUR 4.9.2014 3.10.2014
071/2014 Magdaléna Čuchranová Nájom hrobového miesta 20 EUR/10 rokov 22.9.2014 3.10.2014
070/2014 Miroslav Mazur a manž. Kúpna zmluva - pozemok 209,00 EUR 5.9.2014 9.9.2014
069/2014 Maroš Melikant a manž. Kúpna zmluva - pozemok 416,00 EUR 5.9.2014 9.9.2014
068/2014 Mária Bučaková Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 8.9.2014 9.9.2014
067/2014 Anna Pappová, Mgr. Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 5.9.2014 9.9.2014
066/2014 PROKOS s.r.o. Zmluva o budúcej nájomnej zmluve 5.9.2014 8.9.2014
065/2014 RUDOLF Lýdia Plíhalová výroba a dovoz obedových balíčkov 1,13 EUR/ks 14.8.2014 8.9.2014
064/2014 Ladislav Kaleja Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 22.8.2014 8.9.2014
063/2014 EUROVIA SK, a.s. Komunikácie a spevnené plochy - parkovisko - asfaltové plochy 23 923,57 EUr 15.8.2014 8.9.2014
062/2014 Spojstav spol. s r.o. Spišská Nová Ves Rekonštrukcia autobusových zastávok 15 541,70 EUR 15.8.2014 8.9.2014
061/2014 EUROVIA SK, a.s. Komunikácie a spevnené plochy - parkovisko - dláždene plochy 22 567,28 EUr 15.8.2014 8.9.2014
060/2014 OBLOK s.r.o. dvere, garážove brány 4 956,00 EUR 14.7.2014 30.7.2014
059/2014 Pavol Franko a manž. nájomná zmluva byt, dodatok č. 1 23.7.2014 30.7.2014
058/2014 Brantner Nova s.r.o. Dodatok č. 19 k Zmluve o zbere a odvoze o zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Markušovce č. 6000/2002/V-14 26.6.2013 30.7.2014
057/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Zabezpečenie realizácie pracovných činností prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi 9.7.2014 11.7.2014
056/2014 Ing. Jozef Fajgel vypracovanie následnej monitorovacej správy č. 7 v rámci LSKxP "Spolu to dokážeme" 100 EUR 1.7.2014 11.7.2014
055/2014 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 81,25 EUR 30.6.2014 11.7.2014
054/2014 Okresný súd Spišská Nová Ves zabezpečenie odbornej praxe 7.7.2014 11.7.2014
053/2014 Okresný súd Spišská Nová Ves zabezpečenie povinnej práce 7.7.2014 11.7.2014
052/2014 Okresný súd Spišská Nová Ves zabezpečenie povinnej práce 7.7.2014 11.7.2014
051/2014 KOLIA s.r.o. externý manažment k realizácii procesu verejného obstarávania 500,00 EUR bez DPH 30.6.2014 1.7.2014
050/2014 Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. dodávka tovaru: Multifunkčné nákladné motorové vozidlo s nadstavbami 89 184,00 EUR 30.6.2014 30.6.2014
049/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť najviac 7350,00 EUR 25.6.2014 30.6.2014
048/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti 20.6.2014 30.6.2014
047/2014 eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí finančný príspevok 300 EUR 23.6.2014 30.6.2014
046/2014 Spišská katolícka charita Dodatok č. 2/2014 k Zmluve č. 1/2010 7 695,95 EUR 5.6.2014 23.6.2014
045/2014 Mária Kroščenová Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 19.6.2014 23.6.2014
044/2014 Marta Kružlicová Nájom hrobového miesta 20 EUR/10 rokov 12.6.2014 23.6.2014
043/2014 Ján Hvizdoš nájomná zmluva byt, dodatok č. 4 5.6.2014 23.6.2014
042/2014 Martin Farkalin nájomná zmluva byt, dodatok č. 4 5.6.2014 23.6.2014
041/2014 Mário Virag predaj potravín prostredníctvom jednorázových poukážok 3.6.2014 4.6.2014
040/2014 EUROVIA SK, a.s. Vysprávky miestnych komunikácií 15 465,71 EUR 23.5.2014 2.6.2014
039/2014 EUROVIA SK, a.s. Oprava ul. Za tehelňou 34 028,16 EUR 23.5.2014 2.6.2014
038/2014 EUROVIA SK, a.s. Oprava ul. Hornádskej 24 382,31 EUR 23.5.2014 2.6.2014
037/2014 UPJŠ, FVS v Košiciach zabezpečenie odbornej praxe 27.5.2014 2.6.2014
036/2014 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy podpora pre APV IVeS Matriky - MATRI, SL, 367 25,10 EUR 9.5.2014 22.5.2014
035/2014 Marcela Horváthová nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 14.5.2014 20.5.2014
034/2014 Dobrovoľný hasičský zbor Markušovce finančný príspevok 1 200 EUR 23.4.2014 20.5.2014
033/2014 BEČARIK s.r.o. Sadrokartónový podhľad KD Markušovce 3060,10 EUR 7.5.2014 14.5.2014
032/2014 Cecília Mrovčáková nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 30.4.2014 9.5.2014
031/2014 Mária Kalafutová nájom hrobového miesta 20 EUR/10 rokov 28.4.2014 9.5.2014
030/2014 Marcela Králová doručovanie 0,30 EUR / kus 23.4.2014 24.4.2014
029/2014 Tomáš Cvengroš a manž. Anna nájomná zmluva byt - Dodatok č. 2 14. 4. 2014 23. 4. 2014
028/2014 Miroslav Dudjak Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 11.4.2014 14.4.2014
027/2014 Ľudmila Novotná Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 7.4.2014 14.4.2014
026/2014 Michal Bartoš - IP vypracovanie "Žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane vybraných povinných príloh k tejto žiadosti" 600 EUR 24. 3. 2014 31.3.2014
025/2014 Alžbeta Pechová Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 27.3.2014 31.3.2014
024/2014 Miroslav Pecha Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 21. 3. 2014 27. 3. 204
023/2014 SLOVAN FO Markušovce finančný príspevok 8 800,00 EUR 25.3.2014 25.3.2014
022/2014 Janka Pokryvková spracovanie položkovitého rozpočtu "Obnova kúrie Michalská 49, Markušovce" 500 EUR 2. 3. 2014 18. 3. 2014
021/2014 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Markušovce finančný príspevok 800 EUR 12. 3. 2014 12. 3. 2014
020/2014 Kultúrne centrum Markušovce Prevod do správy - drobný majetok 0 6.3.2014 8.3.2014
019/2014 Kultúrne centrum Markušovce Prevod do správy - nehnuteľnost 0 6.3.2014 8.3.2014
018/2014 Stanislav Farkalin Nájom hrobového miesta 20 EUR/10 rokov 5. 3. 2014 8.3.2014
017/2014 Ján Pecha Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 5. 3. 2014 5. 3. 2014
016/2014 Ján Pecha Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 5. 3. 2014 5. 3. 2014
015/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves poskytnutie príspevku na podporu vytvárania pracovných miest 5 862,42 EUR 3.3.2014 4.3.2014
014/2014 Miroslava Králová doručenie faktúr 0,30/ks 24.2.2014 27.2.2014
