Zástupca starostu

MVDr. Gregor Mikolaj

e-mail:

 

 

 

 

 

 

 

Zástupca starostu

Starosta má zástupcu, ktorý je volený na návrh starostu na celé funkčné obdobie obecným zastupiteľstvom, a to z poslancov obecného zastupiteľstva.

Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.

Zástupca starostu je členom obecnej rady s hlasom rozhodujúcim.

Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie:
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady,
b) nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu (zákon SNR č. 369/199O Zb. v znení neskorších predpisov),
c) vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obecného úradu.

Zástupca starostu spolupracuje pri príprave zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej obsahovej náplne v súlade s rokovaniami obecnej rady.

Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu starostu ustanoví obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

(Štatút obce, §14)

Naposledy zmenené: 2016-06-20 19:23:45
Publikoval: Galková
< Marec 2019 >
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31