Číslo faktury: 7/2018
Popis fakturačného plnenia: Zmena projektovej dokumentácie - Dočasné prekrytie Kúrie Bocian
Celková hodnota: 200 EUR s DPH
Číslo zmluvy:
Číslo objednávky: 11/1700232
Dátum doručenia: 17.01.2018
Dodávateľ: Merjavý Anton, Ing. - STAVMER, Trangusova 2, 05342 Krompachy, IČO: 37176935

Zatvoriť okno