013/2014 Mária Vrábeľová Nájom hrobového miesta 20 EUR/10 rokov 24.2.2014 27.2.2014
012/2014 Marta Zavalidrogová Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 21.2.2014 27.2.2014
011/2014 Marta Cvengrošová Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 21.2.2014 27.2.2014
010/2014 doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD. Poskytovanie právnych služieb 4235,48 EUR 19.2.2017 20.2.2014
009/2014 Pavol Franko a manž. nájomná zmluva byt 14.2.2014 18.2.2014
008/2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Poskytnutie údajov zo súboru popisných a geodetických informácii katastra nehnuteľnosti 4.2.2014 12.2.2014
007/2014 Mariássy Peter pozemky pod stavbou "Vodojem a prístupová cesta" 33,20 EUR/rok 29.1.2014 12.2.2014
006/2014 Jozef Fajgel, Ing. Vypracovanie následnej monitorovacej správy č. 1 v rámci akcie "Rekonštrukcia, modernizácia .......budovy Základnej školy s materskou školou..." 150,00 EUR 3.1.2014 12.2.2014
005/2014 Ružena Pechová Nájom hrobového miesta 20 EUR/10 rokov 20.1.2014 12.2.2014
004/2014 Východoslovenská distribučná, a.s. Pripojenie do distribučnej sústavy 9.1.2014 12.2.2014
003/2014 Miroslava Štecová nájomná zmluva byt 169,58 EUR/mesiac 8.1.2014 12.2.2014
002/2014 Košalková Katarína Nájom hrobového miesta 20 EUR/10 rokov 7.1.2014 12.2.2014
001/2014 Ľubomír Franko Nájom hrobového miesta 10 EUR/10 rokov 2.1.2014 12.2.2014
158/2013 Lucia Pompová nájomná zmluva byt - Dodatok č. 4 31.12.2013 31.1.2014
157/2013 Ivan Horvát nájomná zmluva byt - Dodatok č. 4 31.12.2013 31.1.2014
156/2013 Jozef Pecha nájomná zmluva byt - Dodatok č. 4 31.12.2013 31.1.2014
155/2013 Cyril Tomko nájomná zmluva byt - Dodatok č. 4 31.12.2013 31.1.2014
154/2013 Zdenka Tomková nájomná zmluva byt - Dodatok č. 4 31.12.2013 31.1.2014
153/2013 Ladislav Kroščen nájomná zmluva byt - Dodatok č. 4 31.12.2013 31.1.2014
152/2013 Nataša Horváthová nájomná zmluva byt - Dodatok č. 3 31.12.2013 31.1.2014
151/2013 Fabian Virag nájomná zmluva byt - Dodatok č. 4 31.12.2013 31.1.2014
150/2013 Božena Žigová nájomná zmluva byt - Dodatok č. 4 31.12.2013 31.1.2014
149/2013 Elena Kroščenová nájomná zmluva byt - Dodatok č. 4 31.12.2013 31.1.2014
148/2013 Irena Pechová nájomná zmluva byt - Dodatok č. 5 31.12.2013 31.1.2014
147/2013 Žaneta Tomková nájomná zmluva byt - Dodatok č. 4 31.12.2013 31.1.2014
146/2013 Klement Kroščen nájomná zmluva byt - Dodatok č. 3 31.12.2013 31.1.2014
145/2013 Igor Holub nájomná zmluva byt - Dodatok č. 4 31.12.2013 31.1.2014
144/2013 Renáta Pechová nájomná zmluva byt - Dodatok č. 4 31.12.2013 31.1.2014
143/2013 Štefan Kroščen nájomná zmluva byt - Dodatok č. 4 31.12.2013 31.1.2014
142/2013 Michal Kroščen nájomná zmluva byt - Dodatok č. 3 31.12.2013 31.1.2014
141/2013 Jaroslav Tomko nájomná zmluva byt - Dodatok č. 4 31.12.2013 31.1.2014
140/2013 Milan Pecha nájomná zmluva byt - Dodatok č. 3 31.12.2013 31.1.2014
139/2013 Dušan Horváth nájomná zmluva byt - Dodatok č. 3 31.12.2013 31.1.2014
138/2013 Marcela Tomková nájomná zmluva byt - Dodatok č. 4 31.12.2013 31.1.2014
137/2013 Ladislav Kaleja nájomná zmluva byt - Dodatok č. 4 31.12.2013 31.1.2014
136/2013 Ján Holub nájomná zmluva byt - Dodatok č. 4 31.12.2013 31.1.2014
135/2013 Ján Pecha nájomná zmluva byt - Dodatok č. 3 31.12.2013 31.1.2014
134/2013 Fabian Virag nájomná zmluva byt - Dodatok č. 4 31.12.2013 31.1.2014
133/2013 Elena Kroščenová nájomná zmluva byt - Dodatok č. 4 31.12.2013 31.1.2014
132/2013 Božena Peterová nájomná zmluva byt - Dodatok č. 4 31.12.2013 31.1.2014
131/2013 Alžbeta Pechová nájomná zmluva byt - Dodatok č. 4 31.12.2013 31.1.2014
130/2013 IGLASS spol. s r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 14/2013 4. 12. 2013 22. 1. 2014
129/2013 Peter Tarbaj nájomná zmluva byt - dodatok č. 3 13. 12. 2013 22. 1. 2014
128/2013 Nikola Ludrovská nájomná zmluva byt - dodatok č. 2 13. 12. 2013 22. 1. 2014
127/2013 Lukáš Melikant nájomná zmluva byt - dodatok č. 1 13.12.2013 22. 1. 2014
126/2013 Tomáš Klučár nájomná zmluva byt - dodatok č. 2 13.12.2013 22. 1. 2014
125/2013 Farkalin Martin nájomná zmluva byt - dodatok č. 3 13. 12. 2013 22. 1. 2014
124/2013 Marcela Dudová, PaedDr. nájomná zmluva byt - dodatok č. 3 13. 12. 2013 22. 1. 2014
123/2013 Ján Hvizdoš nájomná zmluva byt - dodatok č. 3 13. 12. 2013 21. 1. 2014
122/2013 Jana Centková nájomná zmluva byt - dodatok č. 2 13.12.2013 21. 1. 2014
121/2013 Stanislav Sedlačko nájomná zmluva byt - dodatok č. 3 13. 12. 2013 21. 1. 2014
120/2013 Martin Michal nájomná zmluva byt - dodatok č. 3 13. 12. 2013 21. 1. 2014
119/2013 Roman Michal nájomná zmluva byt - dodatok č. 3 13. 12. 2013 21. 1. 2014
118/2013 Spišská katolícka charita dodatok č. 5/2013 k zmluve č. 1/2010 18691,20 EUR 11. 12. 2013 21. 1. 2014
117/2013 Michal Mikolaj nájomná zmluva byt - dodatok č. 3 13. 12. 2013 21. 1. 2014
116/2013 Júlia Jarabeková nájomná zmluva byt - dodatok č. 3 13. 12. 2013 21. 1. 2014
115/2013 Dušan Krčmár nájomná zmluva byt - dodatok č. 3 13. 12. 2013 21. 1. 2014
114/2013 Kamila Kružlicová nájomná zmluva byt - dodatok č. 3 13. 12. 2013 21. 1. 2014
113/2013 Bibiana Nigová nájomná zmluva byt - dodatok č. 3 13. 12. 2013 21. 1. 2014
112/2013 Michal Kozák nájomná zmluva byt - dodatok č. 3 13. 12. 2013 21. 1. 2014
111/2013 Ľubomír Goldberger nájomná zmluva byt - dodatok č. 3 13. 12. 2013 21. 1. 2014
110/2013 Jozef Pavlovský nájomná zmluva byt - dodatok č. 3 13. 12. 2013 21. 1. 2014
109/2013 Spišská katolícka charita Dodatok č. 1/2014 k Zmluve č. 1/2010 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby 10 780,32 € 13. 12. 2013 16.1.2014
108/2013 Ing. Jozef Fajgel vypracovanie monitorovacej správy v rámci LSKxP "Splolu to dokážeme" 100,00 EUR 1.12.2013 16.12.2013
107/2013 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna InsuranceGroup Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 65,00 EUR 9.12.2013 16.12.2013
106/2013 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti najviac 4524,00 EUR 4.12.2013 9.12.2013
