Číslo faktury: 240/2015
Popis fakturačného plnenia: Projektová dokumentácia - výškopis a polohopis terénu III.etapa ČOV a kanalizácia Markušovce
Celková hodnota: 280 EUR s DPH
Číslo zmluvy:
Číslo objednávky:
Dátum doručenia: 22.06.2015
Dodávateľ: Geodézia Spiš, Ing. František Novák, Dunajská 26, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 37705199

Zatvoriť okno