Aktuality

Príprava na profesionálne rodičovstvo

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves realizuje prípravu fyzických osôb, ktoré môžu zabezpečiť vykonávanie ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia, výchovn

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymedzuje rozsah prípravy a zároveň skupiny detí, pre ktoré je možné zabezpečiť výchovu v profesionálnej rodine.

Dieťa vyrastajúce v profesionálnej rodine má nariadenú súdom ústavnú starostlivosť, predbežné alebo výchovné opatrenie.

Profesionálny rodič je zamestnancom detského domova. Príprava sa uskutočňuje na základe podanej žiadosti fyzickej osoby a má rozsah 40, resp. 60 hodín a jej rozsah závisí od ukončeného vzdelania. Minimálne vzdelanie potrebné na vykonávanie profesionálneho rodičovstva je stredoškolské s maturitou.

Prípravu realizuje tím zložený zo sociálnych pracovníkov, psychológa, špeciálneho pedagóga a zástupcov zariadení – detských domovov

 

Postup zabezpečenia prípravy fyzických osôb, ktoré môžu zabezpečiť vykonávanie ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia, výchovného opatrenia v profesionálnej rodine.

Harmonogram prípravy počas kalendárneho roka

  1. Termín podania žiadosti : do 28. februára kalendárneho roku
    Termín prípravy : marec až jún *
  2. Termín podania žiadosti: do 31. augusta kalendárneho roku
    Termín prípravy: september až december *

*Termíny prípravy sú orientačné. Príprava sa bude realizovať podľa počtu prihlásených záujemcov dvakrát alebo raz ročne.

Žiadosť je potrebné zasielať na adresu:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
Odbor sociálnych vecí a rodiny
Odborárov 53
052 21 Spišská Nová Ves

Telefonický kontakt: 055/2441603, 2441600
Email: zuzana.plihalova@upsvar.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Plíhalová - samostatný radca

 

 Príloha: Obsah prípravy

 

< Január 2019 >
Po Ut St Št Pi So Ne
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03