105/2013 Svetlana Klempárová nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 27.11.2013 3.12.2013
104/2013 Margita Duhančíková nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 15.11.2013 3.12.2013
103/2013 IGLASS spol. s r.o. spevnené plochy pre hokejové ihrisko 19 171,93 EUR 14.8.2013 28.11.2013
102/2013 SPP, a.s. Zmluva o dodávke plynu - Školská 17/B 30.5.2013 28.11.2013
101/2013 SPP, a.s. Dodatok č. 03 k Zmluvám o dodávke plynu - zníženie ceny 30.10.2013 28.11.2013
100/2013 OBLOK s.r.o. výmena okien na budove Kultúrneho domu 8 520,00 EUR 21.11.2013 28.11.2013
099/2013 František Pecha nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 20.11.2013 28.11.2013
098/2013 Margita Horváthová nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 20.11.2013 28.11.2013
097/2013 Gejza Klempár nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 15.11.2013 28.11.2013
096/2013 Monika Smoligová Kúpna zmluva - nehnuteľný majetok 22 150,00 EUR 11.11.2013 11.11.2013
095/2013 MILK AGRO spol. s r.o. Predaj potravín prostredníctvom poukážok 7.11.2013 11.11.2013
094/2013 MILK AGRO spol. s r.o. a spol. spolufinancovanie pri oprave parkoviska 200 EUR 31.10.2013 11.11.2013
093/2013 JP POKRYVKA s.r.o. činnosť odborne spôsobilej osoby na stavebnom úrade, vybavovanie ohlasovania drobných stavieb na stavebnom oddelení 75 EUR s DPH týždenne 14.10.2013 11.11.2013
092/2013 Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Dohoda o spolufinancovaní kultúrneho podujatia - koncertu VERDI GALA 250 € 23. 10. 2013 25.10.2013
091/2013 Božena Bobríková Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 23. 10. 2013 25.10.2013
090/2013 Spišská katolícka charita úprava výšky finančného príspevku - opatrovateľská služba 19 050,00 €/rok 30. 9. 2013 25.10.2013
089/2013 Antónia Jetšová, Mgr. Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 30. 9. 2013 25.10.2013
088/2013 Jarmila Vrbjarová Nájom pozemku - záhradka 0,80 EUR/rok 16.9.2013 25.10.2013
087/2013 Terézia Mikolajová Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 26.9.2013 26.9.2013
086/2013 HONESTI, s.r.o. nájom nebytového priestoru 1 € 23.9.2013 23.9.2013
085/2013 Ing. Jozef Fajgel vypracovanie následnej monitorovacej správy č. 1 v rámci akcie "Rekonštrukcia, modernizácia, zníženie ....... budovy zdravotného strediska .... v obci Markušoce" 100 EUR 1.9.2013 23.9.2013
084/2013 Marešová Helena Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 18.9.2013 19.9.2013
082/2013 IGLASS spol. s r.o. stavebné práce "Kultúrny dom v Markušovciach - rekonštrukcia strechy" 45350,74 € 6.9.2013 16.9.2013
081/2013 Mária Kuseinová Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 9.9.2013 11.9.2013
080/2013 Kozáková Iveta Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 5.9.2013 11.9.2013
079/2013 STRABAG s.r.o. stavebné práce "Miestna komunikácia ul. Komenského v Markušovciach" 23250 € 10.9.2013 11.9.2013
078/2013 Michal Grečko Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 20.8.2013 10.9.2013
077/2013 Cecília Ondrejčíková Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 2.9.2013 3.9.2013
076/2013 Jozef Motyka Príkazná zmluva na vymaľovanie interieru Domu smútku 187 EUR 23.8.2013 3.9.2013
075/2013 Forspiš - market s.r.o. nájom nebytového priestoru 51,46 / mesiac 30.8.2013 2.9.2013
074/2013 František Šimo Dohoda o ukončení nájmu nebytového priestoru 30.8.2013 2.9.2013
073/2013 SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. Banská Bystrica dodávka vody z verejného vodovodzu a odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie 0,76 € / m3 16.7.2013 28.8.2013
072/2013 Jozef Súkeník Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 26.8.2013 28.8.2013
071/2013 RUDOLF Lýdia Plíhalová Výroba a dovoz obedových balíčkov 0,13 EUR + 1,00 EURO / ks 12.8.2013 28.8.2013
070/2013 Ing. Jozef Fajgel vypracovanie monitorovacej spávy v rámci projektu "Rekonštrukcia, modernizácia a zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Markušovce" 150,00 EUR 10.7.2013 28.8.2013
069/2013 Ing. Jozef Fajgel vypracovanie monitorovacej spávy v rámci LSKxP "Spolu to dokážeme" 100 EUR 10.7.2013 28.8.2013
068/2013 IGLASS spol. s r.o. stavebné práce "Rekonštrukcia mosta cez Levočský potok - dopravné riešenie 2" 10 160,98 EUR 20.8.2013 28.8.2013
067/2013 IGLASS spol. s r.o. stavebné práce "Oprava fasády na dome smútku" 14 417,35 EUR 26.7.2013 28.8.2013
066/2013 IGLASS spol. s r.o. stavebné práce "Spojovací chodník" 10 370,06 EUR 26.7.2013 28.8.2013
065/2013 IGLASS spol. s r.o. stavebné práce "Spevnené plochy pri dome smútku" 24 215,46 EUR 26.7.2013 28.8.2013
064/2013 Amália Garčárová Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 14.8.2013 28.8.2013
063/2013 František Cvengroš Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 12.8.2013 28.8.2013
062/2013 Štefan Mikolaj Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 5.8.2013 28.8.2013
061/2013 Štefan Mikolaj Nájom hrobového miesta 40 €/10 rokov 5.8.2013 27.8.2013
060/2013 Ján Švajka Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 5.8.2013 27.8.2013
059/2013 Zdenko Girga a Veronika Pechová Nájomná zmluva - byt 52,01 €/mesiac 1.8.2013 27.8.2013
058/2013 Spišská katolícka charita Dodatok k Zmluve č. 1/2010 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby 18.7.2013 27.8.2013
057/2013 Lukáš Melikant byt 183,87 EUR/mesiac 1.8.2013 5.8.2013
056/2013 KSK - Správa ciest KSK Nájomná zmluva - pozemok 1 EURO / rok 29.7.2013 3.8.2013
055/2013 Biatlon klub Markušovce Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 1000 EUR 29.7.2013 3.8.2013
054/2013 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - kúpa koncového zariadenia 59,90 EUR 25.7.2013 3.8.2013
053/2013 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet 14,99 EUR/mesačne 25.7.2013 3.8.2013
052/2013 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 25.7.2013 3.8.2013
051/2013 Vanečková Marta Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 24.7.2013 3.8.2013
050/2013 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Nájomná zmluva - pozemok 50,46 EUR/rok 22.7.2013 3.8.2013
049/2013 Vladimír Kravec Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 3.7.2013 17.7.2013
048/2013 Ing. arch. Peter Pásztor Dodatok k Zmluve o dielo na projektové práce: Revitalizácia centrálnej zóny obce Markušovce 900 EUR 10.4.2013 17.7.2013
047/2013 Východoslovenská distribučná, a.s. Výpožička podperných bodov na bezdrôtový rozhlas 19.6.2013 17.7.2013
046/2013 Emil Melikant Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 24.6.2013 17.7.2013
045/2013 REMOV Sport, s.r.o. Kúpna zmluva - hokejové mantinely 11 400 EUR bez DPH 3.6.2013 17.7.2013
044/2013 Janka Pokryvková Príkazná zmluva 1800 EUR 2.6.2013 17.7.2013
043/2013 Rudolf Compeľ Nájom hrobového miesta 30 €/10 rokov 13.5.2013 17.7.2013
042/2013 Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce Zmluva o prevode do správy 1296,79 EUR 18.6.2013 17.7.2013
041/2013 Dobrovoľný hasičský zbor Markušovce Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 1200 EUR 7.6.2013 13.6.2013
040/2013 Ščuková Mária Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 5.6.2013 5.6.2013
034/2013 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti najviac 5655,00 EUR 4.6.2013 5.6.2013
033/2013 Josef Kozák Predaj potravín prostredníctvom jednorazových poukážok 27.5.2013 5.6.2013
032/2013 Duhančík Michal Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 24.5.2013 5.6.2013
031/2013 Horváth Ján Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 21.5.2013 5.6.2013
030/2013 Pecha Ján Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 16.5.2013 5.6.2013
029/2013 Klempárová Ivana Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 13.5.2013 5.6.2013
028/2013 Kozáková Iveta Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 13.5.2013 5.6.2013
027/2013 Hockicková Mária Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 30.11.2011 13.5.2013 5.6.2013
026/2013 Domov Nálepkovo, n.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby 4.6.2013 5.6.2013
025/2013 HONESTI, s.r.o. Zmluva o budúcej zmluve 10.5.2013 5.6.2013
024/2013 Janka Pokryvková Príkazná zmluva na vypracovanie rozpočtu 320,00 EUR 2.5.2013 5.6.2013
023/2013 Rimskokatolícka cirkev, farnosť Markušovce Nájomná zmluva - pozemok 1.00 EURO 4.6.2013 5.6.2013
022/2013 Rimskokatolícka cirkev, farnosť Markušovce Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 600,00 EUR 19.4.2013 5.6.2013
021/2013 Komunálna poisťovňa Poistná zmluva - havarijné poistenie 352,98 EUR 9.4.2013 5.6.2013
020/2013 Pitoňak Štefan Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 10.4.2013 5.6.2013
019/2013 Janka Pokryvková Príkazná zmluva na realizovanie VO 520,00 EUR 10.4.2013 5.6.2013
018/2013 Michal Bartoš - IP Zmluva o dielo "Žiadosť o NFP ..." 500 EUR 9.4.2013 5.6.2013
017/2013 Janka Pokryvková Príkazná zmluva na vypracovanie rozpočtov 310,00 EUR 8.4.2013 5.6.2013
016/2013 Michal Holečko Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 4.4.2013 5.6.2013
015/2013 eRko - Hnutie kresťanských spoločensstiev detí Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 300 € 3.4.2013 4. 4. 2013
014/2013 Telegrafia, a.s. Doplnenie koncových bodov bezdrôtového obecného rozhlasu 22520,40 € 21.3.2013 4. 4. 2013
013/2013 Ing. Miroslav MARŠALEK - SVOJSOFT dodvka a kompletizácia telefónnej ústredne 1586,50 € 14.3.2013 4. 4. 2013
012/2013 Spišská katolícka charita Dodatok k zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby 22412,11 € 4.3.2013 4. 4. 2013
011/2013 Asset Making, s.r.o. ukončenie platnosti zluvy o dielo zo dňa 15.6.2011 a z 20.11.2010 vrátane dodatku 28.2.2013 4. 4. 2013
010/2013 Ing. Jozef Fajgel vypracovanie monitorovacej spávy v rámci LSKxP "Spolu to dokážeme" 100 € 1.3.2013 4. 4. 2013
009/2013 Ing. Jozef Fajgel Dohoda o spolupráci 1.3.2013 3.4.2013
008/2013 František Michalík Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 18.2.2013 13.3.2013
007/2013 doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD. právne služby 744,50 €/1 úkon 13.2.2013 13.3.2013
006/2013 SLOVAN FO Markušovce Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 8 800 € 8.2.2013 13.3.2013
005/2013 Igor Pecha Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 28.1.2013 13.3.2013
004/2013 CBS Slovakia s.r.o. Poskytnutie technického zariadenia 1 € + kopie 15.1.2013 13.3.2013
003/2013 Ing. Mária Kyselová Audit konsolidovanej účtovnej závierky - Dodatok č. 1/2013 28.1.2013 13.3.2013
002/2013 Ing. Mária Kyselová audit účtovnej závierky - Dodatok č. 1/2013 28.1.2013 13.3.2013
001/2013 Nikola Ludrovská a Stanislav Ludrovský Nájomná zmluva - byt 183,87 2.1.2013 12.3.2013
119/2012 Štefan Jarabek Prenájom časti nehnuteľnosti - Korytno II. 14,44 € 19.12.2012 12.3.2013
118/2012 Union zdravotná poisťovňa, a.s. využívanie elektronických služieb 28.12.2012 12.1.2013
117/2012 DATALAN, a.s. poskytnutie práva používať programové aplikačné vybavenie a podpory 4896 €/rok 27.12.2012 12.1.2013
116/2012 Mesto Spišská Nová Ves pričlenenie obce Markušovce do Školského úradu Spišská Nová Ves 19.12.2012 12.1.2013
115/2012 Východoslovenská distritbučná, a.s. pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy 19.12.2012 12.1.2013
114/2012 Spišská katolícka charita Dodatok k zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby 26950,80 € 15.12.2012 12.1.2013
113/2012 Jozef Horváth a manž. Terézia Kúpna zmluva - nehnuteľný majetok 2496 € 12.12.2012 13.12.2012
112/2012 Brantner Nova s.r.o. Dodatok č. 18 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Markušovce č. 6000/2002/V-14 28.11.2012 13.12.2012
111/2012 doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD. právne služby 3463,02 € 6.12.2012 13.12.2012
110/2012 Okresný súd zabezpečenie povinnej práce 3.12.2012 13.12.2012
109/2012 Jana Centková, Peter Šuták Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu 28.11.2012 13.12.2012
108/2012 Veronika Šucová Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 26.11.2012 29.11.2012
107/2012 AKprofi - Andrej Knoll mulčovač kladivkový 4 200 € 22.11.2012 29.11.2012
106/2012 ADACOM progataec, s.r.o. malotraktror 11 988 € 22.11.2012 29.11.2012
096/2012 Jozef Bukšár Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 9.11.2012 29.11.2012
095/2012 Marta Šárgová Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 7.11.2012 29.11.2012
094/2012 Spišská katolícka charita Dodatok k zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby 5.11.2012 29.11.2012
093/2012 Anna Dzurejová Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 5.11.2012 29.11.2012
092/2012 Ladislav Kapusta, Milan Kapusta Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu 29.10.2012 8.11.2012
091/2012 Mária Šmelková nájom nebytových priestorov 20 €/10 rokov 5.11.2012 8.11.2012
090/2012 Daniel Zavačan Nájom hrobového miesta 50 €/10 rokov 5.10.2012 8.11.2012
089/2012 Daniel Zavačan Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 5.10.2012 8.11.2012
088/2012 Mgr. Maroš Leško a manž. Kúpna zmluva - nehuteľný majetok 2742 € 5.11.2012 8.11.2012
087/2012 Ing. arch. Peter Pásztor projektové práce "Projekt strechy kultúrneho domu v obci Markušovce" 1200 € 2.11.2012 8.11.2012
086/2012 Tomáš Cvengroš a manž. byt 169,58 €/mesiac 24.10.2012 8.11.2012
085/2012 RUDOLF Lýdia Plíhalová výroba a dovoz obedových balíčkov O,13 €/ks 22.10.2012 8.11.2012
084/2012 Miloš Tomko Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 9.10.2012 8.11.2012
083/2012 Spišská katolícka charita Dodatok k zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby 15518,55 28.9.2012 5.10.2012
082/2012 Štefan Galko Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 3.10.2012 5.10.2012
081/2012 OBLOK s.r.o. Výroba okien a dverí na dom smútku 12.024,11 € 27.9.2012 5.10.2012
080/2012 Mária Kromková Predaj potravín prostredníctvom jednorazových poukážok 26.9.2012 5.10.2012
079/2012 Dobrovoľný hasičský zbor Markušovce Poskytnutie finančných prostriedkov 1 020,00 € 26.9.2012 5.10.2012
078/2012 MAPOMA, s.r.o. výroba a dovoz obedových balíčkov 26.9.2012 5.10.2012
077/2012 Spišská katolícka charita Dodatok k zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby 25.6.2012 5.10.2012
076/2012 STRABAG s.r.o. Úprava ulice Komenského od domu č. 28, Markušovce 16 694,58 € 19.9.2012 24.9.2012
075/2012 STRABAG s.r.o. Rekonštrukcia Slovenskej a Brezovej ulice, Markušovce 23 846,16 € 19.9.2012 24.9.2012
074/2012 Ján Horváth Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 10.9.2012 11.9.2012
073/2012 MAPOMA, s.r.o. výroba a dovoz obedových balíčkov 1,13 €/ks 31.8.2012 11.9.2012
072/2012 Klempár Dezider Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 3.9.2012 7.9.2012
071/2012 Ing. Emília Hudzíková H.E.REAL obstarávanie dokumentácie "Zmeny a doplnky 01 ÚPN-O Markušovce" 1780,00 € 6.8.2012 7.9.2012
070/2012 Mazur Ján Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 9.8.2012 10.8.2012
069/2012 Ján Horváth Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 9.8.2012 10.8.2012
068/2012 FaxCopy a.s. servisná starostlivost technického zariadenia 23.7.2012 9.8.2012
067/2012 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti 4 392 € 30.7.2012 9.8.2012
066/2012 eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí Poskytnutie finančných prostriedkov 300 € 17.7.2012 18.7.2012
065/2012 Mária Pačnárová Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 3.7.2012 18.7.2012
064/2012 Štefan Kroščen Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 13.7.2012 18.7.2012
063/2012 Rudohorská investičná spoločnosť, a.s. Zámenná zmluva bezodplatne 11.7.2012 18.7.2012
062/2012 Komunálna poisťovňa, a.s. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 124,35 €/rok 3.7.2012 18.7.2012
061/2012 Ján Tomko Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 9.7.2012 18.7.2012
060/2012 Ján Tomko Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 9.7.2012 18.7.2012
059/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Dodatok č. 1 ku komisionárskej zmluve zo dňa 2.7.2012 2.7.2012 18.7.2012
058/2012 LUMOTER, s.r.o Zdravotnícke zariadenie nájom nebytových priestorov 807,04 €/rok 25.6.2012 18.7.2012
057/2012 LUMOTER, s.r.o Zdravotnícke zariadenie nájom nebytových priestorov 441,60/rok 25.6.2012 18.7.2012
056/2012 Ing. Mária Kyselová Audit konsolidovanej účtovnej závierky 1200 € 22.6.2012 4.7.2012
046/2012 Mária Hockicková Ddatok č. 1 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 30.11.2011 31.5.2012 9.6.2012
045/2012 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Markušovce Poskytnutie finančných prostriedkov 700 € 30.5.2012 9.6.2012
044/2012 Marta Sivačková Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 30.5.2012 9.6.2012
043/2012 Pavol Pačnár Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 28.5.2012 0.6.2012
042/2012 Pecha Marián Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 21.5.2012 24.5.2012
041/2012 Gadušová Helena Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 21.5.2012 24.5.2012
040/2012 Kráľová Mária Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 21.5.2012 24.5.2012
039/2012 Biatlon klub Markušovce Poskytnutie finančných prostriedkov 1116 € 14.5.2012 24.5.2012
038/2012 MUDr. Hrebenárová Beáta Dodatok č. 2 k zmluve č.j. 260/97 o nájme nebytových priestorov zo dňa 11.2.1997 7.5.2012 24.5.2012
037/2012 Ladislav Kapusta a Milan Kapusta Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 31.1.2012 30.4.2012 24.5.2012
036/2012 Ondas Vladimír Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 30.4.2012 24.5.2012
034/2012 Maliňáková Mária Nájom hrobového miesta 30 €/10 rokov 23.4.2012 24.5.2012
033/2012 Kačicová Paulina Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 13.4.2012 28.4.2012
032/2012 Pecha Zdeno Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 11.4.2012 28.4.2012
031/2012 MUDr. Iveta Slivková Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov 593,64 €/rok 18.4.2012 28.4.2012
030/2012 ÁTRIUM SNV s.r.o. Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov 696,80 €/rok 17.4.2012 28.4.2012
029/2012 MUDr. Marián Dobranský Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1123/96 532 €/rok 17.4.2012 28.4.2012
028/2012 Vladimír Vrábeľ Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve č. 1/2010 6.2.2012 28.4.2012
027/2012 SR zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozovja SR Poskytnutie dotácie na spracovanie UPD 4 776 € 13.4.2012 28.4.2012
026/2012 Kolodejčíková Agnesa Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 3.4.2012 28.4.2012
025/2012 Sabo Štefan Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 2.4.2012 28.4.2012
024/2012 Klimušová Jarmila Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 2.4.2012 28.4.2012
023/2012 Mesto Spišská Nová Ves Zakladateľská zmluva o založení Oblastnej organizácie cestovného ruchu "SPIŠ" 2.3.2012 27.4.2012
022/2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu 21.3.2012 27.4.2012
021/2012 Holečko Jozef Nájom hrobového miesta 40 €/10 rokov 21.3.2012 27.4.2012
020/2012 SLOVAN FO Markušovce Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 8 820 € 20.3.2012 27.4.2012
019/2012 Ing. arch. Peter Pásztor Projektové práce: Revitalizácie centrálnej zóny obce Markušovce 7 872,00 € 16.3.2012 27.4.2012
018/2012 ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIO ATRIUM Dodatok č. 1 k zmlue na spracovanie Projektu rekonštrukcie, vostavby a dostavby "Komplexu NKP, Michalská 73 v Markušovciach" 5.3.2012 27.4.2012
017/2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu 29.2.2012 27.4.2012
016/2012 Klučár Tomáš a Špaková Martina Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov (027/2011) 15.3.2012 27.4.2012
015/2012 Macejová Marta Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 12.3.2012 12.3.2012
014/2012 Pačnárová Mária Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 27.2.2012 1.3.2012
013/2012 Vilkovský Miroslav Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 23.2.2012 24.2.2012
012/2012 Timková Mária Nájom hrobového miesta 40€/10 rokov 8.2.2012 16.2.2012
011/2012 Kačírová Mariana Nájom hrobového miesta 23 €/10 rokov 8.2.2012 14.2.2012
010/2012 Ladislav Kapusta, Milan Kapusta Byt č. 2 na parcele č. 255/1 121/77 €/mesiac 31.1.2012 8.2.2012
009/2012 Komunálna poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 45,50 € 30.1.2012 8.2.2012
008/2012 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb najviac 3074,40 € 27.1.2012 8.2.2012
007/2012 Ministerstvo zdravotníctva SR Zmena zmluvy o poskytnutí NFP dodatok č. 2 26.1.2012 8.2.2012
006/2012 Roma Markušovce o.z. Nájom nebytových priestorov 3 € 20.1.2012 8.2.2012
005/2012 Dirga František Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 18.1.2012 8.2.2012
004/2012 Obchodná akadémia Dohoda na zabezpečenie odbornej praxe žiakov 16.1.2012 8.2.2012
003/2012 Katastrálny úrad Zmluva o poskytnutí hromadných údajov 11.1.2012 8.2.2012
002/2012 IGLASS, spol. s r.o. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo Práce na stavbe "Rekonštrukcia, ..... zdravotného strediska ... v obci Markušovce" 10.1.2012 8.2.2012
001/2012 Kacvinský Milan Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 2.1.2012 8.2.2012
137/2011 Spišská katolícka charita Dodatok č. 1/2012 zabezpečovanie poskytovania sociálne služby 13012,08 € 30.12.2011 25.1.2012
136/2011 Základná škola s Materskou školou Školská 16 Markušovce Zmluva o prevode do správy 969523,16 € 31.12.2011 25.1.2012
135/2011 Základná škola s Materskou školou Školská 16 Markušovce Zmluva o prevode do správy 91513,23 € 31.12.2011 25.1.2012
134/2011 Základná škola s Materskou školou Školská 16 Markušovce Zmluva o prevode do správy 58170,84 € 31.12.2011 25.1.2012
133/2011 Základná škola s Materskou školou Školská 16 Markušovce Zmluva o prevode do správy 19884,20 € 31.12.2011 25.1.2012
132/2011 Komunálna poisťovňa, a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 943,39 € 20.12.2011 30.12.2011
131/2011 Ján Franko Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytových priestorov z 15.12.2010 15.12.2011 30.12.2011
130/2011 Pecha Koloman nájom hrobového miesta 10 € 15.12.2011 30.12.2011
129/2011 Ing. Mária Kyselová audit účtovnej závierky, účtovne obdobie 2011 2400 € 6.12.2011 30.12.2011
128/2011 Klempár Dušan nájom hrobového miesta 10 € 5.12.2011 30.12.2011
127/2011 Ing. Mária Kyselová Audit konsoliovanej účtovnej závierky, účtovné obdobie 2010 1200 € 2.12.2011 30.12.2011
126/2011 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 1.12.2011 30.12.2011
125/2011 Hockicková Mária Nájomná zmluva - byt 122,36 € / mesiac 30.11.2011 30.12.2011
124/2011 Centková Júlia Nájomná zmluva - byt 183,87 € / mesiac 30.11.2011 30.12.2011
123/2011 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 30.11.2011 30.12.2011
122/2011 Tomko Cyril Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 30.11.2011 30.12.2011
121/2011 Dzura Jozef Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 30.11.2011 30.12.2011
120/2011 Dzura Michal Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 30.11.2011 30.12.2011
119/2011 Gaborčík Jozef Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 30.11.2011 30.12.2011
118/2011 Gaborčík Pavol Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 30.11.2011 30.12.2011
117/2011 Horváth Ján Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 30.11.2011 30.12.2011
116/2011 Horváth Jozef Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 30.11.2011 30.12.2011
115/2011 Macej Ján Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 30.11.2011 30.12.2011
114/2011 Palušák Vladimír Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 30.11.2011 30.12.2011
113/2011 Centková Júlia Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 30.11.2011 30.12.2011
112/2011 SPP, a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu 23.11.2011 30.12.2011
111/2011 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Markušovce združenie finančných prostriedkov 200 € 18.11.2011 30.12.2011
110/2011 Kozáková Iveta nájom hrobového miesta 20 € 9.11.2011 30.12.2011
109/2011 Vilkovská Apolónia nájom hrobového miesta 20 € 9.11.2011 30.12.2011
108/2011 Vilkovská Apolónia nájom hrobového miesta 16 € 9.11.2011 30.12.2011
107/2011 Masliš Anton nájom hrobového miesta 10 € 25.10.2011 30.12.2011
106/2011 SLOVAN FO MARKUŠOVCE dodatok č. 2 k zmluve č. 01/2005 o výpožičke 21.10.2011 30.12.2011
105/2011 Šterbák Alfonz nájom hrobového miesta 10 € 28.9.2011 30.12.2011
104/2011 Šterbák Alfonz nájom hrobového miesta 40 € 28.9.2011 30.12.2011
103/2011 Komunálna poisťovňa, a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 161,10 € 9.9.2011 30.11.2011
102/2011 Ministerstvo zdravotníctva SR Zmena zmluvy o poskytnutí NFP 6.10.2011 30.12.2011
101/2011 Gemerské osvetové stredisko Spoluorganizátor na podujatí ARS ATIQUA EUROPAE IN VIA GOTHICA 2011 130 € 6.10.2011 30.12.2011
100/2011 Anton Pecha a manž. Kúpna zmluva - nehnuteľnosť 1560 € 30.9.2011 4.10.2011
099/2011 Tomáš Kotlár a manž. Kúpna zmluva - nehnuteľnosť 1560 € 30.9.2011 4.10.2011
098/2011 Ing. Radoslav Palušák Predaj počítačovej zostavy 510 € 20.9.2011 3.10.2011
097/2011 SLOVAN FO Markušovce Poskytnutie finančných prostriedkov 9800 € 14.9.2011 3.10.2011
096/2011 Džubak Ján Výroba a dovoz obedových balíčkov pre žiakov ŠZŠ 1,14 €/ks 5.9.2011 3.10.2011
095/2011 Dobrovoľný hasičský zbor Markušovce Poskytnutie finančných prostriedkov 1200€ 19.9.2011 3.10.2011
094/2011 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Markušovce Poskytnutie finančných prostriedkov 750 € 14.9.2011 3.10.2011
093/2011 Biatlon klub Markušovce Poskytnutie finančných prostriedkov 1240 € 8.9.2011 3.10.2011
092/2011 Agnesa Reháková Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 2.9.2011 3.10.2011
091/2011 Elena Klembarová, Bc. Prenájom časti nehnuteľnosti - Korytno II. 14,44 €/rok 19.8.2011 3.10.2011
090/2011 Murányiová Mária Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 31.8.2011 2.9.2011
089/2011 Jana Centková a Peter Šuták Byt č. 2 na parcele 255/11 121,77 €/mesiac 31.8.2011 3.10.2011
088/2011 Michal Zumer a manž. Dodatok ku kúpnej zmluve - nehnuteľnosť 31.8.2011 2.9.2011
087/2011 Východoslovenská distribučná, a.s. Priípojenie do distribučnej sústavy 26.8.2011 29.8.2011
086/2011 Martin Farkalin Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu 30.6.2011 29.8.2011
085/2011 Jozef Holečko Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu 30.6.2011 29.8.2011
084/2011 Ingrid Šajgalová Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu 30.6.2011 29.8.2011
083/2011 Radoslav Sekeľ Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu 30.6.2011 29.8.2011
082/2011 Ján Hvizdoš Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu 30.6.2011 29.8.2011
081/2011 Marcela Dudová Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu 30.6.2011 29.8.2011
080/2011 Jaroslav Tomko Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 24.8.2011 24.8.2011
079/2011 Mgr. Peter Laznia a manž. Kúpna zmluva - nehnuteľnosť 196 € 22.7.2011 4.8.2011
078/2011 Michal Zumer a manž. Kúpna zmluva - nehnuteľnosť 490 € 22.7.2011 26.7.2011
077/2011 Dexia banka Slovensko a.s. Dodatok č. 3 - Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 18/035/09 25.7.2011 26.7.2011
076/2011 IGLASS, spol. s r.o. Práce na stavbe "Rekonštrukcia, modernizácia, zníženie energetickej náročnosti budovy zdravotného strediska vrátane prístrojového a IKT vybavenia v obci Markušovce" 428473,33 € 19.7.2011 22.7.2011
075/2011 Štefan Vadel Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 21.7.2011 22.7.2011
074/2011 Ing. Radoslav Palušák Činnosti spojené s výkonom stavebného dozoru na stavbe "Rekonštrukcia, modernizácia, zníženie energetickej náročnosti budovy zdravotného strediska, vrátane zabezpečenia prístrojového a IKT vybavenia v obci Markušovce" 5400 € 29.6.2011 22.7.2011
073/2011 Komunálna poisťovňa, a.s. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 1259,04 30.6.2011 18.7.2011
072/2011 Komunálna poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie nemenovaných osôb, prepravovaných motorovým vozidlom Avia 31 41,88 € 1.7.2011 12.7.2011
071/2011 Jana Kurečajová Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 6.7.2011 12.7.2011
070/2011 Komunálna poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 65 € 1.7.2011 12.7.2011
069/2011 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou obecných služieb pre obec najviac vo výške 4248 € 29.6.2011 12.7.2011
068/2011 Asset Making, s.r.o. Ukončenie zmluvy o dielo zo dňa 20.11.2010 28.6.2011 12.7.2011
067/2011 Michal Čuchran Nájom hrobového miesta 30 € 27.6.2011 12.7.2011
066/2011 Brantner Nova s.r.o. Dodatok č. 15 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. 6000/2002/V-14 24.6.2011 12.7.2011
065/2011 Komunálna poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie nemenovaných osôb, prepravovaných motorovým vozidlom Iveco Daily 41,88 € 23.6.2011 12.7.2011
064/2011 Komunálna poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie nemenovaných osôb, prepravovaných motorovým vozidlom Alfa Romeo 29,87 € 23.6.2011 12.7.2011
063/2011 Ladislav Hricko Prenájom časti nehnuteľnosti - Korytno II. 14,44 € 31.5.2011 24.6.2011
062/2011 Rudolf Podkrivacký Prenájom časti nehnuteľnosti - Korytno II. 14,44 31.5.2011 24.6.2011
061/2011 Asset Making, s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 20.11.2010 20.6.2011 22.6.2011
060/2011 Asset Making, s.r.o. Monitorovanie správy ITMS pre projekt _Lokálna stratégia ..." - Splolu to dokážeme 180 €/1 správa 15.6.2011 22.6.2011
059/2011 DARIUS IT, s.r.o. Registrácia a prevádzkovanie domeny, poskytovanie webhostingových a e-mailových služieb 100 € 20.6.2011 22.6.2011
058/2011 Švajka Michal Nájom hrobového miesta 20 €úrok 7.6.2011 22.6.2011
057/2011 Centková Júlia Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 31.5.2011 6.6.2011
056/2011 Dzura Jozef Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 31.5.2011 6.6.2011
055/2011 Dzura Michal Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 31.5.2011 6.6.2011
054/2011 Gabočík Jozef Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 31.5.2011 6.6.2011
053/2011 Gaborčík Pavol Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 31.5.2011 6.6.2011
052/2011 Horváth Ján Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 31.5.2011 6.6.2011
051/2011 Horváth Jozef Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 31.5.2011 6.6.2011
050/2011 Palušák Vladimír Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 31.5.2011 6.6.2011
049/2011 Macej Ján Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 31.5.2011 6.6.2011
048/2011 Králová Mária Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 31.5.2011 6.6.2011
047/2011 Komunálna poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 32,50 € 1.6.2011 6.6.2011
046/2011 Základná škola s materskou školou Markušovce Prevod do správy 6969,75 € 26.5.2011 6.6.2011
045/2011 Základná škola s materskou školou Markušovce Prevod do správy 1184,23 € 26.5.2011 6.6.2011
044/2011 Králová Mária Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 23.5.2011 6.6.2011
043/2011 Vrabeľ Ján Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 6.5.2011 26.5.2011
042/2011 Hagovská Mária Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 4.5.2011 16.5.2011
041/2011 Kozák Rudolf Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 2.5.2011 26.5.2011
040/2011 Katarína Babiková Prenájom nebytových priestorov 600 €/rok 29.4.2011 26.5.2011
039/2011 Jánošík Ján Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 15.4.2011 26.5.2011
038/2011 Kapusta Anton Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 11.4.2011 26.5.2011
037/2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu 8.4.2011 26.5.2011
036/2011 Kulák Emil Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 6.4.2011 26.5.2011
035/2011 Tekáčová Jolana Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 6.4.2011 26.5.2011
034/2011 Veľký Zdeno Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 28.3.2011 26.5.2011
033/2011 Farkalinová Magdaléna Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 24.3.2011 26.5.2011
032/2011 Mgr. Hamrák Cyril Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 21.3.2011 24.5.2011
031/2011 Ministerstvo kultýry Slovenskej republiky program Kultúrne poukazy 2011 17.3.2011 24.5.2011
030/2011 Jana Pokrývková Verejné obstaravanie 1100 € 16.3.2011 24.5.2011
029/2011 Kalafutová Mária Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 16.3.2011 24.5.2011
028/2011 Lovas Šimon Nájom hrobového miesta 20 €úrok 16.3.2011 24.5.2011
027/2011 Tomáš Klučár Byt č. 8 na parcele 255/12 a 256/12 169,29 €/mesiac 14.3.2011 16.5.2011
026/2011 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves DODATOK č. 2 - zmena štatutár.zástupcu 11.3.2011 16.5.2011
025/2011 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Likvidácia odpadových vôd zo žumpy 8.3.2011 16.5.2011
024/2011 Búza Jozef Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 7.3.2011 16.5.2011
023/2011 Búza Jozef Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 7.3.2011 16.5.2011
022/2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu 23.02.2011 16.5.2011
021/2011 Kuchár Martin Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 18.2.2011 16.5.2011
020/2011 Barčová Mária Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 16.2.2011 12.5.2011
019/2011 Východoslovenská distribučná, a.s. Priípojenie do distribučnej sústavy 4.1.2011 6.4.2011
018/2011 Východoslovenská distribučná, a.s. Priípojenie do distribučnej sústavy 4.1.2011 6.4.2011
017/2011 Pechová Božena Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 9.2.2011 6.4.2011
17/2011 Dexia banka Slovensko a.s. Odovzdávanie údajov platobného styku e-Banka 19.1.2011 6.4.2011
016/2011 Pecha Igor Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 3.2.2011 6.4.2011
015/2011 Džubák Ján Výroba a dovoz obedových balíčkov pre žiakov ŠZŠ 20.1.2011 6.4.2011
015/2011 Špeciálna základná škola Markušovce, Džubák Ján Výroba a dovoz obedových balíčkov pre žiakov ŠZŠ 1,14 €/ks 20.1.2011 6.4.2011
014/2011 Ministerstvo Zdravotníctva Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 402102,85 € 31.1.2011 6.4.2011
013/2011 Kačír Stanislav Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 26.1.2011 6.4.2011
012/2011 Sečka Jozef Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 25.1.2011 6.4.2011
011/2011 Hamárková Veronika Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 19.1.2011 6.4.2011
010/2011 Gurčík Nán Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 27.1.2011 6.4.2011
009/2011 Komunálna poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 65 € 13.1.2011 6.4.2011
008/2011 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou obecných služieb pre obec najviac vo výške 2364 € 13.1.2011 6.4.2011
007/2011 Šterbák Anton Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 5.1.2011 6.4.2011
006/2011 Poloni František Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 12.1.2011 6.4.2011
005/2011 Pačnár Jozef Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 12.1.2011 6.4.2011
004/2011 Melikantová Mária Nájom hrobového miesta 10 €/10 rokov 11.1.2011 6.4.2011
003/2011 Tomko Stanislav Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 10.1.2011 6.4.2011
002/2011 Cvengroš Ladislav Nájom hrobového miesta 20 €úrok 7.1.2011 6.4.2011
001/2011 Cvengroš Ladislav Nájom hrobového miesta 20 €/10 rokov 7.1.2011 6.4.2011
08082015 Východoslovenská distribučná, a.s. príloha č.3 k zmluve o združenej dodávke elektriny - Banícka 8, Zdravotné stredisko 28. 4. 2015 5. 5. 2015
048/2019 Emil Pecha Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 16.1.2017 27.12.2018 26.3.2019< Marec 2019 >
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31